Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel."— Transkript prezentace:

1 MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel

2 Alokace MAS v ČR 2007-2013 MAS200820092010201120122013Celkem 112359 547 828936 826 570977 000 955797 153 537850 653 997808 229 2774 729 412 165

3 MAS Říčansko 2007 - 2013 Realizace pouze z OP PRV! MAS vyhlásila celkem 12 výzev Přijato celkem 193 projektů ve výši dotace 100 175 924,- Podpořeno celkem 108 projektů ve výši dotace 55 757 733,- Finále – 98 projektů za více jak 50 mil. Kč Realizuje se, čeká na proplacení – okolo 45 projektů (vše musí být řádně ukončeno do 30.6.2015)

4 MAS Říčansko 2007 - 2013 Ze 39 obcí se realizovaly projekty ve 25 obcích Nejvíce projektů je zaměřeno na obecní infrastrukturu a zázemí pro volnočasové aktivity, včetně cestovního ruchu MAS sama realizovala 3 projekty spolupráce – 8,6mil. Kč (vycházkové trasy, podpora festivalů, mobiliář, zavedení značky)

5 Zápraží originální produkt

6 Komunitární programy EU – Hana Bajerová

7 Území MAS od 1.1.2014

8 Podklady pro práci Anketa v 9 obcích (květen –srpen 2012), 12 schránek Integrovaná strategie území MAS Říčansko, aktualizace 2012 „Snídaně se starosty“ z 15. 1. 2013 Kulaté stoly s veřejností k 7 klíčovým oblastem (leden – únor 2013) Elektronická anketa (leden – červenec 2013) Dotazníková šetření na akcích MAS MOS – jednotlivé obce 2014 Karty obcí vyplněné odpovědnou osobou za obec Zásobník projektů MAS za celé území Říčanska

9 Zásobník projektů Oblast Počet projektůCelkový objem financí 1. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ64894 995 498 Kč 2. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT88261 427 348 Kč 3. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA65203 288 079 Kč 4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ, PREVENCE1689 415 000 Kč 5. OBCE-VZHLED, VÝSTAVBA,INFRASTRUKTURA,PAMÁTKY, ŘÍZENÍ OBCÍ A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ81811 858 292 Kč 6. DOPRAVA-SILNICE, ZASTÁVKY, DOPRAVNÍ SÍŤ - VLAKY, BUSY, CYKLODOPRAVA A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY51442 970 126 Kč 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZELEŇ A KRAJINA1982 200 000 Kč Celkem 384 2 786 154 343 Kč

10 Klíčové oblasti rozvoje Školství a vzdělávání Volnočasové aktivity, kultura, sport, společenský život Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch a turistika Sociální služby a zdravotnictví, prevence Obce - vzhled, výstavba, infrastruktura, památky, řízení obcí a komunitní plánování Doprava - silnice, zastávky, dopravní síť - vlaky, busy, cyklodoprava, bezpečnostní prvky Životní prostředí a zemědělství, zeleň a krajina

11 Vize 2022 Říčansko – region vyhledávaný občany s moderním přístupem k životu, nabízející jim jak možnost profesní realizace, tak i pohodové prostředí pro klidný rodinný život v malebné přírodě a zároveň si zachovávající venkovský půvab příjemný pro bydlení i rekreaci. Říčansko, coby region s osobitou tváří a sedmi „P“: PROSPERUJÍCÍ VE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ – kapacitně vyhovující nabídka MŠ i ZŠ s moderně vybaveným zázemím a konkurenceschopnými žáky i učiteli. PŘÁTELSKÝ K RODINĚ – dostatečná nabídka a prostory pro volnočasové, sportovní, kulturní a společenské aktivity PODNIKÁNÍ VSTŘÍCNÝ – podporující místní podnikatele a znalostní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí, s dostatkem pracovních míst. PEČUJÍCÍ O ZDRAVÍ VŠECH SVÝCH OBYVATEL – zázemí a nabídka zdravotních i sociálních služeb včetně preventivních programů POHLEDNÝ A FUNGUJÍCÍ – upravené a dostatečně vybavené obce v souladu s územním plánováním, udržované kulturní dědictví, kvalifikovaná a dostupná samospráva POHODOVĚ DOSTUPNÝ – funkční a kvalitní dopravní infrastruktura a obslužnost, bezpečné podmínky pro pěší i cyklisty PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ KLENOT – efektivní a ekologický přístup k ochraně zdravého životního prostředí, krajiny a vodního bohatství

12 Zápis z Pléna - Vize 2022 - HLASOVÁNÍ 22 platných hlasů Návrh: Souhlasíte se zněním VIZE 2022? Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Vize 2022 byla Plénem MAS schválena.

13 Operační programy otevřené pro MAS 1. OP Doprava - NE – ani nelze 2. OP Životní prostředí – ANO – zatím nic jistého 3. PRV – ANO – 5% jistých=3,45 mld. 4. OP Rybářství – NE – ani nelze 5. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – v jednání 6. OP Vývoj, věda, vzdělávání – ANO – poradenství v rámci technické pomoci (základní školství) 7. OP Zaměstnanost – ANO - realizace projektů spolupráce, aktivní politika zaměstnanosti – 2,02 mld. 8. IROP – ANO – 4,6% jistých=návrh 6,5 mld.

