Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350 E-mail: vaclav.viska@uhk.cz http://vviska.wordpress.com

2  Průřezové téma  Média ve škole  Jak na mediální výchovu  Modelový projekt  Zpravodajství  Proměna žánru  Kritický příjemce informací  Reklama  Náměty pro mediální výchovu  Psaní scénáře  Projekt  Náměty do ČJ  Literatura  Portály

3  Základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii.  Média a komunikace - velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků  Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa.

4  Důležitý socializační faktor - mají vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.  Sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter.  Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

5  V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace  kritický přístup k médiím,  učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času,  umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů,  vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských),  umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec,  vytváří představu o roli médií v každodenním životě,  vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci  rozvíjí komunikační schopnost,  přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu,  přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu.

6 Česká mediální krajina Úvod, základní pojmy - co je to vůbec médium? Tisk noviny Základní informace – co čtou naši rodiče, bulvár vs. seriózní tisk, jak čteme noviny aneb co stojí nahoře, co dole, a proč jsou obrázky tam, kde jsou.

7 Časopisy Dětské časopisy. Film Proč kino ještě neumřelo, když máme video? Co přináší DVD?

8 Televize Základy fungování, zpravodajské pořady, ostatní pořady (hl. kreslené seriály a seriály pro děti, nové úspěšné žánry: reality show (SuperStar, Velký Bratr). Rozhlas Fungování, žánry; ač se nezdá, rádio je nejmasovější masové médium. – Proč?

9 Počítač PC hry, herní konzole; výukové hry a programy (Kazí nás hry? Můžeme se i něco naučit?), internet (užitečný, nekontrolovatelný, nebezpečný, nezbytný). Reklama Proč je v televizi? Kreativec – člověk reklamní (jak se dělá reklama, proč se dělá reklama). Co s námi dělá reklama?

10 Další média Kniha, divadlo nebo opera jsou média? Fenomén hudba. Média, když jste ještě nebyli na světě Přehled a ukázky starých TV a rozhlasových pořadů, novin, časopisů, filmů, reklam. Média se mění přímo před našima očima - stále.

11  Vazba na regionální tisk.  Školní média.  Média jako zdroj informací.  Média ve vztahu k propagaci činnosti školy.  Mediální výchova a vazby na vzdělávací oblasti.

12 A. Integrace dílčích témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. B. Projekt či jiná forma specializované výuky.

13  Náčrt redakce školního internetového časopisu v tomto programu slouží jen jako ilustrace možností, které praktická výuka nabízí. Možností je ale daleko více: vedle internetového časopisu to může být i klasické ("papírové") periodikum, školní rozhlas, televizní vysílání apod., v závislosti na technických a organizačních možnostech školy a na ochotě vedení školy přijmout roli vydavatele či provozovatele.

14  Záměr: Vydávat internetový týdeník pro žáky školy zaměřený na aktuální dění ve škole, možnosti krátkodobého i dlouhodobého uplatnění žáků, nabídku další zábavy a běžný zpravodajský servis z města a okolí. Součástí týdeníku jsou fotografie a jednoduchá grafika. Vydavatelem časopisu bude škola, zastoupená členem vedení (důležité pro to, aby si žáci uvědomili podíl vydavatele na fungování redakce i výsledném projektu).

15 Realizace: Fáze přípravy Ustavení redakce, rozdělení rubrik, režim a zásady redakční práce, zvládnutí technických prostředků (od diktafonu po umístění textů na stránku), vyjasnění vztahů s vydavatelem (vedením školy), příprava nultého čísla. Fáze rutinního vydávání Režim porad a uzávěrek, redakční úpravy textů, služby při sestavování čísla, vyhodnocování výsledku, práce se čtenáři. Fáze závěrečného vyhodnocení Reflexe zkušeností s chodem redakce, reflexe zkušeností s vydavatelem, reflexe zkušeností s okolním světem.

16 Na zpravodajství jsou podstatné čtyři základní rysy jeho existence:  vztah mezi zpravodajskými obsahy a mimomediální realitou,  (nevyřčené) hodnotící soudy o mimomediální realitě, jež jsou obsahem zpravodajství,  výpověď o společnosti a jejích hodnotách, jež se do zpravodajství promítají,  faktory, které podobu zpravodajství v poslední instanci určují.

17  výběr toho, co se bude zpravodajsky pokrývat,  rozhodování, na co se příslušná zpráva zaměří a  určování, jak bude zpráva podána.

