Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazovací jazyk nad XML dokumenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazovací jazyk nad XML dokumenty"— Transkript prezentace:

1 Dotazovací jazyk nad XML dokumenty
XQuery Dotazovací jazyk nad XML dokumenty Jan Vávra, Přemysl Volf 7. ledna 2004

2 Úvod datový model XML dokumentu výrazy v XQuery typy dodatek
tříděný strom výrazy v XQuery cesta, iterace, podmínka, funkce typy XSchema, validace dodatek XML a relační db, DIS, schémata

3 Datový model XML dokument:
sekvence - tříděný seznam uzlů nebo atomických proměnných atomická hodnota: číslo, řetězec, datum uzel: dokument element atribut text komentář instrukce deklarace namespace (jmenného prostoru)

4 Datový model - uzel Má: identita
rozlišení dvou uzlů stejného jména a hodnot pořadí v dokumentu v dané úrovni zanoření uzlu konzistence pořadí Může mít: jiné uzly jako potomky (rekurzivní definice stromu) jméno (název elementu, atributu, …) hodnotu nějakého typu (XSchema) sekvence 0 nebo více atomických hodnot

5 Datový model - dodatek Sekvence seznam heterogenních prvků
sekvence délky 1 ~ jednomu prvku sekvenence délky 0 povoleny ~ NULL v SQL Validace XML proti schématu uzlu nebo atomu přiřadí typ není ve schématu: uzel <- anyType atomická hodnota <- anySimpleType

6 Datový model - příklad

7 Datový model - příklad <zboží> <položka status=“v dražbě”>
<číslo-položky>4456</číslo-položky> <prodejce>Smith</prodejce> <popis>obraz</popis> <cena>5000</cena> </položka> <položka> ……… </zboží>

8 Výrazy v XQuery Výrazy: XQuery - funkcionální jazyk sestaven z výrazů
výrazy bez vedlejších efektů Výrazy: literál proměnná volání funkce cesta (path expression) predikát podmínka FLWR funkce

9 Literál sekvence jednoduchý
číslo: 47 integer, 4.7 decimal, 4.7E3 double řetězec: ‘xquery’, “xquery” string složitější vytvoření pomocí konstruktoru datum: date(“ ” ) sekvence tvoří se pomocí operátoru čárka nebo to 1,2,3 = (1,2,3) = ( (1,2), (), 3) = 1 to 3

10 Proměnná začíná $: $tohle_je_promenna přiřazení: LET $a := 15
hodnotou proměnné může být i uzel žádné vedlejší efekty hodnotu proměnné nelze měnit

11 Aritmetika +, -, *, div, mod sum(), avg(), count(), max(), min()
funkce pracuje na sekvenci div : odlišit od / (cesta v xml) - : musí začínat mezerou - odlišit od názvu elementu

12 Výraz cesty založeno na syntaxi XPath 2.0 série kroků oddělených ‘/’
vyhodnocení v rámci kontextového uzlu směr (osa) cesty - XQuery podporuje: / child (přímý potomek) // descendant (potomek ~ existuje cesta rodič-potomek délky >=1) .. parent (rodič) . self (ukazatel sám na sebe) @ atribut (ukazatel na atribut) descendant-or-self (podstrom určený uzlem self) vyhodnocení probíhá po krocích element vs. atribut - jméno atributu před jménem

13 Výraz cesty – příklad 1 Vypiš popis všech položek k prodeji od pana Smithe document(‘zboží.xml’)/*/položka[prodejce = ‘Smith’]/popis Průběh vyhodnocení: document() - vrátí uzel typu dokument /* - vrátí všechny potomky a uzlu dokument /položka - vrátí potomky b uzlů a s názvem položka /položka[prodejce = ‘Smith’] - omezí potomky b na ty, které mají potomka prodejce s hodnotou Smith /popis - vrátí potomky c uzlů b s názvem popis

14 Výraz cesty – příklad 2 Vypiš všechny elementy popis v dokumentu
document(‘zboží.xml’)//popis Najdi atribut status položky, která je rodič daného popisu

