Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asijská nej…II.část 0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asijská nej…II.část 0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2."— Transkript prezentace:

1 Asijská nej…II.část 0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2

2 II.Vyhledej název jezera a této zátoky. I.Vyhledej název řeky. III.Vyhledej název pohoří. Obr.1 1

3 Největší recentní ryba světa, ulovená v Kaspickém jezeru. I.Jak se jmenuje? Vyza velká,dorůstá až 10metrů délky. Obr.2 2

4 I.Která z jezer na obrázku leží v Asii ? Uveď jejich názvy a čísla, kterými jsou označena. Obr.3 3

5 I.Popiš polohu nejvyšší činné sopky Asie,najdi její souřadnice a uveď název této sopky. Vrchol 4750 m.n.m. K první zaznamenané erupci došlo v roce 1697, a od té doby je sopka víceméně stále činná, stejně jako mnohé další sopky v oblasti. Obr.4 Obr.5 4

6 NázevOblast Délka (km) Šířka (km) Fedčenkův ledovec Pamír Tádžikistán 772 - 5 Hispar - Biafo Karákoram, Pákistán 1203,2 Fedčenkův ledovec Zahrnuje více než 700 km2. Je to nejdelší ledovec na světě mimo polární oblasti. Maximální tloušťka ledovce je 1000 m, objem Fedčenkova ledovce a jeho deseti přítoků se odhaduje na 144 kubických kilometrů, asi třetina objemu Erijského jezera. Obr.6 Obr.7 5

7 Délka:6300 km Pramen: Tangala 6621 m. n. m. Povodí: 1 800 000 km 2 Průměrný průtok vody: 31 900 m 3 /s nejvodnatější řeka Asie Roční odtok: 960 km³ I.Název řeky ? Obr.8 6

8 Rozloha1050 km² Délka67 km Šířka18 km Max. hloubka380 m Přítok vody Státy doplň názvy II.Doplň název hlavního přítoku vody. Nejhlubší proláklina Země Břehy na západě a východě jsou srázné a skalnaté. Na severu a jihu navazuje na pobřeží táhlá rovina. Pobřeží je převážně pusté, s výjimkou několika oáz a turistických objektů s plážemi pro koupání. U jižního břehu probíhá těžba soli a dalších minerálů, nachází se zde i rozsáhlý chemický komplex pro úpravu vytěžených surovin. I.Doplň její název a hodnotu nadmořské výšky. Imagery from w.NASA World Wind.Obr.9 7

9 Podle studie zveřejněné v roce 2009 za posledních 30 let ubylo v Mrtvém moři asi 14 km 3 vody a jeho hladina klesá ročně asi o 70 cm.Pokud by proces pokračoval stejným tempem mohlo by Mrtvé moře do roku 2050 zcela vyschnout, a proto se připravuje plán na vybudování 180 kilometrů dlouhého kanálu, který by z Rudého moře,přes vádí Al-araba přiváděl do jezera mořskou vodu. Záměr je kritizován ekology. Důsledkem vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého moře, a tedy vyšší vztlaková síla působící na plovoucí předměty. Pro udržení se nad hladinou proto není potřeba plavat– stačí do vody usednout a nechat se nadnášet. Obr.1O Obr.11 8

10 Džungarská brána je dopravně významný průsmyk s kontinentálním klimatem v nadmořské výšce 400-500 m n. m. Tvoří hraniční přechod mezi Kazachstánem a Čínou, prochází jím frekventovaná železniční trať z Evropy do průmyslové východní Číny. Zároveň je nejvzdálenějším místem na světě od moře. Od nejbližšího mořského pobřeží je vzdálen vzdušnou čarou 2 650 kilometrů. Obr.12 Obr.13 9 Vizualizace Džungarské brány

11 Džungarská brána na široká 10 až 40 km a dlouhá 100 km. Obr.14 Obr.15 10

12 Balchaš též Balchašské jezero, někdy též Balkaš je velké bezodtoké jezero na východě Kazachstánu ve střední Asii. Rozlohou 18 200 km² je srovnatelné například s jezery Ontário či Ladožským. Balchaš je celosvětovým unikátem, neboť obě jeho části, spojené jen mělkým a úzkým (3,5 km) průlivem Uzynaral, se výrazně liší měrou slaností své vody. Jezero je tedy z poloviny sladkovodní a z poloviny slané jezero. Obr.16 11

