Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel."— Transkript prezentace:

1 MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², obyvatel

2 Alokace MAS v ČR MAS Celkem

3 MAS Říčansko Realizace pouze z OP PRV! MAS vyhlásila celkem 12 výzev Přijato celkem 193 projektů ve výši dotace ,- Podpořeno celkem 108 projektů ve výši dotace ,- Finále – 98 projektů za více jak 50 mil. Kč Realizuje se, čeká na proplacení – okolo 45 projektů (vše musí být řádně ukončeno do )

4 MAS Říčansko Ze 39 obcí se realizovaly projekty ve 25 obcích Nejvíce projektů je zaměřeno na obecní infrastrukturu a zázemí pro volnočasové aktivity, včetně cestovního ruchu MAS sama realizovala 3 projekty spolupráce – 8,6mil. Kč (vycházkové trasy, podpora festivalů, mobiliář, zavedení značky)

5 Zápraží originální produkt

6 Komunitární programy EU – Hana Bajerová

7 Území MAS od

8 Podklady pro práci Anketa v 9 obcích (květen –srpen 2012), 12 schránek Integrovaná strategie území MAS Říčansko, aktualizace 2012 „Snídaně se starosty“ z Kulaté stoly s veřejností k 7 klíčovým oblastem (leden – únor 2013) Elektronická anketa (leden – červenec 2013) Dotazníková šetření na akcích MAS MOS – jednotlivé obce 2014 Karty obcí vyplněné odpovědnou osobou za obec Zásobník projektů MAS za celé území Říčanska

9 Zásobník projektů Oblast Počet projektůCelkový objem financí 1. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Kč 2. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Kč 3. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA Kč 4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ, PREVENCE Kč 5. OBCE-VZHLED, VÝSTAVBA,INFRASTRUKTURA,PAMÁTKY, ŘÍZENÍ OBCÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Kč 6. DOPRAVA-SILNICE, ZASTÁVKY, DOPRAVNÍ SÍŤ - VLAKY, BUSY, CYKLODOPRAVA A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY Kč 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZELEŇ A KRAJINA Kč Celkem Kč

10 Klíčové oblasti rozvoje Školství a vzdělávání Volnočasové aktivity, kultura, sport, společenský život Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a turistika Sociální služby a zdravotnictví, prevence Obce - vzhled, výstavba, infrastruktura, památky, řízení obcí a komunitní plánování Doprava - silnice, zastávky, dopravní síť - vlaky, busy, cyklodoprava, bezpečnostní prvky Životní prostředí a zemědělství, zeleň a krajina

11 Vize 2022 Říčansko – region vyhledávaný občany s moderním přístupem k životu, nabízející jim jak možnost profesní realizace, tak i pohodové prostředí pro klidný rodinný život v malebné přírodě a zároveň si zachovávající venkovský půvab příjemný pro bydlení i rekreaci. Říčansko, coby region s osobitou tváří a sedmi „P“: PROSPERUJÍCÍ VE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ – kapacitně vyhovující nabídka MŠ i ZŠ s moderně vybaveným zázemím a konkurenceschopnými žáky i učiteli. PŘÁTELSKÝ K RODINĚ – dostatečná nabídka a prostory pro volnočasové, sportovní, kulturní a společenské aktivity PODNIKÁNÍ VSTŘÍCNÝ – podporující místní podnikatele a znalostní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí, s dostatkem pracovních míst. PEČUJÍCÍ O ZDRAVÍ VŠECH SVÝCH OBYVATEL – zázemí a nabídka zdravotních i sociálních služeb včetně preventivních programů POHLEDNÝ A FUNGUJÍCÍ – upravené a dostatečně vybavené obce v souladu s územním plánováním, udržované kulturní dědictví, kvalifikovaná a dostupná samospráva POHODOVĚ DOSTUPNÝ – funkční a kvalitní dopravní infrastruktura a obslužnost, bezpečné podmínky pro pěší i cyklisty PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ KLENOT – efektivní a ekologický přístup k ochraně zdravého životního prostředí, krajiny a vodního bohatství

12 Zápis z Pléna - Vize HLASOVÁNÍ 22 platných hlasů Návrh: Souhlasíte se zněním VIZE 2022? Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Vize 2022 byla Plénem MAS schválena.

13 Operační programy otevřené pro MAS 1. OP Doprava - NE – ani nelze 2. OP Životní prostředí – ANO – zatím nic jistého 3. PRV – ANO – 5% jistých=3,45 mld. 4. OP Rybářství – NE – ani nelze 5. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – v jednání 6. OP Vývoj, věda, vzdělávání – ANO – poradenství v rámci technické pomoci (základní školství) 7. OP Zaměstnanost – ANO - realizace projektů spolupráce, aktivní politika zaměstnanosti – 2,02 mld. 8. IROP – ANO – 4,6% jistých=návrh 6,5 mld.

