Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky k absolutoriu HW

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky k absolutoriu HW"— Transkript prezentace:

1 Otázky k absolutoriu HW 16 - 19

2 16 Řetězení - princip, řetězové zpracování informací, prostředky pro řízení řetězeného systému. Urychlení práce procesoru zřetězeným zpracováním informací. Časový diagram.

3 Zřetězené zpracování instrukcí (pipelining)
Tento způsob vychází ze skutečnosti, že zpracování každé instrukce procesorem lze rozdělit do pěti základních fází: PF (Prefetch): výběr instrukce: další zpracovávaná instrukce se bere buď z paměti RAM, nebo z vyrovnávací cache paměti. DI (Decode I): dekódování instrukce: určí se délka a typ instrukce DA (Decode A): výpočet adresy: určí se adresa operandů, se kterými instrukce pracuje EX (Execution): provedení intstrukce: vlastní provedení instrukce WB (Write Back): zápis výsledků: zapíší se výsledky zpracované instrukce

4 Klasické zpracování instrukcí

5 Pipeline zpracování instrukcí

6 Superskalární zpracování (dvě fronty)

7 Mikroprocesory se již odedávna dělí na:
CISC (Complete Instruction Set Computer) - instrukční sada rozšířena již o předem předprogramované (makro ) instrukce, které jsou tvořeny základní sadou, sada má proměnou délku RISC (Reduced Instruction Set Computer) - základní malá sada instrukcí, sada má pevnou délku instrukce. Pro mikroprocesor je samozřejmě mnohem jednodušší zpracovávat instrukce s pevnou délkou než proměnnou délkou.

8 17 HDD, FDD, uchování dat. Geometrie disku, parametry. CD ROM. Organizace dat, funkce.

9 Jednotka pevného disku (HDD)

10 HDD

11 Základní parametry pevných disků
Vysvětlení Rozsah Velikost Průměr disků použitých ke konstrukci pevného disku 2"; 31/2", 51/4" Počet cylindrů Počet stop na každém disku Počet hlav Odpovídá počtu povrchů, na které se provádí záznam Počet sektorů Počet sektorů na každé stopě 8 - 64 Mechanismus vystavení hlav Mechanismus, pomocí kterého se vystavují čtecí/zapisovací hlavy na patřičný cylindr. U starších typů pevných disků bývá realizován pomocí krokového motorku a u novějších disků pomocí elektromagnetu Krokový motorek / elektromagnet Přístupová doba Doba, která je nutná k vystavení čtecích / zapisovacích hlav na požadovaný cylindr ms Přenosová rychlost Počet bytů, které je možné z disku přenést za 1 sekundu kB/s Typ rozhraní Určuje, jaký typ desky rozhraní musí být v počítači osazen, aby bylo možné tento pevný disk připojit ST506, ESDI, IDE, EIDE, SCSI Metoda kódování dat Způsob, kterým jsou data při zápisu na disk kódována MFM, RLL, ARLL, ERLL ZBR Metoda, která dovoluje zapisovat na stopy, které jsou vzdálenější od středu pevného disku (jsou větší), vyšší počet sektorů ANO / NE

12 Základní parametry pevných disků

13 Cylindr

14 . Parametry disku doba přístupu doba vystavení hlav
rotační doba čekání rychlost přenosu dat

15 Čtení dat z disku

16 Prokládání disku 1:3

17 Signály při zápisu a čtení z pevného disku

18 FDD

19 FDD 3,5“

20 Princip magnetooptického disku

21 Princip CD ROM

22 Zálohovací paměti Streamery Magnetopáskové jednotky ZIP disky

23 Magnetopáskové jednotky
Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny všechny informace předcházející. Hustota záznamu dosahovala až 6250 bpi (bits per inch = bitů na palec).

24 Streamery Streamer je páskovým médiem s podélným proudovým záznamem. Čtecí (zpisovací) mechaniky se vyrábějí jak v interním, tak externím provedení. Páska streameru je uložena v kazetě, se kterou potom mechanika pracuje. Zaznamenávaná data se nezapisují po blocích, ale jsou zapisována jako celistvý proud dat. Vlastní záznam je prováděn podélně (podobně jako u audio kazety). Přenosová rychlost je (cca MB/min) Kapacita 60 MB, 120 MB, 250 MB, 500 MB, 1,2 GB, 2,5 GB a více.

25 Streamer

26 ZIP disky jsou média vyrobená firmou Iomega a jedná se disk o průměru 31/2", na který je možné uložit 100 MB dat. Princip práce ZIP disku je podobný jako u disketové mechaniky. Mechaniky pro ZIP disky se vyrábějí v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojují přes EIDE rozhraní a SCSI rozhraní, externí přes SCSI rozhraní nebo Paralelní port.

27 18 Vstupně-výstupní podsystém řízení, přerušení. Sběrnice synchronní, asynchronní přenos. Blokové schéma, popis.