18 Černá kronika

19  Rudé právo – 22. 3. 1988  Pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů bylo zahájeno v Plzni stíhání proti osmnáctiletému muži bez pracovního poměru. Od loňského srpna si vyráběl z léků omamný roztok a vpichoval si ho do žil.  Rudé právo 24. 1. 1992  Mužíček vyráběl perníček  Od loňského března vyráběl 34letý muž podomácku psychotropní látku pervitin, znalci přezdívanou perník. Spolu se svou ženuškou si ji pak píchal do žil. Dopustil se tak trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů.  Telegraf 4. 2. 1993  Okradli starouška. Čtyři zatím neznámí Romové krátce před půlnocí bez sebemenších rozpaků rozlomili vložku u zámku jednoho bytu v Duchcově na Teplicku. Vtrhli dovnitř, probudili spícího čtyřiaosmdesátiletého majitele a ohrožovali jej nožem. Výsledkem jejich lupu bylo necelých šest tisíc korun.

20  Jakou funkci mají texty publicistického stylu?  Informační a přesvědčovací – v některých žánrech dominuje první (zpráva), v některých dominuje druhá funkce (komentář).  Doložte na ukázkách specifika mediální komunikace.

21  Nepřijímá mediální zprávy jako hotová fakta, ale je si vědom, že zprávu je třeba podrobit analýze.  Je si vědom toho, že média nezobrazují realitu, tak jak ve skutečnosti je. I ve stručné zprávě se objevuje subjektivnost autora.  Kriticky vyhodnocuje informace z médií.  Dokáže rozeznat text (komentář, zpráva, polemika apod.  Je schopen rozpoznat manipulativní triky v textech (přece všichni víme …, přiložený obrázek dítěte apod.).

22

23  Jakákoliv propagace výrobku, služby, společnosti apod.  Cíl: především zvýšení prodeje.  Může sloužit k propagaci – reklamní kampaň. reclamare  Etymologie – z latinského slova reclamare (znovu křičet).  Definice reklamy schválená Parlamentem ČR: „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. (Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy)

24  První písemný záznam o reklamě – hliněná tabulka z Egypta v místě starobylého města Memfis. („Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“)  Letáky známe od období vynálezu knihtisku.  Dnešní podoba reklamy pochází z období Průmyslové revoluce.  V českých podmínkách se s reklamou prokazatelně setkáváme až na počátku 20. století.

25  Klamavá, skrytá, podprahová, v rozporu s dobrými mravy.  Nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jednání podporující zájmy na ochranu ŽP.  Nesmí propagovat zakázané.

26  Tvorba silné značky.  Zvýšení poptávky.  Posílení pozice na trhu.  Zlepšování pověsti firmy.  Motivace vlastních pracovníků.  Rozšíření distribuční sítě.

27 * přilákat pozornost * vzbudit zájem * vyvolat touhu * vést k činu

28  Komerční.  Politická (propaganda): pokus nějaké autority (státní, církevní či stranické) o něčem přesvědčit co největší cílové skupiny; 4 pilíře: jednoduchost, vyvolání emocí, podpora představivosti, opakování.  Sociální.

29  Originální, nápaditý, poutavý, výstižný.  Stručný, krátký, srozumitelný, zapamatovatelný.  Sděluje výhody.  Upoutá pozornost.  Vyvolá touhu po potřebě.

30  „Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji doma pro potěšení a k nám choďte na obědy.“ (vývěska v jedné restauraci v Chicagu).  „Nejlepší dárek pod stromeček je kniha, nebo gramodeska.“ Pozn.: knihy nemáme. (vývěska v „předrevoluční“ prodejně Supraphon.  Pokuste se vytvořit slogan, který by mohl být umístěn ve vaší provozovně na cokoliv.

31  opakování  - název značky, základní slogan  odměna  - konkrétní saponát = dobrá hospodyně; konkrétní potravinový výrobek = dobrá matka  trest  - váš pes bude strádat, pokud nedostane „správnou“ stravu od odborníků, kt. vědí, co je pro „vašeho domácího miláčka“ nejvhodnější  apel na sdílené hodnoty  - myslet na stáří a patřičně se zajistit: životní pojištění 

32  ztotožnění a nápodoba  - vybrat si mobil, počítač, jaký má James Bond; jíst jogurt, který jí v rekl. hvězda show byznysu  skupinová identita  - s produktem je nabízeno i členství v potenciálně přitažlivé komunitě  splněná touha  - „správná“ limonáda vyvolává pocity výjimečnosti a exotiky  potřeby  - např. výrobci alkoholu či provozovatelé telekomunikačních služeb využívají potřebu osobního uznání a sociálního kontaktu  provokace

33

34

35

36

37

38 Miniprojekt brainstormingového typu nazvaný Moje reklama.

39 Žáci mají za úkol zpracovat informace o své osobě a nakonec je určitou formou prezentovat. Postup:  3 vybraní žáci mají za úkol někoho předvést. Ostatní se nejprve pokusí uhodnout osobu a následně diskutují o charakterových vlastnostech tajemné osoby.  Na tabuli nebo jiné viditelné místo každý žák zaznamená jednu zápornou a jednu kladnou lidskou charakterovou vlastnost.

