Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z VÝZKUMU. Škrob & Škrob 1-4 amylózy a amylopectinu tyto jsou komponentem škrobu obilovin, čím více je bohatší na amylopectin, tím je pomalejší degradace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z VÝZKUMU. Škrob & Škrob 1-4 amylózy a amylopectinu tyto jsou komponentem škrobu obilovin, čím více je bohatší na amylopectin, tím je pomalejší degradace."— Transkript prezentace:

1 Z VÝZKUMU

2 Škrob & Škrob 1-4 amylózy a amylopectinu tyto jsou komponentem škrobu obilovin, čím více je bohatší na amylopectin, tím je pomalejší degradace v bachoru. O H OH OH OH O H H H OH H O OH OH O H H H OH H H H H H O OH OH O H H H OH H O OH OH OH H H H OH H H H H H H H H.

3

4 BachorJátra Střevo Vemeno Škrob degradovatelný Energie pro bakterie a dojnici Škrob by pass Energie pro mléčnou žlázu fermentaceKys. Propionová LAKTÓZA TRÁVENÍ ŠKROBU U PŘEŽVÝKAVCŮ DVA DRUHY ŠKROBU:

5 Degradovatelný škrob Degradovatelný škrob je fermentován v bachoru za produkce těkavých mastných kyselin, zvláště pak kys. propionové. By pass škrob By pass škrob není degradován v bachoru, je tráven na intestinální úrovni. V obou případech je konečným produktem trávení glukóza, která znamená pro mléčnou žlázu jeden z nepostradatelných zdrojů energie sloužící k syntéze mléčné bílkoviny a laktozy. Glukoza Aminokyseliny Glukoza Aminokyseliny Laktoza Proteiny Mléčná žláza Glukoza + +

6 Fermentační stabilita v bachoru zootechnický zájem: ŠKROB BY PASS 550 g 850 g 1350 g 650 g 600 g 1250 g Menší riziko vzniku acidóz

7 zootechnický zájem: ŠKROB BY PASS Více aminokyselin ve střevech Journal of Dairy Science. Mc Carthy & al 1986

8 Zvyšuje poměr Acetát/Propionát : –Lepší aktivita bachorové mikroflóry –Lepší stravitelnost celulózy Zvýšený příjem krmiva zootechnický zájem: ŠKROB BY PASS

9  Více mléka  Více ml. proteinu  Lepší tělesná kondice zootechnický zájem: ŠKROB BY PASS

10 zootechnický zájem: BY PASS ŠKROB: tvorba T.M.K.

11 Poměr Acetát/Propionát zootechnický zájem: BY PASS ŠKROB Journal of Dairy Science. Deleters & Taylor 1985

12 T M K kontrola fermentace škrobu v bachoru umožňuje vyrovnávat množství produkovaných TMK: více acetátu, více isokyselin, zvýšení produkce celkových TMK = nejvyšší fermentační schopnost, Více disponibilní energie Více disponibilní energie

13 ŠKROB BY PASS A PRODUKTY BACHOROVÉHO TRÁVENÍ TĚKAVÉ MASTNÉ KYSELINY 1) Krmné dávky isoenergetické e isoproteické na základě vojtěškové senáže a koncentrátu. Krmná dávka Škrob by pass gramy Škrob % suš. Acetát/Propionát Isobuttirát/isovalerová Mol/100 mol TMK A B 525 1000 22 19 2.4 3 3.4 4.1 Delta + 20% ( Weiss, Fischer, Erickson, J. of Dairy Science, 1989 ) Zvýšíme li škrob by pass v krmné dávce zlepší se poměr acetát/propionát a skladba isokyselin.

