Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Administrace OS Windows 1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Administrace OS Windows 1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Administrace OS Windows 1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj OS. 1Miroslav Prágl

2 (Pre)Historie 1981 – DOS 1985 – Windows 1.0 (a.k.a. Interface Manager) 1987 – Windows 2.0 Windows/286, Windows 386 1990 – Windows 3.0 OS/2 2Miroslav Prágl

3 Historie 3 1992 - Windows 3.1, Windows 3.11 1992 – Windows NT 3.1 1995 – Windows 95 (5 editions) 1996 – Windows NT 4.0 (4 editions) 1998 – Windows 98 (2 editions) Miroslav Prágl

4 Nedávná minulost 4 Windows 2000 (5 editions) Windows ME Windows XP (15 editions) Windows Fundamentals for Legacy PCs WinPE 1.0 Miroslav Prágl

5 Přítomnost 5 Windows Server 2003 (5 editions) Windows Vista (8 editions) Windows 2008 WinPE 2.0, MS DART Miroslav Prágl

6 Summarum 6 Pro detailnější historii: http://www.levenez.com/windows/history.html#21http://www.levenez.com/windows/history.html#21 Miroslav Prágl

7 Verze 7 Major a minor verze (1.0 -> 6.0) Windows 9x a NT jádro Marketing označení (XP != 2001, 1995 != Chicago) Přeskakování verzí (Windows NT 3.1) Rozdělení Home\Business edicí (až od Windows XP) Miroslav Prágl

8 Orientace 8 Centralizace managementu Objektově orientováno (.NET) Otevřeno pro 3 rd parties Virtualizace  SoftGrid – virtualizace aplikací (http://www.microsoft.com/systemcenter/softgrid/evaluation/virtualization.mspx) íhttp://www.microsoft.com/systemcenter/softgrid/evaluation/virtualization.mspx  Hypervisor - součást Windows 2008 (http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx)http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx  Shims - řešení kompatibility existujících aplikací – Vista ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=F3B46BA6-0EF2- 47DB-AAEC-ED786109E030&displaylang=en) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=F3B46BA6-0EF2- 47DB-AAEC-ED786109E030&displaylang=en Miroslav Prágl

9 Běžné nasazení Windows 9 Intranet server Directory services Workstations Terminal servers (Linux\WinCE client image) Messaging server Nedoporučuje se  DMZ  Proxy Miroslav Prágl

10 Diskuse 10 Miroslav Prágl

11 Windows scripting (cmd) 11 cmd.exe – command interpreter - MS Windows NT/2000/XP…  dokumentace na http://technet.microsoft.com/cs- cz/library/bb491071(en-us).aspxhttp://technet.microsoft.com/cs- cz/library/bb491071(en-us).aspx  command extensions (default) /E:ON,  file and directory name completion /F:ON  delayed environment variable expansion /V:ON 11Miroslav Prágl

12 Poměnné 12 Proměnné  výpis proměnných (set)  systémové proměnné  spec. proměnné (cd, date, time, random, errorlevel)  parametry (%0, %1… %*), příkaz shift Manipulace s proměnnými  set (/a) proměnná = výraz  %var% náhrada hodnotou při vstupu na řádek nebo do víceřádkové struktury  !var! náhrada hodnotou těsně před použitím (delayed variable expansion) 12Miroslav Prágl

13 Stdin, stderr, stdout, roury,filtry, spec. soubory 13 Přesměrování (> resp >>)  Vstup: command < file  Výstup: command > file  Chybový výstup: command 2 > file  Kombinace: command >file 2>&1 Roura (|) – filtrování  Command1 | command2 |command3 Filtry  sort  find  more 13Miroslav Prágl

14 Stdin, stderr, stdout, roury,filtry, spec. soubory 14 Spec. soubory  nul (černá díra)  con (konzole)  prn (tiskárna)  com1 (ser. port)… 14Miroslav Prágl

15 Nejdůležitější příkazy 15 rem (::)  poznámka v kódu  Rem toto je poznámka :label  návěstí pro skoky v kódu  :loop goto  nepodmíněný skok  goto loop  ukončení scriptu: goto :eof resp. exit /b [errorlevel] pause  vhodné pro debugging 15Miroslav Prágl

16 Nejdůležitější příkazy 16 Práce se soubory  cd (change directory) cd /d d:\temp  copy, xcopy copy file1+file2+file3 file  del del *.*  rmdir rmdir /s /q %temp% 16Miroslav Prágl

17 Nejdůležitější příkazy 17 Set  manipulace s proměnnými  podřetězce: set rok=%date:~-4%  mat. operace: set /a rok=%rok% + 1  náhrada textu : set var=%var:old=new% ( echo %date:2008=2009%)  interaktivně: SET /P var=vyzva ( set /p x=Zadej x: && echo !x!) 17Miroslav Prágl

18 Nejdůležitější příkazy 18 if  Podmíněný příkaz  IF condition commands  IF condition (commands) ELSE (commands)  Podmínky: [NOT] EXIST filename/dirname test (ne)existence souboru nebo adresáře [NOT] DEFINED var test existence proměnné [NOT] ERRORLEVEL number test návratové hodnoty (př. po EXIT /B errCode) [/I] [NOT] string1==string2 test shody řetězců (volitelně velká=malá) [/I] [NOT] string1 op string2 generický (numerický, jinak řetězcový) test shody op může být EQU, NEQ, LSS, LEQ, GTR, GEQ 18Miroslav Prágl

