Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace společnosti Manažerské poradenství Pro všechny manažery (bez ohledu na postavení či věk) Odstraňuje provozní slepotu Přináší nový pohled na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace společnosti Manažerské poradenství Pro všechny manažery (bez ohledu na postavení či věk) Odstraňuje provozní slepotu Přináší nový pohled na."— Transkript prezentace:

1

2 Prezentace společnosti

3 Manažerské poradenství Pro všechny manažery (bez ohledu na postavení či věk) Odstraňuje provozní slepotu Přináší nový pohled na problém

4 Kdo jsme … Edolo Consult s.r.o. vznikla za účelem podpory a pomoci podnikatelské sféry České Republiky v oblasti řízení vnitropodnikových procesů, kontroly a zvyšování výkonnosti specialisté na controlling a jeho zavádění tým pracovníků s bohatými zkušenostmi s investičními projekty

5 Odlišnost od konkurence Hodnota, kterou od nás zákazník získá: - nekupujete službu, ale službu + provozní a organizační know-how - individuální přístup z naší strany formou mnoha druhů nastavení spolupráce

6 Odlišnost od konkurence Náklady pro zákazníka: - náklady, které zákazník hradí jsou vypočítávány na základě úspěšnosti našeho poradenství a úspěšnosti opatření, které se ve spolupráci se zákazníkem zavedou v jeho společnosti

7 Pohodlí: - zákazník si může nastavit spolupráci podle svých potřeb - odborníci společnosti Edolo Consult s.r.o. pracují podle potřeb zákazníka a zvyšují tak komfort zákazníka při poskytování služeb Odlišnost od konkurence

8 Komunikace: - s naším zákazníkem komunikujeme pravidelně a dotazy vyřizujeme bez prodlení - preferujeme kombinaci ústní a písemné komunikace před pouze písemnou a to z důvodu odstranění šumů, které by mohli vzniknout v průběhu písemné komunikace. Odlišnost od konkurence

9 Nabídka společnosti Kontrolní mechanismus - SOX Balanced Scorecard - BSC Optimalizace nákladů Organizační poradenství Podnikové směrnice Ekonomické poradenství Dotace

10 Sarbanes-Oxley Act of 2002, zkráceně „SOX“ je kontrolní mechanismus firemních vnitropodnikových procesů. Jeho výstupy slouží jako podklady vlastníkům společností, k manažerským rozhodnutím a dále jako podklady k auditům. 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Co to je …?

11 i když se jedná primárně o americkou legislativu, její působnost přesahuje hranice a ovlivňuje i neamerické společnosti z evropských firem je zákon implementován například v Air France, Siemens a Allianz, z českých například Komerční banka, Česká spořitelna a Siemens ČR mechanismus SOX je harmonizovaný SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Působnost v ČR

12 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Co SOX a efektivita interních procesů stěžejní motto legislativy SOX je testování interních kontrol, což nutí mnoho firem k analýzám interních procesů a aktivit, výsledkem toho je klíčové omezení neefektivních činností nároky kladené SOX nutí mnoho firem přemýšlet o tom, co dělají a jak to dělají

13 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Výstupy SOX zobrazí krizová místa podniku zprůhlední a zásadním způsobem zatraktivní společnost pro investory sníží jednotkové náklady na interní procesy specifikují osobní zodpovědnosti vedoucích pracovníků a manažerů přispějí k úspěšnému auditu společnosti napomohou bankám k zjištění možnosti kredibility podniku

14 soulad se závaznými předpisy a požadavky zlepšení kontrolního prostředí optimalizace nákladů a mapování procesů dotčených identifikovanými riziky snížení rizika korupčních skandálů a podvodů další výhody související s potřebami podílníků včetně vedení společností zvýšení důvěryhodnosti podniku u bankovních institucí 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Přínosy

15 manažerům mohou být v případě porušení pravidel SOX zpětně odebrány bonusy a jiné finanční výhody zpřísněn postih konfliktu zájmů a obchodování na základě neveřejných informací zásadním způsobem zvýšeny sankce postihující ekonomickou kriminalitu 1.Sarbanes-Oxley Act of 2002 Přínosy

16 2.Balanced Scorecard Mají-li se manažeři správně rozhodovat, musejí umět vyhodnocovat výkonnost podniku. K tomuto vyhodnocování potřebují určitý soubor nástrojů, aby mohli posuzovat různé aspekty vyplývající z činnosti podniku a jeho ekonomického prostředí a sledovat, jak podnik postupuje při dosahování stanovených cílů.

