Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ján Nováčik Tomáš Langer IX.C

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ján Nováčik Tomáš Langer IX.C"— Transkript prezentace:

1 Ján Nováčik Tomáš Langer IX.C 12. 03. 2008
Opava

2 Geografické údaje Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Statutární město v Moravskoslezském kraji. Rozloha: 90 km2 Počet obyvatel:60 000 Mapa:

3 Historie města První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r Počátkem 14. stol. vzniklo v rámci České koruny . Opavské knížectví a Opava se později stala jeho administrativním centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla Opava hlavním městem Rakouského Slezska. Za nacistické okupace v letech byla Opava centrem jedné ze sudetských žup. Při těžkých bojích v závěru druhé světové války byla značná část města poškozena nebo zcela zničena, přes sovětských vojáků zaplatilo svým životem. Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především strojírenského, potravinářského a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv.

4 Znak statutárního města Opavy Vlajka Statutárního města Opavy
Symboly města Opavy Logo města Opavy Znak statutárního města Opavy Vlajka Statutárního města Opavy

5 Památky Hláska(Městská věž)‏
Bývala nejstarším obchodním centrem města. Pod ní byla řada tzv. obchodních komor, jež sloužily k uskladnění prováženého zboží a jeho prodeji.V 1. patře zasedal soud a městská rada. Původní dřevěná věž, z níž bývaly hlášeny požáry, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění, byla smetena vichřicí. Novou věž postavil opavský stavitel Kryštof Prochhuber v letech Od roku 1763 do roku se v jejím 1. patře hrávalo divadlo.V současné době je budova sídlem Magistrátu města Opavy.

6 Památky Slezské zemské muzeum
Novorenesanční symetrická budova završená kupolí byla postavena podle projektu vídeňských architektů Johanna Scheringera a Franze Kachlera firmou Julius Lundwall. V závěru 2. světové války utrpělo muzeum značné ztráty, vyhořela hlavní muzejní budova, byly zničeny četné sbírkové předměty. Samotné muzeum bylo založeno jako gymnazijní muzeum 1. května 1814 a je tak nejstarším muzeem na území České republiky. O založení tohoto muzea se nejvíce zasloužili profesor dějepisu na opavském gymnáziu - Faustin Ens, tehdejší starosta města Opavy Jan Josef Schössler a hejtman František Mückusch z Buchbergu. Již na jaře roku se muzeum mohlo pochlubit první instalací sbírek, která byla na takové úrovni, že její prohlídka mohla být zařazena do programu císařské návštěvy. V roce 1937 vykazovalo muzeum necelých sbírkových předmětů.

7 Památky Slezské divadlo
První zprávy o divadelních představeních v Opavě pocházejí již z roku Základní kámen Slezského divadla byl položen 1. května 1804, stavba byla dokončena 1. října Po požáru 16. června 1909 byla F. Moserem provedena adaptace interiéru. Činnost profesionální české scény byla zahájena30. září 1945, operní soubor zahájil svou činnost téhož roku 27. října. Slezské divadlo provozuje dva soubory, činoherní a operní těleso.

8 Památky Kaple svatého kříže
Byla založena Přemkem I. Opavským v roce jako zádušní síň. Kaple má dva profilované portály, několik nepravidelně rozložených oken se špaletami a další zazďené prostory. Na pěti stěnách je částečně zachován cyklus fresek. Malby představují po stránce slohové i ikonografické významný článek ve vývoji moravské monumentální malby. Zobrazují 15 znamení před Posledním soudem. V době třicetileté války sloužila kaple k protestantským bohoslužbám švédského vojska. Odtud lidový, dodnes používaný název Švédská kaple.

9 Památky Obchodní dům Breda
Byl vybudován pro firmu Breda - Weinstein v letech podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Nárožní pětipatrová budova s dvojpodlažním suterénem má fasádu členěnou svazkovými příporami, probíhající od vykloněného firemního vlysu po lunetovou podstřešní římsu, kde se větví. V lunetách jsou proražena kruhová okna, ostatní okna jsou pravoúhlá. Budova měla na svou dobu vysoce vyspělé technické vybavení. Při výtvarném řešení budovy se Bauer inspiroval americkou architekturou.

10 Památky Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
Současná stavba má původ v románské svatyni řádu německých rytířů již z roku Konkatedrálu tvoří vysoké cihlové síňové trojlodí s polygonálně uzavřeným chórem a dvěma věžemi (vyšší meřící 102metrů) při západním průčelí. V době baroka byla vyšší jižní věž nadestavena osmibokou barokní nástavbou ukončenou bání s lucernou, která velmi ozvláštňuje čistý gotický sloh stavby.

11 Osobnosti Joy Friederika Viktoria Adamsonová
Ochránkyně africké flory a fauny, přírodovědkyně, malířka, spisovatelka. Mimořádný úspěch sklidila s výchovou lvice Elzy, popsanou v knize „A lioness of Two Worlds“.

12 Osobnosti Petr Bezruč Spisovatel - básník
básně: Slezské písně, Stužkonoska modrá

13 Odkazy www.opava-city.cz www.infocentrum.opava.cz


Stáhnout ppt "Ján Nováčik Tomáš Langer IX.C"

Podobné prezentace


Reklamy Google