Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Křemičitany Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 16, (III/2, sada A) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogický systém, nerosty, křemičitany, živce, ortoklas, kaolinit, slídy, biotit, muskovit, granáty, pyrop, almandin, augit, amfibol. Anotace: Žáci se seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi a příklady využití nejběžnějších křemičitanů. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 9. Ověřil: Marek Odstrčil Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Mineralogický systém VIII. Křemičitany
Ortoklas, kaolinit, biotit, muskovit, pyrop, almandin, augit, amfibol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 VIII. Křemičitany Křemičitany neboli silikáty jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO2). Jsou největší třídou nerostů a jsou i nejdůležitější součástí zemské kůry. V přírodě jsou hojné a rozšířené, především jako součásti hornin. Mohou mít velmi komplikované složení (vzorec) a strukturu. Mají rozmanité vlastnosti, nekovový vzhled, jsou zbarvené a v tenkých lupíncích průhledné. Většinou jsou lehké, tvrdé (výjimka je mastek) a těžko tavitelné. Minerály: ortoklas, kaolinit, biotit (tmavá slída), muskovit (světlá slída), granáty, augit, amfibol. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 Živce (ortoklas a plagioklas)
Ortoklas – živec draselný Plagioklas – živec sodno-vápenatý Zajímavost: Zvětráváním živců se do půdy uvolňují živiny (K, Ca, Na) – odtud jejich název. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 Ortoklas (draselný živec)
Složení: hlinitokřemičitan draslíku, KAlSi3O8 Tvrdost: 6 Použití: sklářská a keramická surovina Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 Ortoklas (draselný živec)
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 Ortoklas (draselný živec)
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 Kaolinit Složení: křemičitan hliníku s obsahem vody, Al4(OH)8Si4O10
Vznik: zvětráváním živců Výskyt: Karlovarsko, Plzeňsko Použití: výroba porcelánu a kameniny, plnivo do papíru, barvy, zubní pasty Poznámka: Kaolinit je zástupcem tzv. jílových minerálů, které najdeme v jílech, břidlicích a půdách. Jsou to důležité stavební suroviny (cihlářské hlíny). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Kaolinit [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 Slídy (biotit, muskovit)
Biotit – tmavá slída Muskovit – světlá slída, je čirá a průhledná Využití: izolační elektrotechnický materiál, ochranné brýle, žáruvzdorná okénka („americká“ kamna), optika. Vlastnosti: Jsou žáruvzdorné. Mají vynikající štěpnost v rovině tabulek, pružnost. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 Biotit [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Muskovit [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 Granáty (pyrop, almandin)
Složení: křemičitan s proměnlivým obsahem hliníku, hořčíku, železa a vápníku; hořečnatý granát se nazývá pyrop nebo také český granát, železnatý granát je almandin. Barva: pyrop (český granát) – tmavě červený, almandin – fialově červený. Použití: Technické užití – řezné, brusné a vrtné nástroje. V klenotnictví některé odrůdy jako drahý kámen. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Pyrop [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Pyrop [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Almandin [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17 [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Almandin [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

18 Augit, amfibol Patří mezi tzv. „tmavé minerály“.
Jsou součástí vyvřelých hornin (např. čediče). Nemají praktické využití, ale jsou to důležité horninotvorné nerosty. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

19 Augit a amfibol [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

20 Kontrolní otázky Který nerost se používá na výrobu porcelánu a kameniny a jako plnivo do papíru? Správná odpověď: Kaolinit Jaký je mineralogický název tmavé slídy? Správná odpověď: Biotit Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

21 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Draselný živec - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Kaolinit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Biotit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Muskovit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

22 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

23 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google