Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vektorový grafický editor Zoner Callisto

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vektorový grafický editor Zoner Callisto"— Transkript prezentace:

1 Vektorový grafický editor Zoner Callisto
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Vektorový grafický editor Zoner Callisto Počítačová grafika – 8. ročník

2 Obsah Program Zoner Callisto Seznámení s programem
Základní panel nástrojů Kreslení základních objektů Barvy objektů Operace s objekty Úpravy objektů pomocí tvarovacího nástroje Práce s textem

3 Zoner Callisto český program pro vektorovou grafiku je poměrně levný
součástí je i kolekce obrázků – klipártů. program, který je určený pro práci pod Windows všechny funkce se ovládají pomocí roletové nabídky a panelů s nástroji, které volíme myší, ale také z klávesnice.

4 Seznámení s programem Po spuštění programu se objeví uvítací obrazovka – v dolní části „Tip na tento den“ Panely nástrojů základní alternativní měřítko hladiny text standardní galerie Pravítka a soustava souřadnic Stavový řádek Posuvníky Paleta barev Pracovní plocha

5 pravítka a soustava souřadnic
základní panel standardní panel panel pro úpravu textu alternativní panel stavový řádek galerie paleta barev pracovní plocha posuvníky pravítka a soustava souřadnic okraj stránky stránky v dokumentu

6 Základní panel nástrojů
Měřítko zobrazení = lupa Výběr a editace objektů Zvětšení měřítka Tvarování objektů Zmenšení měřítka Křivky Předchozí měřítko Tvary Základní objekty Text Celá stránka Tabulky Přehled všech objektů Vkládání obrázků Vybrané objekty Zpět Pracovní plocha Opakovat

7 Základní objekty na panelu nástrojů
křivky (čáry) geometrické tvary text – odstavcový a umělecký tabulky

8 Alternativní panel nástrojů
- mění se podle vybraného nástroje na základním panelu

9 Kreslení základních objektů
tažením myši vybereme tvar myš má tvar křížku se symbolem vybraného tvaru – nastavíme do prostoru, kde bude objekt stiskneme a držíme Lt myši a táhneme libovolným směrem uvolníme tlačítko myši – tvar je vytvořen numericky Lt klikneme do plochy pro levý horní roh tvaru v tabulce zadáme číselně rozměry obrazce

10 Tvary před vytvořením tvaru volíme v alternativním panelu
od kraje – tažením z levého horního rohu ze středu u některých objektů – ze středu s možností rotace objektu

11 Tvary: obdélník a čtverec
u numerického zadání pro čtverec zadat stejnou šířku a výšku možnost vybrat v alternativním panelu tvary vrcholů namísto klasických rohů ostré zkosené zaoblené vykrojené

12 Nastavení barev objektu
většina vektorových objektů (kromě čar a křivek) může mít 2 barvy – barvu čáry a barvu výplně aplikace barev barevná paleta dole barvu čáry – Lt na barvu barvu výplně – Pt na barvu galerie – barevná paleta nově vkládaný objekt převezme přednastavitelné barvy

13 Vyplňování objektů: barvou barevným přechodem bitovou mapou
fraktálovou výplní

14 Jednobarevná výplň Výplň Typ : Jednobarevná

15 Výplň objektů barevným přechodem

16 Výplň bitovou mapou

17 Plastická výplň - přizpůsobivá

18 Změny v paletě barev namíchání vlastní barvy 2 krát Lt na barevnou paletu okno Míchání barev v paletě Lt označíme barvu (políčko), kterou chceme změnit nulová barva pera nebo výplně – objekt je průhledný

19 Tvary: kružnice a elipsa
u numerického zadání pro kružnici zadat stejnou šířku a výšku – jinak vznikne elipsa pro oblouk a výseč počáteční a koncový úhel nastavíme na alternativním panelu

20 Měřítko zobrazení -pohled na dokument
přiblížení pracovní plochy - zvětšení zmenšení pohledu na dokument Detailní pohled na část auta zpátky na celoobrazovkový pohled přehled všech objektů vybrané objekty vybrané objekty celá pracovní plocha

21 Stránky v dokumentu manipulace se stránkami
skupina tlačítek v levém dolním rohu pracovní plochy u vodorovného posuvníku (nad paletou barev) měníme stránku přidáváme stránku aktuální stránka /celkový počet stránek

22 Mnohoúhelníky a hvězdy
další vlastnosti nastavíme v alternativním panelu: natažení tvaru ze středu ostrost rotace natažení tvaru od kraje – z levého horního rohu počet vrcholů, cípů

23 Pravidelný mnohoúhelník
počet vrcholů (cípů): 3 – 99

24 Hvězdy 5 různých tvarů 4 - 99 cípů ostrost 0 – 95% 8 cípů ostrost – 0%

25 Tvary: 10 cípů ostrost – 0% ostrost – 8% ostrost – 30% ostrost – 85%

26 Obecné operace s objekty
všechny objekty ( obdélník, mnohoúhelník, hvězda, čára, křivka, …) lze kdykoliv později modifikovat – změnit polohu, velikost, barvu, event. barvy výplně, tloušťku čáry, u některých objektů i další parametry (počet cípů apod.) všechny uvedené operace s objekty lze provádět při vybraném nástroji Výběr – tlačítko bílé šipky

