Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet Ivana Matyášková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet Ivana Matyášková."— Transkript prezentace:

1 Internet Ivana Matyášková

2 Obsah prezentace Připojení Jak funguje Internet WWW FTP
Elektronická pošta Interaktivní komunikace Ostatní služby Internetu Intranet a extranet Bezpečnost v síti Netiketa

3 Připojení Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje přímo připojené uživatele nebo častěji lokální sítě komunikující prostřednictvím protokolu TCP/IP Funguje na komerčních principech a díky dohodám mezi vlastníky jeho součástí Organizacemi, které ho zastřešují jsou: IETF (Internet Engineering Task Force) a W3C (WWW Consorcium)

4 Připojení V současnosti existuje několik možností pro připojení počítače k Internetu: telefonní linka (majitelem linky je telefonní operátor) využívá se modem dříve se používalo vytáčené připojení, později ISDN a dnes různé varianty DSL někdy je linka vyhrazena pouze pro datové přenosy

5 Připojení kabelová přípojka bezdrátová datová síť
satelitní síť mobilní telefonní síť Wi-Fi pomocí elektrické rozvodné sítě a další možnosti

6 Jak funguje Internet Internet si můžeme zjednodušeně představit jako dvojici klient - server. Serverem označujeme počítač, na kterém jsou uložené webové stránky jako soubory. Klientem je náš počítač, na kterém máme spuštěný webový prohlížeč a chceme si zobrazit nějakou stránku. Když v prohlížeči zadáme internetovou adresu, prohlížeč odešle požadavek na server. Server na svém pevném disku najde požadovaný soubor a pošle jej zpět do našeho počítače.

7 Jak funguje Internet Internet pracuje na základě protokolu TCP/IP Na základě modelu ISO/OSI zabezpečuje TCP spojení a kontrolu doručení údajů, IP má na starosti samotný přenos, přičemž cíl identifkuje prostřednictvím jeho IP adresy a portu, přes který komunikuje

8 Jak funguje Internet Pro běžného uživatele je obtížné zapamatovat si číselné čtyřkombinace (např ), tím hůř adresy IPv6 (2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334) Z tohoto důvodu se IP adresám přiřazují tzv. doménové adresy (např. které musí být v rámci Internetu jednoznačné a jedinečné. Překlad doménových jmen na IP adresy a opačně zabezpečuje systém DNS (Domain Name System), který reprezentuje soustava navzájem spolupracujících serverů.

9 Jak funguje Internet Zjištění IP-adresy – do příkazového řádku napíšeme ipconfig Doménové adresy jsou rozděleni do více úrovní: domény 1. řádu – generické (com, edu, org, net) a národní (cz, sk, us, uk, ca) domény 2. řádu – reprezentují zpravidla majitele (www.atmos.cz)nebo obsah domény (www.spoluzaci.cz)

10 Jak funguje Internet IP adresa dokáže definovat konkrétní počítač, ale nestačí na to, abychom měli přístup ke konkrétnímu objektu umístěnému na něm. Řešením je zavedení pravidel, které umožní objekt přesně určit zadáním IP adresy, cestou v její adresářové struktuře a služby, která ji poskytuje Standard se označuje jako URL (Uniform Resource Lokator – jednotný ukazatel na zdroje) a skládá se z trojice: identifikace služby adresa uzlu v počítačové síti relativní adresa objektu

11 Jak funguje Internet Příklady URL:

12 World Wide Web nejznámější a nejpoužívanější služba Internetu poskytující informace ve formě hypertextu je tvořená dokumenty (stránkami) napsanými v jazyce HTML pojem WWW s často ztotožňuje s pojmem Internet, ale jde jen o službu Internetu WWW stránky jsou umístěny na webových serverech neustále připojených k Internetu požadavky na zobrazování údajů formuluje uživatel prostřednictvím prohlížeče (Firefox, IE, Chrome, Opera apod.)

13 World Wide Web Komunikace mezi klientem a webovým serverem se realizuje prostřednictvím protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protokol), který po zadání požadavků na získání informací naváže spojení TCP a připojí se na port cílového počítače (standardně 80). Na tomto portu pracuje webový server (http server), který požadavky analyzuje a uživateli odešle data obsahující požadovaný soubor, informaci o jeho neexistenci nebo jiné doplňkové informace

14 World Wide Web

15 World Wide Web Vyhledávání informací na Internetu je prakticky nemožné (kvůli velkém množství informací) bez podpůrných nástrojů - vyhledávačů Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Vyhledávače jsou katalogové a fulltextové.

