Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra."— Transkript prezentace:

1 Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra

2 Transformace pojišťovnictví
Pojišťovnictví - důležité odvětví každé tržní ekonomiky - v tržní ekonomice chápeme jako nevýrobní odvětví, zaměřené na pojistnou ochranu a tvorbu pojistných rezerv, jejich správu, zhodnocení a užití - zahrnuje všechny pojistitele, zajistitele a zprostředkovatele pojištění Pojištění - představuje peněžní vztahy, prostřednictvím kterých se tvoří a rozdělují pojistné rezervy, a to tzv. pojišťovacím způsobem rozdělování (tzv princip solidárnosti, podmíněné návratností a neekvivalentnosti) - do pojistných rezerv přispívají všichni pojištěnci - pojistnou náhradu dostává vyplacen jen ten, u kterého vznikla pojistná událost - peněžní prostředky získané z pojistného pojišťovna spravuje v tzv pojistných rezervách

3 Transformace pojišťovnictví
Komerční pojišťovny - nabízejí a poskytují pojistnou ochranu a pojistné služby podle zájmu svých klientů Proces transformace pojišťovnictví - velmi významnou rolí v procesu představoval stát - základní strategie rozvoje pojišťovnictví ovlivněna zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví přijatého v dubnu 1991 Českou národní radou - zákon umožnil vznik nových pojišťoven i vstup zahraničního kapitálu do oblasti pojišťovnictví - v návaznosti na schválení tohoto zákona přistoupeno k privatizaci České státní pojišťovny - došlo ke změně produktů ČP, příprava nových produktů, přechod od některých sdružených forem pojištění k individualizaci nabídky pojištění podle rizik

4 Transformace pojišťovnictví
– novela zákona o pojišťovnictví, č. 320/1993 Sb., v důsledku změny systému účetnictví a daňového systému - s novelou objasnění problematiky technických rezerv včetně jejich zdanění, zaveden pojem solventnosti pojišťovny a některá další ustanovení - vznik dozoru v pojišťovnictví – 1999 – na pojistném trhu dominuje Česká pojišťovna - zvláštní pozornost věnována přípravě nového zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě, zákona o zprostředkovatelích pojištění, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a další novely zákona o pojišťovnictví - příprava zákona o pojistné smlouvě – spolupráce MF s pojišťovnami - specifickým probléme byl přechod od zákonného k smluvnímu povinnému pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (zákon nabyl platnosti )

5 Transformace pojišťovnictví
- ochrana práv a zájmů pojištěných v podobě tlaku na garanci dokonalé informovanosti – od přehlednosti a srozumitelnosti pojistných podmínek až po kvalifikaci a odpovědnost komerčních pojišťoven a pojišťovacích agentů vytvořena Česka asociace pojišťoven (CAP) zvýšení počtu pracovníků v pojišťovnictví v důsledku jeho transformace taktéž vyžadovalo a vyžaduje vytvoření uceleného systému vzdělávání vybraných kategorií pracovníků v pojišťovnictví - význam pojištění, pojišťovnictví a pojistného trhu v podmínkách přechodu na tržní ekonomiku podstatně vzrostl a tento trend se dá očekávat i v následujících obdobích

6 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
- podnikání na věcném pojistném trhu realizují zejména pojišťovny - předmětem je nabídka a poptávka pojištění a zajištění - první polovinu 90. let, v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj českého pojistného trhu lze rozdělit: etapa (1991 – 1993) (označena jako kvantitativní) počátek rozvoje pojišťovnictví v novém tržním prostředí rozhodují bylo přijetí zákona o pojišťovnictví v roce etapa (od roku 1994) (značena jako kvalitativní) klíčovým momentem přijetí novely zákona o pojišťovnictví pojišťovací činnost, výsledky práce a úroveň komerčních pojišťoven na pojistném trhu v ČR je možné hodnotit vybranými ukazateli činnosti Mezi základní patří: a) předepsané pojistné v příslušném roce b) pojistné plnění c) škodovost d) pojištěnost a další…

