Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči Dílny tvořivosti o. s. Americké centrum Praha 30. listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči Dílny tvořivosti o. s. Americké centrum Praha 30. listopad."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči Dílny tvořivosti o. s. Americké centrum Praha 30. listopad 2011

2 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Úloha rehabilitace v komplexní/koordinované péči Mgr. Štěpánka Kozlerová Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

3 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Rehabilitace obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu či nemociobnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu či nemoci zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověkazmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka ICF WHO 2001

4 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Rehabilitace plynulé a koordinované využití léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků k dosažení co nejvyšší funkční schopnosti člověkaplynulé a koordinované využití léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků k dosažení co nejvyšší funkční schopnosti člověka

5 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Koordinovaná rehabilitace ucelená, komprehenzívníucelená, komprehenzívní činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců)činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) cílem – zařazení člověka s disabilitou znovu do aktivního společenského životacílem – zařazení člověka s disabilitou znovu do aktivního společenského života

6 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Koordinovaná rehabilitace na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politickéna úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politické celospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského životacelospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského života

7 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Realizace prostřednictvím:prostřednictvím: –posilování zachovalých funkcí organismu –využitím a rozvojem vědomostí a kompetencí jednotlivce –nácvikem dovedností a soběstačnosti –vykonáváním činností jiným, náhradním způsobem

8 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením přijata 13. 12. 2006 (v platnost 3. 5. 2008)přijata 13. 12. 2006 (v platnost 3. 5. 2008) Česká republika podepsala mezi prvnímiČeská republika podepsala mezi prvními ratifikace - 28.9.2009ratifikace - 28.9.2009 únor 2010 publikována ve Sbírce mezinárodních smluv => součástí právního řádu ČRúnor 2010 publikována ve Sbírce mezinárodních smluv => součástí právního řádu ČR

9 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminacechrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní právapokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva zavazuje smluvní strany k:zavazuje smluvní strany k: –přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip –zajištění, aby v praktickém životě docházelo ke skutečné integraci zdravotně postižených lidí do společnosti

10 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Článek 26 - Habilitace a rehabilitace dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnostidosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnosti uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnostiuplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnostidosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnosti

11 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby a programyorganizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby a programy v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálníchv oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních Článek 26 - Habilitace a rehabilitace

12 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Článek 26 - Habilitace a rehabilitace služby a programy:služby a programy: –včasné a založené na multidisciplinárním posouzení individuálních potřeb a předností –zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího života –dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením –co nejblíže místu bydliště (včetně venkovských oblastí)

13 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha rozvoj vstupního a soustavného vzdělávání odborníků a pracovníků habilitačních a rehabilitačních služebrozvoj vstupního a soustavného vzdělávání odborníků a pracovníků habilitačních a rehabilitačních služeb dostupnost, znalost a využívání kompenzačních pomůcek a technologiídostupnost, znalost a využívání kompenzačních pomůcek a technologií Článek 26 - Habilitace a rehabilitace

14 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Cíl rehabilitace minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postiženíminimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení zajistit včasnost poskytnutí, návaznosti jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní)zajistit včasnost poskytnutí, návaznosti jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) v průběhu ucelené rehabilitace a za součinnosti všech jejích složek se osoba s disabilitou stane méně závislou na pomoci okolí a další podpoře státuv průběhu ucelené rehabilitace a za součinnosti všech jejích složek se osoba s disabilitou stane méně závislou na pomoci okolí a další podpoře státu

15 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Základní principy individuální posouzení potřebindividuální posouzení potřeb včasnostvčasnost komplexnost, návaznost a koordinovanostkomplexnost, návaznost a koordinovanost dostupnostdostupnost efektivitaefektivita

16 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Základní principy individuální posouzení potřebindividuální posouzení potřeb včasnostvčasnost komplexnost, návaznost a koordinovanostkomplexnost, návaznost a koordinovanost dostupnostdostupnost efektivitaefektivita