16 World Wide Web Katalogy disponují seznamem www stránek, rozdělených do kategorií a podkategorií, přičemž každá z evidovaných stránek obsahuje i krátký popis svého obsahu. Katalogy musí obvykle naplnit člověk Fulltextové vyhledávání je založeno na pravidelném prohledávání stránek roboty analyzujícími obsah a ukládajícími informace o slovech, která se na stránkách vyskytují

17 FTP FTP (File Transfer Protocol) je služba, která umožňuje přenos souborů FTP server pracuje na portech 20 a 21, lze na něm vytvořit účty a každému definovat práva na přístup do jednotlivých adresářů. Po získání přístupu na základě přihlašovacího jména a hesla je možné nahrávat na server soubory. FTP je nevyhnutelným prostředkem při umístění vytvořených www stránek na webový server.

18 FTP Někdy je FTP omezen na TFTP (Trivial File transfer Protocol), jehož funkce jsou výrazně omezeny (neumožňuje přechod po adresářích, používání jména a hesla atd.). Využívá se na místech, kde je třeba minimalizovat režijní přesuny (např. bootování bezdiskových stanic). Navíc se používá transportní protokol UDP, který nepotvrzuje přijetí údajů

19 Elektronická pošta – e-mail
je základní službou počítačových sítí, starší než grafické zobrazování www stránek. Umožňuje psaní a příjem zpráv. Jeho výhodou je, že adresát na libovolném místě ve světě dostane zprávu téměř okamžitě, bez poplatků a s velmi malou pravděpodobností ztráty. Pro příjem a odesílání zpráv je nutné mít ovou schránku, která má svoji jedinečnou ovou adresu. Adresa se skládá z části, která identifikuje uživatele, ze a ze jména serveru, kde se schránka nachází –

20 Elektronická pošta – e-mail
Elektronická pošta užívá pro svou činnost architekturu klient-server. Klient disponuje nástroji na psaní, čtení a organizování zpráv Po zadání ové adresy adresáta se zpráva přenáší přes port 25 prostřednictvím protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na server odcházející pošty (outgoing server). Většinou je ve vlastnictví zřizovatele schránky

21 Elektronická pošta – e-mail
Pokud se domény odesílatele a adresáta liší, server se spojí s DNS serverem, získá IP adresu adresáta, na ni nasměruje zprávu a v případě jejího přijetí cílovým serverem se přestane starat o její další osud

22 Elektronická pošta – e-mail
Na přenos doručené zprávy ze serveru na lokální počítač se používají protokoly POP3 a IMAP POP3 (Post Office Protocol version 3) pracuje na portu 110 a standardně zprávy čekající na serveru stáhne do lokálního počítače s tím, že je na serveru smaže. Většina ových klientů přesto umožňuje zapnout ponechávání přečtených zpráv na serveru V případě POP3 se do lokálního počítače stahují všechny zprávy bez ohledu na to, má-li o ně uživatel zájem

23 Elektronická pošta – e-mail
Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje pracovat se zprávami přímo ze serveru. Uživatel po připojení získá jen hlavičky zpráv. Celá zpráva se stáhne až v případě požadavku. Zprávu lze vymazat bez toho, by si ji uživatel přenesl do lokálního počítače. Vymazáním hlavičky v klientovi se vymaže i na serveru. Protokol pracuje na portu 143 a díky uchovávání zpráv na serveru je máme k dispozici při přihlášení z libovolného počítače K ovým schránkám lze přistupovat i prostřednictvím webového rozhraní, tzv. webmailu

24 Interaktivní komunikace
je charakterizována okamžitou odezvou uživatelů, kteří se jí účastní Chat – typický reprezentant služby, která dovoluje uživatelům vést rozhovor v reálném čase. Umožňuje současně komunikovat většímu počtu účastníků, přičemž zprávy mohou vidět všichni nebo jen vybraný uživatel Chatování se realizuje v oddělených skupinách (kanály, místnosti), do kterých se přistupuje na základě přihlašovacího jména a hesla Diskuse na chatu je určitým způsobem kontrolována – reakce na porušování pravidel

25 Interaktivní komunikace
Instant Messaging – umožňuje okamžitou výměnu krátkých zpráv v relativním soukromí. Klienti komunikují prostřednictvím protokolu pro sítě peer-to-peer. Klient umožňuje definovat kontakty, o kterých se potom zobrazuje informace zda jsou připojeni. Kromě přijímání a odesílání zpráv si mohou připojení uživatelé vyměnit i soubory nebo realizovat hlasovou či video komunikaci Mezi nejznámější IM patří ICQ, AIM, Skype, Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger apod.

26 Interaktivní komunikace
Videokonference - představuje moderní způsob multimediální komunikace umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Je to také komunikace na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase. Její způsob závisí na programovém vybavení. V akademické oblasti se videokonference využívají na vysílání konferencí, přednášek a diskusí

27 Ostatní služby Internetu
Elektronické obchodování Elektronické bankovnictví P2P – nejčastěji se toto označení používá pro výměnné sítě, prostřednictvím kterých si uživatelé vyměňují soubory RSS – představuje technologii, protokol i službu umožňující získávání informací o přidávání novinek obvykle na zpravodajské servery Blog - je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře)

28 Ostatní služby Internetu
Elektronické vzdělávání je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Vhodných ICT nástrojů je řada: vystavení studijních materiálů na internetu nebo intranetu, nabídka k nim vztažených autotestů, komunikace prostřednictvím diskusních fór, ů a dalších synchronních nebo asynchronních komunikačních nástrojů.

