Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

To jsou ty, které se významně podílejí na stavbě hornin ovlivňují jejich vlastnosti (pevnost, dělitelnost, tvrdost, chemickou odolnost apod.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "To jsou ty, které se významně podílejí na stavbě hornin ovlivňují jejich vlastnosti (pevnost, dělitelnost, tvrdost, chemickou odolnost apod.)"— Transkript prezentace:

1 To jsou ty, které se významně podílejí na stavbě hornin ovlivňují jejich vlastnosti (pevnost, dělitelnost, tvrdost, chemickou odolnost apod.)

2 Jsou uspořádány podobně jako systém minerálů podle chemického složení, krystalografie, struktury, ale z celkového množství jsou uvedeny jen ty, které se skutečně dominantně podílejí na složení hornin. Např. horninotvorným minerálem není zlato, diamant, zirkon, ale významné minerály jako jsou křemen, živec, kalcit, slídy a další minerály.

3 Systém horninotvorných minerálů Elementy (prvky) - grafit Sulfidy (sirníky) - pyrit …. Sulfáty (sírany) - sádrovec, anhydrit …. Karbonáty (uhličitany) - kalcit, dolomit Oxidy, hydroxidy (kysličníky) - křemen …… Silikáty (křemičitany) – – tektosilikáty – živce …, – inosilikáty – amfiboly …., – nezosilikáty – olivín, – fylosilikáty – slídy, chlority, jílové minerály …. a – cyklosilikáty - turmalín

4 Podle čeho se posuzují, jak je poznáme? Barva Barva vrypu Průhlednost, Průsvitnost Lesk Vzhled Tvrdost Štěpnost Tvar Horninové prostředí Další vlastnosti

5 Grafit (tuha) C Grafit v podstatě vypadá přibližně nějak takto … … pouze s tím rozdílem, že netvoří obdélník.

6 Grafit (tuha) C Barvačerná, šedočerná, stříbřitá Barva vrypučerná Průhlednost, neprůhledný Průsvitnostneprůsvitný Leskkovový, matný Vzhled kovový Tvrdost1 Štěpnostdokonalá Tvaršupinky, jehličky, vločky Horninové prostředíslabě metamorfované horniny Další vlastnostibarví, klouže

7 Pyrit FeS 2

8 Barvasyrově kovově zlatá Barva vrypušedá Průhlednost, neprůhledný Průsvitnostneprůsvitný Leskmastný Vzhled kovový Tvrdost6.5 Štěpnostneštěpný Tvarkubická symetrie, krychle, osmistěn Horninové prostředívšudypřítomný Další vlastnostikřehký, kyzové zvětrávání

9 Sádrovec CaSO 4 · 2 H 2 O

10 Barvabílá, mléčná, až čirý Barva vrypubílá Průhlednost, výjimečně Průsvitnostano Leskdokonalý na štěpných a krystalových plochách Vzhlednekovový Tvrdost2 – 2.5 Štěpnostdokonalá Tvartabulky, psaníčka Horninové prostředísedimenty Další vlastnostizměna objemu, kyzové zvětrávání

11 Kalcit CaCO 3

12 mramor

13 Kalcit CaCO 3 Barvabílá, mléčná, výjimečně čirý, okrové zabarvení Barva vrypubílá Průhlednost, výjimečně, islandský optický Průsvitnostano Leskdokonalý Vzhlednekovový Tvrdost3 Štěpnostdokonalá Tvarklence Horninové prostředísedimenty, metamorfity Další vlastnostikrasovatění, agresivita

14 Křemen SiO 2

15 Křemen - (ametyst)

16 Křemen - (záhněda)

17 Křemen SiO 2 Barvamléčně bílá, okrově zbarvený (ale i ametyst, křišťál, záhněda) Barva vrypubílá Průhlednostvýjimečně Průsvitnostano Lesksklovitý, krystalové plochy dokonalý Vzhled nekovový Tvrdost7 Štěpnostneštěpný Tvarhexagonální sloupce, jehlicovitý Horninové prostředívšude přítomný Další vlastnostikřehký, chemicky rezistentní

