Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí závěrů veřejné debaty ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Petr Černikovský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí závěrů veřejné debaty ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Petr Černikovský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí závěrů veřejné debaty ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Petr Černikovský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole Praha, 14. 6. 2013 11

2 2 Dědictví fragmentované vzdělávací politiky Hledání ucelené vzdělávací koncepce vystřídala po roce 2007 éra partikulárních strategií: 28 současně platných koncepčních dokumentů Více než 230 cílů Více než 900 navržených opatření

3 3 Obrysy připravované strategie (leden 2013) 1.Posílení relevance a prestiže školy a školního vzdělávání 2.Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému 3.Ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality výuky 4.Role učitelů jako předpoklad kvalitní výuky 5.Kvalitní řízení vzdělávacího systému a posilování jeho kapacit Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

4 4 Veřejná konzultace: z Národní technické knihovny do DOX

5 5 Kde jsme se mohli potkat leden 2013: Zahajovací konference v Praze únor – březen 2013: kulaté stoly v Brně, Ostravě a Karlových Varech březen – květen 2013: tematické kulaté stoly v Praze aktivity spřízněné kampaně Česko mluví o vzdělávání A mnohé další… www.vzdelavani2020.cz Diskuze vzbudila slušnou pozornost

6 6 „Včerejší kulatý stůl byl pro mě osobně tak podnětný, že jsem v průběhu noci nemohl přestat nad tématem přemýšlet (a to jsme prosím měli mezinárodní den zdravého spánku)“

7 7 Pozitivní ohlasy... snaha ministerstva o integraci a lepší koordinaci vzdělávací politiky snaha o zachování kontinuity vzdělávací politiky, návaznost na starší dokumenty (zejm. Bílou knihu) snaha o otevřenost přípravy Strategie

8 8 „Dlouho scházelo jakékoliv otevřené diskusní fórum s oboustrannou komunikací mezi MŠMT a námi, kteří se dennodenně snaží co nejlépe realizovat vzdělávací politiku v praxi a v mantinelech, které jsou nám vytyčeny.“

9 9 … kritika … Veřejná konzultace oslovila jen malou část pedagogické veřejnosti Podkladový dokument („Hlavní směry“) je příliš obecný a nenabízí jasná řešení Je třeba konečně přejít od slov k činům

10 10 „Znovu diskuze o něčem, co jsme už mnohokrát za uplynulá, dnes už desetiletí, prodiskutovali“

11 11 …a obavy nepodaří se udržet kontinuitu vzdělávací politiky mezi volebními obdobími přijatá Strategie bude naplňována pouze formálně a nesplní funkci zastřešujícího rámce vzdělávací politiky

12 12 „Souhlasím a zároveň mám obavu, že vše zůstane jen na papíře.“

13 13 Jaké podněty jsme získali? Široké spektrum aktérů: profesní a odborové asociace, jednotlivé školy, ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů, ministerstva, nezávislí odborníci, nejširší veřejnost Pestrá škála témat: od lesních školek až po otázku vzdělávání seniorů Velmi rozdílná úroveň detailu: od požadavků na úpravy chyb v konkrétních učebnicích až po filozofické úvahy o smyslu vzdělávání jako takovém

14 14 K jakým tématům jsme se často vraceli? 1.Cíle vzdělávání, jejich vymezení a vyjasnění funkcí jednotlivých částí vzdělávacího systému. 2.Posilování prvků vzdělávání orientovaného na žáka a směřování k nejvyššímu možnému využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte. 3.Budování kapacit pro lepší řízení vzdělávacího systému jako předpoklad posílení strategického řízení v podmínkách výrazně decentralizovaného vzdělávacího systému.

15 15 Jaká varování si z konzultace odnášíme? Sílí přesvědčení, že některá slabá místa ve vzdělávacím systému získávají chronickou podobu Vůle přebudovat radikálněji vzdělávací soustavu je malá V řadě důležitých témat obtížně hledáme alespoň elementární konsenzus Chybí shoda na základních pojmech: často si nerozumíme O řadě procesů ve vzdělávacím systému víme jen málo O řadě témat jsme nikdy seriózně nediskutovali

16 16 Co z toho plyne pro Strategii? Strategie jako stručný a sevřený dokument Zachování hlavních navržených směrů Omezené množství dobře vysvětlených a popsaných priorit, rámcový popis nejdůležitějších opatření Řadu témat budeme schopni nanejvýš pojmenovat, jejich řešení v současné době neznáme

17 17 Děkujeme!


Stáhnout ppt "Shrnutí závěrů veřejné debaty ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Petr Černikovský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google