17 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Posloupnost služeb služby a programy na lokální, komunitní, státní a národní úrovnislužby a programy na lokální, komunitní, státní a národní úrovni určují a poskytují zákroky a pomoc jedinci pro jeho fyzickou, psychickou, sociální a životní pohodu prostřednictvím:určují a poskytují zákroky a pomoc jedinci pro jeho fyzickou, psychickou, sociální a životní pohodu prostřednictvím: –podpory zdraví a služeb při prevenci nemocí –primární péče, akutní péče –rehabilitace (pobytová – RÚ, kliniky; ambulantní; denní stacionář) –dlouhodobá podpora a služby ICF WHO

18 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Posloupnost služeb hrazeny z veřejných nebo soukromých zdrojůhrazeny z veřejných nebo soukromých zdrojů poskytovanéposkytované –dlouhodobě –krátkodobě –periodicky –jednorázově ICF WHO

19 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Posloupnost služeb v různých zařízeníchv různých zařízeních –komunita –domácí péče –školní a pracovní zařízení –nemocnice –kliniky –rezidenční zařízení apod. ICF WHO

20 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Rehabilitace osob v ČR akutní fáze – záchrana života, stabilizaceakutní fáze – záchrana života, stabilizace – lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti + nezbytná přítomnost dalších odborníků ergoterapeuti, logopedi, psychologové) subakutní fáze – běžné lůžkosubakutní fáze – běžné lůžko propuštění – domácí/ústavní péče, RÚ, lázněpropuštění – domácí/ústavní péče, RÚ, lázně

21 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Prostředky rehabilitace ve zdravotnictvíve zdravotnictví sociální rehabilitacesociální rehabilitace pedagogicko-výchovná rehabilitacepedagogicko-výchovná rehabilitace předpracovní a pracovní rehabilitacepředpracovní a pracovní rehabilitace

22 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Multidisciplinární tým rehabilitační lékařrehabilitační lékař psychologpsycholog logopedlogoped fyzioterapeutfyzioterapeut ergoterapeutergoterapeut speciální pedagogspeciální pedagog sociální pracovníksociální pracovník zdravotní sestrazdravotní sestra

23 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Multidisciplinární tým další specialisté:další specialisté: –protetik –posudkový lékař –biomedicínský inženýr rodina, přátelérodina, přátelé

24 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Multidisciplinární tým základem je SPOLUPRÁCEzákladem je SPOLUPRÁCE specialisté a odborníci v základním i rozšířeném rehabilitačním týmu jsou:specialisté a odborníci v základním i rozšířeném rehabilitačním týmu jsou: –NEZASTUPITELNÍ –NENAHRADITELNÍ –NEVYNECHATELNÍ –KAŽDÝ MÁ SVÉ PEVNÉ MÍSTO A ROLI

25 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Přínos multidisciplinárního týmu víceoborové posouzenívíceoborové posouzení individuální přístup k pacientůmindividuální přístup k pacientům vyjádření týmu je významným podkladem pro stanovení odpovídajících prostředků rehabilitacevyjádření týmu je významným podkladem pro stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace

26 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha provádět diagnostikuprovádět diagnostiku navrhovat dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plánnavrhovat dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán spolupracovat s odborníky dalších profesíspolupracovat s odborníky dalších profesí Úloha multidisciplinárního týmu

27 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Úloha multidisciplinárního týmu závěrečná rehabilitační zpráva:závěrečná rehabilitační zpráva: –pro zdravotníky –pro sociální služby –pro úřady práce –pro oblast zaměstnávání, vzdělávání

28 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Úloha rehabilitace zhodnocení funkčních schopností pacienta ve všech ADLzhodnocení funkčních schopností pacienta ve všech ADL indikace vhodných pomůcek (technických, kompenzačních) + trénink jejich používáníindikace vhodných pomůcek (technických, kompenzačních) + trénink jejich používání evaluace bytu (návrh úprav, bezbariérových změn, výměna bytu)evaluace bytu (návrh úprav, bezbariérových změn, výměna bytu) doporučení nezbytných sociálních služebdoporučení nezbytných sociálních služeb kontrolní multidisciplinární hodnoceníkontrolní multidisciplinární hodnocení

29 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Sociální rehabilitace zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 70) a prováděcí vyhláška tohoto zákona č. 505/2006 Sb. (§ 35)zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 70) a prováděcí vyhláška tohoto zákona č. 505/2006 Sb. (§ 35) soubor specifických činnostísoubor specifických činností k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osobk dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činnostírozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností

