Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra. Transformace pojišťovnictví  Pojišťovnictví - důležité odvětví každé tržní ekonomiky - v tržní ekonomice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra. Transformace pojišťovnictví  Pojišťovnictví - důležité odvětví každé tržní ekonomiky - v tržní ekonomice."— Transkript prezentace:

1 Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra

2 Transformace pojišťovnictví  Pojišťovnictví - důležité odvětví každé tržní ekonomiky - v tržní ekonomice chápeme jako nevýrobní odvětví, zaměřené na pojistnou ochranu a tvorbu pojistných rezerv, jejich správu, zhodnocení a užití - zahrnuje všechny pojistitele, zajistitele a zprostředkovatele pojištění  Pojištění - představuje peněžní vztahy, prostřednictvím kterých se tvoří a rozdělují pojistné rezervy, a to tzv. pojišťovacím způsobem rozdělování (tzv. princip solidárnosti, podmíněné návratností a neekvivalentnosti) - do pojistných rezerv přispívají všichni pojištěnci - pojistnou náhradu dostává vyplacen jen ten, u kterého vznikla pojistná událost - peněžní prostředky získané z pojistného pojišťovna spravuje v tzv. pojistných rezervách

3 Transformace pojišťovnictví  Komerční pojišťovny - nabízejí a poskytují pojistnou ochranu a pojistné služby podle zájmu svých klientů  Proces transformace pojišťovnictví - velmi významnou rolí v procesu představoval stát - základní strategie rozvoje pojišťovnictví ovlivněna zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví přijatého v dubnu 1991 Českou národní radou - zákon umožnil vznik nových pojišťoven i vstup zahraničního kapitálu do oblasti pojišťovnictví - v návaznosti na schválení tohoto zákona přistoupeno k privatizaci České státní pojišťovny - došlo ke změně produktů ČP, příprava nových produktů, přechod od některých sdružených forem pojištění k individualizaci nabídky pojištění podle rizik

4 Transformace pojišťovnictví - 1993 – novela zákona o pojišťovnictví, č. 320/1993 Sb., v důsledku změny systému účetnictví a daňového systému - s novelou objasnění problematiky technických rezerv včetně jejich zdanění, zaveden pojem solventnosti pojišťovny a některá další ustanovení - vznik dozoru v pojišťovnictví - 1991 – 1999 – na pojistném trhu dominuje Česká pojišťovna - zvláštní pozornost věnována přípravě nového zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě, zákona o zprostředkovatelích pojištění, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a další novely zákona o pojišťovnictví - příprava zákona o pojistné smlouvě – spolupráce MF s pojišťovnami - specifickým probléme byl přechod od zákonného k smluvnímu povinnému pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (zákon nabyl platnosti 1.1.2000)

5 Transformace pojišťovnictví - ochrana práv a zájmů pojištěných v podobě tlaku na garanci dokonalé informovanosti – od přehlednosti a srozumitelnosti pojistných podmínek až po kvalifikaci a odpovědnost komerčních pojišťoven a pojišťovacích agentů vytvořena Česka asociace pojišťoven (CAP) - zvýšení počtu pracovníků v pojišťovnictví v důsledku jeho transformace taktéž vyžadovalo a vyžaduje vytvoření uceleného systému vzdělávání vybraných kategorií pracovníků v pojišťovnictví - význam pojištění, pojišťovnictví a pojistného trhu v podmínkách přechodu na tržní ekonomiku podstatně vzrostl a tento trend se dá očekávat i v následujících obdobích

6 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně - podnikání na věcném pojistném trhu realizují zejména pojišťovny - předmětem je nabídka a poptávka pojištění a zajištění - první polovinu 90. let, v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj českého pojistného trhu lze rozdělit: 1. etapa (1991 – 1993) (označena jako kvantitativní) - počátek rozvoje pojišťovnictví v novém tržním prostředí - rozhodují bylo přijetí zákona o pojišťovnictví v roce 1991 2. etapa (od roku 1994) (značena jako kvalitativní) - klíčovým momentem přijetí novely zákona o pojišťovnictví - pojišťovací činnost, výsledky práce a úroveň komerčních pojišťoven na pojistném trhu v ČR je možné hodnotit vybranými ukazateli činnosti. Mezi základní patří: a) předepsané pojistné v příslušném roce b) pojistné plnění c) škodovost d) pojištěnost a další…