14 Zvýšíme li škrob by pass v krmné dávce zlepší se poměr acetát/propionát a skladba isokyselin ŠKROB BY PASS A PRODUKTY BACHOROVÉHO TRÁVENÍ TĚKAVÉ MASTNÉ KYSELINY 1) Krmné dávky isoenergetické e isoproteické na základě vojtěškového sena a koncentrátu. Krmná dávka Škrob by pass gramy Škrob % suš. Acetato/Propionato TMK Celkem mmol/l A B 400 1150 18 2.9 3.2 117.3 128.5 Delta + 10% ( Deleters, Taylor, J. of Dairy Science, 1985 )

15 GLYKEMICKÝ EFEKT PŘÍMÁ energie pro mléčnou žlázu

16 zootechnický zájem: BY PASS ŠKROB Více glukózy využitelné na plasmatické úrovni Canadian Journal of Animal Science, 1990 Dávky iso UF/PDI a škrob celkem R1 : 630 g/den Škrob by pass (oves) R2 : 1000 g/den Škrob by pass (kukuřice) Plasmatická glukóza (mg/l) 577.9604 + 4.5

17 ŠKROB BY PASS A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Krevní glukoza a insulin Krmná dávka na bázi sena (50%), kukuřičná siláž (50%) a koncentrátu, dojnice do 3 měsíce laktace, výsledky infuze glukózy do krve po 5 h. ( J. of Dairy Science, 1990 ) Je znám lineární vztah mezi glykemií a sekrecí insulinu. Škrob je nejdůležitějším prekurzorem glukózy pro dojnice.

18 ŠKROB BY PASS A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Insulin v metabolismu lipidů. Vztah mezi plasmatickou koncentrací insulinu a lipogenezí. ( J. of Dairy Science, 1973 ) Sekrece insulinu má vliv na buněčnou lipogenezi. Zvýšená lipogeneze znamená pro dojnici menší mobilizaci tělních rezerv na počátku laktace, nebo zvýšní doplňování rezerv na konci laktace.

19 ŠKROB BY PASS A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Zdroj glukózy a sekrece insulinu Stanovení plasmatického insulinu po pravidelné infuzi glukózy do slezu a kyseliny propionové do bachoru (energetický equivalent) ( Rowett Research Institute, Aberdeen ( GB ), British J. of Nutrition, 1988 ) Infuze glukozy do slezu zvyšuje sekreci insulinu od 30 do 50 % s vysokou závislostí na infuzi kyseliny propionové do bachoru. Škrob by pass je více účinný v podpoře sekrece insulinu než v závislost na degradovatelném škrobu

20 ŠKROB BY PASS A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Insulin a produkce mléka Vztah mezi plasmatickou koncentrací glukózy ( a tudíž insulinu) a produkcí mléka. ( Kronfeld et al., Pennsylvania State University, J. Dairy Science, 1963 ) Při vysoké glykemii organismus reaguje silnou sekrecí insulinu = hypoglykemie = výrazný pokles mléčné produkce. Pozor na nadbytek Škrobu by pass v krmné dávce, způsobuje pokles produkce a tučnění.

21 AMINOKYSELINY esencialní část proteinu AMINOKYSELINY: esencialní část proteinu

22 ŠKROB BY PASS A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Dávka A Škrob bypass + bachorové parametry Dávka B Škrob bypass +++ 5.62 1.74 5.96 2.64 1.39 1.02 2.86 1.54 Acetat/propionat NH 3 mg/dl pH Isovalerato mol/100mol TMK využití AK v duodenu 284 71 228 83 (delta + 17%) 162 155 Lysin Arginin Metionin Treonin Leucin 246 (delta + 8%) 166 (delta + 2.5%) 164 (delta + 6%) 349 (delta + 23%) ( Mc Carthy et al., J. of Dairy Science, 1986 ) AMINOKYSELINY: Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na bázi sena(60%), kukuřičné siláže(40%) a koncentrátu. Zvýšením ŠKROBU BY PASS v krmné dávce se získá zvýšení využití aminokyselin v duodenu

23 bachorové pH jistota a stravitelnost

24 Bachorové pH : JISTOTA A STRAVITELNOST pH bachoru pH bachoru 1) Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na základě sena a koncentrátu. Dávky Škrob BY PASS gramy pH bachoru A B 550 850 6.09 6.41 ( Animal Science Research Report, 1986 ) Zvýšením poměru Škrob BY PASS/ Škrob DEGRADOVATELNÝ zlepšuje stabilitu pH bachoru a redukuje se riziko acidozy.