30 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Sociální rehabilitace alternativním způsobem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencíalternativním způsobem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí formou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrechformou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrech

31 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Základní činnosti sociální rehabilitace základní činnostizákladní činnosti –nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění –zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti –pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

32 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Pracovní rehabilitace úvodním krokem k pracovní rehabilitaci je rehabilitace předpracovní – ergodiagnostika úvodním krokem k pracovní rehabilitaci je rehabilitace předpracovní – ergodiagnostika vyšetření funkčních schopností pracovního potenciálu pro účely zaměstnanosti vyšetření funkčních schopností pracovního potenciálu pro účely zaměstnanosti vyšetření funkčního psycho-senzo-motorického potenciálu vyšetření funkčního psycho-senzo-motorického potenciálu posouzení zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání – různorodost uchazečů posouzení zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání – různorodost uchazečů KRL poskytuje pro úřady práce, neziskové organizace, na žádost praktického lékaře KRL poskytuje pro úřady práce, neziskové organizace, na žádost praktického lékaře

33 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Pracovní rehabilitace zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti pracovní rehabilitace - § 69 pracovní rehabilitace - § 69 souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZPsouvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP na pracovní rehabilitaci mají právo OZPna pracovní rehabilitaci mají právo OZP

34 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Náplň pracovní rehabilitace poradenská činnost zaměřená na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnostiporadenská činnost zaměřená na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnostteoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost

35 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Náplň pracovní rehabilitace zprostředkování, udržení a změna zaměstnánízprostředkování, udržení a změna zaměstnání změna povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnostizměna povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

36 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Průběh pracovní rehabilitace žádost o ergodiagnostické vyšetřenížádost o ergodiagnostické vyšetření ergodiagnostika (zjišťování zbytkového pracovního potenciálu pomocí standardizovaných i nestandardizovaných vyšetření)ergodiagnostika (zjišťování zbytkového pracovního potenciálu pomocí standardizovaných i nestandardizovaných vyšetření) vyjádření odborné pracovní skupiny je zásadním podkladem pro zahájení pracovní rehabilitacevyjádření odborné pracovní skupiny je zásadním podkladem pro zahájení pracovní rehabilitace

37 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Průběh pracovní rehabilitace sestavení individuálního plánu pracovní rehabilitace účastníka – ÚP nebo nezisková organizace v součinnosti s OZPsestavení individuálního plánu pracovní rehabilitace účastníka – ÚP nebo nezisková organizace v součinnosti s OZP individuální plán zohledňuje:individuální plán zohledňuje: –zdravotní způsobilost OZP, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci –situaci na trhu práce umístění na trhu práceumístění na trhu práce

38 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Průběh pracovní rehabilitace formou podporovaného zaměstnáváníformou podporovaného zaměstnávání –služba neziskových organizací –pracovní konzultant, který pomáhá najít dlouhodobé a placené zaměstnání na běžném pracovišti –podpora je podle potřeby poskytovaná také po nalezení práce (i přímo na pracovišti) –podpora zaměstnavatele –zaměstnání odpovídá zájmům, schopnostem, nadání a osobním možnostem klienta

39 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Sociální pracovník ve zdravotnictví zdravotnictví sociální sféra

40 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Sociální pracovník ve zdravotnictví sociální anamnézasociální anamnéza posuzování životní situace pacienta, analýza a řešení sociální situaceposuzování životní situace pacienta, analýza a řešení sociální situace sociálně právní poradenství adekvátní k onemocnění nebo následkům úrazu pacientasociálně právní poradenství adekvátní k onemocnění nebo následkům úrazu pacienta poskytování krizové pomociposkytování krizové pomoci

41 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Sociální pracovník ve zdravotnictví sociální rehabilitacesociální rehabilitace komunikace s pacienty, rodinnými příslušníkykomunikace s pacienty, rodinnými příslušníky komunikace s poskytovateli sociálních služeb, úřady práce, státními institucemi atd.komunikace s poskytovateli sociálních služeb, úřady práce, státními institucemi atd. domácí návštěvy společně s ergoterapeutemdomácí návštěvy společně s ergoterapeutem spoluvytváření krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu pacientaspoluvytváření krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu pacienta