28 Přerušení Přerušení bylo u počítačů zavedeno pro ošetření nestandardních situací, jako dělení nulou chyba v datech přečtených z paměti M výpadek síťového napájení připravenost diskové jednotky číst nebo zapsat blok dat přeplnění disku síťového serveru výpadek bloku dat RVP (cache miss)

29 Typy přerušení Podle typu zdroje rozeznáváme přerušení
programové -vyvolané prováděním instrukcí, např. instrukcí INTn, přeplněním při sčítání, dělením nulou, neexistující adresou paměti apod. technické -vyvolané poruchou některé jednotky, výpadkem napájení, překročením časového limitu (watchdog) atd. vstup-výstupní - přerušení od časovače, připravenost V/V operace, zpráva z počítačové sítě aj.

30 U procesorů INTEL se rozlišují:
přerušení - používá se pro ošetření asynchronních vnějších událostí výjimky - zpracovávají závady instrukcí (faults).

31 Přerušení můžeme rozdělit na
vnitřní vnější. Z hlediska jejich synchronismu s hodinovým taktem procesoru pak na: synchronní (trap), např. při krokování instrukcí asynchronní (interrupt) Z hlediska naléhavosti či neodkladnosti přerušení definujeme přerušení nemaskovatelná maskovatelná.

32 Hlášení výjimek Výjimky se dále dělí na selhání (faults), trapy a aborty. Selhání jsou výjimky, které se detekují a obslouží před provedením selhávající instrukce. Trapy jsou výjimky, které se hlásí okamžitě po provedení instrukce, která způsobila problém. Příkladem jsou uživatelem definovaná přerušení. Aborty jsou výjimky, které neumožňují přesnou lokalizaci instrukce, která způsobila výjimku.

33 Mechanismus přerušení
vnucení adresy (do registru MAR) - každý zdroj přerušení je identifikován adresou vnucení instrukce (do registru I) - u některých procesorů bylo řešeno přerušení programu vnucováním celé instrukce vnucení vektoru - vnucení přerušovacího vektoru je nejobvyklejší. Každý zdroj přerušení generuje přerušovací číslo, zvané vektor přerušení (např. 8 bitů), které je ukazatelem do tabulky počátečních adres přerušovacích rutin.

34 IRQ Přídavné desky počítače potřebují pro svou správnou činnost vyžádat okamžité obsloužení procesorem Pro jejich obsluhu jsou určena přerušení IRQ (Interrupt Request). Tato přerušení se realizují pomocí linek na sběrnici a jsou označeny jako IRQ2 - IRQ7 (existují i IRQ0 a IRQ1, ale ty nejsou dostupné na sběrnici). Dalších 5 vodičů je určeno pro úrovně přerušení IRQ10 - IRQ12, IRQ14 a IRQ15). Zbývající úrovně IRQ nepotřebují svou linku na sběrnici, protože jsou zapojeny následovně: IRQ8 je spojeno přímo s se systémovými hodinami / kalendářem IRQ9 je propojeno s IRQ2 IRQ13 je určeno pro numerický koprocesor

35 Sériové sběrnice se nejčastěji používají pro intersystémovou (vnější) komunikaci, která se uskutečňuje pomocí elektrických, rádiových a optických signálů. Paralelní sběrnice je tvořena soustavou vodičů, budičů a přijímačů (tzv. obvodů rozhraní - interface), které umožňují komunikaci mezi více než dvěma jednotkami pomocí datových, adresových, řídicích a stavových signálů.

36 základní parametry sběrnic
Význam Jednotka Šířka přenosu Počet bitů, které lze zároveň po sběrnici přenést bit Frekvence Maximální frekvence, se kterou může sběrnice pracovat Hz Rychlost (propustnost) Počet bytes přenesených za jednotku času B/s

37 Blokové schéma

38 jediná sběrnice

39 dvě sběrnice

40 třísběrnicový systém

41 19 V/V zařízení - Scaner, myš, ploter, tablet, klávesnice, modem.

42 Scanner

43

44 Klávesnice

45

46 Plotter

47 Tablety Pracují na stejném principu jako myši, avšak na rozdíl od nich nemají kuličku. pohybuje po speciální podložce (je tvořena sítí bodů) a je vybaveno záměrným křížem, který snímá polohu tabletu v jednotlivých bodech sítě podložky. používá se proto pouze ve specializovaných grafických sestavách připojuje se pomocí běžného sériového rozhraní. software je většinou zabudován přímo v příslušném grafickém prostředí. speciální tablety pro snímání souřadnic z kreslené předlohy se nazývají DIGITIZERY.

48 Modemy Modem je zařízení sloužící ke komunikaci mezi počítači po telefonních linkách. Obsahuje dva základní moduly: Modulátor - moduluje data z počítače do formy vhodné pro komunikace po telefonních linkách. DEModulátor - převádí telefonní signál na data použitelná počítačem. Přenos dat je prováděn určitou rychlostí, která souvisí s přenosovým protokolem (protokol definuje ochranu dat proti chybám přenosu a pakování dat pro urychlení přenosu. Pro dosažení větší rychlosti, protokoly komprimují dohromady) a kvalitou telefonní linky. Tato rychlost se udává ve dvou jednotkách: Baud - označuje fyzický přenos v bitech za sekundu Bps - označuje logický přenos v bitech za sekundu


Stáhnout ppt "Otázky k absolutoriu HW"

Podobné prezentace


Reklamy Google