40  Každý žák si vybere a zapíše pět vlastností, které charakterizují jeho samotného.  Každý žák si obkreslí na papír svou ruku a vlastnosti vypíše do prstů. Mezi prsty žák vepíše činnosti, které rád dělá.

41  Potom si každý sám doplní cvičení, které rozvíjí charakterové vlastnosti netradiční formou:  Kdybych byl zvířetem, byl bych …, protože …  Kdybych byl nábytkem, byl bych …, protože …  Kdybych byl autem, byl bych …, protože …  Kdybych byl barvou, byl bych …, protože …  Kdybych byl jiným člověkem, byl bych …, protože …  Kdybych byl hudebním nástrojem, byl bych …, protože …

42  V další činnosti, nazvané Moje reklama má žák napsat ve spolupráci s předchozími body reklamu o své osobě.  Následuje prezentace vizuální a verbální.

43

44  Riskuj  Milionář  AZ – kvíz  Apod.

45  rozdíl mezi reklamou, kampaní, upoutávkou, inzerátem, …(viz. kampaň prezidenta Obamy, … http://hacker.blog.respekt.cz/c/41709/Jak- dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji- meli-delat-take-tak.html ) http://hacker.blog.respekt.cz/c/41709/Jak- dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji- meli-delat-take-tak.html

46  Reklama, v níž slova začínají stejným počátečním písmenem.

47  reklama na vlastní osobu na spolužáka,  stejným způsobem na nejrůznější předměty, města, země, budovy,  snažit se o to, aby to bylo co nejvíce výstižné (př. nemocnice: nešťastná, empatická, mocná, obhospodařovávaná, celistvá, nudná, inteligentní, …).

48  rozhlasová reklama: http://www.mms.cz/index.php?lng=CZ&webi d=4&akce=static_clanek&staticid=31 http://www.mms.cz/index.php?lng=CZ&webi d=4&akce=static_clanek&staticid=31

49  www.idnes.cz www.idnes.cz  www.blesk.cz www.blesk.cz  www.lidovky.cz www.lidovky.cz  Úvodník – jeho proměna v druzích periodik.

50  Vyberte známou osobnost (sportovec, zpěvák, herec).  Pojmenujte ji a pokuste se ji charakterizovat na základě její práce.  Vyberte otázky, které chcete položit (sestavte si hodnotové cíle vašeho rozhovoru – na co se budete ptát a proč).

51  Sestavte imaginární rozhovor s vaší známou osobností.  Základní pojmy: rozhovor, interview, otázka, řečnická otázka)

52  Třídu rozdělte do třech skupin.  Každá ze skupin bude přidělena jedna televize (ČT, Nova, Prima).  Žáci budou sledovat zpravodajství o počasí.  Další den vybraní tři jedinci se pokusí relaci o počasí předvést.

53  http://www.ceskatelevize.cz/program/10204 138647-28.04.2009-19:55-1-predpoved- pocasi.html?online=1 http://www.ceskatelevize.cz/program/10204 138647-28.04.2009-19:55-1-predpoved- pocasi.html?online=1  http://web.nova.cz/zpravy/pocasi/?DO33824 v=predpoved http://web.nova.cz/zpravy/pocasi/?DO33824 v=predpoved

54  Česká mediální krajina.  Typy médií.  Důraz na tzv. veřejnoprávní média a média, která veřejnoprávní nejsou.

55  Vymýšlet text k titulkům Bezprostředně hrozí pandemie prasečí chřipky. Slavia podala protest proti výkonu rozhodčích v utkání s Mladou Boleslaví. Muž zabodl střep do zad bratrance, kterému obtěžoval matku.  Vymýšlet titulek k textům Vymýšlet titulek k textům  Texty vhodně umístit do novin

56 Psaní scénáře

57  K dispozici máme videonahrávku filmu, ve kterém je mnoho dějových zvratů, ale nemluví se v něm.  Z hlediska přiměřenosti k věku je vhodný například Krteček.

58  Pustíme žákům filmovou ukázku (celou, pouze část) a necháme je dopsat dialogy jednotlivým postavám.  V našem případě se jedná o film Krteček a Ježek.

59 1. Vypíšeme postavy. 2. Pojmenujeme postavy. 3. Charakterizujeme postavy. 4. Připravíme si tzv. scénář (může následovat vysvětlení pojmů – scénář, scénárista, režisér apod.) 5. Píšeme dialogy. 6. Ukázka. Ukázka.

