Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY."— Transkript prezentace:

1 1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

2 2 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování před publikem Snímky (slidy) pro prezentaci – obecné zásady Obsah snímků Vzhled snímků Kompozice snímků Prevence výpadků paměti a havárií techniky

3 3 Obsah - Tvorba prezentace Ovládání prezentace Způsoby zobrazení Zvláštnosti formátování textů Objekty na snímcích Zajištění jednotného vzhledu Předloha Schémata a šablony Časování Animace

4 4 ZÁSADY PREZENTOVÁNÍ ODBORNÉHO TECHNICKÉHO TÉMATU

5 5 Prezentace – účel a typy Účel – sdělení (odborné) informace posluchačům O nových skutečnostech, objevech, poznatcích O známých skutečnostech v nových souvislostech O známých skutečnostech, nově uspořádaných Typy prezentace Živá prezentace – ústní, s pomocí technických prostředků Automatická (např. na výstavě - smyčka s mluveným komentářem) Interaktivní (např. výuková – s hypertext. odkazy a ovládacími tlačítky)

6 6 Ústní sdělení – vlastnosti a prostředky Ústní sdělení je v porovnání s písemným Jednodušší Názornější Členění – tak, aby se sdělení dalo snadno sledovat Logická návaznost, aby posluchač „neztratil nit“ Nelze odkázat posluchače na zdroje citacemi Pomocné prostředky Dataprojektor + počítač Zpětný projektor + fólie Tabule a něco na psaní

7 7 Přípravné činnosti Vytvořit si osnovu prezentace Shromáždit materiály – obrázky, grafy, tabulky... Následuje vytvoření prezentace (snímků) Zkontrolovat snímky (chyby) Seznámit se s obsahem prezentace, nejsem-li autorem (např. ve větší firmě) Vyzkoušet si prezentaci nanečisto (včetně ovládání a ukazování) Prohlédnout si místnost a zařízení, kde bude prezentace probíhat

8 8 Živé vystoupení před publikem Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Způsob přednesu Diskuse

9 9 Vlastnosti dobrého vystoupení Jednoduché Jasné Zajímavé Poučné Podnětné Názorné Uvádět výsledky, příklady, srovnání, důkazy, fakta Posluchači by si měli alespoň něco zapamatovat

10 10 Obsah vystoupení Přizpůsobit sdělení publiku (laici, odborníci) Zasadit téma do souvislostí Vysvětlit používané zkratky a symboly Vysvětlit méně běžné odborné pojmy Vysvětlit promítané obrázky Nehovořit o příliš mnoha věcech najednou Zdůraznit to, co je opravdu důležité (např. hlavní výsledky, přínos, novinky)

11 11 Struktura vystoupení Představit sebe a své pracoviště Téma vystoupení Nastínit stručně, co bude sděleno (osnova vystoupení) Vlastní sdělení Shrnout, co bylo sděleno Poděkovat za pozornost Vyzvat k diskusi

12 12 Délka vystoupení Nepřekračovat vymezený čas Rozumný počet snímků Počet přizpůsobit délce vystoupení Záleží též na objemu informace na snímcích Ne více jak 1 snímek – 1 min. U odborného vystoupení 1 snímek – 3 min. Vyzkoušet si časování Změřit si čas vystoupení, snažit se jej zkrátit

13 13 Způsob přednesu Mluvit spisovně Mluvit zřetelně a nahlas Nezastiňovat obraz Vystupovat „spatra“, texty nečíst Do poznámek nahlédnout lze Mluvit k publiku, ne k tabuli nebo k počítači Dívat se na posluchače Lepší kontakt s publikem Možnost reakce na okamžitou atmosféru

14 14 Způsob přednesu - pokračování Chovat se sebevědomě, uvolněně Vystupovat pozitivně, usmívat se Rytmus přednesu má zajistit pozornost posluchačů Přiměřený pohyb a gestikulace (zdůraznění řečeného) Oživení: zábavné prvky, humor, osobní poznámky Co dělat v případě výpadku paměti

15 15 Diskuse Otázky Na konci vystoupení Během vystoupení Snažit se předvídat otázky, připravit se na ně Připravit si skryté snímky Nešvary přednášejícího Domluvené dotazy od přátel, utíkání od dotazu, tvrzení bez důkazů, snaha mít vždy poslední slovo, snižování tazatele Nešvary publika Vyrušování, projevy nezájmu, nesrozumitelné či zdlouhavé dotazy, dotazy s nepřátelským úmyslem

16 16 Obsah snímků - obecně Nutné množství informací, ne zbytečně mnoho Vyhnout se delším souvislým textům Přiměřené množství řádků na snímku Logicky uspořádané, srozumitelné Každý snímek věnovat jen 1 tématu V textech uvádět klíčová slova Obrázky, kresby, fotografie, grafy, videoklipy Tabulky přehledné, ne přehnaně obsáhlé Texty i popisky obrázků v jazyce vystoupení

17 17 Formát snímků Jednotný vzhled snímků (může být jiný, chceme-li odlišit dílčí téma) Dobře čitelný font (tvar písma) Nepřehánět počet použitých fontů a řezů písma Velikost fontu – závisí na velikosti místnosti, na osvětlení a barevném kontrastu Nadpisy 40 - 44 bodů Podnadpisy 32 - 36 bodů Text 20 - 28 bodů Ze vzdálenosti 10 m nejméně 18 bodů, lépe 20

18 18 Formát snímků - pokračování Tiskací písmena Větší mezery mezi řádky Kontrastní barvy textů zvyšují přehlednost (max. 3 barvy) Použití animace (střízlivé), může se hodit např. animace řádků Vhodné je záhlaví (název prezentace) Zápatí (údaje o autorovi, číslo snímku, datum)