25 ŠKROB BY PASS a PRODUKTY BACHOROVÉ ČINNOSTI pH bachoru 2) Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na základě kukuřičné siláže a koncentrátu. DÁVKA ŠKROB BY PASS gramy pH BACHORU A B 650 1350 6.34 6.62 ( Capser et al., J. of Dairy Science, 1989 ) Zvýšením poměru Škrob BY PASS/ Škrob DEGRADOVATELNÝ zlepšuje stabilitu pH bachoru a redukuje se riziko acidozy.

26 ŠKROB BY PASS a PRODUKTY BACHOROVÉ ČINNOSTI pH BACHORU 3) Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na základě travní siláže a koncentrátu. Dávka Škrob BY PASS gramy pH bachoru A B 600 1250 5.7 5.8 ( De Visser, Tamminga, Netherland J. of Agriculture Science, 1990) Zvýšením poměru Škrob BY PASS/ Škrob DEGRADOVATELNÝ zlepšuje stabilitu pH bachoru a redukuje se riziko acidozy.

27 PŘÍJEM KRMIVA garantovaná užitkovost

28 VLIV NA MLÉKO Vztah mezi úrovní produkce a dávkou škrobu do duodena.

29 Vyšší produkce mléka Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na základě kuk.siláže (80%) + seno(20%)+koncentrát Delta + 1,6 kg mléka ( J. of Dairy Science, 1989 ) Vliv na mléko

30 ZOOTECNICKÉ VÝSLEDKY PŘI ZVÝŠENÍ ŠKROBU BY PASS Zvýšený příjem sušiny Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu na základě kuk. siláže(80%) + seno(20%)+koncentrátu Delta +2,3 kg suš. ( J. of Dairy Science, 1990 )

31 MLÉČNÝ PROTEIN JISTÝ ZISK

32 ZOOTECNICKÉ VÝSLEDKY PŘI ZVÝŠENÍ ŠKROBU BY PASS Vyšší obsah mléčného proteinu 1) Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu Delta + 0,6g/kg prot. na základě kuk. siláže(80%) + seno(20%) + koncentrát; Delta + 0,6g/kg prot. ( J. of Dairy Science, 1990 )

33 ZOOTECNICKÉ VÝSLEDKY PŘI ZVÝŠENÍ ŠKROBU BY PASS Vyšší obsah mléčného proteinu 2) Dávky optimalizovány na stejnou úroveň energie, škrobu a proteinu Delta + 0,6 g/ kg prot. na bázi vojtěškové senáže+koncentrát; Delta + 0,6 g/ kg prot. ( Canadian J. of Animal Science, 1990 )

34 BCS fertilita a užitkovost

35 ZOOTECNICKÉ VÝSLEDKY PŘI ZVÝŠENÍ ŠKROBU BY PASS Dojnice v lepší kondici BCS Je potvrzeno znovu získání tělesné hmotnosti po porodu. Dávky na základě kuk. siláže: Škrob by pass 650 g/kus/den = Váha 7 kg od 4° do 14° týdne. Škrob by pass 1350 g/kus/den = Váha 19 kg od 4° do 14° týdne. ( J. of Dairy Science, 1990 )

36 ZOOTECNICKÉ VÝSLEDKY PŘI ZVÝŠENÍ ŠKROBU BY PASS Dojnice jsou v lepší tělesné kondici 2) Dávky na bázi travní siláže : Škrob by pass 650 g/kus/den = Hmotnost 6.1 kg za 56 dnů. Škrob by pass 1090 g/kus/den = Hmotnost 8,9 kg za 56 dnů. ( Canadian J. of Animal Science, 1990 ) Dojnice rychleji obnovují tělesnou hmotnost což má pozitivní vliv na reprodukci

37 ZNÁME LIMIT TRÁVENÍ ŠKROBU NA INTESTINÁLNÍ ÚROVNI?

38 Absorbce glukózy na intestinální úrovni je limitovány „PUMPOU“ Sodíku-Draslíku: Nasycením systému není již možná další absorbce.