29 Ostatní služby Internetu
Všechny uvedené nástroje je vhodné integrovat, pro tyto účely proto slouží specializované aplikace pro řízení procesu vzdělávání - LMS (Learning Management System). Těchto systémů je řada, kromě několika desítek nejznámějších existují stovky systémů s nejrůznějším rozsahem. E-learning a samotné moderní technologie nabízejí možnosti, jak zpřístupnit učení v jeho různých podobách také různě znevýhodněným skupinám lidí.

30 Intranet a extranet Intranet – počítačová síť, která služby a technologie typické pro Internet používá na vnitřní potřeby organizace, která není na Internetu závislá používáním intranetu získává organizace hotové technické řešení a nepotřebuje investovat do speciálních technologií zaměstnanci schopní pracovat s Internetem nemají problém používat služeb intranetu Extranet – na základě autorizace umožňuje přístup uživatelům z počítačů mimo intranetu a poskytuje jim z něj informace

31 Bezpečnost v síti Připojením počítače do počítačové sítě ztrácí uživatel svoji anonymitu a tím, že se snaží využívat výhody, které mu poskytuje Internet, stává se zároveň i potenciální obětí útoků různých kategorií Bezpečnostním problémem je, že údaje standardně putují v prostředí Internetu v textové podobě a nejsou žádným způsobem šifrované ani jinak zabezpečené Při vzniku Internetu ani později při jeho rozvoji v akademické sféře nebyly mechanismy zabezpečení potřebné

32 Šifrovaná komunikace SSL (Secure Sockets Layer) – představuje vrstvu (a současně i protokol) vloženou mezi transportní a aplikační vrstvu stará se kryptování údajů před odesláním a dekryptování po přijetí komunikaci zabezpečuje nejen šifrováním, ale i ověřením totožnosti komunikujících stran SSH (Secure shell) – jde o skupinu standardů a síťových protokolů umožňujících vytvořit bezpečné spojení mezi lokálním a vzdáleným počítačem standardně pracuje na TCP portu 22

33 Šifrovaná komunikace HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – protokol určený na přenos obsahu www stránek prostřednictvím SSL tento protokol standardně využívá port 443 vytvoření spojení probíhá prostřednictvím asymetrického šifrování Obě strany si před zahájením komunikace vygenerují pár klíčů (privátní a veřejný). Při zahájení komunikace si vymění veřejné klíče, které by obě strany měly ověřit pomocí jiného komunikačního kanálu.

34 Bezpečnostní certifikát
je elektronický dokument, který prokazuje totožnost jeho držitele obsahuje údaje o tom, pro koho a kým byl vyhotovený, dokdy je platný, která certifikační autorita ho vydala a na jaký účel je potřeba kontrolovat jak certifikát a jeho vydavatele, tak i jeho držitele

35 Elektronický podpis jde o údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě elektronický podpis je prostředek k tomu, jak v anonymním světě internetu ověřit totožnost odesílatele. pomocí individuálního klíče před odesláním zašifrujete a příjemce si jeho správnost může ověřit u tzv. certifikační autority.

36 Elektronický podpis U elektronického podpisu podepisování probíhá velmi podobně jako na papíru, přičemž místo papírového dokumentu máme k dispozici elektronický dokument (v podstatě jedno velmi velké číslo) a místo podpisové schopnosti máme druhé číslo – tajné podepisovací číslo. Určitým matematickým spojením těchto dvou čísel vzniká číslo nové, a tím je právě elektronický podpis. Ten je možné připojit k podepisovanému dokumentu, přenášet jej s ním na dálku.

37 Diagram ilustruje podepsání a ověření dat (dopisu) elektronickým podpisem

38 Netiketa Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Chovejte se v síti tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci v síti Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů Nevyužívejte počítačů ke krádežím Neuveřejňujte falešné údaje na síti Nepoužívejte nelegální software

39 Netiketa Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelů bez autorizace
Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních Uvažujte o důsledcích programu, který jste vytvořili Využívejte počítače s úctou a ohleduplně

40 Použité zdroje DOC. ING. KLIMEŠ, C., MGR. SKALKA, J., RNDR. LOVÁSZOVÁ, G., PAEDR. ŠVEC, P. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysoké škole. 1.st ed. Nitra: ENIGMA, 2008.


Stáhnout ppt "Internet Ivana Matyášková."

Podobné prezentace


Reklamy Google