Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační technologie, Pomůcky k PC, Programy a interaktivní CD 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační technologie, Pomůcky k PC, Programy a interaktivní CD "— Transkript prezentace:

1 Informační technologie, Pomůcky k PC, Programy a interaktivní CD 
Bc. Veronika Schönová

2 O čem budeme mluvit... Počítač prostředníkem v komunikaci s okolím, pomocníkem při vzdělávání, rozvíjení smyslového vnímání, paměťových a řečových schopností. Programy Pomůcky Odkazy Financování

3 K čemu to muže být dobré... vyrovnanost hry a práce (učení) - motivace
tím, že je pomůcka většinou adaptabilní, může „růst“ a přizpůsobit se potřebám dítěte Zprostředkování komunikace - přijetí do kolektivu Stupně k nezávislosti Kontrola a možnost „ovládání“ okolí Přístup k informacím

4 Jak vybírat pomůcku / program
Z hlediska motoriky – možnosti pohybů dítěte, úchop, svalová síla... Z hlediska senzoriky (zrak, sluch...)‏ Z hlediska pozornosti, paměti a komunikace Z hlediska psychosociálního (bude ho to motivovat, bavit, bude se chtít na to m podílet ?)‏ Kontext toho kdy, kde a jak často bude pomůcku využívat Co má pomůcka / program rozvíjet ? Z hlediska bezpečnosti – př. Riziko epilepsie

5 PROGRAMY

6 „Méďa“  je určen pro děti s postižením, pro předškoláky a první stupeň základních i speciálních škol. poznávání barev a tvarů, práci s obrázky, základy matematiky, globální i slabikářové čtení Cena: Kč dle zvoleného programu

7 „Pasivní sledování“  několik nezávislých programů, které lze využít k prvním pokusům při práci s počítačem. určeno především pro mentálně, zrakově a tělesně postižené děti. primární stimulace, nácvik akce a reakce i jednoduchého ovládání počítače pomocí jediné klávesy (spínače), diagnostice smyslového (zrakového i sluchového) vnímání. Všechny úkoly jsou ovladatelné jednou klávesou (mezerníkem), nebo extením spínačem. Některé z úkolů běží automaticky (bez nutnosti ovládání) a u mnohých úloh si lze vybrat mezi automatickou změnou, nebo ovládání jedinou klávesou.

8 „Brepta“  děti se specifickými poruchami učení,
databáze 900 zvukových podnětů (zvuků, citoslovcí, slov a vět), s kterými je vždy spojen barevný obrázek. Možnost nahrát svou variantu cena:1260Kč

9 „ALTÍK“  počítačový program zaměřený na tvorbu komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby – to znamená nemohou mluvit, psát, znakovat atp. Nová verze programu stojí 3.900,- Kč pro jeden počítač, 6.900,- multilicence. Cena pro rodinu s postiženým dítětem je snížena o 50% na 1.950,- Kč. Zvýhodněná cena pro stávající (legální) uživatele programu Altík (upgrade) je 900,- Kč při licenci na jeden počítač, 1.900,- Kč pro multilicenci a 500,- Kč pro rodinu

10 „Altíkův slovník“ Altíkovy úkoly a Altíkuv slovník
nástroj pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení. Náplň programu tvoří přes různých objektů. Každý z objektů může být zobrazen v různých grafických podobách. Z možností grafických podob uvádíme:   - barevné kreslené obrázky, černobílé konturové obrázky a symboly, černobílé piktogramy, fotografie. Program také obsahuje 629 videosekvencí Další možností programu je vkládání vlastních objektů - například obrázků nebo fotografií, které lze následně využívat ve všech úkolech programu. Nové obrázky lze pomocí našeho programu pojmenovat i ozvučit. Program obsahuje 13 různých úkolů rozdělených do třech kapitol (Obrázky a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde najdete tři hry.