7 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Předepsané pojistné - dle tohoto ukazatele je možné sestavit pořadí komerčních pojišťoven a jejich podíly na pojistném trhu v příslušném roce. Prvních 10 pojišťoven v ČR podle předepsaného pojistného za rok 2000 Pojišťovna Předepsané pojistné v tis. Kč Tržní podíl v % 1. Česká pojišťovna a.s.26 910 33138,12 2. Kooperativa, pojišťovna, a.s.11 991 07716,99 3. Allianz pojišťovna, a.s.6 252 9418,86 4. IPB Pojišťovna, a.s.6 153 2848,72 5. ING Nationale-Nederlanden4 018 8635,69 6. ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s.3 021 8684,28 7. Komerční pojišťovna, a.s.1 923 1482,72 8. Generali pojišťovna, a.s.1 743 7782,47 9. Česko-rakouská pojišťovna, a.s.1 258 4851,78 10. První americko-česká pojišťovna a.s.1 198 9881,70 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

8 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Předepsané pojistné - předepsané pojistné prvních 10 pojišťoven na pojistném trhu v roce 1999 činilo téměř 95% celkového pojistného trhu - rozhodující postavení Česká pojišťovna, a.s. - v roce 1993 podíl ČP činil 87,1% a postupně se snižoval až na 52,67% v roce 1999 - v roce 2000 došlo ke směně pořadí prvních 10 komerčních pojišťoven, přičemž jejich podíl se snížil na 91,3% z celkového předepsaného pojistného - z celkového předepsaného pojistného všech pojišťoven připadlo v roce 2000 celkem 67,7% na neživotní pojištění a 32,3% na životní - v roce 1992 byl podíl na životním pojištění relativně vysoký (31%), následně se však snižoval až na hodnotu (26,4%) - od roku 1998 pozvolný růst, přičemž v roce 1999 rychleji rostlo životní pojištění než neživotní a v roce 2000 pokračoval trend ve stejném směru růstu

9 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Předepsané pojistné Předepsané pojistné v ČR (v mld. Kč) a podíl neživotního a životního pojištění Rok Předepsané pojistné Neživotní pojištění Podíl v % Životní pojištění Podíl v % 199216,82111,59869,05,22331,0 199323,39617,49174,85,90525,2 199429,08821,67074,57,41825,5 199533,73224,50772,79,22527,3 199640,24329,25472,710,98927,3 199747,98635,29673,612,69026,4 199855,08840,12372,814,96527,2 199963,08643,16968,419,91731,6 200070,58947,81967,722,77032,3 Pramen: Výroční zpráva ČAP za roky 1995 - 2000

10 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Pojistné plnění - od roku 1991 nárust výše pojistného plnění - přijmutí řady opatření na dosažení ekonomické vyrovnanosti - v roce 1991 pojistné plnění ve výši 13,3 mld. Kč - poměr pojistných plnění za životní a neživotní pojištění vyrovnaný - pojistná plnění za životní pojištění 6,3 mld. Kč a za neživotní 7 mld. Kč Pojistné plnění vyplacené pojišťovnami (v mld. Kč) 1995199719992000 Index 00/91 Pojistné plnění 18,65532,23135,26233,8662,55 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

11 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Škodovost - vyjadřuje poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší přijatého pojistného nebo kmenového pojistného - ve vývoji škodovosti se tedy odráží jak výše předepsaného pojistného tak výše pojistného plnění - v letech 1991 – 2000 bylo celkové předepsané pojistné větší než celkové vyplacené pojistné plnění - do roku 1997 pozitivní trend snižování tohoto ukazatele - od roku 1993 pokles škodovosti za životní pojištění až k 60% - škodovost za neživotní pojištění klesala průměrným tempem 7% až do roku 1997 - po celé sledované období byl i přes výkyvy neustálý pokles škodovosti Škodovost (v %) 199119931995199719992000 Škodovost92,174,355,868,754,347,0 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

