Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení webových stránek MČ 1 / 17. 12. 2009 Hodnocení webových stránek MČ Prahy 2009 František Balogh, PMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení webových stránek MČ 1 / 17. 12. 2009 Hodnocení webových stránek MČ Prahy 2009 František Balogh, PMP."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení webových stránek MČ 1 / 17. 12. 2009 Hodnocení webových stránek MČ Prahy 2009 František Balogh, PMP

2 Hodnocení webových stránek MČ 2 / 21.4.2010 STRATEGIE CESTA K E-PRAZE ■ Informační strategie Cesta k e-Praze ■ Rozvíjet kvalitu a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany Prahy, pro veřejné i privátní subjekty a také pro návštěvníky Prahy. ■ Pro všechny, kteří zvolí elektronickou formu komunikace eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost předkládat dokumenty v listinné podobě. ■ Umožnit občanům elektronický přístup k výpisům, které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou úřady a organizace městské správy. ■ Umožnit občanům elektronický přístup k informacím o stavu a výsledku podání. ■ Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy ■ Hlavní město Praha zajistí poskytování on-line veřejných a informačních služeb prostřednictvím Portálu a Pražského informačního centra. Podpoří vytváření celoměstsky významných datových celků, jako jsou informace o území, rozvoji města, investiční politice, stavu životního prostředí, cenových mapách atd.

3 Hodnocení webových stránek MČ 3 / 21.4.2010 MÁME PŘÍLEŽITOST APLIKOVAT E-GOVERNMENT JAKO CESTU K DOSAŽENÍ VYŠŠÍ VÝKONNOSTI A EFEKTIVNOSTI V RÁMCI MĚSTSKÉ I REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVY. Ing. Václav Kraus ředitel odboru informatiky MHMP 2007–2010

4 Hodnocení webových stránek MČ 4 / 21.4.2010 POŽADAVKY NA METODIKU HODNOCENÍ ■ Vysoký stupeň objektivity a replikovatelnosti ■ Musí umožňovat kvantitativní hodnocení ■ Musí umožňovat zhodnotit dosažený pokrok ■ Měla by umožnit mezinárodní srovnání ■ Digital Governance in Municipalities Worldwide ■ Od roku 2003, následně 2005, 2007, 2009 ■ Spolupráce e-Governance Institute, Rutgers University, Newark a Global e-Policy e-Government Institute, Sungkyunkwan University, Seoul ■ S podporou UN Division for Public Administration and Development Management a American Society for Public Administration ■ První globálně aplikovaná metodika s komprehensivní sadou hodnotících kritérií

5 Hodnocení webových stránek MČ 5 / 21.4.2010 HODNOCENÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ■ 98 otázek (219 bodů) v 5 okruzích ■ zabezpečení, obsah, přístupnost, služby, participace ■ 43 ukazatelů indexu dichotomních (ano/ ne) ■ Zbývající ukazatele - jedna ze čtyř možností (0, 1, 2, 3) ■ Všechny stránky byly hodnoceny v české jazykové verzi ■ Každá stránka byla v zájmu spolehlivosti ohodnocena dvěma hodnotiteli ■ V případě výrazného rozdílu v hodnoceních (více než 10 %) byla internetová stránka ohodnocena potřetí a rozdíly byly narovnány

6 Hodnocení webových stránek MČ 6 / 21.4.2010 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ■ E-governance Institute - Rutgers University at Newark ■ Marc Holzer - vedoucí výzkumu ■ Tony Carrizales, James Melitski, Aroon Manoharan ■ Public Technology Institute (PTI) ■ Alan Shark - výkonný ředitel ■ Magistrát hlavního města Prahy ■ Václav Kraus - ředitel odboru informatiky ■ František Balogh – vedoucí projektu ■ Alan Ruud, František Knotek, Tomáš Jirsa, Roman Pazderník

7 Hodnocení webových stránek MČ 7 / 21.4.2010 HODNOTITELÉ

8 Hodnocení webových stránek MČ 8 / 21.4.2010 ZABEZPEČENÍ – ZPŮSOB HODNOCENÍ ■ Zveřejnění provozních podmínek informačního serveru (Ustanovení o ochraně soukromí a osobních údajů nebo Pravidla zajištění bezpečnosti) ■ Pravidla pro nakládání s osobními údaji ■ Šifrování dat a zabezpečení serveru ■ Kontaktní údaje a e-mailová adresa pro dotazy ■ Přístup pro registrované uživatele ■ Využití elektronického podpisu