7 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Předepsané pojistné - dle tohoto ukazatele je možné sestavit pořadí komerčních pojišťoven a jejich podíly na pojistném trhu v příslušném roce. Prvních 10 pojišťoven v ČR podle předepsaného pojistného za rok 2000 Pojišťovna Předepsané pojistné v tis. Kč Tržní podíl v % 1. Česká pojišťovna a.s. 38,12 2. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 16,99 3. Allianz pojišťovna, a.s. 8,86 4. IPB Pojišťovna, a.s. 8,72 5. ING Nationale-Nederlanden 5,69 6. ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s. 4,28 7. Komerční pojišťovna, a.s. 2,72 8. Generali pojišťovna, a.s. 2,47 9. Česko-rakouská pojišťovna, a.s. 1,78 10. První americko-česká pojišťovna a.s. 1,70 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

8 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Předepsané pojistné - předepsané pojistné prvních 10 pojišťoven na pojistném trhu v roce činilo téměř 95% celkového pojistného trhu - rozhodující postavení Česká pojišťovna, a.s v roce 1993 podíl ČP činil 87,1% a postupně se snižoval až na 52,67% v roce v roce 2000 došlo ke směně pořadí prvních 10 komerčních pojišťoven, přičemž jejich podíl se snížil na 91,3% z celkového předepsaného pojistného z celkového předepsaného pojistného všech pojišťoven připadlo v roce 2000 celkem 67,7% na neživotní pojištění a 32,3% na životní - v roce 1992 byl podíl na životním pojištění relativně vysoký (31%), následně se však snižoval až na hodnotu (26,4%) - od roku 1998 pozvolný růst, přičemž v roce 1999 rychleji rostlo životní pojištění než neživotní a v roce 2000 pokračoval trend ve stejném směru růstu

9 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Předepsané pojistné Předepsané pojistné v ČR (v mld. Kč) a podíl neživotního a životního pojištění Rok Předepsané pojistné Neživotní pojištění Podíl v % Životní pojištění 1992 16,821 11,598 69,0 5,223 31,0 1993 23,396 17,491 74,8 5,905 25,2 1994 29,088 21,670 74,5 7,418 25,5 1995 33,732 24,507 72,7 9,225 27,3 1996 40,243 29,254 10,989 1997 47,986 35,296 73,6 12,690 26,4 1998 55,088 40,123 72,8 14,965 27,2 1999 63,086 43,169 68,4 19,917 31,6 2000 70,589 47,819 67,7 22,770 32,3 Pramen: Výroční zpráva ČAP za roky

10 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Pojistné plnění - od roku 1991 nárust výše pojistného plnění - přijmutí řady opatření na dosažení ekonomické vyrovnanosti - v roce 1991 pojistné plnění ve výši 13,3 mld. Kč - poměr pojistných plnění za životní a neživotní pojištění vyrovnaný - pojistná plnění za životní pojištění 6,3 mld. Kč a za neživotní 7 mld. Kč Pojistné plnění vyplacené pojišťovnami (v mld. Kč) 1995 1997 1999 2000 Index 00/91 Pojistné plnění 18,655 32,231 35,262 33,866 2,55 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

11 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Škodovost - vyjadřuje poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší přijatého pojistného nebo kmenového pojistného - ve vývoji škodovosti se tedy odráží jak výše předepsaného pojistného tak výše pojistného plnění - v letech 1991 – 2000 bylo celkové předepsané pojistné větší než celkové vyplacené pojistné plnění - do roku 1997 pozitivní trend snižování tohoto ukazatele - od roku 1993 pokles škodovosti za životní pojištění až k 60% - škodovost za neživotní pojištění klesala průměrným tempem 7% až do roku po celé sledované období byl i přes výkyvy neustálý pokles škodovosti Škodovost (v %) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 Škodovost 92,1 74,3 55,8 68,7 54,3 47,0 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

12 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Agregátní ukazatel pojištěnosti - základní ukazatel pro hodnocení úrovně pojistného trhu - je to poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu v běžných cenách - pojištěnost se od roku 1991 vytrvale zvyšovala až do roku 1995, kdy agregátní ukazatel pojištěnosti dosáhl pouze 2,5% (projevila se zde rychlejší dynamika růstu hrubého domácího produktu než předepsaného pojistného - v roce 1997 se hodnoty pojištěnosti v jednotlivých zemích EU pohybovaly mezi 5 až 10%, vyjímkou bylo Lucembursko (22,9%), Velká Británie (11,3%), Nizozemí (9,2%), Řecko (1,9%) - srovnáním s pojistnými trhyv zemích EU lze konstatovat, že dosažená úroveň pojištěnosti v ČR je zhruba poloviční než by mohla být - lze usuzovat, že na našem trhu je ještě prostor pro rozšíření nabídky pojistných produktů ve všech odvětvích

