Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asijská nej…II.část Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asijská nej…II.část Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2."— Transkript prezentace:

1 Asijská nej…II.část Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2

2 II.Vyhledej název jezera III.Vyhledej název pohoří.
I.Vyhledej název řeky. 1 II.Vyhledej název jezera a této zátoky. III.Vyhledej název pohoří. Obr.1

3 Největší recentní ryba světa, ulovená v Kaspickém jezeru.
2 Největší recentní ryba světa, ulovená v Kaspickém jezeru. I.Jak se jmenuje? Vyza velká,dorůstá až 10metrů délky. Obr.2

4 3 I.Která z jezer na obrázku leží v Asii ? Uveď jejich názvy a čísla, kterými jsou označena. Obr.3

5 I.Popiš polohu nejvyšší činné sopky Asie,najdi její souřadnice a uveď název této sopky.
4 Obr.4 Vrchol 4750 m.n.m. K první zaznamenané erupci došlo v roce 1697, a od té doby je sopka víceméně stále činná, stejně jako mnohé další sopky v oblasti. Obr.5

6 Zahrnuje více než 700 km2 . Je to nejdelší ledovec na světě mimo polární oblasti . Maximální tloušťka ledovce je 1000 m , objem Fedčenkova ledovce a jeho deseti přítoků se odhaduje na 144 kubických kilometrů , asi třetina objemu Erijského jezera. Název Oblast Délka (km) Šířka (km) Fedčenkův ledovec Pamír Tádžikistán 77 2 - 5 Hispar - Biafo Karákoram, Pákistán 120 3,2 Fedčenkův ledovec 5 Obr.7 Obr.6

7 Průměrný průtok vody: 31 900 m 3/s nejvodnatější řeka Asie
6 Obr.8 I.Název řeky ? Délka: 6300 km Pramen: Tangala 6621 m. n. m. Povodí: 1 800 000 km2 Průměrný průtok vody: m 3/s nejvodnatější řeka Asie Roční odtok: 960 km³

8 Nejhlubší proláklina Země
I.Doplň její název a hodnotu nadmořské výšky. 7 II.Doplň název hlavního přítoku vody. Břehy na západě a východě jsou srázné a skalnaté. Na severu a jihu navazuje na pobřeží táhlá rovina. Pobřeží je převážně pusté, s výjimkou několika oáz a turistických objektů s plážemi pro koupání. U jižního břehu probíhá těžba soli a dalších minerálů, nachází se zde i rozsáhlý chemický komplex pro úpravu vytěžených surovin. Rozloha 1050 km² Délka 67 km Šířka 18 km Max. hloubka 380 m Přítok vody Státy  doplň názvy Imagery from w.NASA World Wind. Obr.9

9 8 Podle studie zveřejněné v roce 2009 za posledních 30 let ubylo v Mrtvém moři asi 14 km3 vody a jeho hladina klesá ročně asi o 70 cm.Pokud by proces pokračoval stejným tempem mohlo by Mrtvé moře do roku 2050 zcela vyschnout, a proto se připravuje plán na vybudování 180 kilometrů dlouhého kanálu, který by z Rudého moře,přes vádí Al-araba přiváděl do jezera mořskou vodu. Záměr je kritizován ekology. Obr.1O Obr.11 Důsledkem vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého moře, a tedy vyšší vztlaková síla působící na plovoucí předměty. Pro udržení se nad hladinou proto není potřeba plavat– stačí do vody usednout a nechat se nadnášet.

10 Vizualizace Džungarské brány
Džungarská brána je dopravně významný průsmyk s kontinentálním klimatem v nadmořské výšce m n. m. 9 Tvoří hraniční přechod mezi Kazachstánem a Čínou, prochází jím frekventovaná železniční trať z Evropy do průmyslové východní Číny. Zároveň je nejvzdálenějším místem na světě od moře. Od nejbližšího mořského pobřeží je vzdálen vzdušnou čarou kilometrů. Obr.13 Obr.12 Vizualizace Džungarské brány

11 10 Džungarská brána na široká 10 až 40 km a dlouhá 100 km. Obr.14 Obr.15

12 11 Balchaš též Balchašské jezero, někdy též Balkaš je velké bezodtoké jezero na východě Kazachstánu ve střední Asii. Rozlohou 18 200 km² je srovnatelné například s jezery Ontário či Ladožským. Balchaš je celosvětovým unikátem, neboť obě jeho části, spojené jen mělkým a úzkým (3,5 km) průlivem Uzynaral, se výrazně liší měrou slaností své vody. Jezero je tedy z poloviny sladkovodní a z poloviny slané jezero. Obr.16

13 Má rozlohu 18 200 km2. Jezero je 605 km dlouhé a 9 až 19 km široké ve východní části a až 74 km v západní části. Jezero není hluboké – střední hloubka činí 6 m a největší (ve východní části) dosahuje 26 m. 12 Obr.17 Družicový snímek z 18. dubna 2000 při levém dolním okraji je dobře patrný tok řeky Ili, voda v západní části jezera je v době jarního tání silně zakalená.

