Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Šedesátá léta 20. století České aforisty té doby nejvýrazněji ovlivnila tvorba St. Jerzyho Lece Stanisław Jerzy Lec (* 6. března 1909 – † 7. května 1966) – polský básník a aforista  Ani slovníky nesmíme brát doslova.  Buďme struční. Svět je přelidněn slovy.  Co je tragédie a co komedie, to se pozná časem.  Co zbylo z lásky a extáze? Bytové nesnáze.  Často bolí hlava toho, kdo ji ztratil.  Čím více se blížíme pravdě, tím více se vzdalujeme skutečnosti.  Dějiny – sbírka událostí, k nimž by nemuselo dojít.  Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu.  Do vlastního nitra vcházej bez klepání.  Hrozí nám potopa slov. Najde se nový Noe, který zachrání po páru z každého literárního druhu?  I pes v hlavním městě štěká centrálněji. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

2 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.  Kam míří život? Tam, kam ty. Pokud jdeš.  Když bouráte pomníky, neničte jejich podstavce. Vždy se mohou hodit.  Mluv moudře, nepřítel naslouchá.  Nejtíže najdeš pravdu v dobách, kdy všechno může být pravdou.  Od konce světa si toho moc neslibujte. Po konci světa si toho moc neslibujte.  Pro každého osla někde tráva rostla.  Uč se i z chyb druhých. Život je příliš krátký na to, abys je stihl všechny spáchat sám.  Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky.  Všichni chtějí naše dobro. Nedejte si je vzít! ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

3 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. V čele české aforistiky 60. let 20. století stojí prozaik a novinář Gabriel Laub souborem Zkušenosti. Gabriel Laub (1928–1998) byl česko-polský esejista a aforista židovského původu.  Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit.  Reklama se dělá výhradně pro blbce. Proto je tak úspěšná.  Být moudrý není žádná věda. Je to kumšt.  Někdo zápasí s bouří, někdo s větrnými mlýny, někdo jen s větry. –  Otrok netouží po svobodě. Touží stát se dozorcem otroků.  V západních zemích je revoluce nemožná. Kdyby svolali všechny revolucionáře, nenajdou místa na zaparkování.“ (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 96–109.) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

4 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně Gabriel Laub během tzv. „normalizace“ po 21. srpnu 1968 emigroval do SRN, a tak se jako jediný z českých aforistiků mohl těšit z cizojazyčných edicí svých aforismů.  Člověk dokáže v životě leccos zpackat, ale nic tak dokonale jako život.  Člověk ztratil poslední výsadu – vědci objevili u opic slabomyslnost.  Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbcům nic nezmůže.  Homo sapiens se vyvinul nad všechny druhy tvorstva – je už schopen sám sebe jako druh vyhubit.  Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. (Myšlení kazí charakter, 1991) http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1267 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1030

5 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dramatik a publicista Milan Růžička (1927–1977) je znám souborem Nevhodná slova, vydaným v jednom svazku roku 1967.  Při cestě nahoru každého pozdrav. Nevíš, kdy se budeš vracet.  Menší lumpové mění adresy. Větší – dresy.  Hloupost nejenže nezná hranic, ale nepotřebuje ani tlumočníka.  Aforismus: literární útvar, který proti jiným útvarům dokazuje, že voloviny lze psát i stručně.  Aforismus, i když nic neříká, alespoň nezdržuje. Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 91–95. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

6 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. http://cs.wikiquote.org/wiki/Milan_R%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dka Milan Růžička (* 14. října 1927 – † 17. listopadu 1977) – český autor aforismů  Když chceš dosáhnout koryta, musíš se sklonit.  Největší odvahu mívá malý poslaný velkým.  Nejvíc si važ toho, před kým se ještě stydíš.  Někdy bývá rozumnější pokračovat od začátku.  Nevěděl toho moc, ale na každého něco.  Nezapomínej, když někomu otevíráš oči, že jsi první, koho teď lépe uvidí.  Otevřená slova uzavírají mnohé dveře.  Z obavy, aby nám něco neušlo, nám zpravidla něco ujede. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

7 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Laubovy a Růžičkovy aforismy již nabyly patiny klasičnosti, neméně jako sentence dramatika, básníka, prozaika a kabaretiéra Jiřího Roberta Picka, publikované souborně až roku 1995 pod titulem Pickantérie.  Pomsta je sladká a netloustne se po ní.  Slovo dělá muže. A věta ženu.  Vkus je národní. Nevkus mezinárodní.  Průměrně inteligentní člověk řekne denně čtyři až šest aforismů. Průměrný aforista vymyslí tři.  Cinkot drobných je vždy přehlušen šustotem bankovek. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 85–86.) http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/186383-pick ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

