Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 „EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluZdraví Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_31/4 Jméno autoraMgr. Kamila Michtová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Občanská nauka Člověk v lidském společenství ZDRAVÍ

3 Metodický list k prezentaci Následující prezentace je určena pro žáky prvních ročníků učebních oborů, kteří v rámci předmětu Občanská nauka absolvují vhled do problematiky zdraví, Světové zdravotnické organizace, podpory zdraví ze strany státu apod. které jsou obsaženy v tematickém celku Člověk v lidském společenství. Jednotlivé listy se věnují uvedení do problematiky, klíčovým slovům, je zde zmíněn cíl vyučovací hodiny i její obsah. Dále následují přednáškové listy. V závěru prezentace je umístěn malý kvíz pro žáky, který mohou splnit ve vyučovací hodině, či jim může být zadán na doma. Po vypracování úkolu následuje diskuse, hodnocení vypracované činnosti.

4 Klíčové pojmy Zdraví Světová zdravotnická organizace Determinanty zdraví Prevence Životní styl

5 Cíl vyučovací hodiny Zapamatování si klíčových pojmů Uvědomění si důležitosti prevence, odpovědnosti nejen za vlastní zdraví Povědomí o dokumentech podporujících zdraví

6 Obsah vyučovací hodiny Zdraví Determinanty zdraví Podpora zdraví - Dokumenty podporující zdraví obyvatelstva ČR Prevence Životní styl Co jsme si zapamatovali? Malý testík

7 1. Zdraví s pojmem zdraví se setkáváme každý den ? Co si představujete pod pojmem zdraví Kdo je podle vás zdravým

8 Zdraví ! Nezapomeňte, že je naše osobnost tvořena ze tří složek bio psycho sociální

9 1. 1 Definice zdraví Světová zdravotnická organizace 1 v roce 1948 definovala zdraví takto: Zdraví je stav duševní, tělesné a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci či vady. Definice zdraví pro období dospívání zahrnuje ještě nepřítomnost rizikového chování a úspěšný přechod do dospělosti. [1] Světová zdravotnická organizace - zkratka SZO je překladem z anglického World Health Organisation (WHO), která byla založena 7. 4. 1948 pod záštitou OSN. Jejím cílem je řízení a koordinace mezinárodní spolupráce v péči o zdraví po celém světě. Více na http://www.who.cz

10 1. 2 Determinanty zdraví 2 Zdraví člověka je složitě podmíněno kladným i záporným působením nejrůznějších faktorů (determinanty) DETERMINANTY vnitřní vnější 2 J. Machová (2006, s. 10)

11 1.2.1 Vnitřní determinanty získány dědičnou (genetickou) výbavou na počátku ontogenitického vývoje ? Vzpomenete si, co znamená pojem ontogeneze x fylogeneze Jmenujte některé vlastnosti nebo znaky, jež jsou člověku vrozené

12 1.2.2 Vnější determinanty vlivy působící na naše zdraví zevně člení se do tří skupin: 1. Životní styl 2. Kvalita pracovního a životního prostředí 3. Zdravotnické služby

13 1.2.3 Působení determinatnů na naše zdraví Zdraví Životní styl 50% Kvalita prostředí 20% Genetický základ 20% Zdravotnické služby 10%

14 2. Podpora zdraví 3 ? Jakými způsoby můžeme podporovat vlastní zdraví Domníváte se, že zdraví je záležitostí pouze individuální Pečuje stát o zdraví svých občanů 3 J. Machová (2006, s. 11)

15 Jednotlivci - způsob života a ochota o zdraví pečovat = přijetí zdravého životního stylu, péče o životní prostředí Společnost – vytváření podmínek k realizaci zdravého životního stylu, péče o dobrou životní úroveň, vytváření dobrých pracovních podmínek, podpora vzdělávání a šíření informací mající vztah ke zdraví

16 Podpora zdraví státem Listina základních práv a svobod Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny ve 21. století Akční plán zdraví a životního prostředí ČR RVP Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví a Tělesná výchova

17 3. Prevence 4 Aktivita zaměřena proti nemocím, jejíž snahou je jim předcházet Rozlišujeme: 1. Primární 2. Sekundární 3. Terciární 4 J. Machová (2006, s. 11)

18 3. 1 Primární prevence Nemoc ještě nevznikla Účel – zabránit vzniku nemoci Uplatňovány jsou aktivity posilující zdraví nebo odstraňující rizikové faktory (nekuřácká místa v restauracích, bezpečnostní a ochranné pomůcky,vyvarování se kuřáctví a nadměrného užívání alkoholu, očkování proti určitým nemocím…)

19 3. 2 Sekundární prevence Snaha předejít nežádoucímu průběhu nemoci a zabránění komplikacím Základem je časná diagnostika nemoci a účinná léčba Preventivní prohlídky ( např. zubní prohlídky, gynekologické prohlídky u žen)

20 3. 3 Terciární prevence Zaměřena na prevenci následků nemoci (např. vady, dysfunkce, imobilita, výměna injekčních stříkaček u drogově závislých…) Účelem je omezení následků nemocí a udržení kvality života jedinců

21 4. Životní styl Ovlivňuje naše zdraví z 50 % (viz.determinanty zdraví) Zahrnuje formy dobrovolného chování Je odrazem celkového postoje jedince k životu ? Co vše je možné zahrnout do životního stylu

22 ! ! ! Dostatečná pohybová aktivita Pravidelná, pestrá strava Odpočinek Ochrana před úrazy Dobré mezilidské vztahy …

23 5. Malý testík 1. Definujte pojem zdraví 2. Péče o zdraví je záležitostí: a) pouze člověka samotného b) pouze společnosti c) člověka samotného i společnosti 3. Světová zdravotnická organizace byla založena v roce: a) 1918 b) 1938 c) 1948

24 4. Zdraví je nejvíce ovlivněno: a) životním stylem b) klimatickými podmínkami c) věkem 5. Zdraví je ovlivněno determinanty. Vysvětlete pojem a uveďte příklady. 6. Vysvětlete pojem prevence a které tři stupně rozlišujeme. V čem se liší? 7. Je možné zahrnout do životního stylu také způsob oblékání? Co si představujete pod pojmem životní styl?

25 Informační zdroje MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem,Pedagogická fakulta UJEP, 2006, ISBN 80-7044-768-0 Světová zdravotnická organizace. http://www.who.cz


Stáhnout ppt "„EU peníze středním školám“ Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google