12 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Agregátní ukazatel pojištěnosti - základní ukazatel pro hodnocení úrovně pojistného trhu - je to poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu v běžných cenách - pojištěnost se od roku 1991 vytrvale zvyšovala až do roku 1995, kdy agregátní ukazatel pojištěnosti dosáhl pouze 2,5% (projevila se zde rychlejší dynamika růstu hrubého domácího produktu než předepsaného pojistného - v roce 1997 se hodnoty pojištěnosti v jednotlivých zemích EU pohybovaly mezi 5 až 10%, vyjímkou bylo Lucembursko (22,9%), Velká Británie (11,3%), Nizozemí (9,2%), Řecko (1,9%) - srovnáním s pojistnými trhyv zemích EU lze konstatovat, že dosažená úroveň pojištěnosti v ČR je zhruba poloviční než by mohla být - lze usuzovat, že na našem trhu je ještě prostor pro rozšíření nabídky pojistných produktů ve všech odvětvích

13 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Pojištěnost Pojištěnost (v %) 199119931995199719992000 Pojištěnost celkem2,02,62,52,93,43,7 - v neživotním pojištění1,31,91,82,12,32,5 - v životním pojištění0,7 0,81,11,2 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

14 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet komerčních pojišťoven - od roku 1991 nárůst počtu pojišťoven - do roku 1995 přírůstek rovnoměrný – cca 8 pojišťoven ročně - v roce 1993 o 67% pojišťoven více než v roce předcházejícím - v roce 1994 byl meziroční nárůst 35% a v roce 1995 to bylo 30% Počet pojišťoven v letech 1991 - 2000 1991199219931994199519961997199819992000 Počet pojišťoven312202735 40414241 - univerzálních--8131519181718 - neživotních--710151418192120 - životních--54524533 Pramen: Výroční zpráva ČAP za rok 2000

15 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet komerčních pojišťoven - v ČR má mnoho velkých evropských pojišťovacích společností již svá zastoupení, buď v podobě organizačních složek nebo majetkové účasti v pojišťovnách působících v ČR - důvodem je především mít zde pobočku pro své dosavadní klienty (Gerling-Konzern, Gothaer Versicherungen, Kravag_Sach, Nationale – Nederlanden,…) - dalším důvodem je expandovat na nové trhy a zaujmout (Allianz, Generali, Winterthur, Commercial Union,…) - v roce 1999 mělo povolení k podnikání v pojišť. v ČR celkem 42 pojišť. - Tuzemské pojišťovny: 35 - z toho s převažujícím tuzemským kapitálem 20 - s převažujícím zahraničním kapitálem 15 - Organizační složky zahraničních pojišťoven 6

16 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet zaměstnanců v pojišťovnictví - jedním z důležitých ukazatelů růstu pojistného trhu v ČR - v roce 1998 oproti roku 1991 byl nárůst počtu zaměstnanců o 87,7% - mezi lety 1991 – 1997 bylo každoročně zaměstnáváno o 10% zaměstnanců více, než v roce předchozím - způsobeno jednak prudkým vzestupem počtu pojišťoven, tak i dalším rozvojem činnosti pojišťoven stávajících - údaje se vztahují pouze k zaměstnancům v trvalém pracovním poměru, nezahrnují externisty, jejichž počet byl až trojnásobný - ve státech EU se počet zaměstnanců v pojišťovnictví blíží k 10 tisícům Počet zaměstnanců v pojišťovnictví 199119931995199719992000 index 00/91 Počet zaměstnanců8 59610 91313 44816 34016 40816 1121,87 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

17 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet uzavřených pojistných smluv - vývoj nebyl ve sledovaném období dramatický - do roku 1995 mírný pokles, následně pozvolný růst - výrazný nárůst až v roce 1998, a to o 9% oproti roku 1997 - v roce 2000 nárůst o 39% oproti roku 1999 v důsledku transformace zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla - za rok 1995 na pojistném trhu sjednáno 1,6 mil. Dlouhodobých smluv - růst zaznamenal především kmen důchodového pojištění (nárůst o 26%) - nárůst pojistných smluv u havarijního pojištění a pojištění průmyslu Počet uzavřených pojistných smluv (v tis. Kč) 199119931995199719992000 index 00/91 Počet smluv13 40312 20011 57012 47214 35019 9831,49 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

18 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu - ukazatel vypovídá o tom, jak roste výše předepsaného pojistného na jednu pojistnou smlouvu Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu (v tis. Kč) 199119931995199719992000 index 99/91 Průměrné pojistné1,071,922,843,824,403,533,30 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

