Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU
ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

2 Obsah - Zásady prezentování
Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování před publikem Snímky (slidy) pro prezentaci – obecné zásady Obsah snímků Vzhled snímků Kompozice snímků Prevence výpadků paměti a havárií techniky

3 Obsah - Tvorba prezentace
Ovládání prezentace Způsoby zobrazení Zvláštnosti formátování textů Objekty na snímcích Zajištění jednotného vzhledu Předloha Schémata a šablony Časování Animace

4 ODBORNÉHO TECHNICKÉHO TÉMATU
ZÁSADY PREZENTOVÁNÍ ODBORNÉHO TECHNICKÉHO TÉMATU

5 Prezentace – účel a typy
Účel – sdělení (odborné) informace posluchačům O nových skutečnostech, objevech, poznatcích O známých skutečnostech v nových souvislostech O známých skutečnostech, nově uspořádaných Typy prezentace Živá prezentace – ústní, s pomocí technických prostředků Automatická (např. na výstavě - smyčka s mluveným komentářem) Interaktivní (např. výuková – s hypertext. odkazy a ovládacími tlačítky)

6 Ústní sdělení – vlastnosti a prostředky
Ústní sdělení je v porovnání s písemným Jednodušší Názornější Členění – tak, aby se sdělení dalo snadno sledovat Logická návaznost, aby posluchač „neztratil nit“ Nelze odkázat posluchače na zdroje citacemi Pomocné prostředky Dataprojektor + počítač Zpětný projektor + fólie Tabule a něco na psaní

7 Přípravné činnosti Vytvořit si osnovu prezentace
Shromáždit materiály – obrázky, grafy, tabulky... Následuje vytvoření prezentace (snímků) Zkontrolovat snímky (chyby) Seznámit se s obsahem prezentace, nejsem-li autorem (např. ve větší firmě) Vyzkoušet si prezentaci nanečisto (včetně ovládání a ukazování) Prohlédnout si místnost a zařízení, kde bude prezentace probíhat

8 Živé vystoupení před publikem
Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Způsob přednesu Diskuse

9 Vlastnosti dobrého vystoupení
Jednoduché Jasné Zajímavé Poučné Podnětné Názorné Uvádět výsledky, příklady, srovnání, důkazy, fakta Posluchači by si měli alespoň něco zapamatovat

10 Obsah vystoupení Přizpůsobit sdělení publiku (laici, odborníci)
Zasadit téma do souvislostí Vysvětlit používané zkratky a symboly Vysvětlit méně běžné odborné pojmy Vysvětlit promítané obrázky Nehovořit o příliš mnoha věcech najednou Zdůraznit to, co je opravdu důležité (např. hlavní výsledky, přínos, novinky)

11 Struktura vystoupení Představit sebe a své pracoviště Téma vystoupení
Nastínit stručně, co bude sděleno (osnova vystoupení) Vlastní sdělení Shrnout, co bylo sděleno Poděkovat za pozornost Vyzvat k diskusi

12 Délka vystoupení Nepřekračovat vymezený čas Rozumný počet snímků
Počet přizpůsobit délce vystoupení Záleží též na objemu informace na snímcích Ne více jak 1 snímek – 1 min. U odborného vystoupení 1 snímek – 3 min. Vyzkoušet si časování Změřit si čas vystoupení, snažit se jej zkrátit

13 Způsob přednesu Mluvit spisovně Mluvit zřetelně a nahlas
Nezastiňovat obraz Vystupovat „spatra“, texty nečíst Do poznámek nahlédnout lze Mluvit k publiku, ne k tabuli nebo k počítači Dívat se na posluchače Lepší kontakt s publikem Možnost reakce na okamžitou atmosféru

14 Způsob přednesu - pokračování
Chovat se sebevědomě, uvolněně Vystupovat pozitivně, usmívat se Rytmus přednesu má zajistit pozornost posluchačů Přiměřený pohyb a gestikulace (zdůraznění řečeného) Oživení: zábavné prvky, humor, osobní poznámky Co dělat v případě výpadku paměti

15 Diskuse Otázky Snažit se předvídat otázky, připravit se na ně
Na konci vystoupení Během vystoupení Snažit se předvídat otázky, připravit se na ně Připravit si skryté snímky Nešvary přednášejícího Domluvené dotazy od přátel, utíkání od dotazu, tvrzení bez důkazů, snaha mít vždy poslední slovo, snižování tazatele Nešvary publika Vyrušování, projevy nezájmu, nesrozumitelné či zdlouhavé dotazy, dotazy s nepřátelským úmyslem

16 Obsah snímků - obecně Nutné množství informací, ne zbytečně mnoho
Vyhnout se delším souvislým textům Přiměřené množství řádků na snímku Logicky uspořádané, srozumitelné Každý snímek věnovat jen 1 tématu V textech uvádět klíčová slova Obrázky, kresby, fotografie, grafy, videoklipy Tabulky přehledné, ne přehnaně obsáhlé Texty i popisky obrázků v jazyce vystoupení

17 Formát snímků Jednotný vzhled snímků (může být jiný, chceme-li odlišit dílčí téma) Dobře čitelný font (tvar písma) Nepřehánět počet použitých fontů a řezů písma Velikost fontu – závisí na velikosti místnosti, na osvětlení a barevném kontrastu Nadpisy bodů Podnadpisy bodů Text bodů Ze vzdálenosti 10 m nejméně 18 bodů, lépe 20

18 Formát snímků - pokračování
Tiskací písmena Větší mezery mezi řádky Kontrastní barvy textů zvyšují přehlednost (max. 3 barvy) Použití animace (střízlivé), může se hodit např. animace řádků Vhodné je záhlaví (název prezentace) Zápatí (údaje o autorovi, číslo snímku, datum)