13 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Pojištěnost Pojištěnost (v %) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 Pojištěnost celkem 2,0 2,6 2,5 2,9 3,4 3,7 - v neživotním pojištění 1,3 1,9 1,8 2,1 2,3 - v životním pojištění 0,7 0,8 1,1 1,2 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

14 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet komerčních pojišťoven - od roku 1991 nárůst počtu pojišťoven - do roku 1995 přírůstek rovnoměrný – cca 8 pojišťoven ročně - v roce 1993 o 67% pojišťoven více než v roce předcházejícím - v roce 1994 byl meziroční nárůst 35% a v roce 1995 to bylo 30% Počet pojišťoven v letech 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Počet pojišťoven 3 12 20 27 35 40 41 42 - univerzálních - 8 13 15 19 18 17 - neživotních 7 10 14 21 - životních 5 4 2 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

15 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet komerčních pojišťoven - v ČR má mnoho velkých evropských pojišťovacích společností již svá zastoupení, buď v podobě organizačních složek nebo majetkové účasti v pojišťovnách působících v ČR - důvodem je především mít zde pobočku pro své dosavadní klienty (Gerling-Konzern, Gothaer Versicherungen, Kravag_Sach, Nationale – Nederlanden,…) - dalším důvodem je expandovat na nové trhy a zaujmout (Allianz, Generali, Winterthur, Commercial Union,…) - v roce 1999 mělo povolení k podnikání v pojišť. v ČR celkem 42 pojišť Tuzemské pojišťovny: z toho s převažujícím tuzemským kapitálem s převažujícím zahraničním kapitálem Organizační složky zahraničních pojišťoven 6

16 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet zaměstnanců v pojišťovnictví - jedním z důležitých ukazatelů růstu pojistného trhu v ČR - v roce 1998 oproti roku 1991 byl nárůst počtu zaměstnanců o 87,7% - mezi lety 1991 – 1997 bylo každoročně zaměstnáváno o 10% zaměstnanců více, než v roce předchozím - způsobeno jednak prudkým vzestupem počtu pojišťoven, tak i dalším rozvojem činnosti pojišťoven stávajících - údaje se vztahují pouze k zaměstnancům v trvalém pracovním poměru, nezahrnují externisty, jejichž počet byl až trojnásobný - ve státech EU se počet zaměstnanců v pojišťovnictví blíží k 10 tisícům Počet zaměstnanců v pojišťovnictví 1991 1993 1995 1997 1999 2000 index 00/91 Počet zaměstnanců 8 596 10 913 13 448 16 340 16 408 16 112 1,87 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

17 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet uzavřených pojistných smluv - vývoj nebyl ve sledovaném období dramatický - do roku 1995 mírný pokles, následně pozvolný růst - výrazný nárůst až v roce 1998, a to o 9% oproti roku v roce 2000 nárůst o 39% oproti roku 1999 v důsledku transformace zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla - za rok 1995 na pojistném trhu sjednáno 1,6 mil. Dlouhodobých smluv - růst zaznamenal především kmen důchodového pojištění (nárůst o 26%) - nárůst pojistných smluv u havarijního pojištění a pojištění průmyslu Počet uzavřených pojistných smluv (v tis. Kč) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 index 00/91 Počet smluv 13 403 12 200 11 570 12 472 14 350 19 983 1,49 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

18 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu - ukazatel vypovídá o tom, jak roste výše předepsaného pojistného na jednu pojistnou smlouvu Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu (v tis. Kč) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 index 99/91 Průměrné pojistné 1,07 1,92 2,84 3,82 4,40 3,53 3,30 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