13 Má rozlohu 18 200 km 2. Jezero je 605 km dlouhé a 9 až 19 km široké ve východní části a až 74 km v západní části. Jezero není hluboké – střední hloubka činí 6 m a největší (ve východní části) dosahuje 26 m. Družicový snímek z 18. dubna 2000 při levém dolním okraji je dobře patrný tok řeky Ili, voda v západní části jezera je v době jarního tání silně zakalená. Obr.17 12

14 Satelitní snímek Tyto rozlehlé pastviny leží v nadmořské výšce přes 4 000 metrů. I.Jak se tato oblast jmenuje? II.Pojmenuj objekty(horstva,plošiny,pánve),označené na satelitním snímku. 1 2 3 4 5 6 7 8 Obr.18 Obr.19 13

15 Tibetské náhorní plošina Tibetská plošina nebo též Čchingchajsko-tibetská plošina, je celosvětově největší( asi 2 milióny km 2 ), vysoce položená rovina ve střední Asii. Zasahuje do Tibetské autonomní oblasti a provincie Čching-chaj. Na severu ji pohoří Kchun-lun odděluje od Tarimské pánve s pouští Taklamakan, na východě přechází ve Východotibetská pohoří. Jižní okraj plošiny tvoří pohoří společně označovaná jakoTranshimaláj, která směrem k jihu spadají do kotliny Brahmaputry(zde leží i Lhasa; na protější straně kotliny už se zvedá Himaláj). Na západě pak pohoří Karákoram odděluje Tibetskou plošinu od indického Ladákhu. Průměrná nadmořská výška Tibetské plošiny činí 4 500 m n. m, na řadě míst však překračuje 6 000 m. V okrajových oblastech pramení několik asijských veletoků, velká část plošiny je ale bez odtoku. I.Pojmenuj zvíře a vyhledej,jaký význam má pro Tibeťany. Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů. Ze smyslových orgánů se spoléhá především na velmi dobře vyvinutý čich, naopak zrak je jeho slabou stránkou. Domestikovanou formou divokého jaka je jak domácí(Bos grunniens). Obr.20 Obr.21 14

16 Jedná se o mohutné zvíře žijící ve skupině, samec dorůstá přes 2 metry a dosahuje hmotnosti kolem jedné tuny. Samice je sotva poloviční. Jak se vyznačuje mimořádně dlouhým trupem. Hrudník je tvořen čtrnácti páry žeber (namísto obvyklých třinácti). Hlava je ozdobena mohutnými rohy, které jsou až metr dlouhé a u kořene mohou mít obvod až 50 cm. Srst je hnědočerná až černá, hustá, vlnitá a ve spodní části a končetinách prodloužená, splývající do výrazné hřívy. Výskyt Jakové jsou velice plachá zvířata, která žijí v Asii obvykle ve skupině o počtu 10 až 30 zvířat. Obývají bezlesé oblasti v nadmořské výšce 3000 m až 5400 m. Jak domácí) je domestikovaná forma jaka divokého. Domestikován byl ve východním Pamíru patrně již v 1.stol.p.n.l. Jak domácí je pro svoji nenáročnost a otužilost v horských oblastech Asie naprosto nepostradatelným pomocníkem. Jeho využití je široké. Slouží jako jezdecké zvíře, jako soumar je schopen nést v obtížném horském terénu až 150 kg zátěže, používá se i v zápřahu k obdělávání polí. Jak je pro obyvatele Tibetu mnohostranně využitelný, nejen že nahrazuje lidskou sílu, ale také nosí zavazadla turistům, chová se nejen pro vlnu, maso, mléko, ale také pro jeho trus. Trus jaka je pro obyvatelé Tibetu hodně důležitý, slouží k zateplování domů (jačí trus se usuší a plátky se pokládají na dům) a jako topivo do kamen. Obr.22 15

17 Úkoly: 1 – Vyhledej a napiš názvy 5 nejvyšších vrcholů/hor/ světa včetně jejich nadmořské výšky. 2 - Vysvětli,co je omul. Kde omul žije ? 3 - Co je kryptodeprese? Pojmenuj přírodní útvar,který je nejhlubší kryptodepresí na Zemi. 4 - Kterým velkým jezerem prochází smluvní hranice mezi Evropou a Asií? 5 - Která největší řeka ústí do Kaspického jezera? 6 - Který největší stát leží na Arabském poloostrově? 7 - Kdo jako první stanul na vrcholu nejvyšší hory světa? 8 – Na kterém poloostrově najdeme nejvyšší činnou sopku Asie? 9 – Které státy leží na pobřeží Aralského jezera? 10 – V které zemi leží celosvětově nejvzdálenější místo od moře? 16