60 Žáci si osvojí tyto vědomosti:  Hlavní postavy.  Dialogy (rozhovory).  Otázka.  Odpověď.  Oslovení.

61  Vybraný žák může ve finální fázi simultánně dabovat film.  Do této činnosti můžeme zapojit víc žáků – rozdělit role.

62 Ve třídě můžeme rozdělit „filmařské profese“ a vyzkoušet natáčení. Budeme potřebovat:  režiséra,  herce,  skript,  kameramana,  maskérky,  kulisáky  apod.

63 Výstup na Mount Everest

64

65

66  Čitatel: počet použitých hlásek hledaného slova.  Jmenovatel: celkový počet písmen slova z legendy.  Legenda: a) Doba jinak. b) Sídlo ve středověku. c) Mužský zpěvný hlas. d) Část jinak.

67  Legenda: a) Doba jinak – čas. b) Sídlo ve středověku – tvrz. c) Mužský zpěvný hlas – tenor. d) Část jinak – kus. Hledané slovo je Čtvrtek.

68

69  Napište všechna velká tiskací písmena, která lze napsat jen rovnými čárami. A E F H I K L M N T V W X Y Z  Předveďte některé písmeno.  Nakreslete obličej z písmen.  Která písmena lze čarou rozdělit tak, že mají obě poloviny stejné, případně zrcadlově obrácené?

70  Jazykolamy – zlomjazýčky.  Výslovnost samohlásek.  Výslovnost souhlásek.  Průřez ústní dutinou – co všechno se realizuje při výslovnosti.

71  Napište pět slov, ve kterých se vyskytuje y po c – co mají tato slova společného?  Napište deset slov s předponou z.  Napište co nejdelší větu, ve které má každé slovo alespoň jedno i.  Napište větu, ve které všechna slova začínají velkým písmenem.  Napište pět slov, ve kterých se uprostřed píše ú.

72  Jak vzniklo slovo AUTOOPRAVNA?  Napište podstatné jméno na osm písmen.  Pište slova od M – kolik jich napíšete?  Napište slovo, které lze číst z obou stran.  Pište slova tak, aby první slova tvořila abecedu.  HAD JÍ NOK – kterou rostlinu skrývá tato věta?

73  HLOUŠKA, T. Škola hrou. 1. vyd. Praha: Tomáš Hlouška, 1991.  Kol. Učím s radostí. Praha: Kritické myšlení a Step by Step ČR, 2003.  LOUDOVÁ, I.; VÍŠKA, V.; SLINTÁKOVÁ, M. Komunikace. Hradec Králové, 2009.  KREJČOVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Marta. Didaktické hry v matematice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.  NELEŠOVSKÁ, Alena, SVOBODOVÁ, Jana. Hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků mladšího školního věku. Olomouc: UP Olomouc, 2000.  PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Češtinářský inspiromat II. Češtinář, 2001, roč. 12, č. 4.  PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Základní jazykovědné pojmy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005.  PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 1996.  POLÁK, M. Učitel českého jazyka a současná základní škola. 1. vyd. Olomouc: UP, 2002. I  POLÍVKOVÁ, Dorota. Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN, 1963.  ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999.  VÍŠKA, V.; NOVÁKOVÁ, L. Čeština nás baví. Praha: Triton, 2005.  VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Dopis. Hradec Králové, 2009.  VÍŠKA, V.; LOUDOVÁ, I.; SLINTÁKOVÁ, M. Tvaroslovné učivo. Hradec Králové, 2009.  VÍŠKA, V., LOUDOVÁ, I. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II. 1. vyd. Praha: Albra, 2005.

74  www.rvp.cz www.rvp.cz  http://dum.rvp.cz http://dum.rvp.cz  http://lemill.net http://lemill.net  http://eun.dzs.cz/calibrate.htm http://eun.dzs.cz/calibrate.htm  http://telmae.cz http://telmae.cz  http://www.veskole.cz/ http://www.veskole.cz/  http://www.edubrana.cz/ http://www.edubrana.cz/

75  www.rvp.cz www.rvp.cz  www.vuppraha.cz www.vuppraha.cz  http://www.pripravy.estranky.cz/ http://www.pripravy.estranky.cz/  http://pdf.uhk.cz/kcjl/didkoutek.htm http://pdf.uhk.cz/kcjl/didkoutek.htm  http://www.odyssea.cz/metodiky- osv.php?cast=pripravy http://www.odyssea.cz/metodiky- osv.php?cast=pripravy


Stáhnout ppt "Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350"

Podobné prezentace


Reklamy Google