19 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet vyřízených pojistných událostí - v roce 1991 vyřízeno v ČR zhruba 2,8 mil. pojistných událostí a 1993 dochází k poklesu pojistných událostí, nejčastěji se vyskytujícími byly události plynoucí z pojištění životního, úrazového, z pojištění pro případ krádeže, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel a z havarijního pojištění - v roce 1994 vyřízeno cca 2,1 mil. pojistných událostí, tj. pokles o 13% - pokles pokračoval až do roku 1995, kdy bylo vyřízeno ještě o 12% méně - největší nárůst byl v oblasti pojištění léčebných nákladů v zahraničí (o 26% /1993, o 13% /1994) a pojištění důchodového (o 13% v roce 1995 oproti roku 1994) - počet vyřízených pojistných událostí u havarijního pojištění zaznamenal značný pokles, a to již v roce 1995 o 40% oproti roku rok 1996, nárůst o 2,3% oproti roku 1995 (především v oblasti pojištění plodin) - největší množství pojistných událostí v roce 1997 (povodně)

20 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet vyřízených pojistných událostí - rok 1998 – stagnace, nárůst pouze o 0,5% na 2,1 mil. Kusů - ve vývoji tohoto ukazatele se odrazily jak změny ve společnosti, tak i velké přírodní katastrofy, jakými bezesporu byly povodně roku v roce 2000 došlo k poklesu počtu pojistných událostí na hodnotu 2080 tis. ks v případě poklesu výše pojistných plnění lze pokles pojistných událostí považovat za velmi dobrou zprávu Počet vyřízených pojistných událostí (v tis. Kč) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 index 00/91 Počet VPU 2 793 2 416 1 856 2 121 2 240 2 080 0,74 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

21 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Průměrné pojistné plnění na jednu událost - důležitým ukazatelem pro posuzování celkové škodovosti v daném druhu pojistných událostí a pojištěného rizika - v roce 1991 – 2000 výrazný nárůst tohoto ukazatele - příčiny tohoto růstu byly podobné jako u vzestupu celkového pojistného plnění - povodně v roce 1997 měly právě největší vliv na výši pojistného plnění a na průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost ( Kč) Průměrné pojistné plnění na 1 pojistnou událost (v tis. Kč) 1991 1993 1995 1997 1999 2000 index 00/91 Průměrné pojistné plnění 4,75 7,20 10,07 15,19 15,25 15,97 3,36 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky

22 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Koncentrace pojistného trhu - se změnou počtu existujících pojišťoven docházelo také ke změně jejich podílu na pojistném trhu - do roku 1990 jediná pojišťovna na trhu, následné snižování jejího podílu - od roku 1993 pokles podílu rychlejší, ČP měla do konce roku 1999 podíl o téměř 35% nižší (dáno větší dynamikou růstu předepsaného pojistného u ostatních pojišťoven, která byla současně doprovázena nárůstem počtu pojišťoven - v roce 1997 měl více než polovinu trhu jeden pojistitel - následně zpevňování pozice dalších pěti největších pojistitelů v zemi i přes vysokou konkurenci České pojišťovny - v roce 1999 pokračovala tendence poklesu podílu ČP (52,43%), zvýšil se podíl 5 největších pojišťoven (84,62%) a mírně se snížil podíl největších pojišťoven (94,36%) - v roce 2000 podíl ČP i díky transformací povinného ručení klesl na 38,12%

23 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně
Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Koncentrace pojistného trhu - chování klientů ve vztahu ke komerčním pojišťovnám ovlivněno povodněmi v roce dle výsledků výzkumu v březnu 1998 prováděný ČAP nebyl vliv povodní až takový, jak se původně očekávalo - pouze 3% dotázaných domácností nově sjednalo po povodních pojištění - lze předpokládat, že trend vývoje koncentrace pojistného trhu v ČR bude směřovat k hodnotám v EU Koncentrace pojistného trhu (v %) Ukazatel 1993 1995 1997 1999 2000 Podíl největší pojišťovny 87,15 69,64 59,94 52,43 38,12 Podíl 5 největších pojišťoven 98,33 90,50 83,66 84,62 78,38 Podíl 10 největších pojišťoven 99,44 97,49 95,0 94,36 91,33 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky


Stáhnout ppt "Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra."

Podobné prezentace


Reklamy Google