14 Certifikace MAS Příjem žádostí 3/2014 a 9/2014; zveřejnění 8/2014 a 1/2015 Příjem 1/2015 a schválení strategií 6/ OP Datová schránka, elektronický podpis Právní subjektivita – povinný audit (zpětně 3 roky) Souhlasy všech obcí Partnerství : veřejný sektor max 50%, soukromý sektor min 50%. Min. počet partnerů 21 1 partner=1 hlas, nemůže hlasovat v zastoupení Starosta a místostarosta obce může zastupovat pouze obec

15 Certifikace MAS Na rozhodovací úrovni musí být dodržen poměr hlasujících – ne více jak 49% hlasovacích práv veřejného sektoru a jakékoli zájmové skupiny Funkční období členů v orgánech je max 4 leté Výběrová komise je volena max na 1 rok-opakované zvolení lze Člen výběrové komise nemůže být zároveň žadatel v příslušné výzvě (Fichi) – zatím návrh/protesty MAS (určitě bude muset být ošetřeno, aby nedošlo ke střetu zájmů)

16 Členská základna MAS Plénum MAS tvoří 49 členů Veřejný sektor max 50% Soukromý sektor min 50% O.S. přecházející na ústav od – dodatky ke smlouvám Nejvyšší rozhodovací orgán MAS - dle Statutu i pravidel pro certifikaci

17 Výzva MAS 1/2014 Povinnost vyhlásit výzvu, pokud zbývá ,- Kč může MAS ze zbývajících financí přesunout na vlastní režii Příjem 1/2014 Registrace 3/2014 Fiche: ? Výše dotace: ?

18 Zápis z Pléna - Výzva MAS 1/2014 Členové Pléna MAS byli seznámeni s předběžným harmonogramem výzvy. Plénum navrhuje elektronické hlasování na změnu Fiche, která bude předmětem výzvy (výše dotace, definice žadatele, omezení kódu) Nejdříve musí zasednout Programový výbor ( ), který rozhodně, jaká Fiche bude předmětem výzvy + návrhy na změnu Fiche, pak může dojít k hlasování Pléna

19 DOTACE PO FICHÍCH

20 Plán SPLRealita Počet OSOB využívající projekty Vyškolené osoby 800 Projekty rekonstrukce veřejné infrastruktury 953 Objekty kulturního dědictví 920 Revitalizovaná prostranství 1639 Projekty cestovního ruchu 810 Počet opravených stávajících budov 528 Počet modernizovaných objektů 578 STANOVENÉ INDIKÁTORY MAS

21 Převolení orgánů MAS

22 Zápis z Pléna – Převolení orgánů MAS 22 platných hlasů Návrh: Hlasování o převolení členů VK do 2.období jako celku Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Všichni uvedení členové VK byli převoleni Plénem do 2.období  Návrh: Nominace za obec Tehov - paní Hana Mikolášková Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nominace paní Hany Mikoláškové do VK byla Plénem schválena.

23 Převolení orgánů MAS

24 Zápis z Pléna – Převolení orgánů MAS 22 platných hlasů Návrh: Hlasování o převolení členů PV do 2.období jako celku Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Všichni uvedení členové PV byli převoleni Plénem do 2.období  Návrh: Nominace za Cestu integrace - paní Markéta Hubínková Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace paní Markéty Hubínkové do PV byla Plénem schválena.

25 Převolení orgánů MAS

26 Zápis z Pléna – Nominace do orgánů MAS  Návrh: Nominace za MAS Servis Říčansko – paní Helena Vlnařová Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace paní Heleny Vlnařové do MV byla Plénem schválena.  Návrh: Nominace za o.s.Mraveniště – slečna Veronika Špačková Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace slečny Veroniky Špačkové do MV byla Plénem schválena.

27 Plnění rozpočtu 2013

28

29 Financování MAS v roce ½ 2015 Z alokace na rok Hospodaření Z alokace na rok 2013odhad Hospodaření 2013? (odhad ) Proplacení výdajů 2013cca Alokace na rok 2014Technická podpora v jednání Alokace na rok obcí MAS podpořilo Členské příspěvky cca Členské příspěvky cca CELKEM ODHAD – na pokrytí roku 2014 a ½ MAS na rok potřebuje v úsporné variantě cca 1,4 mil

30 Děkujeme za pozornost Příjemné vánoční svátky Pavlína Filková Lída Třeštíková Petra Přílučíková


Stáhnout ppt "MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google