Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Křemičitany Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):16, (III/2, sada A) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogický systém, nerosty, křemičitany, živce, ortoklas, kaolinit, slídy, biotit, muskovit, granáty, pyrop, almandin, augit, amfibol. Anotace: Žáci se seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi a příklady využití nejběžnějších křemičitanů. Materiál byl vytvořen (datum, období):23. 9. 2011 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 29. 11. 2011Třída: 9.Ověřil: Marek Odstrčil

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Mineralogický systém VIII. Křemičitany Ortoklas, kaolinit, biotit, muskovit, pyrop, almandin, augit, amfibol

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. VIII. Křemičitany  Křemičitany neboli silikáty jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ).  Jsou největší třídou nerostů a jsou i nejdůležitější součástí zemské kůry.  V přírodě jsou hojné a rozšířené, především jako součásti hornin.  Mohou mít velmi komplikované složení (vzorec) a strukturu.  Mají rozmanité vlastnosti, nekovový vzhled, jsou zbarvené a v tenkých lupíncích průhledné.  Většinou jsou lehké, tvrdé (výjimka je mastek) a těžko tavitelné.  Minerály: ortoklas, kaolinit, biotit (tmavá slída), muskovit (světlá slída), granáty, augit, amfibol.

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Živce (ortoklas a plagioklas)  Ortoklas – živec draselný  Plagioklas – živec sodno-vápenatý  Zajímavost: Zvětráváním živců se do půdy uvolňují živiny (K, Ca, Na) – odtud jejich název.

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Ortoklas (draselný živec)  Složení: hlinitokřemičitan draslíku, KAlSi 3 O 8  Tvrdost: 6  Použití: sklářská a keramická surovina

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Ortoklas (draselný živec) [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Ortoklas (draselný živec) [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Kaolinit  Složení: křemičitan hliníku s obsahem vody, Al 4 (OH) 8 Si 4 O 10  Vznik: zvětráváním živců  Výskyt: Karlovarsko, Plzeňsko  Použití: výroba porcelánu a kameniny, plnivo do papíru, barvy, zubní pasty  Poznámka: Kaolinit je zástupcem tzv. jílových minerálů, které najdeme v jílech, břidlicích a půdách. Jsou to důležité stavební suroviny (cihlářské hlíny).

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Kaolinit [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Slídy (biotit, muskovit)  Biotit – tmavá slída  Muskovit – světlá slída, je čirá a průhledná  Využití: izolační elektrotechnický materiál, ochranné brýle, žáruvzdorná okénka („americká“ kamna), optika.  Vlastnosti: Jsou žáruvzdorné. Mají vynikající štěpnost v rovině tabulek, pružnost.

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Biotit [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Muskovit [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Granáty (pyrop, almandin)  Složení: křemičitan s proměnlivým obsahem hliníku, hořčíku, železa a vápníku; hořečnatý granát se nazývá pyrop nebo také český granát, železnatý granát je almandin.  Barva: pyrop (český granát) – tmavě červený, almandin – fialově červený.  Použití: Technické užití – řezné, brusné a vrtné nástroje. V klenotnictví některé odrůdy jako drahý kámen.

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Pyrop [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Pyrop [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Almandin [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Almandin [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Augit, amfibol  Patří mezi tzv. „tmavé minerály“.  Jsou součástí vyvřelých hornin (např. čediče).  Nemají praktické využití, ale jsou to důležité horninotvorné nerosty.

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Augit a amfibol [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

20 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Kontrolní otázky  Který nerost se používá na výrobu porcelánu a kameniny a jako plnivo do papíru? Správná odpověď: Kaolinit  Jaký je mineralogický název tmavé slídy? Správná odpověď: Biotit

21 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/ortoklas.html  Draselný živec - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortoklas  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/kaolinit.html  Kaolinit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaolinit  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/biotit.html  Biotit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotit  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/muskovit.html  Muskovit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Muskovit  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/granat.html  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/augit.html  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-23]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/amfibol.html

22 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineral_Ortosa_GDFL052.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthoclase-36872.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrthoclaseBresil.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_de_La_Plata_-_Caol%C3%ADn.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BiotitaEZ.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biotite_Quebec.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beryl-Muscovite-171688.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1granat,_Madagaskar.JPG  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granat,_Madagaskar.JPG

23 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almandin.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almandine-163762.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augite_- _Magnet_Cove,_Hot_Spring_Co,_Arkansas,_USA.jpg  [cit. 2011-09-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amfibol_2.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."

Podobné prezentace


Reklamy Google