Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce – úvod, vypravování Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_10 Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Maturitní písemná práce - příprava

2 ČESKÝ JAZYK PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE
Základní informace Charakteristika jednotlivých slohových útvarů Rady, časté chyby…

3 Maturitní písemná práce - příprava
Obecné informace Čas na vypracování: 90 minut. Minimální rozsah: 250 slov. Maximální rozsah: není stanoven. Tolerance: minus 50 slov (znamená, že za práci v rozsahu 200 slov hodnotitel strhne body, ale práci opraví). Cíl: žák prokáže, že je schopen vytvořit text podle zadaných kriterií, dovede využít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly zadané komunikační situaci, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a smysluplný text. Maturitní písemná práce - příprava

4 Maturitní písemná práce - příprava
Kritéria hodnocení Hodnotící tabulka visí na nástěnce. Bodová škála: 30 – 27 nadprůměr, VÝBORNÝ 26 – 21 lepší průměr, CHVALITEBNÝ 20 – 15 průměr, DOBRÝ 14 – 12 podprůměr, DOSTATEČNÝ 11 a méně – NEUSPĚL/A 30 – 27 nadprůměr, VÝBORNÝ 26 – 21 lepší průměr, CHVALITEBNÝ 20 – 15 průměr, DOBRÝ 14 – 12 podprůměr, DOSTATEČNÝ Maturitní písemná práce - příprava

5 Zadání maturitní práce
Funkce názvu: Název zadání vymezuje směřování písemné práce. Může také nastolit tezi, s níž je možné polemizovat nebo s níž je třeba nesouhlasit (Je český film opravdu v krizi?) Názvem může být také citát. Často slouží jako inspirace. Maturitní písemná práce - příprava

6 Maturitní písemná práce - příprava
Název zadání Název zadání může sloužit jako název práce, ale můžete si vymyslet svůj vlastní – hodnotí se body navíc, za originalitu. U útvaru publicistického stylu název být musí!! Funkce výchozího textu: Inspirativní – má inspirovat, navodit atmosféru k psaní, vyvolat emoce Specifikovaná – v zadání může být uvedeno, jak s textem pracovat Maturitní písemná práce - příprava

7 FUNKCE VÝCHOZÍHO TEXTU
(např. u vypravování může výchozí text tvořit začátek nebo konec – v instrukci zpracování je pak přesně tento způsob zacházení s textem vymezen). Polemická – výchozí text může obsahovat tezi, vůči níž by se měl student vymezit (např. polemika s výchozím textem nebo úvaha o tezi uvedené ve výchozím textu) Maturitní písemná práce - příprava

8 FUNKCE VÝCHOZÍHO TEXTU
Informativní – text může poskytovat informace, které je třeba využít při tvorbě textu – zejména u referátu, nebo informace k napsání motivačního dopisu – pak je nutné tyto informace v práci skutečně využít! Zpracování: vymezuje slohový útvar. Musíte jej dodržet, záměna slohového útvaru je důvodem k nedostatečnému hodnocení. Maturitní písemná práce - příprava

9 Maturitní písemná práce - příprava
Doba na vypracování 90 minut – počítejte i čas na případný přepis práce. Vše píšete na připravené a označené papíry, i koncept (není nutné přepisovat). Jedinou povolenou pomůckou pro intaktní žáky jsou Pravidla českého pravopisu (naučte se v nich hledat…) Rozsah: 250 slov minimálně, maximální není omezen. Maturitní písemná práce - příprava

10 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Základem vypravování je příběh, který je pro čtenáře zajímavý. Může být skutečný, nebo vymyšlený (fiktivní). Vyprávět lze zčásti v přímé řeči. Ta má formální pravopisná pravidla. Důležitá je rozmanitost sloves uvozovací věty – řekl, pravil, pronesl, volal, přisvědčil, zašeptal… Eva řekla: „Nepřijdu!“ Maturitní písemná práce - příprava

11 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování „Nepřijdu!“ řekla Eva. „Nepřijdu,“ řekla Eva, „zůstanu doma.“ Přímá řeč je důležitá – posunuje děj dopředu, vtahuje čtenáře do děje. Hlavního hrdinu charakterizuje. V přímé řeči nemusíme zachovávat spisovnou češtinu, můžeme využít hovorovou nebo obecnou formu jazyka, nářečí, vulgarismy (opatrně!), domácká slova, slova profesní, slangová… Maturitní písemná práce - příprava

12 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Nepřímá řeč převádí řeč postav do řeči vypravěče. Postava promlouvá nepřímo, promluva je ve 3. osobě. Eva pravila, že nepřijde. Nevlastní přímá řeč zachovává všechny rysy přímé řeči, neužívají se uvozovky a dvojtečka. Nejčastěji se užívá, když hrdina přemýšlí. Nemám vůbec čas, pomyslela si Eva. Maturitní písemná práce - příprava