11 „1 klávesou“ umožnění komunikace prostřednictvím počítače i lidem, jejichž tělesné postižení jim dosud neumožňuje komunikovat z okolím žádnými, nebo téměř žádnými prostředky. Virtuální klávesnice je zde spojenas inteligentním slovníkem nabízejícím množinu slov odpovídajících stisknuté klávesové sekvenci (obdoba T9). Po klávesnici je umožněn pohyb (kromě myši a kurzorových kláves)pomocí jedné klávesy (mezerník nebo externí tlačítko). dlouhým stiskem provádíme výběr dané klávesy. cena:150Kč

12 „Psaní“ klienty s afázií, kteří mají obtíže se čtením a psaním.
děti, které mají problémy při čtení a psaní, hodí se pro klienty s DMO, vývojovou dysfázií, dyslexií, dysgrafií i lehčím mentálním postižením. správné řazení písmen či slabik do slova či věty, případně i skládání slov do vět. Cena: 500 Kč

13 Scanning externí tlačítka.
U softwarových produktů pro takto postižené uživatele je pak uvedená zmínka, že podporují scanning – tedy jsou ovladatelné právě těmito externími tlačítky. je metoda, kdy se na obrazovce pohybuje červený rámeček (automaticky se pohybující kurzor) od jedné možnosti k druhé. Když čtvereček dorazí k možnosti, již chce uživatel zvolit, tlačítko zmáčkne a vybraná možnost se spustí.

14 Programy Life Tool univerzální ovládání
Myš, alternativní myš, touch screenem či externími tlačítky. Nabízené programy: • Archimédes – výuka počítání a a procvičování v rozmezí do 100 • Catch me – výuka zacházení s myší nebo s alternativní myší • Pablo – omalovánky pomocí skenování • Kon-Zen – trénink koncentrace a myšlení Cena: Kč za každý produkt

15 Boardmaker Program slouží ke zhotovování a tisku komunikačních tabulek. Nejrozšířenější a nejpoužívanější program v oblasti altenativní komunikace ve světě. V základní verzi obsahuje přes barevných symbolů ze všech oblastní, včetněněkterých specifických českých symbolů (např. Mikuláš).

16 CD ROM Poslechové dovednosti
Každý set obsahuje 40 karet o velikosti 210 x 148 mm + CD se zvuky: Zvuky doma, Souslednost zvuků, Zvuky venku firma:

17 Další programy... 22 her Čeština pro zrakově postižené 
Globální slabikář  Programy Life Tool DVD Petit

18 Programy pro ovládání PC
JetVoice alternativní ovládání počítačeí pomocí hlasu (zvuku). stačí, aby byl uživatel schopen vyloudit dva různé zvuky, třeba dupnutí a tlesknutí (nemusí se tedy jednat o slova). Program spolehlivě tyto zvuky rozpozná, přiřadí jim potřebnou funkci a tak lze programy ovládat například tak, že na tlesknutí se vám posouvá kurzor a dupnutím potvrzujete správný výběr. Jedna licence 350Kč

19 MyVoice Umožňuje ovládat počítač a na něm nainstalované programy výhradně pomocí hlasových povelů. Těmito povely lze uskutečnit tytéž akce, k jejichž provedení by jinak byla nutná klávesnice a myš Kč

20 Program MyDictate psaní textu pomocí hlasu bez nutnosti použít klávesnici PC. Při vývoji programu byl brán hlavní zřetel na handicapované osoby, které nemohou používat ruce. Výhody diktovacího programu však jistě ocení i další, kteří musí často zadávat text do počítače a přitom nejsou příliš zruční v rychlém psaní na klávesnici. 9300Kč

21 DwellClick DwellClick je freewareový produkt společnosti Sensory Software International. Tento program umožňuje ovládat prostředí Windows pomocí kurzoru myši, aniž byste museli klikat tlačítky myši. Princip programu je takový, že v jakékoliv aplikaci Windows stačí přemístit kurzor myši na oblast, kterou chcete aktivovat a ponechat kurzor myši po nějakou (v programu nastavitelnou) dobu v klidu. Poté se automaticky aktivuje kliknutí tlačítka myši ZDARMA

22 POMŮCKY Adaptery a tlačítka speciální klávesnice Dotekové obrazovky
pomůcky s hlasovým výstupem (komunikátory)‏ ergonomické myši  Polohovací zařízení programy pro alternativní ovládání PC

23 Možnosti usnadnění na vašem PC
klávesnice zvuk myš zobrazení…

24 Počítače pro zdravotně znevýhodněné – individuální sestavení podle potřeb klienta.
(Petit nabízí PC nové nebo repas)‏

25 Klávesnice Tato klávesnice je přímo připojitelná k PC současně (paralelně) se standardní klávesnicí. Součástí výrobku je i přepínač, který speciální klávesnicí od počítače odpojí. Kryto plexi deskou s možností vložit obrázky, slova… (cca6500kč)‏

