Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příchod Slovanů, vznik Velké Moravy Petra Sojková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příchod Slovanů, vznik Velké Moravy Petra Sojková."— Transkript prezentace:

1

2

3 Příchod Slovanů, vznik Velké Moravy Petra Sojková

4 P ř íchod Slovan ů

5 Slované pocházeli z území mezi Vislou a Dn ě prem Od 5. Století se Slované za č ínají st ě hovat Slované se živili lovem, rybolovem, sm ěň ovali výrobky Byli pohané (tzn. V ěř ili v mnoho boh ů -> nap ř. bohyn ě úrody, b ů h dešt ě,…) V 6. Století je napadli Ava ř i 623 vznikla Sámova ř íše Jak si představuješ směnný obchod?

6 Velkomoravská ř íše Vznikla v 9. století sjednocením slovanských kmen ů pod vedením knížete Mojmíra I. Po Mojmírovi I. vládl na Velké Morav ě kníže Rastislav

7

8

9 P ř íchod Cyrila a Metod ě je V roce 863 byli povoláni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu Cyril sestavil slovanskou abecedu a p ř eložil Písmo svaté do slovanského jazyka Jejich úkolem bylo ší ř it k ř es ť anství

10 Prameny: http://www.google.cz/imgres?q=praotec+%C4%8Dech&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=lzE1NipFqj0jfM:&imgref url=http://malotridka.ic.cz/pomucky/historicke-obrazky-k- povestem/&docid=dMQ0rC5CliH5CM&imgurl=http://malotridka.ic.cz/gallery/historie01.jpg&w=1200&h=768&ei= VPPeT- jzHvKK4gSqkdzVCg&zoom=1&iact=hc&vpx=195&vpy=344&dur=359&hovh=180&hovw=281&tx=176&ty=73& sig=103848428593933986995&page=1&tbnh=172&tbnw=235&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:90&biw=14 40&bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=libu%C5%A1e,+kazi+a+teta&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Q4IzweiRVYXMV M:&imgrefurl=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:Josef_Mat hauser_- _Kn%25C3%25AD%25C5%25BEe_Krok_s_dcerami_(Kazi,_Teta,_Libuse).jpg&docid=izLwdYU8OSDGWM&im gurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Josef_Mathauser_- _Kn%2525C3%2525AD%2525C5%2525BEe_Krok_s_dcerami_(Kazi,_Teta,_Libuse).jpg&w=483&h=316&ei=k_P eT-_YC- bO4QS9lpCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=392&vpy=163&dur=343&hovh=181&hovw=278&tx=157&ty=69&sig= 103848428593933986995&page=1&tbnh=152&tbnw=203&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74&biw=1440& bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=velkomoravsk%C3%A1+%C5%99%C3%AD%C5%A1e&hl=cs&gbv=2&tbm=isch &tbnid=AD8mfoDVB46gGM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%25C3%25A1_%25C5%259 9%25C3%25AD%25C5%25A1e&docid=b8OS2I97hDj3WM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/9/98/Great_moravia_svatopluk.png/300px- Great_moravia_svatopluk.png&w=300&h=261&ei=tPPeT4HnM6j44QSR473ECg&zoom=1&iact=hc&vpx=180&v py=182&dur=110&hovh=208&hovw=240&tx=161&ty=95&sig=103848428593933986995&page=1&tbnh=142&tb nw=163&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:98&biw=1440&bih=717

11 http://www.google.cz/imgres?q=t%C5%99i+pruty+svatoplukovy&hl=cs&sa=X&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rWZyjaaW KCBQXM:&imgrefurl=http://malotridka.ic.cz/pomucky/davni-slovane-historicke- obrazky/&docid=53fPwCaS7zDgFM&imgurl=http://malotridka.ic.cz/gallery/historie23.jpg&w=1000&h=632&ei=DP TeT73BO46M4gSDponfCg&zoom=1&biw=1440&bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=t%C5%99i+pruty+svatoplukovy&hl=cs&sa=X&gbv=2&tbm=isch&tbnid=kZdn6bbW oOPhSM:&imgrefurl=http://www.moraviamagna.cz/povesti/p_pa25tp.htm&docid=izu- Uhat7W_PqM&imgurl=http://www.moraviamagna.cz/povesti/images/3prutym.jpg&w=200&h=150&ei=DPTeT73BO 46M4gSDponfCg&zoom=1&biw=1440&bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=moravsk%C3%A9+gomb%C3%ADky&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Mt8rzyxwc uVGhM:&imgrefurl=http://www.moravacizmoravy.estranky.cz/clanky/dejiny-moravy/velkomoravska- rise.html&docid=NSn7T2stebDd- M&imgurl=http://www.moravacizmoravy.estranky.cz/img/picture/26/hlaholice.gif&w=584&h=452&ei=TPTeT_yrAs 6Q4gTAs4S8Cg&zoom=1&biw=1440&bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=moravsk%C3%A9+gomb%C3%ADky&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=b8xQ6rAGt Zg7uM:&imgrefurl=http://www.skjaldborg.cz/sperkarstvi.htm&docid=LmcvCwaggN2GEM&imgurl=http://www.skjal dborg.cz/Foto/Remesla/Sperkarstvi/gombiky.jpg&w=425&h=287&ei=TPTeT_yrAs6Q4gTAs4S8Cg&zoom=1&iact=h c&vpx=1121&vpy=226&dur=156&hovh=184&hovw=273&tx=165&ty=112&sig=103848428593933986995&page=2 &tbnh=156&tbnw=217&start=16&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:16,i:139&biw=1440&bih=717 http://www.google.cz/imgres?q=cyril+a+metod%C4%9Bj&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=- AFAF4NnvNOGoM:&imgrefurl=http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Sv-Cyril-a- Metodej.html&docid=_ni1NvN6SBXxIM&imgurl=http://www.pastorace.cz/img-obrazky/ruzne/svati/cyril-metodej- v.gif&w=600&h=803&ei=M_XeT4ObGari4QTzhoinCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1200&vpy=162&dur=172&hovh=2 60&hovw=194&tx=165&ty=146&sig=103848428593933986995&page=1&tbnh=157&tbnw=117&start=0&ndsp=24 &ved=1t:429,r:7,s:0,i:106&biw=1440&bih=717


Stáhnout ppt "Příchod Slovanů, vznik Velké Moravy Petra Sojková."

Podobné prezentace


Reklamy Google