13 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Polopřímá řeč má všechny formální rysy nevlastní přímé řeči (chybí uvozovky), bývá vedena ve 3. osobě, obvykle v minulém čase. Používá se, když hrdina vede vnitřní monolog. Přece vidí, že nemůže přijít. Ukázka využití přímé a nevlastní přímé řeči: Znovu celý ten koloběh. Obdélník slunečních paprsků se zas stěhuje po podlaze místnosti pro skupinovou terapii. „Tak. Dneska by mě zajímalo, co by kdo z vás v životě chtěl kromě drogy… Nikdo nic? Co byste chtěli, co by vás zajímalo,“ snaží se doktor. „Věci stačí,“ zahučí Martin. Maturitní písemná práce - příprava

14 Ukázka vypravování – nevlastní přímá řeč
Chce na sebe upozornit. Ukázat, jaký je frajer, napadne Michala. Stačí zachytit, jak se Richard na Martina usmál. „Ale co byste si přáli. – Co ještě byste si přáli?“ „Jednu si šlehnout,“ řekne znovu Martin, povzbuzen svým předchozím úspěchem. „Kromě drog,“ napomene ho doktor. „Nic jiného není důležité? Co, Martine?“ „Mít po celým těle pěkný žíly, abych si moh furt píchat.“ „To jste si měl ovšem rozmyslet dřív. S tak zdevastovaným žilním systémem, jako máte vy, už se nedá nic dělat,“ usměje se na Martina doktor. „Co vy, Michale?“ Maturitní písemná práce - příprava

15 Ukázka vypravování – nevlastní přímá řeč
Být s Evou. Jenže takovéhle věci se neříkají. Pokrčil rameny. Ne vážně, co ještě bych si přál? Až se vyděsil, že opravdu neví, co by řekl. „Jaké máte zájmy?“ Ticho. A stupňující se trapnost tohoto mlčení. „Jaký je váš žebříček hodnot?“ zopakoval lékař. To jedno, a pak dlouho nic, blesklo Michalovi hlavou. Pak Eva. Vztah. Dá se tomu ale ještě říkat vztah, když oběma jde o fetování víc než o druhého? Maturitní písemná práce - příprava

16 Ukázka vypravování – nevlastní přímá řeč
„Tak kdo mi o tom něco řekne,“ otočil se doktor po ostatních. „Co podle vás přináší člověku štěstí?“ Martin se znovu zavrtěl. „Kromě drog,“ otočil se po něm doktor. Být s Evou. Zvládnout to. Neskončit už nikdy v kriminále, opakoval si Martin. _________________________________________ Maturitní písemná práce - příprava

17 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Stavba vypravování: 1) expozice - uvedení do situace, seznámení s prostředím a hrdiny 2) kolize – zápletka, objevuje se problém nebo konflikt 3) krize – vystupňování konfliktu 4) peripetie – komplikace, která způsobila další vystupňování napětí 5) katastrofa – rozuzlení příběhu, pointa. Maturitní písemná práce - příprava

18 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Vypravěč zaujímá k vypravované události postoj. Buď se snaží odosobnit a informovat o ději věcně – využije er-formu (vypravuje ve 3. osobě), nebo je součástí děje, ztotožňuje se s hrdinou – ich-forma (vypravuje v 1. osobě). Čas vypravování – nejčastěji vypravujeme v minulém čase. V místě, kde chceme docílit dějového napětí, využijeme historický prézens – přejdeme do přítomného času. To zrychluje dějový spád, vtahuje čtenáře do děje. Maturitní písemná práce - příprava

19 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Chybou bývá časté „přeskakování“ mezi časy – jedna věta v minulém, druhá v přítomném, pak zase minulý. Spád děje, napětí, citové zabarvení docílíme využitím krátkých vět (Jdu rychle.), vět jednočlenných (Setmělo se.), větných ekvivalentů (Tma.), vět zvolacích (Kéž bych už byla doma!), tázacích (Dopadne to dobře?)…. Maturitní písemná práce - příprava

20 Maturitní písemná práce - příprava
vypravování Slovní zásoba: důležitým slovním druhem jsou činnostní slovesa – vypravování získává živost, názornost. Slovesa mluvení volíme různorodá (hulákal, řval, křičel, bručel). Důležité je neopakovat slova (především sloveso být a jeho tvary) a slovní spojení, využívat synonym. Jako stylistická chyba se hodnotí spojení: Když ……, tak….(vynechejte slovo tak.) Maturitní písemná práce - příprava

21 Maturitní písemná práce - příprava
Jak se hodnotí? Práce musí splňovat znaky vypravování – dynamičnost, zápletka vedoucí k pointě, převládá vyprávěcí postup. Pokud v textu převládá popisný postup a jedná se spíše o popis děje, strháváme body v kriteriu č. 1B až na jeden bod. Maturitní písemná práce - příprava

22 Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea.
Zdroje: Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea. Český jazyk a literatura písemná práce. 1. vydání. Praha: Tauris, Centrum pro zjišťování výsledků maturit, Vlastní zkušenost autorky DUMu. Maturitní písemná práce - příprava


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google