Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 19. listopadu 2012 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 Reformy Marie Terezie

3 Něco málo ze života panovnice 1717 – – sňatek s Františkem I. Štěpánem Lotrinským 16 dětí – Sňatková politika Marie Terezie je známou postavou našich dějin. Uveďte, co se vám při vyslovení jejího jména vybaví.

4 Císař Svaté říše římské Nashromáždil velké jmění Zakládal vlastní manufaktury Založil v Schönbrunnu zoologickou zahradu Rodinná idyla Habsbursko – Lotrinský rod Znáte některé z dětí Marie Terezie a Františka Štěpána?

5 Reformy Netýkaly se Uher, italských držav a jižního Nizozemí Důvody reforem – Finanční problémy – centralizace Reformy prováděla z nutnosti, nikoliv z vlastního přesvědčení

6 Osobnosti kolem Marie Terezie Václav Antonín Kounic Bedřich Vilém Haugwitz Hrabě Rudolf Chotek Hrabě Leopold Josef Daun

7 Správní reforma Centralizace Česká dvorská kancelář – zrušena Centrální úřady – Direktorium – Státní rada Vznik byrokracie – Vzdělaní úředníci Poznejte stavbu na obrázku.

8 Reforma soudnictví Nejvyšší soudní dvůr – Celostátní pravomoc Trestní zákoník – 1776 – zákaz mučení při výslechu Podpis Marie Terezie

9 Reforma školství 1774 – Všeobecný školní řád – povinná školní docházka pro děti ve věku 6 – 12 let – Systém škol: Triviální – na venkově, čtení, psaní, počítání, náboženství Hlavní, městské školy – ve městech, německý vyučovací jazyk Gymnázia – příprava na studium na univerzitě Univerzity V jakém jazyce se na těchto školách vyučovalo? Proč?

10 Hospodářství Zrušení vnitřního cla Sjednocení měny – Tolary a zlatky – 1759 – měděné mince, tzv. grešle – bankocetle Jednotný systém měr a vah – Dolnorakouská (vídeňská) soustava měr a vah Tolary Marie Terezie

11 Berní reforma Po válce o dědictví rakouské – omezený vliv českých stavů na výběr daní – Pod hrozbou sankcí přistoupili na zvýšení daní (na 10 let) Na armádu a státní dluh Dva tereziánské katastry – 1. soupis poddanské půdy – 2. zachycoval i vrchnostenské pozemky Objasněte, čeho se týkala berní reforma. Probíhá v současné době daňová reforma?

12 Berní reforma Zdaněna města a církev 1754 – první sčítání lidí a domů Víte, co bylo lidem a domům přidělováno?

13 Vojenská reforma Branná povinnost – Muži ve věku 17 – 40 let Modernizace Vojenské školství – Vojenská akademie Za vlády Josefa II. stavěny pevnosti: – Terezín – Josefov Jak se jmenuje muž na obrázku? Jedná se o oblíbeného generála Marie Terezie.

14 Velké nevolnické povstání 1775 Fáma o „zlatém patentu“ Centrum – Náchodské panství – Rychtář Antonín Nývlt – „selský císař“ Tažení na Prahu

15 Březen 1775 Chlumec nad Cidlinou Povstalci poraženi a rozehnáni Objasněte rčení: „Dopadli jak sedláci u Chlumce“ Kde byste hledali pomník na obrázku?

16 Velké nevolnické povstání Doznívání nepokojů ještě v letních měsících. Robotní patent – Robota max. 3 dny v týdnu – Dohled krajských hejtmanů Raabizace – Část panské půdy rozprodána poddaným – přes odpor šlechty se neuskutečnilo – Tvůrce – F. A. Raab

17 Zdroje obrázků Andreas Moeller 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Martin van Meytens 006.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: mp= mp= Maria Theresia Familie.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: = = Empress Maria Theresia monument Vienna June jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: na_June_2006_245.jpg&filetimestamp= na_June_2006_245.jpg&filetimestamp=

18 Zdroje obrázků Friedrich Wilhelm von Haugwitz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Wenzel Anton Graf von Kaunitz-Riethberg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Riethberg.jpg&filetimestamp= Riethberg.jpg&filetimestamp= Canaletto (I) 059.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: WUKAPPA. Signatur Maria Theresa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: MTThaler.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

19 Zdroje obrázků PRAZAK. Dřevěné valašské městečko.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: _m%C4%9Bste%C4%8Dko.jpg _m%C4%9Bste%C4%8Dko.jpg Leopold Joseph Graf Daun.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: HAVRDA, Lubomír. Chlumec - pomník selských bouří.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: _pomn%C3%ADk_selsk%C3%BDch_bou%C5%99%C3%AD.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlumec_- _pomn%C3%ADk_selsk%C3%BDch_bou%C5%99%C3%AD.jpg Nachod 1740.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

20 Literatura  BENEŠ, Zdeněk a Josef PETRÁŇ. České dějiny: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1997, 239 s. Učebnice pro střední školy (Práce). ISBN  Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN  HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN  Habsburkové: životopisná encyklopedie. Vyd. 2. Editor Brigitte Hamanová. Praha: Brána, 2001, 403 s. ISBN

21 Literatura KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 2. vyd. Ilustrace Jindřich Kania. Olomouc: Rubico, 2007, 256 s. ISBN NOVÝ, Ivan Hlaváček; Jaroslav Kašpar; Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 3., opr. a dop. vyd. Jinočany: H, ISBN RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2011, 432 s. ISBN SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika: Vyd. 1. Praha: Nakl. A. Skřivan, ml., 1999, 272 p. ISBN


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google