19 Nejdůležitější příkazy 19 for  Cyklus zpracovávající řádky souboru, stdout spuštěného programu, adresářovou strukturu výčtový cyklus (default): FOR %v IN (set) DO commands aritmetický cyklus (/L): FOR /L %v IN (start step end) DO commands výčtový cyklus pro soubory (default) a adresáře (/D): FOR %f IN (file- set) DO commands resp. FOR /D %d IN (dir-set) DO commands cyklus pro analýzu souborů nebo výstupu příkazu (/F): FOR /F ["options"] %a IN (file-set nebo "string" nebo 'command') DO commands  kde options jsou SKIP=n pro vynechání prvních n řádků  EOL=c pro nastavení znaku konce řádku  DELIMS=xxx pro nastavení oddělovačů (default mezera a tab)  TOKENS=x,y,m–n[*] pro výběr položek na řádku, značených pak %a, %b atd. 19Miroslav Prágl

20 Příklady – set, if, goto 20 Pro zálohy chceme vytvářet adresář RRRR-MM-DD. Pokud adresář existujte přidáme k jeho názvu -1 pokud existuje i tento zvětšíme na -2 atd. set d=%date:~-4%-%date:~6,2%-%date:~3,2% set directory=%d% if exist %directory% goto ex goto end rem adresar existuje :ex set num=0 :loop set directory=%d%-%num% if not exist %directory% goto end set /a num=%num%+1 goto loop :end echo %directory% mkdir %directory% 20Miroslav Prágl

21 Příklady – přík. parametry, for 21 Jednoduchý head (výpis prvních n řádků souboru) – pozor, používá delayed variable expansion – nutno cmd /v @echo off set filename=%1 set head=%2 set cnt=0 for /f "delims=" %i in (%filename%) do ( set /a cnt=!cnt!+1 if !cnt! LEQ %head% ( echo %i ) else ( goto end ) ) :end 21Miroslav Prágl

22 Příklady – find, errorlevel, přesměrování 22 Klasický skript pro testování dostupnosti serveru (ping). Do souboru log1.txt logujeme datum, čas, výsledek OK/ERROR a v případě nedostupnosti uložíme do souboru log2.txt i výsledek tracert. Pozor, ping nevrací korektně errorlevel 0 pokud je úspěšný– použit filtr find. @echo off set host=cs.felk.cvut.cz ping %host% | find /i "TTL“ if errorlevel 1 goto err echo %date% ; %time% ; OK >>log.txt goto end :err echo %date% ; %time% ; ERROR >>log.txt echo %date% ; %time% >>log2.txt tracert %host% >>log2.txt echo -------------------------------------------------- >> log2.txt :end 22Miroslav Prágl

23 Příklady – for, if, set … 23 Skript pro vypsání obsahu souboru „pozpátku“ pro tazatele z přednášky. Pozor, for havaruje na “skip=0”, proto je první řádek původního souboru zpracován extra. Také neřeší prázdné řádky. @echo off set lc=0 set fname=%1 FOR /F "tokens=*" %i in (%fname%) do set /a lc += 1 :loop set /a lc -= 1 rem skip (mensi nebo) rovno 0 if %lc% leq 0 goto endloop FOR /F "skip=%lc% tokens=*" %i in (%fname%) do ( echo %i goto loop ) :endloop FOR /F "tokens=*" %i in (%fname%) do ( echo %i goto :end ) :end 23Miroslav Prágl

24 Příklady – for, if, set … 24 To samé s prázdnými řádky – děkuji uživateli za fígl s očíslováním: @echo off set lc=0 set fname=%1 rem finta s cislovanim radku - pak se z prazdnych stane [cislo] for /f %i in ('find /n /v ""^<%fname%') do set /a lc += 1 :loop set /a lc -= 1 rem skip (mensi nebo) rovno 0 if %lc% leq 0 goto endloop for /f "skip=%lc% tokens=1* delims=]" %i in ('find /n /v ""^<%fname%') do ( IF.%j.==.. ( echo. ) ELSE ( echo %j ) goto loop ) :endloop for /f "tokens=1* delims=]" %i in ('find /n /v ""^<%fname%') do ( IF.%j.==.. ( echo. ) ELSE ( echo %j ) goto end ) :end 24Miroslav Prágl

25 25 Zdroje: Tato přednáška vychází ze zdrojů programu “Windows ® Academic Program”: http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licen sing/windowsacademic.mspx http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/licen sing/windowsacademic.mspx Doporučené odkazy:  http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/default.mspx http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/default.mspx  http://www.microsoft.com/reskit http://www.microsoft.com/reskit  news://list.vyvojar.cz/cz.vyvojar.list.win news://list.vyvojar.cz/cz.vyvojar.list.win Miroslav Prágl

26 Diskuse 26 Miroslav Prágl


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Administrace OS Windows 1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google