17 2.Balanced Scorecard „systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku“ převádí vizi a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru měřítek finanční i nefinanční výkonnosti poskytují rámec pro posuzování jeho strategie a systému řízení

18 2.Balanced Scorecard měří výkonnost podniku pomocí čtyř vyvážených perspektiv: - finanční - zákaznické - interních podnikových procesů - učení se a růstu

19 2.Balanced Scorecard není jen operačním systémem měřítek nástroj upřesnění, podpory a zhodnocení realizace strategie inovativní podniky ho používají jako strategického manažerského systému

20 2.Balanced Scorecard k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesů učení se

21 náklady jsou nedílnou položkou v hospodaření každého podniku patnáct procent nákladů může firma ušetřit bezbolestně každé úsporné řešení nese skryté náklady a rizika pro jejich minimalizaci je výhodné využívat konzultace s externími poradci 3.Optimalizace nákladů

22 4.Organizační poradenství experti Edolo Consult s.r.o. Vám budou plně nápomocni při vytváření organizačních struktur a reorganizaci společnosti. tento krok musí být svědomitě a důmyslně naplánován a projednán, aby při změně nebo zavádění organizačních struktur nedocházelo k nečekaným nebo nežádoucím jevům.

23 5.Podnikové směrnice Společnost s korektními a profesionálně zpracovanými směrnicemi má nespornou výhodu před konkurencí, jelikož její zaměstnanci rychle a bez větších problémů pochopí a dodržují procesy popsané v podnikových směrnicích.

24 6.Ekonomické poradenství Finanční analýza analyzování minulosti Ekonomické poradenství řešení současnosti Investiční poradenství výhled do budoucnosti

25 7.Dotace v ČR pro naše klienty zajistíme možnost financování z dotačních titulů Evropské unie na podporu a rozvoj podnikání forma příspěvku – nevratná dotace

26 Proč využít služeb Edolo Consult s.r.o. jsme první volbou pro majitele a podílníky jsme pravá ruka ředitele společnosti jsme jistota pro management

27 Reference BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o., Česká republika KABELOVNA KABEX a.s., Česká republika TOMSTEEL s.r.o., Česká Republika FLAEM NUOVA SpA., Itálie TIRKOM s.r.o., Česká republika BOIR, spol. s r.o., Slovenská republika KONINGSTAV, s.r.o., Slovenská republika TRAMONT a.s., Slovenská republika INGEKON Ltd., Ruská federace OAO KAVAG, Ruská federace OOO Jevroinženýring, Ruská federace OOO Strojmontáž, Ruská federace …. a mnoho dalších

28 Kontakt Edolo Consult s.r.o. Sídlo Nám. 14. Října 1307/2 158 00 Praha E-mail: info@edolo-consult.euinfo@edolo-consult.eu web: www.edolo-consult.euwww.edolo-consult.eu GPS: Loc: 49°24´14.01´´N, 13°16´35.69´´E Edolo Consult s.r.o. Kancelář Dr. Sedláka 778 339 01 Klatovy E-mail: abarta@edolo-consult.euabarta@edolo-consult.eu Tel.: +420 724 689 023 GPS: Loc: 50°4´22.74´´N, 14°24´27.40´´E


Stáhnout ppt "Prezentace společnosti Manažerské poradenství Pro všechny manažery (bez ohledu na postavení či věk) Odstraňuje provozní slepotu Přináší nový pohled na."

Podobné prezentace


Reklamy Google