14 Certifikace MAS 2014-2020 Příjem žádostí 3/2014 a 9/2014; zveřejnění 8/2014 a 1/2015 Příjem 1/2015 a schválení strategií 6/2015 + OP Datová schránka, elektronický podpis Právní subjektivita – povinný audit (zpětně 3 roky) Souhlasy všech obcí Partnerství : veřejný sektor max 50%, soukromý sektor min 50%. Min. počet partnerů 21 1 partner=1 hlas, nemůže hlasovat v zastoupení Starosta a místostarosta obce může zastupovat pouze obec

15 Certifikace MAS 2014-2020 Na rozhodovací úrovni musí být dodržen poměr hlasujících – ne více jak 49% hlasovacích práv veřejného sektoru a jakékoli zájmové skupiny Funkční období členů v orgánech je max 4 leté Výběrová komise je volena max na 1 rok-opakované zvolení lze Člen výběrové komise nemůže být zároveň žadatel v příslušné výzvě (Fichi) – zatím návrh/protesty MAS (určitě bude muset být ošetřeno, aby nedošlo ke střetu zájmů)

16 Členská základna MAS Plénum MAS tvoří 49 členů Veřejný sektor max 50% Soukromý sektor min 50% O.S. přecházející na ústav od 1.1.2014 – dodatky ke smlouvám Nejvyšší rozhodovací orgán MAS - dle Statutu i pravidel pro certifikaci

17 Výzva MAS 1/2014 Povinnost vyhlásit výzvu, pokud zbývá 500 000,- Kč 300 000 může MAS ze zbývajících financí přesunout na vlastní režii Příjem 1/2014 Registrace 3/2014 Fiche: ? Výše dotace: ?

18 Zápis z Pléna - Výzva MAS 1/2014 Členové Pléna MAS byli seznámeni s předběžným harmonogramem výzvy. Plénum navrhuje elektronické hlasování na změnu Fiche, která bude předmětem výzvy (výše dotace, definice žadatele, omezení kódu) Nejdříve musí zasednout Programový výbor (6.1.2014), který rozhodně, jaká Fiche bude předmětem výzvy + návrhy na změnu Fiche, pak může dojít k hlasování Pléna

19 DOTACE PO FICHÍCH

20 Plán SPLRealita Počet OSOB využívající projekty 112 000331 538 Vyškolené osoby 800 Projekty rekonstrukce veřejné infrastruktury 953 Objekty kulturního dědictví 920 Revitalizovaná prostranství 1639 Projekty cestovního ruchu 810 Počet opravených stávajících budov 528 Počet modernizovaných objektů 578 STANOVENÉ INDIKÁTORY MAS

21 Převolení orgánů MAS

22 Zápis z Pléna – Převolení orgánů MAS 22 platných hlasů Návrh: Hlasování o převolení členů VK do 2.období jako celku Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Všichni uvedení členové VK byli převoleni Plénem do 2.období  Návrh: Nominace za obec Tehov - paní Hana Mikolášková Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nominace paní Hany Mikoláškové do VK byla Plénem schválena.

23 Převolení orgánů MAS

24 Zápis z Pléna – Převolení orgánů MAS 22 platných hlasů Návrh: Hlasování o převolení členů PV do 2.období jako celku Pro : 22 Proti : 0 Zdržel se : 0 Všichni uvedení členové PV byli převoleni Plénem do 2.období  Návrh: Nominace za Cestu integrace - paní Markéta Hubínková Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace paní Markéty Hubínkové do PV byla Plénem schválena.

25 Převolení orgánů MAS

26 Zápis z Pléna – Nominace do orgánů MAS  Návrh: Nominace za MAS Servis Říčansko – paní Helena Vlnařová Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace paní Heleny Vlnařové do MV byla Plénem schválena.  Návrh: Nominace za o.s.Mraveniště – slečna Veronika Špačková Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nominace slečny Veroniky Špačkové do MV byla Plénem schválena.

27 Plnění rozpočtu 2013

28

29 Financování MAS v roce 2014 + ½ 2015 Z alokace na rok 2012+266 352 Hospodaření 2012+124 761 Z alokace na rok 2013odhad +300 000 Hospodaření 2013? (odhad 200 000) Proplacení výdajů 2013cca 500 000 Alokace na rok 2014Technická podpora v jednání Alokace na rok 20150 24 obcí MAS podpořilo+ 484 000 Členské příspěvky 2014+ cca 150 000 Členské příspěvky 2015+ cca 150 000 CELKEM2 175 113 ODHAD – 2 175 000 na pokrytí roku 2014 a ½ 2015. MAS na rok potřebuje v úsporné variantě cca 1,4 mil

30 Děkujeme za pozornost Příjemné vánoční svátky Pavlína Filková Lída Třeštíková Petra Přílučíková


Stáhnout ppt "MAS Říčansko o.p.s. Současný stav: 3 města, 36 obcí, 270,65km², 49 825 obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google