Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet hmotnosti tělesa (Učebnice strana 93 – 94) Je-li těleso celé ze stejné látky, nejsou v něm dutiny, je stejnorodé. Pak můžeme určit jeho hmotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet hmotnosti tělesa (Učebnice strana 93 – 94) Je-li těleso celé ze stejné látky, nejsou v něm dutiny, je stejnorodé. Pak můžeme určit jeho hmotnost."— Transkript prezentace:

1 Výpočet hmotnosti tělesa (Učebnice strana 93 – 94) Je-li těleso celé ze stejné látky, nejsou v něm dutiny, je stejnorodé. Pak můžeme určit jeho hmotnost bez použití vah, známe-li jeho objem a hustotu látky, ze které je těleso. V = 1,6 m 3 (objem je v m 3 ) ς = kg/m 3, m = ? kg (hmotnost vypočítáme v kg) Betonový panel má hmotnost 3,4 t. Příklad: Betonový panel má objem 1,6 m 3. Hustota betonu je kg/m 3. Jaká je hmotnost betonového panelu? Hmotnost m stejnorodého tělesa určíme, když násobíme hustotu látky ς, ze které je těleso, objemem V tohoto tělesa.

2 V = 2 cm 3 (objem je v cm 3 ) ς = kg/m 3 = 10,5 g/cm 3 m = ? g (hmotnost vypočítáme v g) Příklad 1: Stříbrný náramek má objem 2 cm 3. Jakou má hmotnost? Náramek má hmotnost 21 gramů. V = 200 ml = 200 cm 3 (objem je v cm 3 ) ς = kg/m 3 = 13,5 g/cm 3 m = ? g (hmotnost vypočítáme v g) Příklad 2: Lahvička obsahuje 200 ml rtuti. Jaká je hmotnost rtuti v lahvičce? Rtuť má hmotnost 2,7 kg. V = 3 m 3 (objem je v m 3 ) ς = kg/m 3 m = ? kg (hmotnost vypočítáme v kg) Příklad 3: Žulový podstavec má objem 3 m 3. Hustota žuly je kg/m 3. Urči jeho hmotnost. Žulový podstavec má hmotnost 8,7 t.

3 Hustotu ς vypočítáme, když hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem V. m ς · V Hmotnost tělesa m vypočítáme, když hustotu ς násobíme jeho objemem V. Objem tělesa V vypočítáme, když hmotnost tělesa m dělíme jeho hustotou ς. Výpočty z hustoty tělesa m = 326 kg (hmotnost v kg) ς = 917 kg/m 3 V = ? m 3 (objem vypočítáme v m 3 ) Příklad 1: Jaký objem má ledová kra o hustotě 917 kg/m 3 a hmotnosti 326 kg? Ledová kra má objem 0,356 m 3.

4 Příklad 2: m = 44 g (hmotnost v g) ς = kg/m 3 = 8,8 g/cm 3 V = ? cm 3 (objem vypočítáme v cm 3 ) Jaký objem má bronzová kulička o hustotě kg/m 3 a hmotnosti 44 g? Bronzová kulička má objem 5 cm 3. Příklad 3: m = 5 t = kg (hmotnost vk g) ς = 1,8 g/cm 3 = kg/m 3 V = ? m 3 (objem vypočítáme v m 3 ) Jaký objem zaujímá 5 tun hlíny o hustotě 1,8 g/cm 3 ? Hlína má objem 2,8 m 3.

5 Příklad 4: Porovnej hmotnost, objem a hustotu dvojice těles na obrázcích. Obě tělesa mají stejnou hmotnost i stejný objem. Obě tělesa mají stejnou hmotnost, ale různý objem. Obě tělesa mají tedy i stejnou hustotu. Těleso, které má větší objem, má menší hustotu než těleso, které má menší objem. Těleso, které má menší objem, má větší hustotu než těleso, které má menší objem. Obě tělesa mají stejný objem, ale různou hmotnost. Těleso, které má větší hmotnost, má větší hustotu než těleso, které má menší hmotnost. Těleso, které má menší hmotnost, má menší hustotu než těleso, které má větší hmotnost

