Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Komunikace Předmět: Občanská nauka Cílová skupina: 6.,7. ročník VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

2 Datum vytvoření: 24.9. 2011 Téma: Komunikace Cíl prezentace: seznámení se základními údaji týkající se komunikace Časová dotace: 20 min. Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech komunikace, rozdíl verbální-nonverbální komunikace, proxemika, haptika, gestikulace Datum realizace v hodině: 4. 4. 2012, třída VII. B VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

3 Vymezení pojmu Pojem komunikace pochází z latiny. V latinském slovníku Thesaurus linguae latinae (1912) je pro pojem communicare jednoznačný latinský ekvivalent participare, tj. spolupodíleti se s někým na něčem, spoluúčastnit se. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

4 Účastníci komunikace Komunikátor – zdroj komunikace, ten, kdo komunikaci zahajuje Komunikant – příjemce sdělení Komuniké – informace, které mezi komunikátorem a komunikantem probíhají Komunikační kanál – prostor mezi komunikujícími VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

5 Nonverbální komunikace Je vývojově nejstarší formou komunikace. Touto formou sdělujeme především své emoce a postoje. Non-verbální cestou dokreslujeme asi 65% obrazu duše VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

6 Proxemika (řeč prostoru) Jde o prostor mezi komunikujícími, popř. jejich vzájemné přibližování nebo oddalování. Byly vymezeny čtyři distanční pásma pro proxemickou komunikaci: - Pásmo intimní vzdálenosti (do 45 cm) - Pásmo neformálně osobní (45 – 120 cm) - Pásmo sociálně poradní (120 – 366 cm) - Pásmo veřejné (366cm – výše) VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

7 Haptika (řeč doteku) Dotek je s největší pravděpodobností výchozím neverbálním podnětem. Rozlišujeme tyto druhy doteků: Držení, ohmatávání, hlazení, tlak proti, bodové dotýkání, žádný kontakt Dotek má statusový i dominantní význam. Dá se očekávat, že pravděpodobněji se dospělí budou dotýkat dětí, nadřízení svých podřízených apod. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

8 Gestikulace Gestikulací chápeme pohyby některých částí těla, které mají pro nás informační hodnotu a jako takové jsou vnímány, např. pohyb ruky, hlavy, nohy, celého těla VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

9 Verbální komunikace Slovní komunikace, komunikace slovem či písmem VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

10 Úkol Jak má vypadat správná komunikace? VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

11 Odpověď Mluvit jen tehdy, mám-li co říci Neskákat do řeči Vyslovovat srozumitelně a zřetelně Neodbíhat od tématu Dodržovat zásady slušného chování Nauči se poslouchat, co říkají ostatní VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

12 Umění rozhovoru Pasivně jednající člověk – nedovede jasně sdělit svoje potřeby a přání Agresivně jednající člověk – prosazuje se na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné požadavky Asertivně jednající člověk – dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí. Má kladný postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

13 Asertivita Mám právo posuzovat své chování, myšlenky a city a nést za ně důsledky. Mám právo nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující mé chování. Mám právo sám posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za problémy druhých lidí. Mám právo změnit názor. Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Mám právo říci, já nevím. Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Mám právo říci, já ti nerozumím. Mám právo říci, je mi to jedno. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

14 Pozdravy Každá světová kultura si vytvořila vlastní způsob pozdravu. Setkají-li se například v Japonsku dva muži na ulici, rozepnou kabáty a pak sejmou klobouky (je to pozůstatek z dob, kdy tak dokazovali, že nejsou ozbrojeni). Obyvatelé Nové Guineje vítají cizince s hlavou pokrytou břečťanovými listy, které jsou místní symbolem přátelství. U eskymáků je kombinace tření nosu s podáním ruky. Polibek byl vždy jednou z nejpoužívanějších forem pozdravu. Římané líbali ženy z příbuzenstva na rty proto, aby se přesvědčili, že jejich den nevoní vínem. Dnes je polibek jako pozdrav velmi rozšířen. V Evropě a Latinské Americe je běžný u blízkých přátel, rodinných příslušníků a mezi mladými.

15 Opakování - zápis Komunikace Účastníci komunikace Nonverbální komunikace Proxemika Haptika Gestikulace Verbální komunikace Umění rozhovoru Asertivita VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

16 Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Komunikace [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 13. 07. 2012, 09:40 UTC, [citováno 24. 09. 2011] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikace&oldid=8160441 Přispěvatelé Wikipedie, Pozdrav [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 24. 09. 2011, 21:44 UTC, [citováno 24. 09. 2011] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdrav&oldid=8779112 Obrázek na snímku č. 6 - http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=komunikace&ex=1#ai:MP900439265|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=komunikace&ex=1#ai:MP900439265| Obrázek na snímku č. 7 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dotek&ex=1#ai:MC900197588|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dotek&ex=1#ai:MC900197588| Obrázek na snímku č. 8 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900285285|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900285285| Obrázek na snímku č. 9 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900283858|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900283858| Obrázek na snímku č. 10 - http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=smajl%C3%ADk&ex=1#ai:MC900434399|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=smajl%C3%ADk&ex=1#ai:MC900434399| Obrázek na snímku č. 14 - http://office.microsoft.com/cs-http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pozdrav&ex=1#ai:MM900284021 | cz/images/results.aspx?qu=pozdrav&ex=1#ai:MM900284021 | VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Stáhnout ppt "Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google