Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.1 Pohyb tělesa Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.1 Pohyb tělesa Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."— Transkript prezentace:

1 8.1 Pohyb tělesa Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu? Vždy porovnáváme polohu tělesa vzhledem k jinému tělesu, zda se mění. Nejčastěji posuzujeme polohu tělesa vzhledem k Zemi. Řidič jedoucího auta je v pohybu vzhledem k Zemi, k silnici, ke stromu u silnice. Zároveň je v klidu vzhledem k sedadlu auta. Motýl sedící na květině je v klidu vzhledem k ní, ale v pohybu spolu se Zemí vzhledem k Slunci. Pohyb je základní vlastností všech těles.

2 8.2 Co už umíme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika čas – je fyzikální veličina, má značku t, základní jednotkou je 1 sekunda jednotky času a jejich převody – jednotky rok, měsíc a den vycházejí z astronomických jevů hodiny – slouží k měření času, např. sluneční, přesýpací, digitální, ručičkové, Mezinárodní časová služba – vydává časová časová pásma délka, její měření a měřidla kyvadlové, stopky, metronom aj. znamení, čas měří atomovými hodinami, které jsou nejpřesnější

3 8.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika trajektorie –čára, po které se těleso pohybuje pohyb křivočarý – dráha – délka trajektorie, fyzikální veličina, značka s, jednotky m, dm, cm, mm, km pohyb přímočarý – trajektorií pohybu je přímka nebo její část trajektorií pohybu je křivka pohyb posuvný – všechny body tělesa opisují shodné trajektorie pohyb otáčivý – všechny body tělesa se pohybují po kružnicích se středy na ose otáčení pohyb rovnoměrný – těleso za stejné doby urazí stejné dráhy pohyb nerovnoměrný – není rovnoměrný rychlost tělesa – dráha uražená tělesem za jednotku času, fyzikální veličina, značka v, jednotky m/s, km/h, km/s, … tachometr – přístroj měřící okamžitou rychlost tělesa

4 8.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Výpočet rychlosti tělesa při rovnoměrném pohybu 2) Výpočet průměrné rychlosti tělesa při nerovnoměrném pohybu 3) Výpočet dráhy pohybu Rychlost (průměrnou rychlost) násobíme dobou pohybu. Dráhu s, kterou těleso urazí, dělíme dobou pohybu t. v p = s : t Celkovou dráhu s, kterou těleso urazí, dělíme celkovou dobou pohybu t. v = s : t s = v. ts = v p. t 4) Výpočet doby pohybu Dráhu dělíme rychlostí (průměrnou rychlostí). t = s : v t = s : v p 5) Převod mezi m/s a km/h

5 8.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) 2) Vlaštovka letí rychlostí 144 km/h. Vyjádři její rychlost v m/s. Řešení: Rychlost vlaštovky je 40 m/s. Žirafa uběhla rovnoměrným pohybem dráhu 280 m za 20 s. Jakou měla rychlost? 144 : 3,6 = 40 Odpověď: Řešení: s = 280 m t = 20 s v = x m/s v = s : t v = 280 : 20 v = 14 m/s Odpověď: Rychlost žirafy byla 14 m/s. 3) Grafem závislosti dráhy na čase při rovnoměrném pohybu je přímka, nebo její část. Na osu x vynášíme hodnoty času t, na osu y hodnoty dráhy s. Doplň do obrázku na osu y správné hodnoty pro dráhu, jestliže letadlo letí rovnoměrně rychlostí 200 m/s.

6 8.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) 2) Jitka s Mirkem seděli v jedoucím vlaku. Dej do kroužku písmena u těch případů, kdy jsou v pohybu vzhledem k: Písmena v kroužku tvoří fyzikální veličinu. Rozhodni, které věty jsou pravdivé: B) sedadluE) sobě Č) protijedoucímu vlakuS) sloupu u trati A) osobnímu vlaku, který předjíždějíF) lokomotivě Řidič auta, které jede po přímé vodorovné silnici stálou rychlostí, koná pohyb…. - rovnoměrný vzhledem k silnici- přímočarý nerovnoměrný - posuvný vzhledem k silnici- křivočarý vzhledem k silnici 3) Za jak dlouho dopadne světlo ze Slunce na Zemi? Vzdálenost Slunce od Země je asi 150 000 000 km. Rychlost světla ve vakuu je 300 000 km/s. Řešení: s = 150 000 000 km v = 300 000 km/s t = x s t = s : v t = 150 000 000 : 300 000 t = 500 s = 8 min 20 s Odpověď: Světlo dopadne za 8 minut 20 sekund.

7 8.7 CLIL – The kinematics Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary speed - rychlost trajectory - trajektorie cheetah - gepard distance -vzdálenost nose-dive- střemhlavý let time - čas horizontal flight - vodorovný let watch -hodinky Peregrine Falcon - sokol stěhovavý hour - hodina albatross - albatros second - sekunda The quickest animal in the world is a cheetah It can run up to 120 km/h. What is its speed in terms of m/s? Solution:120 : 3,6 = 33 Answer: It is about 33 m/s. The quickest bird in a nose-dive is a Peregrine Falcon – 300 km/h. The quickest bird in a horizontal flight is an albatross – 127 km/h. It is able to flight in this way for more than 8 hours.