6 Krychličky z hliníku, železa, olova, mědi, zinku a dřeva mají stejný objem. Porovnej jejich hmotnost. hliníkželezoolovoměďzinekdřevo Příklad 5: Hmotnost tělesa m vypočítáme, když hustotu ς násobíme jeho objemem V. Je-li objem všech těles stejný, potom hmotnost tělesa je tím větší, čím větší je hustota látky, z které je těleso. Porovnáme tedy hustoty jednotlivých látek. hliníkželezoolovoměďzinekdřevo kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m 3 Největší hmotnost má krychlička s největší hustotou, tedy olověná, pak měděná, potom železná, zinková, hliníková a nejmenší hmotnost má dřevěná. olovoměďželezozinekhliníkdřevo

7 Krychličky z hliníku, železa, olova, mědi, zinku a dřeva mají stejnou hmotnost. Porovnej jejich objem. Příklad 6: Je-li hmotnost všech těles stejná, potom objem tělesa je tím větší, čím menší je hustota látky, z které je těleso. Porovnáme tedy hustoty jednotlivých látek. hliníkželezoolovoměďzinekdřevo kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m 3 Nejmenší objem má krychlička s největší hustotou, tedy olověná, pak měděná, potom železná, zinková, hliníková a největší objem má dřevěná. olovoměďželezozinekhliníkdřevo Objem tělesa V vypočítáme, když hmotnost tělesa m dělíme jeho hustotou ς.

8 Příklad 7: m S = 50 g (hmotnost sklenice v g) m 1 = 175 g (hmotnost sklenice s vodou g) m 2 = 150 g (hmotnost sklenice s kapalinou v g) ς = ? g/cm 3 (= ? kg/m 3 ) Hmotnost sklenice s vodou je 175 gramů, hmotnost sklenice je 50 gramů. Jaká kapalina je ve sklenici, jestliže tato kapalina má stejný objem jako voda a hmotnost sklenice s kapalinou je 150 gramů? Určíme hustotu neznámé kapaliny. Abychom mohli vypočítat hustotu kapaliny, musíme znát její objem. Ten je stejný jako objem vody, který určíme z její hustoty a hmotnosti. m S = 50 g (hmotnost sklenice v g) m 1 = 175 g (hmotnost sklenice s vodou g) ς V = kg/m 3 = 1 g/cm 3 (hustota vody) V = ? cm 3 (Hmotnost vody m V určíme z rozdílu hmotnosti sklenice s vodou m 1 a sklenice m S.) m S = 50 g m 2 = 150 g V = 125 cm 3 ς = ? g/cm 3 (= ? kg/m 3 ) (Hmotnost kapaliny m určíme z rozdílu hmotnosti sklenice s kapalinou m 2 a sklenice m S.) Hustotu neznámé kapaliny je 800 kg/m 3, tato kapalina je líh.

9 Příklad 8: m = 654,4 g (celková hmotnost krychle v g) a 1 = 4 cm (hrana krychle v cm) a 2 = 2 cm (hrana malé krychličky v cm) ς = ? g/cm 3 (= ? kg/m 3 ) Uvnitř olověné krychle o hraně 4 cm je krychlička o hraně 2 cm. Celé těleso má hmotnost 654,4 g. Určete materiál, z kterého je malá krychlička. Abychom mohli vypočítat hustotu materiálu malé krychličky, musíme znát její hmotnost m 2. Tu určíme z rozdílu celkové hmotnosti m a hmotnosti olověné části m 1. Hmotnost olověné části m 1 vypočítáme z hustoty olova ς 1 a rozdílu objemu celé krychle V 1 a objemu malé krychličky V 2. ς 1 = kg/m 3 = 11,3 g/cm 3 a 1 = 4 cm a 2 = 2 cm m 1 = ? g m = 654,4 g m 1 = 632,8 g V 1 = 8 cm 3 ς = ? g/cm 3 (= ? kg/m 3 ) Hustotu malé krychličky je kg/m 3, malá krychlička je z hliníku. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 94 – 95.


Stáhnout ppt "Výpočet hmotnosti tělesa (Učebnice strana 93 – 94) Je-li těleso celé ze stejné látky, nejsou v něm dutiny, je stejnorodé. Pak můžeme určit jeho hmotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google