Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Šedesátá léta 20. století České aforisty té doby nejvýrazněji ovlivnila tvorba St. Jerzyho Lece Stanisław Jerzy Lec (* 6. března 1909 – † 7. května 1966) – polský básník a aforista Ani slovníky nesmíme brát doslova. Buďme struční. Svět je přelidněn slovy. Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem. Co zbylo z lásky a extáze? Bytové nesnáze. Často bolí hlava toho, kdo ji ztratil. Čím více se blížíme pravdě, tím více se vzdalujeme skutečnosti. Dějiny – sbírka událostí, k nimž by nemuselo dojít. Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. Do vlastního nitra vcházej bez klepání. Hrozí nám potopa slov. Najde se nový Noe, který zachrání po páru z každého literárního druhu? I pes v hlavním městě štěká centrálněji. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

2 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Kam míří život? Tam, kam ty. Pokud jdeš. Když bouráte pomníky, neničte jejich podstavce. Vždy se mohou hodit. Mluv moudře, nepřítel naslouchá. Nejtíže najdeš pravdu v dobách, kdy všechno může být pravdou. Od konce světa si toho moc neslibujte. Po konci světa si toho moc neslibujte. Pro každého osla někde tráva rostla. Uč se i z chyb druhých. Život je příliš krátký na to, abys je stihl všechny spáchat sám. Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky. Všichni chtějí naše dobro. Nedejte si je vzít! Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

3 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně V čele české aforistiky 60. let 20. století stojí prozaik a novinář Gabriel Laub souborem Zkušenosti. Gabriel Laub (1928–1998) byl česko-polský esejista a aforista židovského původu. Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Reklama se dělá výhradně pro blbce. Proto je tak úspěšná. Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt. Někdo zápasí s bouří, někdo s větrnými mlýny, někdo jen s větry. – Otrok netouží po svobodě. Touží stát se dozorcem otroků. V západních zemích je revoluce nemožná. Kdyby svolali všechny revolucionáře, nenajdou místa na zaparkování.“ (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 96–109.) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

4 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Gabriel Laub během tzv. „normalizace“ po 21. srpnu 1968 emigroval do SRN, a tak se jako jediný z českých aforistiků mohl těšit z cizojazyčných edicí svých aforismů. Člověk dokáže v životě leccos zpackat, ale nic tak dokonale jako život. Člověk ztratil poslední výsadu – vědci objevili u opic slabomyslnost. Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbcům nic nezmůže. Homo sapiens se vyvinul nad všechny druhy tvorstva – je už schopen sám sebe jako druh vyhubit. Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. (Myšlení kazí charakter, 1991) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Dramatik a publicista Milan Růžička (1927–1977) je znám souborem Nevhodná slova, vydaným v jednom svazku roku 1967. Při cestě nahoru každého pozdrav. Nevíš, kdy se budeš vracet. Menší lumpové mění adresy. Větší – dresy. Hloupost nejenže nezná hranic, ale nepotřebuje ani tlumočníka. Aforismus: literární útvar, který proti jiným útvarům dokazuje, že voloviny lze psát i stručně. Aforismus, i když nic neříká, alespoň nezdržuje. Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 91–95. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

6 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Milan Růžička (* 14. října 1927 – † 17. listopadu 1977) – český autor aforismů Když chceš dosáhnout koryta, musíš se sklonit. Největší odvahu mívá malý poslaný velkým. Nejvíc si važ toho, před kým se ještě stydíš. Někdy bývá rozumnější pokračovat od začátku. Nevěděl toho moc, ale na každého něco. Nezapomínej, když někomu otevíráš oči, že jsi první, koho teď lépe uvidí. Otevřená slova uzavírají mnohé dveře. Z obavy, aby nám něco neušlo, nám zpravidla něco ujede. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

7 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Laubovy a Růžičkovy aforismy již nabyly patiny klasičnosti, neméně jako sentence dramatika, básníka, prozaika a kabaretiéra Jiřího Roberta Picka, publikované souborně až roku 1995 pod titulem Pickantérie. Pomsta je sladká a netloustne se po ní. Slovo dělá muže. A věta ženu. Vkus je národní. Nevkus mezinárodní. Průměrně inteligentní člověk řekne denně čtyři až šest aforismů. Průměrný aforista vymyslí tři. Cinkot drobných je vždy přehlušen šustotem bankovek. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 85–86.) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