8 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docI d=89 DIKOBRAZ Časopisecky se mohli čeští čtenáři seznámit mimo jiné s tím nejlepším z české aforistiky na stránkách satirického a humoristického týdeníku Dikobraz (1945–1990). Až do r. 1989 časopis vycházel v nakladatelství Práce, od r. 1957 ve vydavatelství Rudé právo (orgán ÚV KSČ), jen v krátkém období 1989–1990 byl Dikobraz nezávislý týdeník. K významným členům redakční rady patřili Václav Lacina a Jaroslav Žák, šéfredaktory byli Zdeněk Jirotka a Radovan Krátký. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

9 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp? docId=89 DIKOBRAZ V šedesátých letech (liberálnější společenské ovzduší) se ve větší míře objevují aforismy (Václav Lacina, Gabriel Laub), v překladech je zastoupen Stanisław Jerzy Lec, z polských autorů pak Sławomir Mrożek. V prosinci 1989 se náplň Dikobrazu výrazně změnila: na pokračování začal vycházet dříve zapovězený román Miroslava Švandrlíka Černí baroni a v posledním ročníku byl do hlavičky Dikobrazu vkomponován emblém Občanského fóra. Vedle dlouholetých stálic kresleného humoru (Vladimír Jiránek, Vladimír Renčín) se prosadil např. Petr Urban (Pivrnec). ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

10 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. http://www.vladimirjiranek.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Ren%C4%8D%C3%ADn http://www.xyz-knihy.cz/petr-urban-jsem-tak-trochu-pivrnec.html Z „Golden Sixties“ většinou pocházejí České aforismy básníka, novináře a výtvarníka Karla Trinkewitze Země česká: Hic sunt chamaeleones! (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 129–130.) http://knihy.abz.cz/obchod/autor-trinkewitz-karel-trinkewitz  Jsem nositel informace, proto jsem bit.  Držet se stranou, nebo držet se stranou.  Nejstarší český chorál: Hospodine pomýlený. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

11 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Koncem let osmdesátých uspořádal svou aforistickou produkci do knižní edice přední český básník, prozaik, esejista a překladatel Miroslav Holub (NePATRNĚne, 1989):  Jsme nemanželské děti své doby.  Zeptejte se básníka. Ví taky starou belu, ale umí to podat.  Ptáme-li se stále, zda byla dřív slepice nebo vejce, je to velká křivda na kohoutovi. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 78–80.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Holub ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

12 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ze současných českých aforistiků vyniká kabaretiér, textař a básník Jan Vodňanský, jenž vedle prozaických aforismů tvoří i aforismy veršované – obdobu polských frašek:  Chtěl bych poznat Bospor, Dardanely… Raději však sedím na prdeli.  Dvě želízka v ohni? – Jdi a jedno šlohni! –  Nejspravedlivější k ženám je rentgen. Všechny jsou pod ním stejně krásné. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 175–176., viz též http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vod%C5%88ansk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vod%C5%88ansk%C3%BD) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

13 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dne 17. února 2009 zemřel olomoucký univerzitní profesor statistiky, básník, aforistik, fejetonista a publicista Stanislav Komenda.  Co je faul a co fair play, určuje vítěz.  Ve vědě je důležité vědět o něčem, v politice vědět na někoho.  Zázraky se nedějí – jedině za úplatek.  Noviny, rozhlas a televize učinily z jazyka zbraň hromadného ničení. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 142–144) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

14 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Josef Fousek – písničkář, textař, básník, prozaik, publicista a fotograf, mj. autor souboru aforismů Fouskoviny.  Láska zahřeje, ale uhlí je uhlí.  Bozi jsou neomylní. Křídla si polámou andělé.v politice vědět na někoho.  Prostituce je láska bez ideologie.  Když je hodný pes, chválí ho zloději. Když je hodná kočka, chválí ji myši. Když je hodný člověk, pokouše ho pes, vykradou ho zloději, poškrábe ho kočka a v baráku má myši.  Žirafa má přehled, ale myš ví, co se děje dole. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 152–153) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně

15 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Rudolf Křesťan – spisovatel a publicista, své aforismy publikoval pod titulem Aforismy.  Prozaikové píší někdy do šuplíku, aforisté do šuplíčku.  Vojenští skladatelé by měli skládat dva druhy pochodů: pochody tam a pochody zpátky.  Nebyl vznik Československa tak trochu vytunelováním Rakouska-Uherska?  Zbavuj se iluzí, abys nepřišel o ideály.  Žádná otázka není tak malá, aby si nezasloužila na svém konci otazník. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 152–153) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně

