Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet Mgr. Ivana Pechová pro výuku předmětu IVT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet Mgr. Ivana Pechová pro výuku předmětu IVT."— Transkript prezentace:

1 Internet Mgr. Ivana Pechová pro výuku předmětu IVT

2 n 1.Základní pojmy, historie n 2.Připojení do Internetu, IP adresa n 3.Vlastnosti a služby Internetu n 4.WWW, adresy dokumentů n 5. Jazyk HTML 6. Prohlížeče n 7.Portály, vyhledávací služby n 8. Viry, firewall Osnova

3 n 1.Základní pojmy Internet soustava vzájemně propojených sítí - internetwork celosvětová síť jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě za účelem poskytování přístupu provideři vlastníci dílčích sítí - tzv. poskytovatelé přístupu intranet privátní síť INTERNET

4 Internet - historie ARPANET (Advanced Research Projects Agency) vznikl 60.letech jako projekt Amerického ministerstva obrany, který měl prozkoumat možnosti výměny dat mezi vzdálenými počítači v 70. letech vzniká první e-mailový program vznikají protokoly TCP/IP rozdělení sítě pro výzkum a armádu dostává se do komerční oblasti a přesahuje hranice USA v roce 1987 vzniká pojem Internet (Inter-mezi) 1991 – vzniká www (World Wide Web), hypertextový přenos informací obrovské rozšíření připojených počítačů k roku 2006 více jak miliarda uživatelů

5 Princip Internetu n po celém světe rozmístěné servery s informacemi n jednotlivé uzly jsou mezi sebou propojeny n uživatel se připojuje do této sítě

6 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila: I.Pechová Téma: Internet - historie n listopad 1989 –možnost připojení do globální světové sítě n květen 1990 –EUnet - European Unix Network n říjen 1990 –EARN - European Academic and Research Network n 1992 CESNET –Czech Educational and Scientific Network n 1997 TEN-34 CZ n - CESNET zprovozňuje českou síť národního výzkumu, jež je součástí evropské sítě TEN-34 (Trans-European Network - 34Mb/s) n 1999 TEN-155 CZ n 2001 CESNET2 – páteř 2,5 – 10 Gb/s; Internet u nás

7 Topologie CESNET2 CESNET CESNET2 2006 CESNET2 2007 technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), umožňuje provozovat více optických kanálů na pronajatém vlákně

8 n Připojení zdrojů (serverů) do Internetu každý počítač musí mít IP adresa protokoly TCP/IP pro přenos informací potřebují mít počítače jednoznačně označené, každý počítač musí mít jednoznačnou číselnou adresu – 32 bitové číslo – uvádí se jako 4 desítková čísla v rozmezí 0 – 255 – každé z nich vznikne převodem 8 bitů např.146.102.46.12, – celkový počet různých adres je 2 32 = 4 294 967 296 –doména pro označení zdrojů (serverů), v číslu je přiřazeno jméno DNS (Domain Name Server) např. www.seznam.cz

9 n Připojení do Internetu - Domény 1. řádu všeobecné zaměření (.com,.net,.org,.edu) národní (.cz,.uk,.de) –2. řádu pro označení zdrojů (serverů), v číslu je přiřazeno jméno např. seznam tuto úroveň si může každý registrovat např. http://www.nic.czhttp://www.nic.cz –3. řádu běžně se uvádí www, ale je možné při registraci žádat jinou

10 n Služby Internetu dostupnost velkého množství informací –textové –obrazové –video umožňuje komunikaci –elektornická pošta –chat –VOIP –videokonference další služby –bankovnictví –obchod –pojištění většina služeb pracuje na principu Client – Server

11 n Připojení do Internetu pevné trvale vyhrazená linka od počítače k uzlu Internetu nepevné linka využívána i pro přenos jiných dat –telefonní linky (přes modem)

12 1.Pomocí telefonní linky nVytáčené připojení (dial-up) tel. síť ISDN (Intergrated Services Digital Network) digitalizace tel. sítě rychlost 64, 128 kb/s Technologie DSL (Digital Subscriber Line) digitalizace tel. sítě asynchronní přenos (rychlejší přenos dat od provozovatele k uživateli), např. ADSL rychlost v Mb/s 2.Přes mobilní telefon GPRS (General Packet Radio Service), EDGE, CDMA, Internet 4G připojení přes mobilní telefon 3.Kabelová televize 4.Wi-Fi (Wireless Fidelity) Některé možnosti připojení

13 n www.internetprovsechny.cz www.internetprovsechny.cz n www.verejnyinternet.cz www.verejnyinternet.cz Stránky o možnostech připojení

14 n Historie WWW n zakladatelem je sir Timothy John Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee http://www.w3.org/People/Berners-Lee - osobní stránka –narozen 8. června 1955 Londýn –rodiče se podíleli na vzniku prvního počítače Mark 1 –po studiu na Oxfordské univerzitě pracoval jako programátor u různých firem –pak působil v Evropské laboratoři částicové fyziky (CERN)

15 n Historie WWW n zakladatelem je sir Timothy John Berners-Lee –v roce 1989 navrhl World Wide Web –o rok později vytvořil prvního webového klienta a webový server –v létě 1991 tuto technologii zpřístupnil celému světu (první webová stránka byla jeho dílem a byla zprovozněna 6. 8. 1991, obsahovala mimo jiné také první hypertextový rozcestník) –záměrně poskytl základní myšlenky ohledně protokolu HTTP zdarma, bez patentové ochrany –sám říká, že kdyby trval na svém vlastnictví, web by se nikdy nemohl masově rozšířit

16 Služba WWW (World Wide Web - světová rozsáhlá pavučina) princip práce – Client-Server uživatel zadá adresu stránky klient (prohlížeč) naváže spojení s příslušným serverem a požaduje po něm zaslání dokumentu (stránky) protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