39 STRAVITELNOST ŠKROBU ZA BACHOREM (%) (Van Soest, 1982) KRMIVO% ZAČÁTEK STŘEVA KUKUŘICE celá sušená, mačkaná drcená šrot vlhké zrno, drcené celá vlhká vločkovaná - napařená 50-60 65-75 70-80 80-90 85-95 92-97

40 VLIV TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ NA DEGRADABILITU JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ŠKROBU.

41 ZVÝŠENÍ OBSAHU ŠKROBU BY PASS ZÁKLADNÍCH SUROVIN : STAR-X

42 STAR-X snižuje degradabilitu škrobu až o 10% Vliv STAR-X na degradabilitu škrobu

43 STAR-X omezuje mikrobiotickou degradaci škrobu - 9 % - 34 % Rowett Institute

44 STAR-Xsnížení bachorové degradace škrobu kukuřice (v %) STAR-X snížení bachorové degradace škrobu kukuřice (v %) Zkouška na dojnicích s bachorovou sondou(UK, 1999)

45 snížení bachorové STAR-X : degradace škrobu kukuřiné siláže (v %) Zkouška na dojnicích s bachorovou sondou(UK, 1999)

46 STAR-X% snížení bachorové degradace škrobu vlhké kukuřice STAR-X % snížení bachorové degradace škrobu vlhké kukuřice Zkouška na dojnicích s bachorovou sondou(UK, 1999)

47 STAR-Xsnížení bachorové degradace škrobu ječmene (v %) STAR-X snížení bachorové degradace škrobu ječmene (v %) Zkouška na dojnicích s bachorovou sondou(UK, 1999)

48 STAR-X jak působí STAR-X : jak působí Upravuje bachorovou mikroflóru Snižuje fermentaci škrobu Snížení produkce metanu Menší energetické ztráty Zvyšuje škrob by pass Stabilizuje pH Zvyšuje celulolýzu Zvyšuje celulolýzu NDF Zvýšení příjmu sušinyLepší zhodnocení energie pícnin Zvyšuje obsah plasmatické glukózy Zvyšuje energii VYUŽITELNOU mléčnou zlázou Snížení nebezpečí acidózi

49 STAR-Xredukuje fermentaci STAR-X redukuje fermentaci škrobu v bachoru Škrob Protozoa + Škrob Volný škrob BACHOR STŘEVO Glukóza

50 STAR-Xredukuje ztráty metanu STAR-X redukuje ztráty metanu Kontrola 72 111 STAR-X 18 g 56 85 Rozdíl % - 22.2 - 23.4 po 6 hodinách po 48 hodinách Zdroj: Università di Piacenza, 1993 Mg/100 ml Equivalent 3-4 % energetické hodnoty krmné dávky

51 STAR-Xzvyšuje počet protozoí STAR-X zvyšuje počet protozoí

52 Vliv STAR-X na produkci amoniaku a TKM

53 STAR-X zvyšuje frakci škrobu by pass Kontrola 60 89.8 92.1 STAR-X 18 g 52.7 78.4 88.1 Rozdíl % - 12.2 - 12.7 - 4.3 po 3 hod. po 12 hod. po 24 hod. Zdroj: Università di Piacenza, 1990 Bachorová degradace kukuřičného škrobu (v %) po různé době inkubace v nylonových sáčcích. KD: 8 kg suš. kukuřice, 7 kg seno, 3 kg koncentrát

54 Vliv STAR-X na frakce škrobu STAR-X snižuje degradabilitu rozpustného škrobu, nejvíce acidogenní frakce škrobu. ZVYŠUJE frakci škrobu vcházející do střeva

55 STAR-X zvyšuje enzymatickou hydrolýzu Kontrola 800g Škrob ByPass 78 176 STAR-X 18 g 980 g Škrob ByPass 90 98 Rozdíl % + 12 % - 80 % Účinnost enzymatické hydrolýzy v % Škrob ve výkalech (g/den) KD optimalizovány na stejnou energii, NL a škrob

56 STAR-X omezuje nebezpečí acidóz STAR-X Pufrační kapacita  (PK=3200 meq/kg) Škrob degradovatelný   N° protozoí progresivní uvolnění degradovatelného škrobu pH  Stravitelnost NDF 