9 Hodnocení webových stránek MČ 9 / 21.4.2010 ZABEZPEČENÍ - VÝSLEDKY Městská částUmístěníVýsledek Praha 51.12.80 Praha 212.8.408.40 Praha 163.5.205.20 Praha 174. – 5.3.603.60 Praha 134. – 5.3.603.60 Praha 6, 8, 11, 18 a 226.-10.1.68 Praha 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 19 a 20 11.-22.0.43

10 Hodnocení webových stránek MČ 10 / 21.4.2010 OBSAH – ZPŮSOB HODNOCENÍ ■ Kontaktní informace a důležité odkazy ■ Zápisy z veřejných zasedání, zprávy a publikace ■ Zákony a vyhlášky, rozpočet ■ Mapové aplikace ■ Kalendář událostí ■ Dokumenty ke stažení, audio a videozáznamy ■ Obsah pro tělesně postižené návštěvníky ■ Cizojazyčné verze

11 Hodnocení webových stránek MČ 11 / 21.4.2010 Městská částUmístěníVýsledek Praha 11.12.40 Praha 62.11.60 Praha 53.10.40 Praha 164.10.00 Praha 145.9.80 Praha 4, 7, 10, 11 a 126.-10.8.64 Praha 2, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 a 23 11.-22.5.6 OBSAH – VÝSLEDKY

12 Hodnocení webových stránek MČ 12 / 21.4.2010 PŘÍSTUPNOST – ZPŮSOB HODNOCENÍ ■ Přehlednost hlavní stránky ■ Segmentace návštěvníků ■ Přehlednost a konzistentnost navigace ■ Délka stránek ■ Dostupnost alternativních forem rozsáhlých textů ■ Přehlednost a konzistentnost písma a barev ■ Dostupnost elektronických formulářů ■ Dostupnost a kvalita vyhledávacího nástroje

13 Hodnocení webových stránek MČ 13 / 21.4.2010 Městská částUmístěníVýsledek Praha 161.15.0015.00 Praha 122.14.69 Praha 83.14.38 Praha 14.13.75 Praha 75.13.13 Praha 3, 6, 11, 18 a 216.-10.12.19 Praha 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20 a 22 11.-22.10.47 PŘÍSTUPNOST – VÝSLEDKY

14 Hodnocení webových stránek MČ 14 / 21.4.2010 SLUŽBY – ZPŮSOB HODNOCENÍ ■ Žádosti o povolení, možnost sledování stavu podání ■ Žádost o poskytnutí informací ■ Informace o veřejných zakázkách ■ Možnost zaplatit nebo se registrovat on-line ■ Možnost vyhledávat databázích ■ Podávání stížností, nahlášení porušení zákona ■ Uživatelské přizpůsobení domácí stránky ■ Často kladené otázky

15 Hodnocení webových stránek MČ 15 / 21.4.2010 SLUŽBY – VÝSLEDKY Městská částUmístěníVýsledek Praha 11.9.83 Praha 142.8.31 Praha 163.7.80 Praha 44. - 5.7.46 Praha 114. - 5.7.46 Praha 2, 6, 10, 12 a 176. - 10.6.95 Praha 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21 a 22 11. - 22.6.78

16 Hodnocení webových stránek MČ 16 / 21.4.2010 PARTICIPACE – ZPŮSOB HODNOCENÍ ■ Zasílání připomínek a komentářů ■ Možnost přihlásit se k odběru zpravodaje nebo aktualit ■ On-line fórum nebo chat o věcech veřejných ■ Diskusní fórum o politických tématech ■ Ankety či hlasování o specifických tématech ■ Účast na rozhodování (e-referendum, e-petice) ■ Synchronní videa z veřejných událostí ■ Průzkumy spokojenosti a hodnocení veřejné správy