17

18 n WWW - adresy dokumentů informace jsou uloženy v souborech, které jsou na discích počítače připojených do Internetu dokument - soubor je určen svým názvem a adresou počítače (případně adresářem, který se nachází na disku daného počítače) např. http://www.gyarab.cz/SPOL/WEBYP/Pechova/index.htm

19 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila: I.Pechová Téma: Internet - adresa dokumentů n WWW - adresy dokumentů adrese dokumentu se říká URL adresa - Uniform Resource Locator schéma://specifická část –http:// schéma - určuje službu, jejímž prostřednictvím lze informaci získat –http (Hyper Text Transfer Protocol) –ftp (File Transfer Protocol) specifická část – obsahuje označení počítače, cestu k souboru, jméno souboru –např. www.gyarab.cz/SPOL/WEBYP/Pechova/index.htm www.gyarab.cz/SPOL/WEBYP/Pechova/index.htm

20 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila:I.Pechová Téma: Internet - jazyk HTML n Jazyk HTML hypertextové dokumenty jsou vytvořeny v jazyce HTML (Hyper Text Markup Language), který byl zvolen jako standard pro WWW http://www.gyarab.cz/SPOL/WEBYP/Pechova/projekty.htm hypertextový dokument - stránky obsahuje odkaz na jinou stránku (hyper=nad)

21 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila: I.Pechová Téma: Internet-prohlížeč n Prohlížeč prohlížeč (browser) umožňuje pohybovat se v hypertextových dokumentech a dále vyhledávat podle klíčových slov Internet Explorer Mozilla FireFox Netscape Navigator Opera

22 n Portály, vyhledávací služby jde o počítače, které vyhledávají celý nebo jen část Internetu a jeho serverů, zapisují si, co na jednotlivých stránkách nacházejí portál - vstupní brána do Internetu vytváří katalogy - tj. shromážděné odkazy na web.stránky podle daného tématu nabízí fulltextové vyhledávání případně i další služby, jako el.poštu, chat, zpravodajství

23 n Portály, vyhledávače - české portály –www.atlas.cz –www.centrum.cz –www.seznam.cz http://vyhledavace.wz.cz/ceske.htm

24 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila : I.Pechová Téma: Internet - české portály n Portály n portál veřejné správy –http://portal.gov.czhttp://portal.gov.cz n ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz n ministerstvo životního prostředí –http://www.env.czhttp://www.env.cz n katastr nemovitostí –http://www.cuzk.czhttp://www.cuzk.cz n

25 n Internetové volání VoIP (Voice over IP) n přenos digitalizovaného hlasu v těle packetů rodiny protokolů TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě n hardware: –zvuková karta, sluchátka, mikrofon nebo vhodný telefon n software: –Skype, X-lite n poskytovatel n lze volat i na mobilní telefony a pevné linky

26 n Internet, software a zákony 1.Autorské právo 2.Licence 3.Zákony

27 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila I.Pechová Téma: Software a zákony n Software a zákony n autorské právo – se vztahuje na programy, ale i dokumenty (např. články na Internetu), což znamená, že nelze tyto dokumenty použít ve svém textu bez uvedení autora a názvu díla n licence – oprávnění k používání programu (tj. uživatel si koupil oprávnění nikoliv dílo jako celek a nemůže ho dále prodávat)

28 Autorské právo n Autorské právo k dílu vzniká automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo není vázáno na konkrétní předmět n Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli.

29 Označení © n V některých státech (hlavně v USA) bylo dříve nutné dílo označit, pokud mělo požívat ochrany autorským právem. Takové označení obvykle sestávalo ze značky písmene c v kroužku – ©, případně slova copyright, následované rokem vzniku a označením držitele autorských práv. n Ve většině zbytku světa a od roku 1989 i v USA však takové označení není vyžadováno – dílo je chráněno automaticky n Označení © se přesto často objevuje, má však čistě informační hodnotu

30 n LICENCE n demoverze programů – program má zablokované některé funkce (např.ukládání na disk) n zkušební verze (trial)– plnohodnotný program na určitou dobu

31 n shareware – program, s kterým lze po omezenou dobu pracovat a pak je uživatel povinen zaplatit poplatek, pokud ne, většinou přestane fungovat n freeware - volné zboží, program lze volně používat, někdy i šířit, nesmí být prodáván a měněn n public domain - lze volně používat, šířit, upravovat

32 n komerční program – je zboží, které se prodává, je to tzv. autorské dílo a jeho tvůrci k němu nají autorská práva (podobně jako autoři knih, hudební skladatelé apod.) n OEM software – normální verze programu vázaná na nákup s novým počítačem, většinou jde o operační systém

33 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila: I.Pechová Téma: Software a zákony n Nejdůležitější zákony: –Zákon č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem a o změně některých zákonů (autorský zákon) –Zákon č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů –Zákon č. 148/1998 Sb. – Zákon o utajovaných skutečnostech

34 Předmět : Informatika a výpočetní technika Připravila: I Pechová Téma: Software a zákony n Software a zákony n co obsahuje legálně koupený program – –vlastní program –licenční ujednání –manuál (návod k používání) –registrační kartu ( zaevidování v databázi výrobce programu, většinou tím uživatel získává aktualizované programy se slevou tzv.upgrade, doplňkové materiály, nárok používat hot-line (horká linka) apod.) n kontrola užívání legálního softwaru – provádí speciální oddělení České policie ve spolupráci s BSA (Bussines Software Alliance) – organizace vytvořená výrobci programů


Stáhnout ppt "Internet Mgr. Ivana Pechová pro výuku předmětu IVT."

Podobné prezentace


Reklamy Google