19 19 Barvy a kompozice snímků Vzhled spíše formální, jednoduchost Omezený výběr barev Vhodné barevné kontrasty Pozadí bílé nebo světlé, příp. vodotisk Pozor na zkreslení barev dataprojektorem Tmavé pozadí též efektní, ale nevhodné k tisku snímků Lze připravit 2 barevné varianty prezentace Nepoužívat křiklavé barvy pozadí Nepoužívat na pozadí šrafy a divoké vzorky Nerozptylovat publikum zbytečnými efekty

20 20 Výpadky paměti - prevence Promyšlený obsah snímků Důležité termíny zařadit do textu Struktura vystoupení (na jedné stránce) Poznámky, barevně vyznačit (jen nahlížet – nečíst) Očíslované kartičky s poznámkami Úvod a závěr vystoupení se naučit nazpaměť Nacvičit vystoupení několikrát předem (o samotě i před publikem)

21 21 Použitá technika Dataprojektor Kdo techniku ovládá, zapínání, ostření, zkreslení barev Počítač Vlastní nebo místní, softwarové vybavení počítače Osvětlení a velikost sálu Ozvučení, mikrofon (typ, ovládání, nastavení hlasitosti) Rozmístění poznámek a pomůcek Příprava „ukazovátka“ Zálohovat snímky (flashdisk, CD, fólie) Předvídat katastrofické situace (havárii techniky)

22 22 TVORBA PREZENTACE V PROGRAMU PRO TVORBU PREZENTACÍ MS PowerPoint

23 23 Ovládání prezentace Spuštění prezentace Ovládání obrazovky Přepínání mezi snímky Místní panel Kontextová nabídka Poznámky autora Rukopisné poznámky

24 24 Způsoby zobrazení Normální Řazení snímků Prezentace Poznámky Snímky Vložení snímků z jiného souboru Osnova Možnost vložení snímků z Wordu Záhlaví a zápatí Předloha

25 25 Vložení snímků z Wordu Lze vložit i z jiných textových dokumentů Jde o metodu vložení snímků z osnovy Převod stylů na úrovně: Styl ve WorduÚroveň textu v PowerPointu Nadpis 1NADPIS Nadpis 21. ÚROVEŇ Nadpis 32. ÚROVEŇ Nadpis 43. ÚROVEŇ Nadpis 54. ÚROVEŇ Nadpis 65. ÚROVEŇ Vše ve stylu NormálníNADPIS

26 26 Formátování objektů na snímku 1 Snímky nemají společnou textovou vrstvu (např. ve smyslu Wordu) Veškerý text je v textových polích (i políčko tabulky) Text má 5 základních úrovní typu „seznam s odrážkami“ Nelze pracovat se styly (ve smyslu Wordu) Formátování je v podstatě ruční Velikost textů se může přizpůsobit podle množství textu K zajištění jednotného vzhledu se užívají předlohy a šablony

27 27 Formátování objektů na snímku 2 Textová pole Používat pokud možno textová pole dodaná šablonou Vlastní textová pole lze použít, ale osnova do nich „nevidí“ Vložené objekty Obrázky, grafy, diagramy, klipy, tabulky a jiné objekty (např. rovnice) Je-li to možné, zadávat objekty přímo ze šablony (přizpůsobí se velikost) Vlastní kresba – pomůže mřížka a vodítka Tvorba pozadí

28 28 Předloha Předloha = vzor, asi nejvíce se blíží pojmu „styl“ Předloha určuje VZHLED, neprezentuje se ani netiskne Předloha NEPLATÍ pro ručně vložená textová pole V předloze lze nastavit: Barevné schéma, pozadí, vzhled všech úrovní textu Do symbolů data, zápatí a čísla se nepíše – jde o jejich umístění a vzhled Existuje předloha snímků (vždy) a připojená předloha nadpisů (není nezbytná) Předloha podkladu Předloha poznámek

29 29 Schémata a šablony Rozložení (uspořádání) snímku Vzájemné rozmístění textu a objektů Barevná schémata Barva pozadí a barva objektů Lze si vytvořit vlastní barevná schémata Šablona návrhu Jako předloha + vzhled stránky + nastavení prezentace Šablona obsahu prezentace Jako šablona návrhu +hotové texty + animace a přechody

30 30 Časování prezentace Nastavení prezentace Ruční promítání Automatické promítání s časováním Nekonečná smyčka a její pozastavení Vyzkoušení časování Zjištění, kolik času prezentace zabere

31 31 Animace Celých snímků – animační schémata Přechody z jednoho snímku na druhý Způsob Rychlost Aktivace přechodu (po klepnutí, po určitém čase) Vztahuje se k vybranému snímku, nikoliv k následujícímu Animace jednotlivých prvků (vlastní animace)

32 32 Vlastní animace Přidání a odebrání efektu, druh efektu Kdy se efekt projeví Počátek, zdůraznění, konec, cesta pohybu Rychlost efektu Možnosti efektu (např. text se objeví po řádcích, po slovech, po písmenech) Opakování efektu Aktivace efektu (po klepnutí, po předchozím, po určitém čase) Efekty lze vzájemně svázat

33 33 Uložení souboru Jako prezentaci Jako šablonu návrhu K předvádění Balení pro disk CD Spolupráce s Wordem Vložení snímků z osnovy Otevření souborů typu „Osnova“ Odeslat jako dokument Wordu (vzniká tabulka o 3 sloupcích)


Stáhnout ppt "1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google