8 8.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b) 2.c) 3.c) 4.d) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Rychlost vypočteme podle vzorce: a)v = s. t b)v = s : t c)s = v. t d)s = v : t Brzdící auto koná vzhledem k silnici pohyb … a)rovnoměrný. b)zrychlený. c)nerovnoměrný. d)nelze určit. Grafem závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase je: a)oblouk b)křivka c)část přímky d)nelze určit Rychlost 1 m/s je rovna: a)1 km/h b)10 km/h c)0,36 km/h d)3,6 km/h

9 8.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 200. Obrázky: Macháček: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ 1. DÍL, SPN, 1991, s. 6. Tesař, Jáchim: FYZIKA 1 PRO ZŠ, SPN, 2007, s. 61. Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY PRO ZŠ 1. DÍL, SPN, 1992, s. 46. Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 200. Obrázky: Macháček: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ 1. DÍL, SPN, 1991, s. 6. Tesař, Jáchim: FYZIKA 1 PRO ZŠ, SPN, 2007, s. 61. Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY PRO ZŠ 1. DÍL, SPN, 1992, s. 46. - http://hornacko.net/knihovna/knihovna_vlaky.phphttp://hornacko.net/knihovna/knihovna_vlaky.php - http://buzz.wize.com/111/3-alarm-clocks-for-chronic-over-sleepershttp://buzz.wize.com/111/3-alarm-clocks-for-chronic-over-sleepers - http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/typy.htmlhttp://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/typy.html - http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/dekorativni-predmety/hodiny/hodiny-baroko/249http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/dekorativni-predmety/hodiny/hodiny-baroko/249 - http://www.dodirnime.com/zanimljivosti/macku-iznervirao-metronom/http://www.dodirnime.com/zanimljivosti/macku-iznervirao-metronom/ - http://www.lyze-shop.cz/hodinky/http://www.lyze-shop.cz/hodinky/ - http://www.obuv-trendy.cz/obuv-trendy-cz/eshop/5-1-Hodinky-damskehttp://www.obuv-trendy.cz/obuv-trendy-cz/eshop/5-1-Hodinky-damske - http://www.natureduca.com/fis_estumov_descrip01.phphttp://www.natureduca.com/fis_estumov_descrip01.php - http://www.point-s.cz/2010/01/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-ojeteho-vozu/http://www.point-s.cz/2010/01/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-ojeteho-vozu/ - http://kerrymahony.blog.cz/0907/gepard-jako-nejrychlejsi-zvire-na-svetehttp://kerrymahony.blog.cz/0907/gepard-jako-nejrychlejsi-zvire-na-svete - http://zviratavzoo.blog.cz/0804/gepardhttp://zviratavzoo.blog.cz/0804/gepard - http://www.orloj.eu/cs/orloj_simulator1.phphttp://www.orloj.eu/cs/orloj_simulator1.php - http://zviratajsounej.blog.cz/1110/zirafahttp://zviratajsounej.blog.cz/1110/zirafa - http://blogplnyzvirat.blog.cz/0906/motyl-zajimavostihttp://blogplnyzvirat.blog.cz/0906/motyl-zajimavosti - http://fotky.sme.sk/fotka/52628/motylhttp://fotky.sme.sk/fotka/52628/motyl - http://hornacko.net/knihovna/knihovna_vlaky.phphttp://hornacko.net/knihovna/knihovna_vlaky.php - http://buzz.wize.com/111/3-alarm-clocks-for-chronic-over-sleepershttp://buzz.wize.com/111/3-alarm-clocks-for-chronic-over-sleepers - http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/typy.htmlhttp://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/typy.html - http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/dekorativni-predmety/hodiny/hodiny-baroko/249http://eshop.royaldux.cz/cs/produkty/dekorativni-predmety/hodiny/hodiny-baroko/249 - http://www.dodirnime.com/zanimljivosti/macku-iznervirao-metronom/http://www.dodirnime.com/zanimljivosti/macku-iznervirao-metronom/ - http://www.lyze-shop.cz/hodinky/http://www.lyze-shop.cz/hodinky/ - http://www.obuv-trendy.cz/obuv-trendy-cz/eshop/5-1-Hodinky-damskehttp://www.obuv-trendy.cz/obuv-trendy-cz/eshop/5-1-Hodinky-damske - http://www.natureduca.com/fis_estumov_descrip01.phphttp://www.natureduca.com/fis_estumov_descrip01.php - http://www.point-s.cz/2010/01/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-ojeteho-vozu/http://www.point-s.cz/2010/01/na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-ojeteho-vozu/ - http://kerrymahony.blog.cz/0907/gepard-jako-nejrychlejsi-zvire-na-svetehttp://kerrymahony.blog.cz/0907/gepard-jako-nejrychlejsi-zvire-na-svete - http://zviratavzoo.blog.cz/0804/gepardhttp://zviratavzoo.blog.cz/0804/gepard - http://www.orloj.eu/cs/orloj_simulator1.phphttp://www.orloj.eu/cs/orloj_simulator1.php - http://zviratajsounej.blog.cz/1110/zirafahttp://zviratajsounej.blog.cz/1110/zirafa - http://blogplnyzvirat.blog.cz/0906/motyl-zajimavostihttp://blogplnyzvirat.blog.cz/0906/motyl-zajimavosti - http://fotky.sme.sk/fotka/52628/motylhttp://fotky.sme.sk/fotka/52628/motyl

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období07 – 12/2012 Ročník7. ročník Klíčová slovaPohyb a jeho druhy, trajektorie, dráha, rychlost, čas AnotacePrezentace popisující pohyb, jeho druhy a veličiny rychlost, dráhu a čas.


Stáhnout ppt "8.1 Pohyb tělesa Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google