Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Unsere Stadt Inovativní metody výuky třída: PT1, Provozní technika – nástavbové studium, 1. ročník zpracovala: Mgr. Jana Zachrlová, č.248 Tento projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Unsere Stadt Inovativní metody výuky třída: PT1, Provozní technika – nástavbové studium, 1. ročník zpracovala: Mgr. Jana Zachrlová, č.248 Tento projekt."— Transkript prezentace:

1 Unsere Stadt Inovativní metody výuky třída: PT1, Provozní technika – nástavbové studium, 1. ročník zpracovala: Mgr. Jana Zachrlová, č.248 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

2 UNSERE STADT Zpracování maturitního tématu pro dvouleté nástavbové studium – PT1Zpracování maturitního tématu pro dvouleté nástavbové studium – PT1 Použité alternativní metody:Použité alternativní metody: –Brainstorming –Pětilístek –Práce s počítačem – program power point –Týmová práce Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodinHodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

3 Pomůcky PočítačePočítače – program power point – internet internetový slovník ( www.seznam.cz)internetový slovník ( www.seznam.cz)www.seznam.cz stránky města Česká Lípa (www.deutsch.mucl.advice.cz ) - verze v německém jazycestránky města Česká Lípa (www.deutsch.mucl.advice.cz ) - verze v německém jazycewww.deutsch.mucl.advice.cz google, seznam - pro vyhledávání obrázkůgoogle, seznam - pro vyhledávání obrázků e-mail (pro odeslání výsledků brainstormingu)e-mail (pro odeslání výsledků brainstormingu) Učebna s dataprojektorem (pro konečné prezentace prací studentů)Učebna s dataprojektorem (pro konečné prezentace prací studentů)

4 Unsere Stadt: 1. a 2. hodina - na úvod hodiny brainstorming- na úvod hodiny brainstorming –volné psaní – asociace na slova: „naše město“ –asociace napsané v češtině přečtou dobrovolníci, –ostatní studenti si svou práci uloží a pošlou ji na můj e-mail - část svých nápadů si studenti mohou posléze přeložit a- část svých nápadů si studenti mohou posléze přeložit a zapracovat do své přípravy maturitní otázky zapracovat do své přípravy maturitní otázky - práce s počítačem,- práce s počítačem, –vyhledávání informací, –rozšiřování slovní zásoby k tématu „Unsere Stadt“, –zpracování získaných informací do PWP prezentace www.deutsch.mucl.advice.czwww.deutsch.mucl.advice.czwww.deutsch.mucl.advice.cz –žáci budou při zpracovávání tématu čerpat z internetových stránek města Česká Lípa – německá jazyková mutace

5 Skupinová práce žáci se rozdělí na 3 skupinyžáci se rozdělí na 3 skupiny každá skupina zpracovává zadané otázkykaždá skupina zpracovává zadané otázky otázky ke zpracování:otázky ke zpracování: 1. skupina Welche Denkmäler ( Sehenswürdigkeiten) gibt es in Česká Lípa ( direkt in der Stadt) + otázky č. 1, 2, 3 Welche Denkmäler ( Sehenswürdigkeiten) gibt es in Česká Lípa ( direkt in der Stadt) + otázky č. 1, 2, 3 2. skupina Was kann man in der Umgebung der Stadt besuchen? Was kann man in der Umgebung der Stadt besuchen? ( TouristischeMerkwürdigkeiten) + otázky č. 4, 5, 6, 7 ( TouristischeMerkwürdigkeiten) + otázky č. 4, 5, 6, 7 3. skupina Welche Sport - und Kulturmöglichkeiten gibt es in Česká Lípa? Welche Sport - und Kulturmöglichkeiten gibt es in Česká Lípa? Welche Partnerstädte hat unsere Stadt und wo liegen sie? Welche Partnerstädte hat unsere Stadt und wo liegen sie? + otázky č. 8, 9, 10 + otázky č. 8, 9, 10 für alle 3 Gruppen:für alle 3 Gruppen: –lest den Text „Ein Raum für Sie“ ( Informationen für Investoren) und beantwortet dann die Fragen

6 Skupinová práce –každá skupina zpracuje zadané téma jako PWP prezentaci s obrázky a jednoduchým textem v NJ –k dispozici mají internetový slovník – nejlépe na seznamu: www.slovník.seznam.cz –na závěr PWP prezentace zpracují studenti i potřebnou slovní zásobu –do PWP zpracují i odpovědi na zadané otázky. Každá skupina zpracovává odpovědi na jí přidělené otázky

7 Fragen zum Text 1.Zu welcher Region gehört Česká Lípa? 2.Welche Bezirke umfasst die Euroregion Nisa ( Neiße). 3.Nennen Sie die historische Industriezweige. 4.Welche Industriezweige gibt es in Česká Lípa heute? 5.Wann wurde unsere Stadt gegründet? 6.Wie viele Einwohner leben heute in unserer Stadt? 7.Welche Produktionsgesellschaften gehören zu den größten Arbeitsgebern und wie viele Menschen beschäftigen sie? 8.Warum ist unsere Stadt ein Ausgangspunkt für die Touristen? 9.Nennen Sie interessante touristische Ziele in der Nähe von Česká Lípa. 10.Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt und in ihrer Umgebung?