8 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně DIKOBRAZ Časopisecky se mohli čeští čtenáři seznámit mimo jiné s tím nejlepším z české aforistiky na stránkách satirického a humoristického týdeníku Dikobraz (1945–1990). Až do r časopis vycházel v nakladatelství Práce, od r ve vydavatelství Rudé právo (orgán ÚV KSČ), jen v krátkém období 1989–1990 byl Dikobraz nezávislý týdeník. K významným členům redakční rady patřili Václav Lacina a Jaroslav Žák, šéfredaktory byli Zdeněk Jirotka a Radovan Krátký. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

9 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně DIKOBRAZ V šedesátých letech (liberálnější společenské ovzduší)  se ve větší míře objevují aforismy (Václav Lacina, Gabriel Laub), v překladech je zastoupen Stanisław Jerzy Lec, z polských autorů pak Sławomir Mrożek. V prosinci 1989 se náplň Dikobrazu výrazně změnila: na pokračování začal vycházet dříve zapovězený román Miroslava Švandrlíka Černí baroni a v posledním ročníku byl do hlavičky Dikobrazu vkomponován emblém Občanského fóra. Vedle dlouholetých stálic kresleného humoru (Vladimír Jiránek, Vladimír Renčín) se prosadil např. Petr Urban (Pivrnec). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

10 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Z „Golden Sixties“ většinou pocházejí České aforismy básníka, novináře a výtvarníka Karla Trinkewitze Země česká: Hic sunt chamaeleones! (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 129–130.) Jsem nositel informace, proto jsem bit. Držet se stranou, nebo držet se stranou. Nejstarší český chorál: Hospodine pomýlený. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

11 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Koncem let osmdesátých uspořádal svou aforistickou produkci do knižní edice přední český básník, prozaik, esejista a překladatel Miroslav Holub (NePATRNĚne, 1989): Jsme nemanželské děti své doby. Zeptejte se básníka. Ví taky starou belu, ale umí to podat. Ptáme-li se stále, zda byla dřív slepice nebo vejce, je to velká křivda na kohoutovi. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 78–80.) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

12 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Ze současných českých aforistiků vyniká kabaretiér, textař a básník Jan Vodňanský, jenž vedle prozaických aforismů tvoří i aforismy veršované – obdobu polských frašek: Chtěl bych poznat Bospor, Dardanely… Raději však sedím na prdeli. Dvě želízka v ohni? – Jdi a jedno šlohni! – Nejspravedlivější k ženám je rentgen. Všechny jsou pod ním stejně krásné. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 175–176., viz též Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

13 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Dne 17. února 2009 zemřel olomoucký univerzitní profesor statistiky, básník, aforistik, fejetonista a publicista Stanislav Komenda. Co je faul a co fair play, určuje vítěz. Ve vědě je důležité vědět o něčem, v politice vědět na někoho. Zázraky se nedějí – jedině za úplatek. Noviny, rozhlas a televize učinily z jazyka zbraň hromadného ničení. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 142–144) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

14 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně Josef Fousek – písničkář, textař, básník, prozaik, publicista a fotograf, mj. autor souboru aforismů Fouskoviny. Láska zahřeje, ale uhlí je uhlí. Bozi jsou neomylní. Křídla si polámou andělé.v politice vědět na někoho. Prostituce je láska bez ideologie. Když je hodný pes, chválí ho zloději. Když je hodná kočka, chválí ji myši. Když je hodný člověk, pokouše ho pes, vykradou ho zloději, poškrábe ho kočka a v baráku má myši. Žirafa má přehled, ale myš ví, co se děje dole. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 152–153) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

15 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně Rudolf Křesťan – spisovatel a publicista, své aforismy publikoval pod titulem Aforismy. Prozaikové píší někdy do šuplíku, aforisté do šuplíčku. Vojenští skladatelé by měli skládat dva druhy pochodů: pochody tam a pochody zpátky. Nebyl vznik Československa tak trochu vytunelováním Rakouska-Uherska? Zbavuj se iluzí, abys nepřišel o ideály. Žádná otázka není tak malá, aby si nezasloužila na svém konci otazník. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 152–153) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