15 Predikáty výraz XQuery ohraničený [ ], který se používá pro filtrování sekvence uzlů položka[prodejce = ‘Smith’] Vybere pouze ty položky, které obsahují element prodejce s hodnotou Smith položka[ cena > 1000 ] testuje se položka/cena > 1000 položka [5] 5. položka v sekvenci položka [cena] test na existenci podelementu cena elementu položka

16 Porovnávací operátory hodnoty, obecné
porovnání hodnoty eq, ne, lt, le, gt, ge skalární hodnoty nebo sekvence délky 1, jinak výjimka obecné porovnání =, !=, <, <=, >, >= rozdíl? - v kardinalitě položka [cena gt 1000] existuje právě jeden element cena má hodnotu větší než 1000 položka [cena > 1000] existuje alespoň jeden element cena

17 Porovnávací operátory uzel, pořadí, logické
is, isnot porovnání identity pořadí <<, >> $uzel1 << $uzel2 - $uzel1 před $uzel2 logické and, or položka [ prodejce = ‘Smith’ and cena ] negace not() spíše funkce než operátor

18 Konstruktor elementů výraz cesty
umí pouze vybrat určité uzly neumí vytvořit nový element jednoduchý konstruktor elementu - element konstruktor s vyhodnocením výraz XQuery ohraničený { } hodnotou výrazu může být sekvence atomických hodnot, elementů, atributů příklad: <položka status=“{ $s }”> <počet-nabídek> { max ( $nabídky [ číslo-položky = $i]/ počet-nabídek ) } </počet-nabídek> </položka>

19 Dynamický konstruktor
computed element | atribute constructor předchozí konstruktor - jen obsah, neumí název nového elementu element { $název } { $atributy, $obsah } attribute { $hodnota-atributu} element { name($e) } { data($e)*2 } attribute { if $p/pohlaví=‘M’ then ‘muž’ else ‘žena’ } { $p/jméno} z elementu vytvoří atribut

20 Podmínka a kvantifikace
if … then … else … Musí být obě větve, část if v závorkách kvantifikované výrazy: some $a in (5,7,9,11) satisfies $a > true every $a in (5,7,9,11) satisfies $a > false

21 Iterace hodnotou tohoto výrazu je (3,4) vnořené cykly:
for $a in (2,3) return $n +1 hodnotou tohoto výrazu je (3,4) vnořené cykly: for $m in (2,3), $n in (5,10) return <fakt> {$m} * {$n} = {$m * $n} </fakt> <fakt>2*5 = 10 </fakt> <fakt>2*10 = 20 </fakt> <fakt>3*5 = 15 </fakt> <fakt>3*10 = 30 </fakt>

22 FLWR (flower) for - iterace prvků podle sekvence
let - přiřazení hodnot pomocných proměnných , volitelná where - filtrace výsledné sekvence, volitelná return - konstrukce výsledku for $i in (1, 5) let $sq= $i * $I where $i < 4 return $sq 1 4 9

23 FLWR - dokumenty <zboží> <položka status=“v dražbě”>
<číslo-položky>4456</číslo-položky> <prodejce>Smith</prodejce> <popis>obraz</popis> <cena>5000</cena> <datum> </datum> </položka> <položka> ……… </zboží> <nabídky> <nabídka> <číslo-položky>4456</číslo-položky> <zájemce>Rice</zájemce> <cena>6000</cena> <datum> </datum> </nabídka> ……… </nabídky>

24 FWLR – příklad 1 Pro každou položku, která má více než deset nabídek, vytvoř element oblíbená-položka s číslem položky, popisem, počtem nabídek for $i in document(“zboží.xml”)/*/položka let $b := document(“nabídky.xml”) /*/nabídka[číslo-položky = $i/číslo-položky] where count($b) > 10 return <oblíbená-položka> { $i/číslo-položky $i/popis <počet-nabídek> { count ($b) } </počet-nabídek> } </oblíbená-položka> ~ SQL: spojení: -dva xml soubory GROUP BY číslo-položky