17 Hodnocení webových stránek MČ 17 / 21.4.2010 PARTICIPACE – VÝSLEDKY Městská částUmístěníVýsledek Praha 61.8.00 Praha 12.5.82 Praha 143.5.27 Praha 24.4.95 Praha 125.4.00 Praha 4, 10, 11, 16, a 196. - 10.4.00 Praha 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21 a 22 11. - 22.3.64

18 Hodnocení webových stránek MČ 18 / 21.4.2010 CELKOVÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ■ Nejlepší v kategorii SLUŽBY ■ Nejlepší v kategorii OBSAH ■ 2. místo v kategorii PARTICIPACE Městská částUmístěníVýsledek Praha 11.41.80 Praha 162.41.63 Praha 63.39.26 Praha 54.36.96 Praha 145.35.20 Praha 2, 4, 11, 12 a 276. - 10.31.04 Praha 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21 a 22 11. - 22.24.69

19 Hodnocení webových stránek MČ 19 / 21.4.2010 PŘÍPADOVÉ STUDIE NEJLEPŠÍ PRAXE ■ Identifikovat a popsat příklady nejlepší praxe ■ Inspirovat k dalšímu zkvalitňování elektronické správy ■ Ukázat příležitosti k dosažení vyšší účinnosti nebo úspor ■ Identifikovat příznivé okolnosti a klíčové faktory úspěchu ■ Popsat překážky, se kterými se pracovníci městských částí Prahy při zavádění elektronické správy setkávali.

20 Hodnocení webových stránek MČ 20 / 21.4.2010 PŘÍPADOVÉ STUDIE - STRUKTURA ■ Úvod - identifikace důležitých zainteresovaných subjektů, popis formálních i neformálních rozhodovacích mechanizmů ■ Pozadí - identifikace klíčových faktorů a historických precedentů, hlavních problémů a příležitostí, analýza prostředí ■ Popis případu - role řídících struktur organizace, metody a postupy realizace projektů, identifikace podpůrných mechanizmů, identifikace strategických iniciativ ■ Analýza - popis možných způsobů řešení, analýza silný a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vize a doporučení dalšího rozvoje e-Governmentu v příštích 3-5 letech

21 Hodnocení webových stránek MČ 21 / 21.4.2010 PŘÍPADOVÉ STUDIE ■ Vybráno pět nejlepších městských částí: ■ Zabezpečení – PRAHA 5 ■ Obsah – PRAHA 1 ■ Přístupnost – PRAHA 16 ■ Služby – PRAHA 14 ■ Participace – PRAHA 6

22 Hodnocení webových stránek MČ 22 / 21.4.2010 KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU ■ Osobní ■ Uživatelská přívětivost prezentací a aplikací ■ Získání a udržení kvalitních motivovaných zaměstnanců ■ Organizační ■ Dostatek finančních zdrojů a času, podpora vedení ■ Efektivní komunikace a profesionální projektové řízení ■ Strategické ■ Zapojení a zájem veřejnosti, politická podpora ■ Jasná kritéria úspěchu a jejich vyhodnocování ■ Kvalitní infrastruktura a technická podpora

23 Hodnocení webových stránek MČ 23 / 21.4.2010 PŘEKÁŽKY ÚSPĚCHU ■ Osobní ■ Nedostatek lidských či jiných zdrojů ■ Nedostatečné školení a kvalifikace ■ Organizační ■ Nedostatečná podpora vedení nebo špatná vnitřní komunikace ■ Podcenění plánování či přílišné ambice projektu ■ Strategické ■ Nedostatečná podpora volených zástupců ■ Nedostatečná infrastruktura

24 Hodnocení webových stránek MČ 24 / 21.4.2010 BUDOUCNOST ■ Spontánní změna ■ Re-evaluace pravidelně po 1 - 2 roce ■ Spontánní iniciativa městských částí ■ Podporovaná změna ■ Workshopy, předávání zkušeností nejlepších městských částí ■ Konzultace s experty veřejné, akademické i podnikové sféry ■ Řízená změna ■ Řídící orgán a průběžné vyhodnocování pokroku ■ Podpora změn formou dotací a investic do vybraných projektů

25 Hodnocení webových stránek MČ 25 / 21.4.2010 Děkuji za pozornost frantisek. balogh@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení webových stránek MČ 1 / 17. 12. 2009 Hodnocení webových stránek MČ Prahy 2009 František Balogh, PMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google