16 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ivan Kraus – herec, kabaretiér, scénárista, dramatik, spisovatel, autor sbírky aforismů Telegramy  Nic proti církvi, ale je příliš nábožensky založena.  Dáte mi za pravdu? Ale za kolik?  Výhodou aforismu je, že se autor může mýlit jen krátce.  Většína patří k menšinám.  Hrob neznámého vojína bývá pokryt věnci známých generálů.  Někoho si lze nejen kouipit, ale dokonce i abonovat. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 156–157) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně

17 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. http://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Sobotka  Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.  Hodný člověk sype ptáčkům, aby kočky měly co chytat.  Propůjčit se k tomu nemohu. Snad prodat.  Už jsme pravdu odhalili. Zbývá ji jenom usvědčit.  Dříve kradli jen zloději. Dnes kradou i slušní lidé.  Ke slovu génius neexistuje ženská podoba. Ale neexistuje ani ke slovu blbec.  Láska má tisíce podob. Pro souseda může mít dokonce podobu vaší manželky. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně

18 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. http://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Sobotka  Jsou dva druhy idiotů. Na jedněch je to vidět.  Na rozdíl od čtenáře knih žádá čtenář novin krev stále čerstvou.  Pohřební ústav je cestovní kancelář specializovaná na výlety do neznáma, s níž ušetříte za zpáteční cestu.  Kde bychom mohli být, kdyby si mladí z nás starých nebrali příklad! ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

19 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. http://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Sobotka  Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.  V politice bývá čisto. Myjí se tam ruce, umývají hlavy, jeden druhého utře, mydlí se schody a leští kliky.  Zamyslel bych se sám nad sebou, ale připadá mi to sobecké.  Nevadí, vsadíme-li na špatného koně. Jen nesmíme vsadit na vola.  Květinou řekneš vše a zlatem to upřesníš.  Krajním prostředkem ženy, jak zvítězit, je podlehnout.  Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nejlehčeji na pohřebišti. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

20 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jan Sobotka, český autor knih aforismů a současně autor pohádek; žije v Olomouci. http://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Sobotka V březnu 2009 vyšel v Poznani soubor aforismů Jana Sobotky, přeložených do polštiny Grażynou Balowskou. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

21 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996).  Nemocná doba se nepozná podle množství nemocnic, ale žalářů.  Šetrné národy stavějí místo pomníků sněhuláky.  Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.  Miluji přírodu! Zvlášť když má míry 90–60–90.  Na počátku byl Velký třesk, na konci bude Velký plesk. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 200–209.) http://www.jirizacek.cz/ ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

22 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já ( 1990) a Noční motýli (1996). „A ještě bych se rád pochlubil několika svými minitexty, které jsou od 29. května 2006 k vidění na dětském hřišti v parku v Olomouci-Chvalkovicích – do kamenů je vytesali klienti Ústavu sociální péče Klíč. Děkuju pěkně!“ ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

23 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996). ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

24 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Básník, dramatik a překladatel Jiří Žáček uveřejnil mj. soubory aforismů Okurková sezona (1982), Hovory s mým horším já (1990) a Noční motýli (1996). ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně  Tři fáze lidské sexuality 1. Víš co, a nevíš jak. 2. Víš jak, a nevíš s kým. 3. Víš s kým, a nevíš proč.  I tvá svatební noc může být bartolomějská.  Telefonní sex byl vynalezen k uspokojení mužů, kteří mají místo pohlaví ucho.  Erotoman si představuje sexuální revoluci úplně jinak než impotent.

25 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Více svým česko-polským bilingvismem nežli myšlenkovou originalitou je unikátní sbírka aforismů básníka a překladatele Lecha Przeczka, publikovaná roku 2003 pod titulem JEDNOUVĚTOU / JEDNYM ZDANIEM – aforismy / aforyzmy. Viz http://www.zar.cz/EK-JednouVetou.htm.http://www.zar.cz/EK-JednouVetou.htm  Oči jsou jako kniha. Jen v nich umět správně číst. Oczy są jak książka. Wystarczy tylko umieć w nich dobrze czytać.  Snaž se vyhýbat cestám, které zjevně nikam nevedou. Staraj się omijać drogi prowadzące donikąd.  Cizí majetek mu byl vždy mnohem bližší než vlastní.  Při práci býval velmi roztržitý.  Jednou se dokonce omylem vloupal i do vlastního bytu.  Živil se tím, co uměl nejlépe – krádežemi.  Měl zvláštní hobby – vášnivě rád sbíral cizí věci.  I zloděj amatér má svoji profesionální čest.  Byl velmi univerzální – dovedl ukrást všechno. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