25 FWLR – příklad 2 Vytvoř zprávu obsahující stav nabídek pro různé položky. Označ každou nabídku stavem ‘OK’, ‘příliš málo’, ‘příliš pozdě’ <zpráva o nabídkách> for $I in document (“položky.xml”)/*/položka return <item> { $i/číslo-položky, for $b in document (“nabídky.xml”)/*/nabídka[číslo-položky = $i/číslo-položky] <nabídka> $b/zájemce, $b/cena, <stav> if ($b/datum > $i/datum) then “příliš pozdě” else if ($b-cena < $i/cena) then “příliš málo” else “OK” } </stav> </nabídka> </item> </zpráva o nabídkách>

26 Operace na sekvencích 1 A union B ~ A u B A intersect B ~ A n B
A except B ~ A \ B příklad: document(“a.xml”)//položka[cena > 1000] intersect document(“a.xml”)//položka[datum-výroby > date(“ ”)] lépe: predikát1 and predikát2 sortby sekvence ascending | descending

27 Operace na sekvencích 2 Nemá význam kombinovat sekvence uzlů z různých dokumentů NE: document(”zboží.xml“)//číslo-položky except document(”poptávky.xml“)//číslo-položky porovnávání identit, které nejsou shodné, různé dokumenty mají různé identity ANO: for $i in document(”zboží.xml“)//položka where empty( document(”poptávky.xml“) //položka[číslo-položky eq $i/číslo-položky] ) return $i/číslo-položky porovnání obsahu

28 Funkce knihovní funkce - document(), avg(), …
uživatelsky definované funkce: define function nejvyšší_poptávka( element $položka) returns decimal { max(document(“poptávky.xml”)// poptávka[číslo-položky = $položka/číslo-položky]/počet-poptávek ) } příklad volání nejvyšší_poptávka(document(“zboží.xml”)//položka[číslo-položky = “1234”]) nemusí být specifikovány typy parametrů ani návratová hodnota

29 Funkce - možnosti přetížení jména funkce (overloading) - jen u knihovních fcí - string(), … proměnný počet parametrů funkce(element? e, anySimpleType $d ) funkce(element* e) funkce(element+ e) rekurze, nepřímá rekurze define function hloubka( element $e) returns integer { if (empty($e/*)) then 1 else 1 + max (for $c in $e/* return depth($c)) }

30 Struktura XQuery dotazu
dvě části: prolog - definice prostředí přiřazení proměnných, definice namespace namespace xyz = ‘ default element namespace = ‘...’ default function namespace = ‘...’ schema namespace xhtml = ‘…’ tělo vyhodnocení dotazu

31 Typy atomické typy elementy klíčová slova:
definované v XSchema - čísla, řetězce,... - xs:integer, xs: string … elementy ~ třídy v OOP typ definován v uživatelském schéma: abc:adresa klíčová slova: element element cena element of type abc:adresa attribute instance of operátor, typeswitch přetypování: cast, treat validace - přiřazení typů: funkce validate()

32 Závěr funkcionální jazyk s procedurálními prvky (FLWR) datový model
n-ární tříděný strom (les) s uzly různých „specifikačních“ typů výrazy cesty (XPath) // ~ /descendant - spojení cesty (path join) uživatelsky definované funkce Working Draft W3C XML Working Group Co přináší nového? Oproti OQL dotaz do větší hloubky + /descendant Co nelze vyjádřit? Dotaz na podobnost dokumentů DIS na XML odvození podobnosti na základě hierchie tříd (typů) definovaných ve schema = RDF Reasonig

33 XQuery - implementace XML nativní databáze
X-Hive/DB: Microsoft: Cerisent: XML Global: eXist: Xindice:

34 Literatura 1. D. Chamberlin - XQuery: An XML query language, IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 41, NO 4, 2002, 2. XQuery: A Query Language for XML, W3C, J. Savolskyte - XQuery, A. Eiseinberg - An Early Look at Xquery, IBM, Westford K. Howard - An Introduction to Xquery, A quick intro to Xquery,