27 Výběr a editace objektů
označení – výběr Lt na objekt mazání označit objekt + Delete přemístění označený objekt uchopíme Lt a táhneme kurzorovými šipkami změna velikosti do délky i šířky – Lt za rohové čtverečky jedné strany – Lt za středové čtverečky

28 Výběr a editace objektů
otočení tvaru Lt klikneme do označeného objektu, Lt za rohové šipky zkosení tvaru Lt za středové šipky

29 Práce s více objekty označení více objektů ohraničení přibírání
přetažením Lt myši stanovíme rámec kolem objektů přibírání SHIFT + Lt na objekty vybrat vše: CTRL + A Úpravy  Vybrat Úpravy  Inverze výběru zrušení 1 objektu ve výběru: SHIFT + Lt práce s více objekty najednou je stejná jako s 1 objektem

30 Kopírování, duplicita kopírování duplicita
označit objekt a pomocí schránky stejně jako ve Windows duplicita zapnout tlačítko Duplikační režim, Lt uchopit a táhnout + CTRL

31 Kopírování = duplicita
výplň – Pt myši na barvu v paletě obrys – Lt myši na barvu v paletě duplikační režim + CTRL

32 Zarovnání objektů - zarovnání objektů k určité hraně
- využití: tvorba letáků, informačních letáčků, školních zpravodajů vodící linky (pomocníci při práci) speciální čáry – lze k nim jakoby „přilepit“ nejbližší objekty pouze je vidíme, netisknou se síť (pomocník při práci) pomyslná síť teček podobně jako vodící linky k sobě dokáží „přilepit“ nejbližší objekty

33 Vodící linky pomocné čáry, které pomáhají se zarovnáním
magnetický efekt vodící linky – když umístíme objekt poblíž linky, automaticky se k ní zarovná

34 Vodící linky - nastavení
můžeme nastavit přesně číselně: Soubor  Nastavení dokumentu – záložka Vodící linky – zadáme číselně a potvrdíme tlačítkem Přidat zatržení – Zobrazit vodící linky a Uchycovat, je možné je i uzamknout vytáhneme stisknutým Lt myši z horního (vodorovného) pravítka vodorovné, z levého (svislého) pravítka svislé při zvoleném nástroji Výběr

35 schování klávesa L – schová všechny vodící linky (jsou nastavené, ale nejsou vidět), pokud chceme znovu zobrazit – opět klávesu L Soubor  Nastavení dokumentu – záložka Vodící linky – odstranit zatržení Zobrazit vodící linky odstranění Soubor  Nastavení dokumentu – záložka Vodící linky – tlačítko Smazat všechny chytnout a přetáhnout zpátky do pravítka

36 Spojení objektů: označit objekty menu:
Objekty  Logické operace  Spojit objekty

37 Průnik objektů postup, jak z obrázku vybrat určitou část
nakreslíme objekt za objekt přidáme např. pomocný obdélník označíme oba objekty Objekty  Logické operace  Průnik objektů

38 Pořadí objektů program skládá nově vytvořený objekt vždycky nahoru
Menu: Objekty  Pořadí objektů .... označíme objekt Úplně nahoru O jeden nahoru O jeden dolů Úplně dolů Objekty

39 Křivky křivka = prostředek k nakreslení jakékoliv čáry
všechny objekty jsou odvozené od křivek, můžeme tedy jakýkoliv objekt převést na křivky Křivka může mít (podle orientace směrnic): směrnice mají opačnou orientaci dva vrcholy směrnice mají souhlasnou orientaci jeden vrchol obě směrnice leží na přímce žádný vrchol uzel = krajní (počáteční a koncový) bod křivky úsečka – speciální případ křivky – křivka bez vrcholu

40 Úsečky a čáry rovná čára (úsečka) – Lt držet, táhnout a uvolnit
lze navázat – začít v místě, kde skončila spojené úsečky (lomená čára) tlačítko Douzavřít „čára od ruky“ jestliže spojíme počáteční a koncový bod, vznikne objekt – má i výplň

41 Používání pera - obrys typ čáry šířka čáry barva čáry
zakončení čar - šipky zakončení čar - zaříznutí zalomení čáry = rohy

42 Bézierovy křivky křivky s nastavením vektoru
tvar je definován polohou krajních bodů a polohou směrnic v těchto bodech při kreslení křivky se zobrazí vektory (čárkované čáry), pomocí kterých lze nadefinovat směr a zakřivení křivky lze kdykoliv později měnit směrnice – má směr a délku délka = hloubka zakřivení směr = směr zakřivení (jako tečna k bodu) řídící bod směrnice směrnice = směrová úsečka směr a hloubku zakřivení určuje koncový bod směrnice = řídící bod krajní bod křivky

43 Jednoduché křivky jednoduchá křivka – pouze 2 krajní body
postup při kreslení vybereme ikonu křivky klikneme Lt (vymezíme začátek křivky), přemístíme (konec křivky) a zmáčkneme Lt a držíme, tvarujeme křivku, po vytvarování uvolníme Lt