26 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Hledáme-li inovace v oblasti české aforistiky, zjišťujeme, že aforismy již píší nejen Češi, ale také Češky. Knihovnice a fejetonistka Zdeňka Ortová vydala sooubory Život tropí aforismy, 1992, Přísudek v této větě je podmět, 1996 a Dámská volenka, 1999.  Největším nepřítelem některých žen je dobře seřízená osobní váha.  Věčnost není hloupá, to jenom hloupost je věčná.  Jak rozdílné bývají cíle, když nastavuje svou hruď muž a když žena.  Příčina rozvodu – silná xantipatie.  S jídlem roste chuť. Bez jídla taky, dokonce rychleji.  Dějiny lidstva: zatímco v nás padlý anděl klesá, opice se vzpřimuje.  Žena po čtyřicítce je jako tenisový kurt – nejvíc peněz stojí povrchová úprava. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 226–228.) http://www.ortova.tkweb.cz/ ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

27 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Také dramatička a filmová scenáristka Daniela Fischerová přispívá k současné české aforistice; viz http://citaty.net/autori/fischerova-danielaviz http://citaty.net/autori/fischerova-daniela.  Její srdce je jak podloudníkův kufr – má dvojité dno.  Kdo lže, je duševní mrzák.  Opakem skepse není naivita. Opakem skepse je důvěra v zázrak.  Dějiny myšlení jsou žalostnou přehlídkou předčasných závěrů.  Než za sebou práskneš dveřmi, ověř si, z které strany je klíč.  V pravé kapse nos patos: život je písmo svaté, psané jen pro tebe. V levé kapse nos humor: život je večírek nesmyslů a náhod. Zapni si kabát, usměj se a jdi. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

28 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pro aforistiku světovou pak platí, že aforismy se dnes publikují nejen knižně, ale stále více na internetu. Děje se tak dvojím způsobem – jednak v rámci internetových kolekcí aforismů, přísloví, citátů apod. (např.: http://aforyzmy.org; http://www.aforismo.ru), jednak na autorských internetových stránkách aforistiků – takovou stránku provozuje např. Jiří Žáček (http://www.jirizacek.cz). Vedle nových aforismů na věčná témata se objevují aforismy reflektující nové reálie, zejména technické, např.:  o mezikontinentálních střelách, např. Zdeněk Bednář: Co zmůžeme proti raketám země-země? Hovno-hovno. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 220)  letech do vesmíru, např. Jan Sobotka: Lidstvo se nezapře. Místo poznávání vesmíru jej dobývá. (Cit. podle Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště, Olomouc 1999, s. 77) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

29 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  automobilech, např. Jan Sobotka: Automobily velmi urychlily cestování. Na onen svět i o desítky let. (In: tamtéž, s. 89)  letadlech, např. neznámý český školák: Ještě se nestalo, aby se letadlo nějakým způsobem nedostalo na zem. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 266)  televizi, např. Jan Sobotka: K Bohu kdysi mívaly nejblíže kostelní věže. Dnes televizní vysílače. (In: Sobotka, J.: c. d., s. 89)  počítačích, např. Gabriel Laub: Počítače se mýlí mnohem přesněji. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 108)  mobilech, např. Jan Sobotka: Ani smrt nás nerozdělí. Má-li tam ovšem mobil signál. (Dosud nepublikováno) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

30 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jan Sobotka: Nevýhodou mobilního telefonu je, že ho člověk musí nosit s sebou. (In: Aforismy, myšlenky i smyšlenky, Olomouc 2005, s. 94)  billboardech, např. Jan Sobotka: Krajina? Měla by být někde za těmi billboardy. (In: tamtéž, s. 95)  hracích automatech, např. Lech Przeczek: Hrací automaty by se neměly nazývat výherní, ale spíše výběrní. (Cit. podle Huptych, M. – Žáček, J.: c. d., s. 259)  o samém internetu, počítaje v něj též e-mail, např. Jan Sobotka (s aluzí na báseň Jiřího Wolkra Poštovní schránka ze sbírky Host do domu, 1921: Čeká také e-mailová schránka na svého básníka? (In: c. d., s. 94) Škoda růžových psaníček. SMS ani e-mal nenavoníte, ani na ně neotisknete rty. (Dosud nepublikováno) Přístup k internetu zkvalitňuje náš přístup k informacím, nikoli k životu. (Dosud nepublikováno) Počet lidí, kteří nemají přístup k internetu, se snižuje podstatně rychleji než počet těch, kteří nemají přístup k nezávadné vodě. (Dosud nepublikováno) ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

31 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nové reálie se objevují rovněž v „kreslených aforismech“, jež otiskuje v deníku Právo a posléze v knižních souborech vynikající karikaturista Vladimír Renčín. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE To nejlepší z české aforistiky – synchronně

32 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nové reálie se objevují rovněž v „kreslených aforismech“, jež otiskuje v deníku Právo a posléze v knižních souborech vynikající karikaturista Vladimír Renčín. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Jiří Fiala – Marie Sobotková: To nejlepší z české aforistiky – synchronně


Stáhnout ppt "Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google