57 STAR-X upravuje bachorové pH Zkouška na kravách s bachorovou sondou. Rowett research Institute, 1996

58 STAR-X omezuje nebezpečí acidóz KONCENTRÁTY Rychlá stravitelnost Omezení bachorové činnosti [TMK] vysoké Nízká pufrační schopnost pH < 6 vyhynutí protozoí Modifikace metabolismu S. Bovis pH < 5.5 Vyhynutí bakterií využívajících laktát Selekce Laktobacilů pH < 5 = ACIDOSI +

59 STAR-X zlepšuje stravitelnost NDF krmné dávky Zkouška na kravách s bachorovou sondou. Rowett research Institute, 1996

60 STAR-X zvyšuje energetické zhodnocení objemných krmiv Sauvant Mertens. 1996

61 Zkouška na kravách s bachorovou sondou. Rowett research Institute, 1996 KD na základě SENA STAR-X zvyšuje stravitelnost sušiny KD

62 Proč používat STAR-X pro dojnice výhody výhody  U škrobu  Snižuje degradaci škrobu v bachoru  Zpomaluje degradaci rychle rozpustné frakce škrobu  Zabraňuje snížení pH v bachoru  Zlepšuje energetické zhodnocení škrobu v bachoru  Zlepšuje energetické zhodnocení pícnin v krmné dávce

63 Hmatatelné výhody Krmné dávky jsou jistější neboť množství degradovatelného škrobu je sníženo, bachorové ph je lépe kontrolováno a je omezeno nebezpečí vzniku acidóz. A to i když jsou krmeny vysoké dávky tzv. „bílého“ škrobu obilovin rychle degradovatelných. Více energie pro dojnice znamená zlepšení reprodukčních ukazatelů zejména u zvířat na počátku laktace, kdy bývají v chronickém energetickém deficitu. Předcházení acidózám přispívá k dosažení zlepšení reprodukčních ukazatelů. Perzistence laktační křivky díky efektu « glukóza » přímo pro mléčnou žlázu. Menší množství ztraceného dusíku v bachoru se rovná vyššímu využití proteinu krmné dávky a snížení množství dusíku ve výkalech. Jistota Fertilita Užitkovost Živ.prostředí

64 STAR-X ve výkrmu skotu KD kuk.siláž +obiloviny+prot. doplněk

65 Doba po nakrmení Bachorové pH STAR-X u výkrmu skotu: vliv na bachorové pH Krmná dávka kukuřičná siláž + seno + koncentrát

66 Umožňuje velmi rychlý přechod z jednotlivých fází výkrmu neboť rychle připravuje bachor na novou krmnou dávku Lepší index konverze krmiv díky lepší stravitelnosti krmné dávky. Více energie pro býčky Zvyšuje výnos z jatečného těla díky lepší zmasilosti zvířat Krmné dávky jsou bezpečnější protože se snižuje množství degradovatelného škrobu, bachorové ph je lépe kontrolováno a je tak omezeno nebezpečí acidózy. A to i když jsou krmeny vysoké dávky tzv. „bílého“ škrobu obilovin rychle degradovatelných. Menší množství ztraceného dusíku v bachoru se rovná vyššímu využití proteinu krmné dávky a snížení množství dusíku ve výkalech.. Jistota Užitkovost Životní prostředí Hmatatelné výhody

67 STAR-X jaké výhody přináší krmivářům?  Snížení nákladů na krmnou dávku  Snadná aplikace  Charakteristická chuť krmiva  Technická a obchodní inovace  Pro nové klienty  Inovace a průkopnické kroky ve výživě

68 JAK POUŽÍVAT STAR-X V KRMNÝCH DÁVKÁCH Systém “v krmné dávce” Výpočet dávky škrobu by pass Konfrontace s normou dávkování gr/kus Systém “náhrada kukuřice” Výpočet dávky škrobu by pass Náhrada 50% škrobu z kukuřice “bílým” škrobem Dosažení normy škrobu by pass se STAR-X v g/kus/den Systém “nejjistější” kontroly acidóz Na základě množství přidaného škrobu dávkujte 2,5 g STAR-X na každé kilo škrobu v krmné dávce