16 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně Ivan Kraus – herec, kabaretiér, scénárista, dramatik, spisovatel, autor sbírky aforismů Telegramy Nic proti církvi, ale je příliš nábožensky založena. Dáte mi za pravdu? Ale za kolik? Výhodou aforismu je, že se autor může mýlit jen krátce. Většína patří k menšinám. Hrob neznámého vojína bývá pokryt věnci známých generálů. Někoho si lze nejen kouipit, ale dokonce i abonovat. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 156–157) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

17 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci. Hodný člověk sype ptáčkům, aby kočky měly co chytat. Propůjčit se k tomu nemohu. Snad prodat. Už jsme pravdu odhalili. Zbývá ji jenom usvědčit. Dříve kradli jen zloději. Dnes kradou i slušní lidé. Ke slovu génius neexistuje ženská podoba. Ale neexistuje ani ke slovu blbec. Láska má tisíce podob. Pro souseda může mít dokonce podobu vaší manželky. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

18 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. Jsou dva druhy idiotů. Na jedněch je to vidět. Na rozdíl od čtenáře knih žádá čtenář novin krev stále čerstvou. Pohřební ústav je cestovní kancelář specializovaná na výlety do neznáma, s níž ušetříte za zpáteční cestu. Kde bychom mohli být, kdyby si mladí z nás starých nebrali příklad! Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

19 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé. V politice bývá čisto. Myjí se tam ruce, umývají hlavy, jeden druhého utře, mydlí se schody a leští kliky. Zamyslel bych se sám nad sebou, ale připadá mi to sobecké. Nevadí, vsadíme-li na špatného koně. Jen nesmíme vsadit na vola. Květinou řekneš vše a zlatem to upřesníš. Krajním prostředkem ženy, jak zvítězit, je podlehnout. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nejlehčeji na pohřebišti. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

20 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. V březnu 2009 vyšel v Poznani soubor aforismů Jana Sobotky, přeložených do polštiny Grażynou Balowskou. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

21 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996). Nemocná doba se nepozná podle množství nemocnic, ale žalářů. Šetrné národy stavějí místo pomníků sněhuláky. Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Miluji přírodu! Zvlášť když má míry 90–60–90. Na počátku byl Velký třesk, na konci bude Velký plesk. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 200–209.) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

22 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já ( 1990) a Noční motýli (1996). „A ještě bych se rád pochlubil několika svými minitexty, které jsou od 29. května 2006 k vidění na dětském hřišti v parku v Olomouci-Chvalkovicích – do kamenů je vytesali klienti Ústavu sociální péče Klíč. Děkuju pěkně!“ Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

23 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996). Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

24 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996). Tři fáze lidské sexuality 1.  Víš co, a nevíš jak. 2.  Víš jak, a nevíš s kým. 3.  Víš s kým, a nevíš proč. I tvá svatební noc může být bartolomějská. Telefonní sex byl vynalezen k uspokojení mužů, kteří mají místo pohlaví ucho. Erotoman si představuje sexuální revoluci úplně jinak než impotent. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

25 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Více svým česko-polským bilingvismem nežli myšlenkovou originalitou je unikátní sbírka aforismů básníka a překladatele Lecha Przeczka, publikovaná roku 2003 pod titulem JEDNOUVĚTOU / JEDNYM ZDANIEM – aforismy / aforyzmy. Viz Oči jsou jako kniha. Jen v nich umět správně číst. Oczy są jak książka. Wystarczy tylko umieć w nich dobrze czytać. Snaž se vyhýbat cestám, které zjevně nikam nevedou. Staraj się omijać drogi prowadzące donikąd. Cizí majetek mu byl vždy mnohem bližší než vlastní. Při práci býval velmi roztržitý. Jednou se dokonce omylem vloupal i do vlastního bytu. Živil se tím, co uměl nejlépe – krádežemi. Měl zvláštní hobby – vášnivě rád sbíral cizí věci. I zloděj amatér má svoji profesionální čest. Byl velmi univerzální – dovedl ukrást všechno. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