44 Složené křivky složená křivka spojuje nejméně 2 jednoduché křivky
úsek – část složené křivky (= jednoduchá křivka)

45 Složené křivky – napojení
přechody mezi úseky – způsob napojení úseků v uzlu symetrický – směrnice mají přesně opačný směr a stejnou délku hladký – směrnice mají přesně opačný směr a různou délku ostrý –směrnice neleží na téže přímce

46 Úpravy objektů pomocí tvarovacího nástroje
Tvarovací nástroj pro změnu tvaru libovolného objektu úpravy objektu se provádí prostřednictvím tvarovacího rámce (= obdélník opsaný objektu)

47 Tvarování objektů po vybrání nástroje Tvarování objektů je možné objekt upravovat i pomocí speciálních bodů, které za „normálních“ okolností nejsou vidět pomocí těchto bodů lze u mnoha objektů zcela změnit jejich tvar postup označit objekt, který chceme upravovat vybrat nástroj stiskneme, držíme a táhneme Lt myši za vybraný úchopný bod požadovaným směrem

48 Tvarování objektů Objekty můžeme: Mód tvarování - zachovat úhly rámce
posouvat otáčet zvětšovat nebo zmenšovat protahovat zešikmovat Mód tvarování - zachovat úhly rámce - pokud zapnuto, nezmění se úhly v rozích

49 posunutí otočení tažením myši za úchopový bod ve středu objektu
uchopením hlavy šipky ze středu objektu

50 celkové zvětšení (zmenšení) rovnoměrné
- zachovat úhly rámce – pokud zapnuto, nezmění se úhly v rozích celkové zvětšení (zmenšení) rovnoměrné za rohový úchopový bod) při zapnutém tlačítku částečné zvětšení (zmenšení) za úchopový bod ve středu, při zapnutém tlačítku

51 protahování (jako perspektiva) – vypnuté tlačítko
tažením za rohový úchopový bod zešikmení – vypnuté tlačítko posouváme 1 stranu rámce - nepravoúhlý tažením za úchopový bod ve středu

52 tvarování rohů obdélníku
za úchopový bod, kde se zaoblení spojuje se stranou tvarování oblouku a výseče tažením koncového bodu oblouku

53 Symetrické tvarování vrcholů hvězd a jiných tvarů s vrcholy
měníme tvarováním 1 cíp – změna u všech označit objekt typu hvězda vybrat tvořítko, Lt na hvězdu ikona tvarování cípů hvězd vybrat úchopný bod mezi dvěma oblouky a tažením tvarovat cíp hvězdy soubor – tvarování hvězd, srdíčko

54 Vliv změny velikosti a deformace objektu na jeho kvalitu
při změně velikosti vektorového objektu nedojde k žádnému zhoršení kvality objektu objekt lze libovolně velikostně modifikovat při deformování bude mít objekt sice jiné propozice, ale na kvalitu čar a křivek to nebude mít žádný vliv zásadní rozdíl od rastrové grafiky

55 Text a práce s textem vložení textu 2 druhy písma
tažením myši (vymezí se prostor - textový rámeček) číselným zadáním (kliknout myší – zadat rozměry v okně) 2 druhy písma odstavcový text – umělecký text -

56 Odstavcový text zachovává druh, řez, velikost, zarovnání
při změně rámce se přeformátuje podobně jako ve Wordu slova se přeskládají, aby se vešla do rámce používá se na delší pasáže textu

57 Umělecký text zachovává svoji polohu vzhledem k rámci
při změně tvaru nebo rozměrů rámce se přizpůsobí a podle potřeby deformuje využití – k psaní nápisů, nadpisů a výrazných sdělení s textem lze provádět různé efekty při deformaci rámce

58 Vkládání uměleckého textu
alternativní panel nástrojů: Umístit na křivku Smazat původní křivku Po 15 stupních

59 Vložení uměl. textu na křivku
vložíme křivku (např. kružnici) vybereme v alternativním panelu zapneme kliknout na kružnici – vytvoří se rám napíšeme text můžeme smazat křivku

60 Práce s textovým rámcem
text – chová se jako objekt – je možné ho přesouvat, umístit na přesně definovanou pozici změna velikosti otočení

61 Úpravy textu tvarovacím nástrojem
3 režimy tvarování textu alternativní panel Editace textu Tvarování základny Tvarování rámce textu

62 Zoner Callisto – Počítačová grafika
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office Zoner Callisto 5 Zoner - České kliparty obrázky z internetu obrázky nakreslené v Malování ve Windows literatura: J. Zíková – Zoner Callisto 5 – uživatelská příručka, Zoner, s.r.o. J. Zíková – Zoner Callisto – Tipy efekty kouzla, Computer Press Praha 2002 P. Navrátil – Počítačová grafika a multimédia, Computer Media, 2007 L. Kovářová – Informatika pro základní školy 3, Computer Media, 2004 L. Kolářová: Počítačová grafika na základní škole P. Roubal: Kreslení a grafika I. Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Vektorový grafický editor Zoner Callisto"

Podobné prezentace


Reklamy Google