8 Vyhledávání informací na internetu

9

10 Unsere Stadt 3. a 4. hodina na začátku hodiny „rozcvička“ pětilístkemna začátku hodiny „rozcvička“ pětilístkem společně na tabuli: pětilístek na téma: SEHENSWÜRDIGKEITENspolečně na tabuli: pětilístek na téma: SEHENSWÜRDIGKEITEN každý pak samostatně vytvoří pětilístek na téma: UNSERE STADTkaždý pak samostatně vytvoří pětilístek na téma: UNSERE STADT pětilístky se přečtou a vzájemně porovnajípětilístky se přečtou a vzájemně porovnají ve zbytku dvouhodinovky - dokončování PWP prezentací ve skupináchve zbytku dvouhodinovky - dokončování PWP prezentací ve skupinách

11 Pětilístek: Sehenswürdigkeiten příklad společně vytvořeného pětilístku příklad společně vytvořeného pětilístkuSehenswürdigkeiten historische gotische historische gotische bewundern ansehenfotografieren bewundern ansehenfotografieren In der Stadt gibt es interessante Denkmäler. Baudenkmäler Baudenkmäler

12 Dokončování PWP prezentací

13

14 Náhled na vytvořené prezentace

15

16 Unsere Stadt 5. a 6. hodina - Prezentace získaných informací a hodnocení- Prezentace získaných informací a hodnocení –každá skupina vybere svého zástupce, který bude práci skupiny prezentovat ( formou PWP prezentace) –studenti si tak doplní informace k tématu zpracované jinou skupinou –ostatní skupiny ohodnotí výkon ( zatím své hodnocení nezveřejní) –prezentaci ohodnotí i vyučující –po ukončení prezentací si skupiny sdělí svá hodnocení a zdůvodní je –hodnocení jednotlivých prezentací sdělí i vyučující –na závěr studenti vyjádří svůj názor na tento způsob zpracování maturitního tématu: Na tabuli: KLADY X ZÁPORYNa tabuli: KLADY X ZÁPORY – společné hodnocení proběhlých hodin - diskuze, – zdůvodnění názorů

17 Prezentace prací skupin

18

19

20

21 Závěrečné shrnutí Studenty bavila především práce s internetem.Studenty bavila především práce s internetem. Byli aktivní při vyhledávání informací.Byli aktivní při vyhledávání informací. Úspěšně spolupracovali ve skupinách.Úspěšně spolupracovali ve skupinách. Všem třem skupinám se podařilo bez větších nesnází vytvořit PWP prezentaci a splnit všechny zadané úkoly.Všem třem skupinám se podařilo bez větších nesnází vytvořit PWP prezentaci a splnit všechny zadané úkoly. Prezentace si nakonec skupiny mezi sebou předaly.Prezentace si nakonec skupiny mezi sebou předaly.

22 Závěrečné shrnutí Úkolem každé skupiny bylo nakonec svou prezentaci ústně a v němčině představit ostatním.Úkolem každé skupiny bylo nakonec svou prezentaci ústně a v němčině představit ostatním. Zatímco vytvoření prezentací problémem nebylo, ústní prezentace před třídou (v němčině) byla pro studenty poněkud obtížná.Zatímco vytvoření prezentací problémem nebylo, ústní prezentace před třídou (v němčině) byla pro studenty poněkud obtížná. Studenti rozuměli obsahu většiny použitých textů, byli schopni je bez větších obtíží přeložit – nebo jen s malou dopomocí.Studenti rozuměli obsahu většiny použitých textů, byli schopni je bez větších obtíží přeložit – nebo jen s malou dopomocí. Největším problémem byla výslovnost, intonace a plynulé vyjadřování.Největším problémem byla výslovnost, intonace a plynulé vyjadřování. Potíže představovaly také na závěr zpracované tematické slovníky. Byly málo rozsáhlé, ale i přesto v nich byly chyby.Potíže představovaly také na závěr zpracované tematické slovníky. Byly málo rozsáhlé, ale i přesto v nich byly chyby.

23 Závěrečné shrnutí Studenti projevili malý zájem o vytváření pětilístků a o brainstorming. Projevili velmi málo invence a nápadů.Studenti projevili malý zájem o vytváření pětilístků a o brainstorming. Projevili velmi málo invence a nápadů. Předpokládám, že důvodem byla snaha věnovat se co nejdříve práci s počítačem, která studenty této třídy vždy baví.Předpokládám, že důvodem byla snaha věnovat se co nejdříve práci s počítačem, která studenty této třídy vždy baví. Výše zmíněné aktivity bude lépe pro příště zařazovat v průběhu běžných hodin – jako zpestření a aktivizující činnost.Výše zmíněné aktivity bude lépe pro příště zařazovat v průběhu běžných hodin – jako zpestření a aktivizující činnost. Závěrečné hodnocení ze strany studentů bylo pozitivní, hodiny je bavily a svou práci ohodnotili vzájemně velmi kladně.Závěrečné hodnocení ze strany studentů bylo pozitivní, hodiny je bavily a svou práci ohodnotili vzájemně velmi kladně. Pracovní atmosféra v průběhu všech hodin byla velmi vstřícná a uvolněná.Pracovní atmosféra v průběhu všech hodin byla velmi vstřícná a uvolněná.


Stáhnout ppt "Unsere Stadt Inovativní metody výuky třída: PT1, Provozní technika – nástavbové studium, 1. ročník zpracovala: Mgr. Jana Zachrlová, č.248 Tento projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google