26 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Hledáme-li inovace v oblasti české aforistiky, zjišťujeme, že aforismy již píší nejen Češi, ale také Češky. Knihovnice a fejetonistka Zdeňka Ortová vydala sooubory Život tropí aforismy, 1992, Přísudek v této větě je podmět, 1996 a Dámská volenka, 1999. Největším nepřítelem některých žen je dobře seřízená osobní váha. Věčnost není hloupá, to jenom hloupost je věčná. Jak rozdílné bývají cíle, když nastavuje svou hruď muž a když žena. Příčina rozvodu – silná xantipatie. S jídlem roste chuť. Bez jídla taky, dokonce rychleji. Dějiny lidstva: zatímco v nás padlý anděl klesá, opice se vzpřimuje. Žena po čtyřicítce je jako tenisový kurt – nejvíc peněz stojí povrchová úprava. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 226–228.) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

27 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Také dramatička a filmová scenáristka Daniela Fischerová přispívá k současné české aforistice; viz Její srdce je jak podloudníkův kufr – má dvojité dno. Kdo lže, je duševní mrzák. Opakem skepse není naivita. Opakem skepse je důvěra v zázrak. Dějiny myšlení jsou žalostnou přehlídkou předčasných závěrů. Než za sebou práskneš dveřmi, ověř si, z které strany je klíč. V pravé kapse nos patos: život je písmo svaté, psané jen pro tebe. V levé kapse nos humor: život je večírek nesmyslů a náhod. Zapni si kabát, usměj se a jdi. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

28 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Pro aforistiku světovou pak platí, že aforismy se dnes publikují nejen knižně, ale stále více na internetu. Děje se tak dvojím způsobem – jednak v rámci internetových kolekcí aforismů, přísloví, citátů apod. (např.: jednak na autorských internetových stránkách aforistiků – takovou stránku provozuje např. Jiří Žáček ( Vedle nových aforismů na věčná témata se objevují aforismy reflektující nové reálie, zejména technické, např.: o mezikontinentálních střelách, např. Zdeněk Bednář: Co zmůžeme proti raketám země-země? Hovno-hovno. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 220) letech do vesmíru, např. Jan Sobotka: Lidstvo se nezapře. Místo poznávání vesmíru jej dobývá. (Cit. podle Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště, Olomouc 1999, s. 77) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

29 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně automobilech, např. Jan Sobotka: Automobily velmi urychlily cestování. Na onen svět i o desítky let. (In: tamtéž, s. 89) letadlech, např. neznámý český školák: Ještě se nestalo, aby se letadlo nějakým způsobem nedostalo na zem. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 266) televizi, např. Jan Sobotka: K Bohu kdysi mívaly nejblíže kostelní věže. Dnes televizní vysílače. (In: Sobotka, J.: c. d., s. 89) počítačích, např. Gabriel Laub: Počítače se mýlí mnohem přesněji. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 108) mobilech, např. Jan Sobotka: Ani smrt nás nerozdělí. Má-li tam ovšem mobil signál. (Dosud nepublikováno) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

30 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Jan Sobotka: Nevýhodou mobilního telefonu je, že ho člověk musí nosit s sebou. (In: Aforismy, myšlenky i smyšlenky, Olomouc 2005, s. 94) billboardech, např. Jan Sobotka: Krajina? Měla by být někde za těmi billboardy. (In: tamtéž, s. 95) hracích automatech, např. Lech Przeczek: Hrací automaty by se neměly nazývat výherní, ale spíše výběrní. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 259) o samém internetu, počítaje v něj též , např. Jan Sobotka (s aluzí na báseň Jiřího Wolkra Poštovní schránka ze sbírky Host do domu, 1921: Čeká také ová schránka na svého básníka? (In: c. d., s. 94) Škoda růžových psaníček. SMS ani e-mal nenavoníte, ani na ně neotisknete rty. (Dosud nepublikováno) Přístup k internetu zkvalitňuje náš přístup k informacím, nikoli k životu. (Dosud nepublikováno) Počet lidí, kteří nemají přístup k internetu, se snižuje podstatně rychleji než počet těch, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. (Dosud nepublikováno) Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

31 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně Nové reálie se objevují rovněž v „kreslených aforismech“, jež otiskuje v deníku Právo a posléze v knižních souborech vynikající karikaturista Vladimír Renčín. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

32 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Nové reálie se objevují rovněž v „kreslených aforismech“, jež otiskuje v deníku Právo a posléze v knižních souborech vynikající karikaturista Vladimír Renčín. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR , který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Stáhnout ppt "ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google