19 Barvy a kompozice snímků
Vzhled spíše formální, jednoduchost Omezený výběr barev Vhodné barevné kontrasty Pozadí bílé nebo světlé, příp. vodotisk Pozor na zkreslení barev dataprojektorem Tmavé pozadí též efektní, ale nevhodné k tisku snímků Lze připravit 2 barevné varianty prezentace Nepoužívat křiklavé barvy pozadí Nepoužívat na pozadí šrafy a divoké vzorky Nerozptylovat publikum zbytečnými efekty

20 Výpadky paměti - prevence
Promyšlený obsah snímků Důležité termíny zařadit do textu Struktura vystoupení (na jedné stránce) Poznámky, barevně vyznačit (jen nahlížet – nečíst) Očíslované kartičky s poznámkami Úvod a závěr vystoupení se naučit nazpaměť Nacvičit vystoupení několikrát předem (o samotě i před publikem)

21 Použitá technika Dataprojektor Počítač Osvětlení a velikost sálu
Kdo techniku ovládá, zapínání, ostření, zkreslení barev Počítač Vlastní nebo místní, softwarové vybavení počítače Osvětlení a velikost sálu Ozvučení, mikrofon (typ, ovládání, nastavení hlasitosti) Rozmístění poznámek a pomůcek Příprava „ukazovátka“ Zálohovat snímky (flashdisk, CD, fólie) Předvídat katastrofické situace (havárii techniky)

22 V PROGRAMU PRO TVORBU PREZENTACÍ MS PowerPoint
TVORBA PREZENTACE V PROGRAMU PRO TVORBU PREZENTACÍ MS PowerPoint

23 Ovládání prezentace Spuštění prezentace Ovládání obrazovky
Přepínání mezi snímky Místní panel Kontextová nabídka Poznámky autora Rukopisné poznámky

24 Způsoby zobrazení Normální Řazení snímků Prezentace Poznámky Snímky
Vložení snímků z jiného souboru Osnova Možnost vložení snímků z Wordu Záhlaví a zápatí Předloha

25 Úroveň textu v PowerPointu
Vložení snímků z Wordu Lze vložit i z jiných textových dokumentů Jde o metodu vložení snímků z osnovy Převod stylů na úrovně: Styl ve Wordu Úroveň textu v PowerPointu Nadpis 1 NADPIS Nadpis 2 1. ÚROVEŇ Nadpis 3 2. ÚROVEŇ Nadpis 4 3. ÚROVEŇ Nadpis 5 4. ÚROVEŇ Nadpis 6 5. ÚROVEŇ Vše ve stylu Normální

26 Formátování objektů na snímku 1
Snímky nemají společnou textovou vrstvu (např. ve smyslu Wordu) Veškerý text je v textových polích (i políčko tabulky) Text má 5 základních úrovní typu „seznam s odrážkami“ Nelze pracovat se styly (ve smyslu Wordu) Formátování je v podstatě ruční Velikost textů se může přizpůsobit podle množství textu K zajištění jednotného vzhledu se užívají předlohy a šablony

27 Formátování objektů na snímku 2
Textová pole Používat pokud možno textová pole dodaná šablonou Vlastní textová pole lze použít, ale osnova do nich „nevidí“ Vložené objekty Obrázky, grafy, diagramy, klipy, tabulky a jiné objekty (např. rovnice) Je-li to možné, zadávat objekty přímo ze šablony (přizpůsobí se velikost) Vlastní kresba – pomůže mřížka a vodítka Tvorba pozadí

28 Předloha Předloha = vzor, asi nejvíce se blíží pojmu „styl“
Předloha určuje VZHLED, neprezentuje se ani netiskne Předloha NEPLATÍ pro ručně vložená textová pole V předloze lze nastavit: Barevné schéma, pozadí, vzhled všech úrovní textu Do symbolů data, zápatí a čísla se nepíše – jde o jejich umístění a vzhled Existuje předloha snímků (vždy) a připojená předloha nadpisů (není nezbytná) Předloha podkladu Předloha poznámek

29 Schémata a šablony Rozložení (uspořádání) snímku Barevná schémata
Vzájemné rozmístění textu a objektů Barevná schémata Barva pozadí a barva objektů Lze si vytvořit vlastní barevná schémata Šablona návrhu Jako předloha + vzhled stránky + nastavení prezentace Šablona obsahu prezentace Jako šablona návrhu +hotové texty + animace a přechody

30 Časování prezentace Nastavení prezentace Ruční promítání
Automatické promítání s časováním Nekonečná smyčka a její pozastavení Vyzkoušení časování Zjištění, kolik času prezentace zabere

31 Animace Celých snímků – animační schémata
Přechody z jednoho snímku na druhý Způsob Rychlost Aktivace přechodu (po klepnutí, po určitém čase) Vztahuje se k vybranému snímku, nikoliv k následujícímu Animace jednotlivých prvků (vlastní animace)

32 Vlastní animace Přidání a odebrání efektu, druh efektu
Kdy se efekt projeví Počátek, zdůraznění, konec, cesta pohybu Rychlost efektu Možnosti efektu (např. text se objeví po řádcích, po slovech, po písmenech) Opakování efektu Aktivace efektu (po klepnutí, po předchozím, po určitém čase) Efekty lze vzájemně svázat

33 Uložení souboru Jako prezentaci Jako šablonu návrhu K předvádění
Balení pro disk CD Spolupráce s Wordem Vložení snímků z osnovy Otevření souborů typu „Osnova“ Odeslat jako dokument Wordu (vzniká tabulka o 3 sloupcích)


Stáhnout ppt "PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU"

Podobné prezentace


Reklamy Google