Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.1 Pohyb tělesa Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.1 Pohyb tělesa Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu?"— Transkript prezentace:

1 8.1 Pohyb tělesa Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 8.1 Pohyb tělesa Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu? Vždy porovnáváme polohu tělesa vzhledem k jinému tělesu, zda se mění. Nejčastěji posuzujeme polohu tělesa vzhledem k Zemi. Řidič jedoucího auta je v pohybu vzhledem k Zemi, k silnici, ke stromu u silnice. Zároveň je v klidu vzhledem k sedadlu auta. Motýl sedící na květině je v klidu vzhledem k ní, ale v pohybu spolu se Zemí vzhledem k Slunci. Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Pohyb je základní vlastností všech těles. Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.2 Co už umíme? čas – je fyzikální veličina, má značku t, základní jednotkou je 1 sekunda jednotky času a jejich převody – jednotky rok, měsíc a den vycházejí z astronomických jevů hodiny – slouží k měření času, např. sluneční, přesýpací, digitální, ručičkové, kyvadlové, stopky, metronom aj. Mezinárodní časová služba – vydává časová znamení, čas měří atomovými hodinami, které jsou nejpřesnější časová pásma délka, její měření a měřidla

3 8.3 Nové pojmy trajektorie – čára, po které se těleso pohybuje
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.3 Nové pojmy trajektorie – čára, po které se těleso pohybuje dráha – délka trajektorie, fyzikální veličina, značka s, jednotky m, dm, cm, mm, km pohyb přímočarý – trajektorií pohybu je přímka nebo její část pohyb křivočarý – trajektorií pohybu je křivka pohyb posuvný – všechny body tělesa opisují shodné trajektorie pohyb otáčivý – všechny body tělesa se pohybují po kružnicích se středy na ose otáčení pohyb rovnoměrný – těleso za stejné doby urazí stejné dráhy pohyb nerovnoměrný – není rovnoměrný rychlost tělesa – dráha uražená tělesem za jednotku času, fyzikální veličina, značka v, jednotky m/s, km/h, km/s, … tachometr – přístroj měřící okamžitou rychlost tělesa

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.4 Výklad nového učiva 1) Výpočet rychlosti tělesa při rovnoměrném pohybu Dráhu s, kterou těleso urazí, dělíme dobou pohybu t. v = s : t 2) Výpočet průměrné rychlosti tělesa při nerovnoměrném pohybu Celkovou dráhu s, kterou těleso urazí, dělíme celkovou dobou pohybu t. vp = s : t 3) Výpočet dráhy pohybu Rychlost (průměrnou rychlost) násobíme dobou pohybu. s = v . t s = vp . t 4) Výpočet doby pohybu Dráhu dělíme rychlostí (průměrnou rychlostí). t = s : v t = s : vp 5) Převod mezi m/s a km/h

5 8.5 Procvičení a příklady 1)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.5 Procvičení a příklady 1) Vlaštovka letí rychlostí 144 km/h. Vyjádři její rychlost v m/s. Řešení: Odpověď: 144 : 3,6 = 40 Rychlost vlaštovky je 40 m/s. 2) Žirafa uběhla rovnoměrným pohybem dráhu 280 m za 20 s. Jakou měla rychlost? Řešení: Odpověď: s = 280 m t = 20 s v = x m/s v = s : t v = 280 : 20 v = 14 m/s Rychlost žirafy byla 14 m/s. 3) Grafem závislosti dráhy na čase při rovnoměrném pohybu je přímka, nebo její část. Na osu x vynášíme hodnoty času t, na osu y hodnoty dráhy s. Doplň do obrázku na osu y správné hodnoty pro dráhu, jestliže letadlo letí rovnoměrně rychlostí 200 m/s.

6 8.6 Něco navíc pro šikovné 1)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 8.6 Něco navíc pro šikovné 1) Jitka s Mirkem seděli v jedoucím vlaku. Dej do kroužku písmena u těch případů, kdy jsou v pohybu vzhledem k: B) sedadlu E) sobě Č) protijedoucímu vlaku S) sloupu u trati A) osobnímu vlaku, který předjíždějí F) lokomotivě Písmena v kroužku tvoří fyzikální veličinu. 2) Řidič auta, které jede po přímé vodorovné silnici stálou rychlostí, koná pohyb…. Rozhodni, které věty jsou pravdivé: rovnoměrný vzhledem k silnici - přímočarý nerovnoměrný posuvný vzhledem k silnici - křivočarý vzhledem k silnici 3) Za jak dlouho dopadne světlo ze Slunce na Zemi? Vzdálenost Slunce od Země je asi km. Rychlost světla ve vakuu je km/s. Řešení: Odpověď: s = km v = km/s t = x s t = s : v t = : t = 500 s = 8 min 20 s Světlo dopadne za 8 minut 20 sekund.

7 8.7 CLIL – The kinematics Vocabulary
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 8.7 CLIL – The kinematics Vocabulary speed - rychlost trajectory - trajektorie cheetah - gepard distance -vzdálenost nose-dive - střemhlavý let time - čas horizontal flight - vodorovný let watch -hodinky Peregrine Falcon - sokol stěhovavý hour - hodina albatross - albatros second - sekunda The quickest animal in the world is a cheetah It can run up to 120 km/h. What is its speed in terms of m/s? Solution: 120 : 3,6 = 33 Answer: It is about 33 m/s. The quickest bird in a nose-dive is a Peregrine Falcon – 300 km/h. The quickest bird in a horizontal flight is an albatross – 127 km/h. It is able to flight in this way for more than 8 hours.

8 8.8 Test znalostí 1. 3. 2. 4. Rychlost vypočteme podle vzorce:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. Rychlost vypočteme podle vzorce: Grafem závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase je: b) c) d) v = s . t v = s : t s = v . t s = v : t oblouk křivka část přímky nelze určit Brzdící auto koná vzhledem k silnici pohyb … Rychlost 1 m/s je rovna: rovnoměrný. zrychlený. nerovnoměrný. nelze určit. 1 km/h 10 km/h 0,36 km/h 3,6 km/h

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.9 Použité zdroje, citace Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 200. Obrázky: Macháček: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ 1. DÍL, SPN, 1991, s. 6. Tesař, Jáchim: FYZIKA 1 PRO ZŠ, SPN, 2007, s. 61. Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY PRO ZŠ 1. DÍL, SPN, 1992, s. 46. -

10 8.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 8.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník 7. ročník Klíčová slova Pohyb a jeho druhy, trajektorie, dráha, rychlost, čas Anotace Prezentace popisující pohyb, jeho druhy a veličiny rychlost, dráhu a čas.


Stáhnout ppt "8.1 Pohyb tělesa Které těleso je v klidu? Které těleso je v pohybu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google