Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PB069 – Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PB069 – Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET"— Transkript prezentace:

1 PB069 – Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET
RNDr. Jaroslav PELIKÁN, Ph.D. katedra počítačových systémů a komunikací Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Šumavská 15, BRNO Kanc. G409, : +420 –

2 Cíle předmětu (1) Seznámit studenty se základními postupy a technikami používanými při tvorbě pro-gramů určených pro práci v prostředí ope-račních systémů MS Windows Předmět je zaměřen na vývoj jednoduchých aplikací společně s jejich grafickým uživa-telským rozhraním 06/04/2017

3 Cíle předmětu (2) Na konci tohoto kurzu student bude:
znát principy a zásady událostmi řízeného progra-mování seznámen s vývojovým prostředím MS Visual Studio, rozhraním Windows Forms a s Windows Presentation Foundation znát pravidla pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní aplikací schopen používat základní třídy rozhraní Windows Forms a Windows Presentation Foundation schopen vytvářet aplikace pracující v prostředí MS Windows společně s jejich grafickým uživatelským rozhraním 06/04/2017

4 Používané technologie
Výuka probíhá s využitím: programovacího jazyka C# platformy MS .NET Framework rozhraní Windows Forms rozhraní Windows Presentation Foundation vývojového prostředí MS Visual Studio 2013: studenti Fakulty informatiky mohou některou z plných verzí (Professional, Premium, Ultimate) získat přes MSDN Academic Alliance 06/04/2017

5 Vstupní předpoklady Znalost: základů programování a algoritmizace
syntaxe programovacího jazyka C/C++ operačního systému MS Windows (na uživatelské úrovni) vhodná je i znalost principů OOP 06/04/2017

6 Osnova (1) Událostmi řízené programování Model programu pro MS Windows
Programovací jazyk C# Objektově orientované programování: datový typ třída – členy třídy Jmenné prostory Principy OOP: zapouzdření dědičnost polymorfismus 06/04/2017

7 Osnova (2) Windows Forms: Práce s grafikou Výjimky a jejich obsluha
základní třídy práce s formuláři a ovládacími prvky reakce na události dialogová okna standardní dialogy Práce s grafikou Výjimky a jejich obsluha Zásady tvorby uživatelského rozhraní 06/04/2017

8 Osnova (3) Tisk z prostředí MS Windows Práce se schránkou (Clipboard)
Podpora funkcí Drag & Drop Práce s výpočtovými vlákny – multithreading Práce s registry Úvod do WPF Zkouška 06/04/2017

9 Zkouška Hodnocení předmětu se bude skládat z: Výsledné hodnocení:
hodnocení práce během semestru: 1 písemka v C#/.NET (max. 10 bodů) tvorba samostatného projektu (max. 10 bodů) hodnocení závěrečné zkoušky: 1 písemka v C#/.NET (max. 20 bodů) Výsledné hodnocení: A: 37 – 40 bodů D: 27 – 29 bodů B: 34 – 36 bodů E: 23 – 26 bodů C: 30 – 33 bodů F: 22 bodů a méně 06/04/2017

10 Požadavky ke zkoušce Získat zápočet ze cvičení Požadavky k zápočtu:
maximálně 2 neomluvené neúčasti na cvičení za semestr při ukončení předmětu zápočtem: napsání průběžné písemky na min. 5 bodů vytvoření samostatného projektu na min. 5 bodů při ukončení předmětu zkouškou: získat dohromady (za písemku i projekt) min. 10 bodů Získat zbývající potřebný počet bodů u závě-rečné zkoušky 06/04/2017

11 Důležité poznámky (1) K vykonání zkoušky je nezbytné mít v poz-námkových blocích na ISu zapsáno, že byly splněny veškeré požadavky na zápočet (nejpozději 12 hodin před začátkem zkoušky) Bodové hodnocení ze semestru je vstupním bodovým hodnocením pro udělení známky ze zkoušky a není možné bez něj zkoušku vykonat Změny ukončení předmětu budou povolová-ny pouze do začátku zkouškového období 06/04/2017

12 Důležité poznámky (2) Studenti opakující předmět, kteří mají zápo-čet z minulého roku, jsou povinni: cvičení absolvovat splnit veškeré požadavky v něm kladené získat tak zápočet znovu (zápočty z minulého roku se v žádném případě neuznávají) 06/04/2017

13 Důležité poznámky (3) Během zkouškové i průběžné písemky je možné používat: elektronickou nápovědu k: MS Visual Studio 2013 Win32 API a Windows Forms, popř. WPF libovolnou literaturu a poznámky z přednášek Během písemek není možné používat: již hotové programové celky (ve zdrojovém ani přeloženém tvaru) výpisy programů, které nejsou součástí elektro-nických nápověd a již publikovaných materiálů 06/04/2017

14 Literatura Pelikán, Jaroslav: Prezentace k přednáškám z před-mětu PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET, Griffiths, Ian – Adams, Matthew – Liberty, Jesse: Programming C# 4.0, O’Reilly Media 2010, ISBN: Petzold, Charles: Programování Microsoft Windows Forms v jazyce C#, Computer Press 2006, ISBN: Sharp, John: Microsoft Visual C# 2010, Computer Press 2010, ISBN: Petzold, Charles: Programování ve Windows, Computer Press 1999, ISBN: 06/04/2017

15 Rysy MS Windows Možnost multitaskingu a multithreadingu
Možnost Clipboardu, DDE a OLE Více dostupné operační paměti Strojově nezávislá grafika Přímá podpora jednotlivých zařízení (tiskárna, myš, ...) Podpora pro vytváření menu, ikon, bitových map, dialogových rámců atd. 06/04/2017

16 Program pro MS Windows (1)
Operační systém MS Windows je založen na událostmi řízené architektuře (event-driven architecture) S veškerými uživatelskými vstupy (z kláves-nice, myši, ...) se zachází jako s událostmi Pro každou událost Windows generují zprávu (message): např. při stisku levého tlačítka myši je generována zpráva WM_LBUTTONDOWN Těchto zpráv je ve Windows cca 300 06/04/2017

17 Program pro MS Windows (2)
Pro vývoj programů MS Windows 95 (98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8) poskytují tzv. Win32 API (Windows 32 Application Programming Interface) Win32 API obsahuje více než 1000 funkcí, které je možné při tvorbě programu využít Vzhledem k velkému množství těchto funkcí a velkému počtu parametrů, které vyžadují, je (byla) tvorba programu poměrně náročná 06/04/2017

18 Program pro MS Windows (3)
Program pro Windows pracuje obvykle v ná-sledujících základních krocích: registrace okenní třídy vytvoření hlavního okna aplikace provádění cyklu, který očekává příchod události (zprávy) v okamžiku příchodu zprávy následuje její předání obslužné funkci okna cyklus končí s příchodem zprávy ukončující aplikaci 06/04/2017


Stáhnout ppt "PB069 – Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET"

Podobné prezentace


Reklamy Google