42 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha hledá vhodné služby, které splňují požadavky pacientahledá vhodné služby, které splňují požadavky pacienta společně volí nejefektivnější způsoby řešeníspolečně volí nejefektivnější způsoby řešení služby jsou zaměřeny na pacienta a jeho potřebyslužby jsou zaměřeny na pacienta a jeho potřeby Sociální pracovník ve zdravotnictví

43 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Case managment nelze nezmínitnelze nezmínit v ČR – doposud neukotvený pojemv ČR – doposud neukotvený pojem tzv. případové řešenítzv. případové řešení efektivnější řešení situaceefektivnější řešení situace

44 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Case manager klíčová osobaklíčová osoba –pro pacienta, rodinu –pro celý systém poskytované péče a služeb koordinátor práce týmukoordinátor práce týmu odpovědnost za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péčeodpovědnost za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče role se liší v různých modelechrole se liší v různých modelech

45 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Case managementu z pohledu rehabilitace základní prvky:základní prvky: –přehled o potřebách a schopnostech pacienta –plánování a stanovení jasně definovaného cíle –realizace plánu společně s pacientem a jeho sociálním okolím –monitorování celého průběhu rehabilitace –vyhodnocování

46 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Přínos case managementu dostupnostdostupnost kontinuitakontinuita koordinacekoordinace přizpůsobivostpřizpůsobivost výkonnost – efektivitavýkonnost – efektivita minimalizace chybných rozhodnutíminimalizace chybných rozhodnutí

47 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Přínos case managementu komplexní posouzení případu různými profesemikomplexní posouzení případu různými profesemi cílená, účelná podpora a koordinace služeb a péčecílená, účelná podpora a koordinace služeb a péče finanční úspora – prevence překrývání služebfinanční úspora – prevence překrývání služeb časová úspora – rychlejší řešení celého případučasová úspora – rychlejší řešení celého případu aktivizace pacienta – je aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb (zodpovědný za realizaci)aktivizace pacienta – je aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb (zodpovědný za realizaci)

48 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Principy case managementu zaměření na zdravé stránky pacientazaměření na zdravé stránky pacienta ohled na přání pacientaohled na přání pacienta podpora pozitivní změnypodpora pozitivní změny využívání možností podpory i mimo tradiční službyvyužívání možností podpory i mimo tradiční služby

49 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Mezery v procesu koordinované rehabilitace nedostatek ve vzájemné propojenosti a spolupráce všech složeknedostatek ve vzájemné propojenosti a spolupráce všech složek nižší efektivita celého procesunižší efektivita celého procesu chybí:chybí: –koordinace celého procesu –včasná intervence, zahájení a realizace rehabilitace s konkrétně stanovenými cíli –schopnost jedince s disabilitou navrátit se co nejdřív do aktivního společenského života –přehlednost a vstřícnost systémů vůči pacientům a rodinným příslušníkům

50 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Důsledky důsledek: zvýšené nároky a požadavky na systém dávek a služebdůsledek: zvýšené nároky a požadavky na systém dávek a služeb zásadní faktory podporující proces koordinované rehabilitace:zásadní faktory podporující proces koordinované rehabilitace: –včasná intervence –komplexnost a spolupráce všech institucí –provázanost a dostupnost služeb a poskytovatelů –individuální přístup –možnost multidisciplinárního posuzování

51 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Zdroje Duba, P. Koordinace ucelené rehabilitace osob se ZP, MPSV Praha 2010Duba, P. Koordinace ucelené rehabilitace osob se ZP, MPSV Praha 2010 Sbírka mezinárodních smluv – Úmluva o právech osob se ZPSbírka mezinárodních smluv – Úmluva o právech osob se ZP Stuchlík, J. Asertivní komunitní léčba a case management. Fokus PrahaStuchlík, J. Asertivní komunitní léčba a case management. Fokus Praha

52 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Děkuji za pozornost stepanka.kozlerova@vfn.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči Dílny tvořivosti o. s. Americké centrum Praha 30. listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google