69 JAK POUŽÍVAT STAR-X V KRMNÝCH DÁVKÁCH Doplnit parametry základních surovin z archivu o hodnoty škrobu by pass, DIC ( příjem degradovatelných uhlohydrátů ) Zhodnotit přínos škrobu by pass a DIC u nepravidelně podávaných krmiv Optimalizace se STAR-X a opatření Maximální hodnota přínosu STAR-X 20-30 g/kus/den

70 NORMY PRO DOJNICE DIC/DIP = 3 - 3,5 = vyrovnaná fementace (dic=příjem degradovatelných uhlohydrátů, dip=příjem degradovatelného proteinu) Škrob by pass/UIP = 1 - 1,2 kontrola fermentace a střevního ph (uip=příjem nedegradovatelného proteinu) zjednodušení „Cornellského modelu“

71 NORMA ŠKROBU by pass PRO DOJNICE Je důležité respektovat doporučené hodnoty Nelze optimalizovat pouze hodnotu škrobu by pass, je zapotřebí kontrolovat také množství degradovatelného škrobu. DEGRADOVATELNÝ ŠKROB NADBYTEK Deficit Snížení bachorové fermentace (Nedostatek energie) Méně NEL a PDI, méně glukózy pro mléčnou žlázu Snížení bachorového pH Acidóza

72 NORMA ŠKROBU by pass PRO DOJNICE Je důležité respektovat doporučené hodnoty Nelze optimalizovat pouze hodnotu škrobu by pass, je zapotřebí kontrolovat také množství degradovatelného škrobu. Škrob by pass NADBYTEKDEFICIT Snížení obsahu disponibilní glukózy pro mléčnou žlázu Překroční absorbční kapacity ve střevě (ztráty ve výkalech) 1.Nadbytečný přítok glukózy do jater 2.Zvýšená sekrece insulinu 3.Zvýšená lipogeneze = ztučnění

73 NORMA ŠKROBU PRO DOJNICE Norma celkového škrobu v % ze sušiny krmné dávky Tyto normy odpovídají užitkovosti asi 30 kg mléka a při předpokladu fyziologických hodnot poměrů objemu/jádra, odpovídající vláknině KD a poměru celkového škrobu/NSC mezi 60 a 70 %. Deficit, snížená užitkovost Krmná dávka na základě sena Krmná dávka na základě senáží Krmná dávka na základě Kukuřičné siláže < 10% ze suš. 15-20% ze suš. 20-25% ze suš. 25-30% ze suš. Acidózy snížená užitkovost > 30% ze suš.

74 NORMA ŠKROBU PRO DOJNICE Norma škrobu by pass v v gramech na kus a den 600 OPTIMUM Produkce & fertilita 1500 DEFICIT POKLES UŽITKOVOSTI (Kg mléka a ml. PROTEIN) NADBYTEK ZBYTKY VE VÝKALECH, ZTUČNĚNÍ POKLES UŽITKOVOSTI

75 NORMA ŠKROBU PRO DOJNICE Norma škrobu by pass v % celkového škrobu 8 %8 %8 %8 % 25 % DEFICIT POKLES UŽITKOVOSTI (Kg mléka a ml. PROTEIN) NADBYTEK ZBYTKY VE VÝKALECH, ZTUČNĚNÍ POKLES UŽITKOVOSTI OPTIMUM Produkce & fertilita

76 Normy potřeby škrobu pro dojnice Průměrná dávka STAR-X na kus a den 10-30 gramů, tato odpovídá 100-300 gramům škrobu by pass Tolik kolik dodáme 1,2 a 3 kily kukuřičným šrotem !!

77

78


Stáhnout ppt "Z VÝZKUMU. Škrob & Škrob 1-4 amylózy a amylopectinu tyto jsou komponentem škrobu obilovin, čím více je bohatší na amylopectin, tím je pomalejší degradace."

Podobné prezentace


Reklamy Google