Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O TOTOXICITA INDUKOVANÁ CISPLATINOU Michal Jurajda 6. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O TOTOXICITA INDUKOVANÁ CISPLATINOU Michal Jurajda 6. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 O TOTOXICITA INDUKOVANÁ CISPLATINOU Michal Jurajda 6. 9. 2013

2 NZ-10101-4 Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studie

3 ÚVOD

4 Cisplatina cis-diamin-dichlorplatnatý komplex (cis-DDP) Cytostatikum - chemoterapeutikum Vedlejší nežádoucí efekty léčby cisplatinou Ototoxicita, nefrotoxicita

5

6

7 Indikace cisplatiny metastazující testikulární nádory metastazující karcinom vaječníku karcinom děložního čípku pokročilý karcinom močového měchýře spinocelulární karcinomy hlavy a krku karcinom plic

8 Ototoxicita cisplatiny Za podklad ototoxicity CDDP na biochemické úrovni je považován oxidativní stres způsobený dysbalancí mezi produkcí a odstraňováním reaktivních metabolitů kyslíku (ROS).

9 Ototoxicita cisplatiny Při určité koncentraci ROS, kdy antioxidativní systém již nestačí neutralizovat jejich škodlivý vliv, dochází v buňkách hlemýždě k indukci buněčné apoptózy. Od 4. až 6. dne po podání CDDP jsou takto selektivně postiženy vnější vláskové buňky (OHC) a podle některých autorů současně i myelinové pochvy neuronů ganglion spirale a podpůrné buňky Cortiho orgánu. Toto morfologické poškození je vždy zpočátku patrné v bazálním závitu hlemýždě a se stoupající kumulativní dávkou CDDP pak v jeho střední a nejpozději v apikální části. Bazální závit – vysoké frekvence

10 Cisplatina peroxynitrit Nitrotyrosin Aktivace caspas, calpainu a p53 metabolity Aktivace apoptozy vláskové buňky vnitřní i zevní Neurony spirálního ganglia Percepční (sensorineurální) nedoslýchavost zvýšení spontánní aktivity ncl. kochlearis dorsalis tinnitus

11 Obrana proti ROS Za fyziologických podmínek jsou nežádoucí účinky ROS blokovány systémem antioxidativních enzymů. Mezi antioxidativní enzymy patří zejména glutationperoxidáza (GPx), glutationreduktáza (GR), superoxiddismutáza (SOD), glutation-S- transferáza (GST), γ-glutamylcystein-syntetáza (γ-GCS) a kataláza (CAT).

12 Klinické projevy ototoxicity Většinou symetrická percepční vada Reverzibilní v závislosti na individuální citlivosti a celkové dávce CDDP Někdy doprovázená tinitem

13 Klinické projevy Pokles prahu sluchu (HL), jak reverzibilní, tak i trvalý, se objevuje nejdříve od 3. dne po zahájení aplikace CDDP. Je zpočátku vždy vysokofrekvenční (nad 12 kHz) a s narůstající celkovou kumulativní dávkou postupně zasahuje nižší frekvence a zvyšuje svou intenzitu Vysoká interindividuální variabilita citlivosti vůči ototoxicitě indukované cisplatinou

14 METODIKA

15 Vstupní kritéria Věk 18 – 55 let Negativní otologická anamnéza ve smyslu ušních operací, otitid, tinnitu. Negativní profesionální hluková anamnéza a vyloučení působení hluku během sledování. Normální otoskopické vyšetření. Normacuse nebo jen lehká percepční nedoslýchavost před podáním CDDP.

16 ORL vyšetření Před prvním podáním CDDP 4. až 6. den po ukončení podávání každé série 1 měsíc a 3 měsíce po terapii – Při každém ORL vyšetření: Otoskopické vyšetření Otoakustické emise (DPOAE) Vysokofrekvenční tónová audiometrie Sledování tinnitu a pocitu zhoršení sluchu

17 Genetické vyšetření Odběr periferní krve pro izolaci DNA před zahájením terapie

18 Kandidátní geny CNV – GSTM – GSTT SNP – TPMT rs12201199, ARVCF – COMT-rs9332377 – NOS2-rs2297518 – BCL2-rs2279115 – BCL2;KDSR-rs1944423 – IL6;LOC541472-rs1800796 – IL1A-rs1800587 – SOD2-rs4880 – GSTP1-rs1695 – LTB;LTA;TNF-rs361525 – LTB;TNF;LTA-rs1800629

19 Genotypizace ABI 7000 TaqMan Genotyping Assays TaqMan Copy Number Variations Assays

20 Copy Caller

21

22 VÝSLEDKY

23 Struktura souboru pacientů (N=55)

24

25

26

27

28

29

30

31 ZÁVĚR

32 Audiologická část Potvrzení stávajících poznatků – Poškození sluchu cisplatinou se projevuje na tónovém audiogramu ve vyšších frekvencích (nad pásmem řeči) – Tónový audiogram nekoreluje s otoakustickými emisemi - přináší jinou informaci o poškození vnitřního ucha cisplatinou.

33 Genetická část Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s homozygotností funkční alely pro GSTT1 Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s T alelou COMT (rs9332377) – méně aktivní alela Brzkým nástupem míníme období od měření před 2. cyklem až po měření po 3. cyklu


Stáhnout ppt "O TOTOXICITA INDUKOVANÁ CISPLATINOU Michal Jurajda 6. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google