18 Citace obrázků: Obr.1 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Caspian_Sea_from_orbit.j pg/200px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Caspian_Sea_from_orbit.j pg/200px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg Obr. 2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.mrk.cz/Data/Pics/2008/200/133446.jpg Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8& docid=UmuTrBCPMBrgUM&tbnid=JZKKkdjjz025rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F www.abicko.cz%2Fclanek%2Fsystem-nezarazeno%2F2362%2Fostrovy-vody-v-mori- souse.html&ei=aqRqU7PsHIaY1AXsrIHQCQ&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNG_- 3agnsU0q5S0GlpZ7KubQcskFw&ust=1399584219077742 Obr. 4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.libenas.cz/fotosvet/kamcatka/kljucevskaja/img00016.jpg st=1390687067801505 17 Použité zdroje: Wikimedia Commons Wikipedie K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2 Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008

19 Citace obrázků: Obr. 5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 23.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=F4X p9cIiNJIJwM&tbnid=YwKMqt8poEaRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.trekin g.cz%2Fcestovani%2Fkamcatka4.htm&ei=5eHiUvH3M8Kl0AXL4IHQBg&bvm=bv.59930103,d. bGE&psig=AFQjCNHk8_J2M4IGVyxWcfcbx5TEHmh-UA&ust=1390687067801505 Obr. 6 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CG8QFjAL&u rl=http%3A%2F%2Fhydro.natur.cuni.cz%2Fjenicek%2Fdownload.php%3Fakce%3Ddokument y%26cislo%3D51&ei=vJdqU96cL5SO7AaH94HwDQ&usg=AFQjCNFW0QqXTTCjtnHBmvwMIa UtVBbFNw&bvm=bv.66111022,d.ZGU Obr. 7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.kronikar.estranky.cz/img/original/246/6.jpg Obr. 8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Yangtze_River_Map.png/30 0px-Yangtze_River_Map.png Obr. 9 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Dead_Sea_1920px.jpg/260 px-Dead_Sea_1920px.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Dead_Sea_1920px.jpg/260 px-Dead_Sea_1920px.jpg 18

20 Citace obrázků: Obr. 10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Israel_location_map.svg/24 0px-Israel_location_map.svg.png Obr. 11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Dead_sea_newspaper.jpg/8 00px-Dead_sea_newspaper.jpg Obr. 12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW: https://maps.google.cz/maps?q=D%C5%BEungarsk%C3%A1+br%C3%A1na+satelitn%C3%A D+sn%C3%ADmek&client=firefox-a&channel=np&ie=UTF-8&ei=QyprU- CnMMim0AWkrICgCA&ved=0CAkQ_AUoAg Obr. 13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.material-montessori.cz/fotky8465/fotos/gen320/gen__vyr_229ATG0067.jpg Obr. 14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Relief_Map_of_Kazakhstan. png/270px-Relief_Map_of_Kazakhstan.png Obr. 15 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/20060426051109.jpg/220px -20060426051109.jpg Obr. 16 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://puczok.xf.cz/kiteXC/clanky/2005-02_Sobetov-Balkash_soubory/image002.jpg http://puczok.xf.cz/kiteXC/clanky/2005-02_Sobetov-Balkash_soubory/image002.jpg -Himalaya_composite.jpg 19

21 Citace obrázků: Obr. 17 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/LakeBalkhash- EO.jpg/200px-LakeBalkhash-EO.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/LakeBalkhash- EO.jpg/200px-LakeBalkhash-EO.jpg Obr. 18 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Tibet_landscape.jpg/800 px-Tibet_landscape.jpg Obr. 19 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Himalaya_composite.jpg /1024px http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Himalaya_composite.jpg /1024px Obr. 20 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Historic_Tibet_Map- cs.svg/800px-Historic_Tibet_Map-cs.svg.png Obr. 21 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX139YIrBEj18FHr0mo7AhsY-NLhmkwPNd- lQcnOj3rxXvUV_y Obr. 22 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 27.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Yaks_still_provide_the_ best_way_to_plow_fields_in_Tibet.jpg/300px- Yaks_still_provide_the_best_way_to_plow_fields_in_Tibet.jpg 20


Stáhnout ppt "Asijská nej…II.část 0 Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google