35 Dotaz Napište funkci, která přejmenuje názvy podelementů na velká písmena. define function upcaseSubelement(element $e) { for $i in (0, count ($e/*)) return { element { upcase( name( $e[$i])) } { data($e) } }

36 Dodatek Relační databáze a XML Path join algoritmus Fulltext na XML
model uložení XML v relační DB Path join algoritmus schéma číslování popis algoritmu (eXist) Fulltext na XML XIRQL – XML Information Retrieval Query Language váhy, relevance, typy RDF Reasoning

37 Relační DB a XML <kontakt> <jméno typ=“plné”> Jan Vávra
<telefon> <doma> </doma> <kancelář> </kancelář> </telefon> < > </ > </kontakt> ID Element IsAttribute Parent ChildNum Text 1 kontakt No NULL 3 2 jméno typ Yes plné 4 Jan Vávra 5 telefon 6 doma 7 8 kancelář 9 10 11

38 Schéma číslování pro efektivní zjištění rodiče uzlu díry pro přidávání
<kontakt> <jméno> Jan Vávra</jméno> <telefon> <doma> </doma> <kancelář> </kancelář> </telefon> </kontakt> pro efektivní zjištění rodiče uzlu díry pro přidávání parent(i) = [ (i-2)/k +1 ] k - arita stromu, resp. k(d), arita úrovně d

39 Path join – 1/2 Tříděné seznamy ancestors list al, descendants list dl
get_parent_set( seznam_x) : seznam_x := seznam předků v seznam_x, return false ~ délka nového seznamu 0 al get_parent_set() dl dl dl_orig . . . 1 2 3 4 5 ? = get_parent_set()

40 Path join – 2/2 Algorithm ancestor_descendant_join (al, dl)
dl_orig = copy of dl; // get_parent_set() – nahradí každé id uzlu, id jeho rodiče while (get_parent_set(dl)) { ax = 0; dx = 0; while (dx < dl.length) { //některý uzel neměl předka if (dl[dx] = null) dx++; //přejdi na dalšího předka .. ax++ else if (dl[dx] > al[ax]) { if (ax < al.length - 1) ax++; else break; } //přejdi na dalšího přímého předka .. dx++ else if (dl[dx] < al[ax]) dx++; else { //shoda: předek al[ax] je přímý předek dl_orig[dx] output(al[ax], dl_orig[dx]); dx++; }}}

41 XIRQL – váhy vážené termy v dokumentu
vážené termy v dotazu ( //položka[ 0.8 * název = “háček“) v daném kontextovém uzlu (např. //položka) se vyhledává ploše – fulltextovým vyhledáváním s váhami

42 XIRQL – relevance podpora tradičních dotazů DIS zohlednění struktury:
nezohledňují strukturu => problém: term v kořeni má menší váhu zohlednění struktury: pronásobení číslem < 1 ? celou cestu, jen jedenkrát

43 XIRQL – typy operátory na základě datových typů
např. ‘=‘ pro string, typ operandů zjistí sám stroj XIRQL klasifikační schémata, thesaurus atributy vs. elementy – to samé

44 RDF Reasoning potomci elemenentu jako položky struktury dané elementem
odvozování (reasoning) na základě typů položek třídy HomePhoneType -> PhoneType class Clovek { HomeAddressType adresa; HomePhoneType telefon; Integer vek; }

45 Literatura - dodatek Systém pro správu a dotazování rozsáhlých slovníků ve formátu XML, Diplomová práce - Josef Kořenek, FI - Masarykova univerzita, Brno 2002, eXist: An Open Source Native XML Database – W. Meier, Darmstadt University of Technology, 2002, XIRQL: A Query Language for Information Retrieval in XML Documents – N. Fuhr, Kai Groβjohann, University of Dortmund, 2001 Jena SemWeb Toolkit, HP Labs,


Stáhnout ppt "Dotazovací jazyk nad XML dokumenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google