Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)"— Transkript prezentace:

1 ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

2 ** 4IT314 | ECM Co nás čeká... Definice ECM ‣ Problém podnikového obsahu ‣ Historie vzniku ECM ‣ Architektura ‣ Životní cyklus podnikové obsahu ‣ Magic Quadrant ‣ Komponenty ‣ Trh

3 ** 4IT314 | ECM Definice ECM „ ECM jsou strategie, metody a nástroje sloužící k získávání, r ̌ ízení, uložení, zachování a doruc ̌ ení obsahu a dokumentu ̊ vztahujících se k procesu ̊ m organizace. ECM nástroje a strategie umožn ̌ ují r ̌ ízení nestrukturovaných informací organizace všude, kde tyto informace existují“ podle AIIM (The Association fo Information and Image Management)

4 ** 4IT314 | ECM Problém podnikového obsahu Strukturovaná data 20% Nestrukturovaná data 80%

5 ** 4IT314 | ECM Problém podnikového obsahu Strukturovaná data Nestrukturovaná data 80% ‣ Údaje logicky uspořádané ve struktuře jednotlivých datových položek podle určitého systému, který určuje, jak má být souhrn datových objektů strukturován. Napr ̌ íklad: c ̌ íslo – 1084; význam - popisné c ̌ íslo domu

6 ** 4IT314 | ECM Problém podnikového obsahu Nestrukturovaná data Nestrukturovaný dokument je ten, jehož obsah není možné více strukturovat a je uchováván ve forme ̌ jednoho celku. ‣ Napr ̌ íklad: volný text, obrázek, graf ‣ Metadata – strukturovaná data o datech

7 ** 4IT314 | ECM Historie vzniku ECM Polovina 80. let – digitalizaci dokumentu ̊ (Imaging) ‣ 90. léta – workflow ‣ elektronické archivace ‣ úložište ̌ webových dat ‣ úložište ̌ multimediálních dat

8 ** 4IT314 | ECM Architektura ECM je tvor ̌ eno soustavou relativne ̌ samostatných, ale vzájemne ̌ propojených aplikací a s nimi souvisejících technických prostr ̌ edku ̊ ‣ Dr ̌ íve byly na trhu nabízeny nejprve produkty se specifickou funkcionalitou ‣ Dnes jsou tyto jednotlivé aplikace shrnuty do celku (= ECM) a jsou nazývány komponenty

9 ** 4IT314 | ECM Architektura

10 ** 4IT314 | ECM Architektura produktu ̊ ECM

11 ** 4IT314 | ECM Architektura produktu ̊ ECM

12 ** 4IT314 | ECM Životní cyklus podnikové obsahu

13 ** 4IT314 | ECM Magic Quadrant

14 ** 4IT314 | ECM V poslední dobe ̌ se stává ECM základním prvkem celopodnikové informac ̌ ní infrastruktury a zároven ̌ se vyznac ̌ uje vysokou návratností nákladu ̊ a pr ̌ ínosy jsou opravdu velké. ‣ Gartner pr ̌ edpovídá ru ̊ st ECM trhu do roku 2015 v pru ̊ me ̌ ru o 11,4 % roc ̌ ne ̌ Du ̊ vody oblíbenosti ECM:1) ECM zvyšuje produktivitu 2) ECM mu ̊ že pomoci ke snížení operativních nákladu ̊ 3) ECM c ̌ asto zasahuje do BPM (Bussines process management), což se projeví ve ve ̌ tší efektivnosti procesu ̊ Trh

15 ** 4IT314 | ECM 1. Transactional content management - tato dimenze je zame ̌ r ̌ ená na digitalizaci, workflow a bussines procesy, správu záznamu ̊ a elektronické formulár ̌ e - hlavní zástupci: EMC, Hyland Software, IBM, Open Text 2. Social content management - soustr ̌ edí se na jednotlivé služby pro podporu spolupráce jako jsou automatizace workflow c ̌ i spolupráce na tvorbe ̌ dokumentu ̊, ru ̊ zné wiki c ̌ i blogy - hlavní zástupci: Alfresco, IBM/Lotus, Microsoft, Open Text 3. Online channel optimalization - soustr ̌ edí se na technologie spojené pr ̌ evážne ̌ s r ̌ ízením webového obsahu - zahrnují se sem WCM, analýza webu, XML c ̌ i podpora mobilních prostr ̌ edku ̊ - hlavní zástupci: Autonomy, Adobe, Open Text, Oracle 4. Content management as infrastructure - soustr ̌ edí se na komplexní r ̌ ešení, která umožn ̌ ují on-line r ̌ ešení publikace a správy obsahu - jedná se o “r ̌ ešení na míru” - jde vlastne ̌ o velké “hrác ̌ e”, kter ̌ í zac ̌ lenili ECM r ̌ ešení do balíku již existujících produktu ̊ - hlavní zástupci: IBM, Microsoft, Oracle “Four Worlds”

16 ** 4IT314 | ECM Aktuální por ̌ adí nejve ̌ tších a nejúspe ̌ šne ̌ jších hrác ̌ u ̊ na trhu ECM 1.IBM Microsoft Oracle Open Text EMC Hyland Trh

17 ** 4IT314 | ECM Aktuálně všichni prodejci pociťují obrovský rozmach v oblasti mobilních technologií, který zároveň považují za určité narušení trhu ECM. Mobilní možnosti jsou pro uživatele důležitější než kdy jindy, neboť stále více podnikového obsahu je vytvářeno s využitím mobilních zařízení. Příkladem může být aplikace pro Iphone umožnující vzdálené skenování. Z toho vyplývá, že každý prodejce by měl v rámci svých produktů umožnit přenesení tohoto obsahu do podnikových informačních systémů. Z toho důvodu opět klíčový prodejci přikročí k dalším akvizicím, aby tak získali tyto služby s co nízkými náklady. Aktuální zpráva 2. 4. 2012 http://www.prweb.com/releases/2012/4/prweb9358354.htm


Stáhnout ppt "ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)"

Podobné prezentace


Reklamy Google