26 Různé barevné potisky kláves (200Kč)‏
Plexi kryt s klávesnicí (800kČ)‏

27 Spínače Nutné mít správný adaptér
Některé jsou udělány tak, aby přežily prakticky vše  U spínačů a komunikátorů je nutné nechat dítěti dostatek času a opakovat a opakovat

28 Tento spínač je opatřen průhledným plastovým krytem (na závit)‏
(65 a 32 mm) Délka kabelu je 1,4 m, ( cca 1000Kč)‏ Různé materiály (dřevo), tvary, velikosti, barvy Velikost 80 x 80 x 35 mm (cca 400Kč)

29 „Grasp Switch“ – pro vložení do dlaně průměr 35 mm a délka 140 mm
„Grasp Switch“ – pro vložení do dlaně průměr 35 mm a délka 140 mm. (cca 4490 Kč)

30 ovládání různých spínačů, ovladačů apod.
IntegraSwitch®40 je první a prozatím jediný nádechový-výdechový spínač spínač firmy Life Tool ovládání různých spínačů, ovladačů apod. Dle možností postiženého lze nastavit, zda má spínač fungovat na základě nádechu či výdechu, poté se upraví síla tlaku (nádechu i výdechu).

31 Hračky adaptované pro spínače
(cca 1200Kč)                    Půjčuje raná péče

32 Přístroje na baterky ovládané spínačem (cca990Kč)‏

33 ErgoRest ErgoRest umožňuje ovládání standardních zařízení (myš, klávesnice) i lidem, kteří by měli s ovládáním PC, pro své tělesné postižení, problémy. ErgoRest podepře předloktí tak, že na něm spočívá celá váha ruky. Myš pak lze ovládat nejen zápěstím ale pohybem celé paže. Snadnější a pohodlnější je i ovládání klávesnice.

34 speciální myš Při zapnutí programu Myšmaš jsou levé tlačítko enter a pravé mezerník Princip upravené myši spočívá ve vyvedení pravého i levého tlačítka do externích spínačů. Takto upravenou myš mohou používat i ti, kteří nezvládají klikat standardními myšími tlačítky. (cena 1300 Kč)‏ Myši 

35 Trackball „obrácená myš“. 2490 kČ

36 Orbitrac kurzor myši jediným lehkým dotykem aniž by musel hýbat rukou, paží nebo zápěstím. vhodné pro lidi s omezenými motorickými schopnostmi a porušenou koordinací pohybů. k ovládání kurzoru myši využívá kruh o průměru 5 cm. Podle toho na kterou pozici kruhu položíte prst, tím směrem se pohne kurzor myši. Pro změnu pohybu nemusíte prst táhnout, ale stačí jej položit na jinou část kruhu. neobsahuje žádné mechanické části odolný vůči nečistotám i tekutinám. umožňuje používání levé i pravé ruky. funkce levý/pravý klik, dvojklik, a funkci klikni a táhni a umožňuje nastavení čtyř rychlostí pohybu kurzoru myši. Vlastnosti: - rozměry: 135 x 220 x 45 (20) mm CENA: 7490,-

37 KOMUNIKÁTORY Umožňuje hru Umožňuje vyjádřit své myšlenky, emoce...
Dává lidem možnost volby. Umožňuje hru Umožňuje vyjádřit své myšlenky, emoce...

38 JEDNOVZKAZOVÉ Nevyžaduje pro přehrání vzkazu přímý dotek.Stačí, pohyb v blízkosti aktivní zóny a nahraný záznam se přehraje. Do komunikátoru lze vložit obrázek, který odpovídá nahranému vzkazu. Rozměry: 64 x 111 x 32 mm délka vzkazu: 10 sekund No Touch Talker 1790,- Kč  

39 BIGmack nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin. Průměr 127 mm. Možnost zesílení hlasitosti. Napájení na tužkové baterie. 4490,- Kč  

40 nahrání jednoho vzkazu o délce 75 vteřin. Průměr tlačítka je 63 mm. Možnost zesílení hlasitosti. Napájení na tužkové baterie. Součástí komunikátoru je vrchní krytka v různých barvách 4490 Kč