14 13 Tyto rozlehlé pastviny leží v nadmořské výšce přes metrů. I.Jak se tato oblast jmenuje? Obr.18 II.Pojmenuj objekty(horstva,plošiny,pánve),označené na satelitním snímku. 3 1 8 4 7 2 5 6 Obr.19 Satelitní snímek

15 I.Pojmenuj zvíře a vyhledej,jaký význam má pro Tibeťany.
Tibetské náhorní plošina Tibetská plošina nebo též Čchingchajsko-tibetská plošina, je celosvětově největší( asi 2 milióny km2), vysoce položená rovina ve střední Asii. Zasahuje do Tibetské autonomní oblasti a provincie Čching-chaj. Na severu ji pohoří Kchun-lun odděluje od Tarimské pánve s pouští Taklamakan, na východě přechází ve Východotibetská pohoří. Jižní okraj plošiny tvoří pohoří společně označovaná jakoTranshimaláj, která směrem k jihu spadají do kotliny Brahmaputry(zde leží i Lhasa; na protější straně kotliny už se zvedá Himaláj). Na západě pak pohoří Karákoram odděluje Tibetskou plošinu od indického Ladákhu. Průměrná nadmořská výška Tibetské plošiny činí 4 500 m n. m, na řadě míst však překračuje 6 000 m. V okrajových oblastech pramení několik asijských veletoků, velká část plošiny je ale bez odtoku. 14 Jak divoký (Bos mutus) je jeden ze zástupců pravých turů. Ze smyslových orgánů se spoléhá především na velmi dobře vyvinutý čich, naopak zrak je jeho slabou stránkou. Domestikovanou formou divokého jaka je jak domácí(Bos grunniens). Obr.20 I.Pojmenuj zvíře a vyhledej,jaký význam má pro Tibeťany. Obr.21

16 Jedná se o mohutné zvíře žijící ve skupině, samec dorůstá přes 2 metry a dosahuje hmotnosti kolem jedné tuny. Samice je sotva poloviční. Jak se vyznačuje mimořádně dlouhým trupem. Hrudník je tvořen čtrnácti páry žeber (namísto obvyklých třinácti). Hlava je ozdobena mohutnými rohy, které jsou až metr dlouhé a u kořene mohou mít obvod až 50 cm. Srst je hnědočerná až černá, hustá, vlnitá a ve spodní části a končetinách prodloužená, splývající do výrazné hřívy. Výskyt Jakové jsou velice plachá zvířata, která žijí v Asii obvykle ve skupině o počtu 10 až 30 zvířat. Obývají bezlesé oblasti v nadmořské výšce 3000 m až 5400 m. 15 Jak domácí) je domestikovaná forma jaka divokého. Domestikován byl ve východním Pamíru patrně již v 1.stol.p.n.l. Obr.22 Jak domácí je pro svoji nenáročnost a otužilost v horských oblastech Asie naprosto nepostradatelným pomocníkem. Jeho využití je široké. Slouží jako jezdecké zvíře, jako soumar je schopen nést v obtížném horském terénu až 150 kg zátěže, používá se i v zápřahu k obdělávání polí. Jak je pro obyvatele Tibetu mnohostranně využitelný, nejen že nahrazuje lidskou sílu, ale také nosí zavazadla turistům, chová se nejen pro vlnu , maso, mléko, ale také pro jeho trus. Trus jaka je pro obyvatelé Tibetu hodně důležitý, slouží k zateplování domů (jačí trus se usuší a plátky se pokládají na dům) a jako topivo do kamen.

17 1 – Vyhledej a napiš názvy 5 nejvyšších vrcholů/hor/ světa
16 Úkoly: 1 – Vyhledej a napiš názvy 5 nejvyšších vrcholů/hor/ světa včetně jejich nadmořské výšky. 2 - Vysvětli,co je omul . Kde omul žije ? 3 - Co je kryptodeprese? Pojmenuj přírodní útvar,který je nejhlubší kryptodepresí na Zemi. 4 - Kterým velkým jezerem prochází smluvní hranice mezi Evropou a Asií? 5 - Která největší řeka ústí do Kaspického jezera? 6 - Který největší stát leží na Arabském poloostrově? 7 - Kdo jako první stanul na vrcholu nejvyšší hory světa? 8 – Na kterém poloostrově najdeme nejvyšší činnou sopku Asie? 9 – Které státy leží na pobřeží Aralského jezera? 10 – V které zemi leží celosvětově nejvzdálenější místo od moře?

18 K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Použité zdroje: Wikimedia Commons Wikipedie K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2 Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008 17 Citace obrázků: Obr.1 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: st=

19 Citace obrázků: Obr. 5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 6 –NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 9 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 18

20 19 Citace obrázků: Obr. 10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 15 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 16 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: -Himalaya_composite.jpg

21 Citace obrázků: Obr. 17 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 18 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 19 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 20 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 21 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 22 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20


Stáhnout ppt "Asijská nej…II.část Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google