19 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet vyřízených pojistných událostí - v roce 1991 vyřízeno v ČR zhruba 2,8 mil. pojistných událostí - 1992 a 1993 dochází k poklesu pojistných událostí, nejčastěji se vyskytujícími byly události plynoucí z pojištění životního, úrazového, z pojištění pro případ krádeže, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel a z havarijního pojištění - v roce 1994 vyřízeno cca 2,1 mil. pojistných událostí, tj. pokles o 13% - pokles pokračoval až do roku 1995, kdy bylo vyřízeno ještě o 12% méně - největší nárůst byl v oblasti pojištění léčebných nákladů v zahraničí (o 26% - 1994/1993, o 13% - 1995/1994) a pojištění důchodového (o 13% v roce 1995 oproti roku 1994) - počet vyřízených pojistných událostí u havarijního pojištění zaznamenal značný pokles, a to již v roce 1995 o 40% oproti roku 1994 - rok 1996, nárůst o 2,3% oproti roku 1995 (především v oblasti pojištění plodin) - největší množství pojistných událostí v roce 1997 (povodně)

20 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Počet vyřízených pojistných událostí - rok 1998 – stagnace, nárůst pouze o 0,5% na 2,1 mil. Kusů - ve vývoji tohoto ukazatele se odrazily jak změny ve společnosti, tak i velké přírodní katastrofy, jakými bezesporu byly povodně roku 1997 - v roce 2000 došlo k poklesu počtu pojistných událostí na hodnotu 2080 tis. ks. - v případě poklesu výše pojistných plnění lze pokles pojistných událostí považovat za velmi dobrou zprávu Počet vyřízených pojistných událostí (v tis. Kč) 199119931995199719992000 index 00/91 Počet VPU2 7932 4161 8562 1212 2402 0800,74 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

21 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Průměrné pojistné plnění na jednu událost - důležitým ukazatelem pro posuzování celkové škodovosti v daném druhu pojistných událostí a pojištěného rizika - v roce 1991 – 2000 výrazný nárůst tohoto ukazatele - příčiny tohoto růstu byly podobné jako u vzestupu celkového pojistného plnění - povodně v roce 1997 měly právě největší vliv na výši pojistného plnění a na průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost (15 190 Kč) Průměrné pojistné plnění na 1 pojistnou událost (v tis. Kč) 199119931995199719992000 index 00/91 Průměrné pojistné plnění4,757,2010,0715,1915,2515,973,36 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000

22 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Koncentrace pojistného trhu - se změnou počtu existujících pojišťoven docházelo také ke změně jejich podílu na pojistném trhu - do roku 1990 jediná pojišťovna na trhu, následné snižování jejího podílu - od roku 1993 pokles podílu rychlejší, ČP měla do konce roku 1999 podíl o téměř 35% nižší (dáno větší dynamikou růstu předepsaného pojistného u ostatních pojišťoven, která byla současně doprovázena nárůstem počtu pojišťoven - v roce 1997 měl více než polovinu trhu jeden pojistitel - následně zpevňování pozice dalších pěti největších pojistitelů v zemi i přes vysokou konkurenci České pojišťovny - v roce 1999 pokračovala tendence poklesu podílu ČP (52,43%), zvýšil se podíl 5 největších pojišťoven (84,62%) a mírně se snížil podíl 10 největších pojišťoven (94,36%) - v roce 2000 podíl ČP i díky transformací povinného ručení klesl na 38,12%

23 Věcný poj. trh a ukazatelé jeho úrovně Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu a) Koncentrace pojistného trhu - chování klientů ve vztahu ke komerčním pojišťovnám ovlivněno povodněmi v roce 1997 - dle výsledků výzkumu v březnu 1998 prováděný ČAP nebyl vliv povodní až takový, jak se původně očekávalo - pouze 3% dotázaných domácností nově sjednalo po povodních pojištění - lze předpokládat, že trend vývoje koncentrace pojistného trhu v ČR bude směřovat k hodnotám v EU Koncentrace pojistného trhu (v %) Ukazatel19931995199719992000 Podíl největší pojišťovny87,1569,6459,9452,4338,12 Podíl 5 největších pojišťoven98,3390,5083,6684,6278,38 Podíl 10 největších pojišťoven99,4497,4995,094,3691,33 Pramen: Výroční zprávy ČAP za roky 1993 - 2000


Stáhnout ppt "Věcný pojistný trh v ČR Ing. Vojtěch Jindra. Transformace pojišťovnictví  Pojišťovnictví - důležité odvětví každé tržní ekonomiky - v tržní ekonomice."

Podobné prezentace


Reklamy Google