Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ototoxicita indukovaná cisplatinou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ototoxicita indukovaná cisplatinou"— Transkript prezentace:

1 Ototoxicita indukovaná cisplatinou
Michal Jurajda Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

2 Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studie
NZ

3 ÚVOD Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

4 Cisplatina cis-diamin-dichlorplatnatý komplex (cis-DDP)
Cytostatikum - chemoterapeutikum Vedlejší nežádoucí efekty léčby cisplatinou Ototoxicita, nefrotoxicita Sdělte stručný přehled prezentace. Popište hlavní záměr prezentace a v čem spočívá její důležitost. Uveďte každé z hlavních témat. Aby se posluchači dokázali v prezentaci orientovat, můžete tento snímek s přehledem opakovat během celé prezentace vždy se zdůrazněním konkrétního tématu, které se chystáte probírat jako další.

5

6

7 Indikace cisplatiny metastazující testikulární nádory
metastazující karcinom vaječníku karcinom děložního čípku pokročilý karcinom močového měchýře spinocelulární karcinomy hlavy a krku karcinom plic

8 Ototoxicita cisplatiny
Za podklad ototoxicity CDDP na biochemické úrovni je považován oxidativní stres způsobený dysbalancí mezi produkcí a odstraňováním reaktivních metabolitů kyslíku (ROS).

9 Ototoxicita cisplatiny
Při určité koncentraci ROS, kdy antioxidativní systém již nestačí neutralizovat jejich škodlivý vliv, dochází v buňkách hlemýždě k indukci buněčné apoptózy. Od 4. až 6. dne po podání CDDP jsou takto selektivně postiženy vnější vláskové buňky (OHC) a podle některých autorů současně i myelinové pochvy neuronů ganglion spirale a podpůrné buňky Cortiho orgánu. Toto morfologické poškození je vždy zpočátku patrné v bazálním závitu hlemýždě a se stoupající kumulativní dávkou CDDP pak v jeho střední a nejpozději v apikální části. Bazální závit – vysoké frekvence

10 Cisplatina peroxynitrit metabolity Aktivace caspas, calpainu a p53
Nitrotyrosin Aktivace apoptozy zvýšení spontánní aktivity ncl. kochlearis dorsalis Neurony spirálního ganglia vláskové buňky vnitřní i zevní Percepční (sensorineurální) nedoslýchavost tinnitus

11 Obrana proti ROS Za fyziologických podmínek jsou nežádoucí účinky ROS blokovány systémem antioxidativních enzymů. Mezi antioxidativní enzymy patří zejména glutationperoxidáza (GPx), glutationreduktáza (GR), superoxiddismutáza (SOD), glutation-S-transferáza (GST), γ-glutamylcystein-syntetáza (γ-GCS) a kataláza (CAT).

12 Klinické projevy ototoxicity
Většinou symetrická percepční vada Reverzibilní v závislosti na individuální citlivosti a celkové dávce CDDP Někdy doprovázená tinitem

13 Klinické projevy Pokles prahu sluchu (HL), jak reverzibilní, tak i trvalý, se objevuje nejdříve od 3. dne po zahájení aplikace CDDP. Je zpočátku vždy vysokofrekvenční (nad 12 kHz) a s narůstající celkovou kumulativní dávkou postupně zasahuje nižší frekvence a zvyšuje svou intenzitu Vysoká interindividuální variabilita citlivosti vůči ototoxicitě indukované cisplatinou

14 METODIKA Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

15 Vstupní kritéria Věk 18 – 55 let
Negativní otologická anamnéza ve smyslu ušních operací, otitid, tinnitu. Negativní profesionální hluková anamnéza a vyloučení působení hluku během sledování. Normální otoskopické vyšetření. Normacuse nebo jen lehká percepční nedoslýchavost před podáním CDDP.

16 ORL vyšetření Před prvním podáním CDDP
4. až 6. den po ukončení podávání každé série 1 měsíc a 3 měsíce po terapii Při každém ORL vyšetření: Otoskopické vyšetření Otoakustické emise (DPOAE) Vysokofrekvenční tónová audiometrie Sledování tinnitu a pocitu zhoršení sluchu

17 Genetické vyšetření Odběr periferní krve pro izolaci DNA před zahájením terapie

18 Kandidátní geny CNV SNP GSTM GSTT TPMT rs12201199, ARVCF
COMT-rs NOS2-rs BCL2-rs BCL2;KDSR-rs IL6;LOC rs IL1A-rs SOD2-rs4880 GSTP1-rs1695 LTB;LTA;TNF-rs361525 LTB;TNF;LTA-rs

19 Genotypizace ABI 7000 TaqMan Genotyping Assays
TaqMan Copy Number Variations Assays

20 Copy Caller

21

22 VÝSLEDKY Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

23 Struktura souboru pacientů (N=55)

24

25

26

27

28

29

30

31 ZÁVĚR Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

32 Audiologická část Potvrzení stávajících poznatků
Poškození sluchu cisplatinou se projevuje na tónovém audiogramu ve vyšších frekvencích (nad pásmem řeči) Tónový audiogram nekoreluje s otoakustickými emisemi - přináší jinou informaci o poškození vnitřního ucha cisplatinou.

33 Genetická část Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s homozygotností funkční alely pro GSTT1 Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s T alelou COMT (rs ) – méně aktivní alela Brzkým nástupem míníme období od měření před 2. cyklem až po měření po 3. cyklu


Stáhnout ppt "Ototoxicita indukovaná cisplatinou"

Podobné prezentace


Reklamy Google