41 VÍCEVZKAZOVÉ Přenosná, pomůcka s hlasovým výstupem.
2, 4, 10, 20 kláves pro nahrání různých vzkazů,5 podúrovní, celkem umožňuje až 100 záznamů po 10 vteřinách. Výměnné listy s obrázky se mohou skladovat uvnitř pomůcky. snadné nahrávání bez potřeby externího mikrofonu, univerzálnost a snadná přenositelnost, regulace hlasitosti Velikost: 305 x 229 x 22 mm, rozměry kláves (okének) 25 x 25 mm, váha 325 g. Napájení na 2 tužkové baterie. (Go Talk 5.490Kč Kč)

42

43 SEKVENČNÍ Nahrává několik vzkazů nebo jejich části
Při každém stisku se přehraje část vzkazu Využití (viz tištěný materiál)‏

44 Touchscreen (doteková obrazovka)‏
1) instalace na stávající monitor (na starších monitorech se platí montáž a kontroler(řídící jednotka))‏ 2) samostatná nová obrazovka Jednoduché ovládání Rychlé pochopení i neškoleným uživatelem Dotekem na obrazovce se přesunujete po obrazovce, dva doteky = dvojklik, tahem prstu lze kreslit

45 (pokračování dotykovka)‏
všechny programy pracující pod Windows, jakýkoli program pracující s myší typy: • Rezistivní (odporový)‏ • Kapacitní (elektronicky – citlivý)‏ • Akustický (povrchová akustická vlna)‏ • Infračervený (foto – citlivý) CENA: LCD 15" NEC 52VM Kč

46 Občanské sdružení LUKA Spolupráce při pořádání specializovaných kurzů výpočetní techniky pro lidi s postižením a kurzů o alternativním ovládání počítače a speciálních počítačových programech pro handicapované. Středisko alternativní a augmentativní komunikace Náměty na úkoly a programy, spolupráce při ověřování programů v praxi Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna Spolupráce při vytváření programů pro alternativní komunikaci Chráněné dílny DEEP - komunikátor deep1 Kliničtí logopedové

47 Zapůjčení je většinou na 1 – 2 měsíce.
PŮJČOVNY  Smyslem půjčovny je to, aby si lidé mohli mnohdy nákladné pomůcky vyzkoušet v klidu doma předtím, než si je zakoupí. Zapůjčení je většinou na 1 – 2 měsíce. Praha: Mgr. Laudová Za zapůjčení se platí půjčovné podle hodnoty pomůcky. Olomouc: Zapůjčení pomůcky je bezplatné, platí se jen poštovné.

48 Financování  Nadace - Konto Bariéry (p.Flanderková)‏
Podání žádosti má obsahovat - stručný informační dopis (tzv. motivační), důvod proč tato pomůcka a ne jiná, kalkulace od příslušné firmy, kopie karty ZTP, vyjádření lékaře popř. i jiného odborníka na danou pomůcku Při sehnání sponzora řešit převod peněz také přes konto Bariér - mají vše právně ošetřeno pro obě smluvní strany

49 Finacování - pokračování
Nadace Život dětem – vlastní formulář Firma Petit prodává licence na programy cca o 50% levněji rodinám, které mají dítě se zdravotním znevýhodněním. Prodává i repasované PC za nízké ceny Odbor sociální péče

50 Novinky a další informace
Inspo - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami Prezentace firem na podzimním Brněnském veletrhu Zdravotnické techniky a kompenzačních pomůcek: ( , do 15.00)‏

51 Kde získat další informace
Alfabet Helpnet Internet poradna Prvnikrok Dobromysl Alternativní, augmentativní komunikace Youtube – zadat název pomůcky (komunikátoru, spínače,...)videa profesionální i amatérská jak se pomůcka používá

52 Zahraniční odkazy Viz tištěný materiál

53 Cleanlet intimní osobní hygiena.
Spojená funkce klasického WC a bidetu a lze jej přidat, výměnou za běžné záchodové prkénko Cleanlet disponuje následujícími funkcemi: Omývání po stolici (polohu výsuvné trysky lze nastavit), Bidet, Masáž intimních partií tryskající vodou (teplotu a tlak vody a rozsah lze individuálně nastavovat), Sušení proudem teplého vzduchu (teplota vzduchu je volitelná), Sedák, vyhřívaný na tělesnou teplotu, ECONO – optimalizuje spotřebu elektrické energie Jeho užívání odstraňuje nutnost použití toaletního papíru a předchází mnoha onemocněním. Cena: Kč (+ přídavný ovladač za 720 Kč)‏

54 Děkuji za Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Informační technologie, Pomůcky k PC, Programy a interaktivní CD "

Podobné prezentace


Reklamy Google