18 Hematit, limonit (magnetit)

19 Hematit Fe 2 O 3 Barvahnědočervená, hnědá, kovově šedá Barva vrypujako krev (krevel) Průhlednostneprůhledný Průsvitnostneprůsvitný Lesklesklé jako ocel plech Vzhled kovový Tvrdost4 Štěpnost? Tvarvětšinou mikroskopický, práškovitý Horninové prostředívšude přítomný Další vlastnostiokrové, červenavé zabarvení

20 Živce Zde se jedná o skupinu horninotvorných minerálů, která je v hornině obtížně navzájem makroskopicky rozpoznatelná. Liší se krystalograficky (monoklinické, triklinické), chemicky Ca, Na (sodnovápenaté) a K (draselné). Vzhledově podobné – tabulkovité, lištovité, barevně bílé, bělošedé, narůžovělé až masově červené,

21 Živce

22 křemen živec křemen živec

23 Živce Barvamléčně bílá, šedavá, růžová až masově červená Barva vrypubílá Průhlednost, výjimečně Průsvitnostano Leskdokonalý Vzhled nekovový Tvrdost6.5 Štěpnostdokonalá Tvardestičky, tabulky, lišty Horninové prostředívšude přítomný Další vlastnostidělitelnost hornin

24 Zeolity, zástupci živců (foidy) Minerály podobné živcům

25 Zeolity, zástupci živců (foidy) Minerály podobné živcům

26 Amfiboly, Pyroxeny

27

28 aktinolit

29 Amfiboly, Pyroxeny skupiny silikátů Fe, Mn, Mg, které jsou makroskopicky obtížně odlišitelné, většinou dle odlišné štěpnosti Barvačerná, zelená, hnědá, zelenohnědá Barva vrypubílá Průhlednost, vzácně Průsvitnostano, někdy Leskano i na štěpnosti i na krystal. pl. Vzhlednekovový Tvrdost6 – 6.5 Štěpnostdokonalá (amf. 120°, px. 90°) Tvarsloupce Horninové prostředíomezeně sedimenty (neodolné) Další vlastnostisnadno zvětrávají

30 Olivín

31 Barvatrávově zelená, zelená, hnědá, žlutohnědá Barva vrypubílá Průhlednostvzácně Průsvitnostčasto Leskna krystalových plochách vysoký Vzhled nekovový Tvrdost6 – 6.5 Štěpnostneštěpný Tvaršpačkovitý Horninové prostředímagmatity Další vlastnostipřeměna serpentinizace (azbest)

32 Skupina granátů (pyrop, almandin, grosular …)

33 Skupina granátů Barvačervená, hnědočervená, rubínová (i zelený) Barva vrypubílá Průhlednostvzácně Průsvitnostvýjimečně Leskna krystalových plochách Vzhled nekovový Tvrdost6 – 6.5 Štěpnostneštěpný Tvarisometrický, kubická symetrie Horninové prostředímagmatity, metamorfity, rýže Další vlastnostineodolný mechanicky i chemicky

34 Slídy - muskovit, biotit (flogopit) muskovit biotit

35 Slídy - muskovit, biotit (flogopit) Barvačirá, zlataváhnědá až černá Barva vrypubílábílá Průhlednostanoněkdy Průsvitnostanoněkdy Leskslídovýslídový Vzhlednekovovýnekovový Tvrdost5-6 Štěpnostdokonalýdokonalý Tvardestičky, tabulky, lístky, šupinky Horninové prostředímuskovit všude přítomný, biotit ne v sedimentech Další vlastnosti muskovit rezistentní, biotit zvětrává

36 Chlority

37 chloritizovaná žula

38 Chlority Barvazelená, hnědá, zelenohnědá Barva vrypubílá Průhlednostvzácně Průsvitnostněkdy Leskdokonalý Vzhled nekovový Tvrdost5 - 6 Štěpnostdokonalá, slídová Tvarlístky, šupinky, vločky, jehličky Horninové prostředímetamorfity Další vlastnosti0

39 Jílové minerály skupina: kaolinitu, illitu a montmorilonitu Skupina submikroskopických významných minerálů, pro které je významná strukturní vrstevní stavba tetraedrů. Minerály identifikovatelné rentgenograficky, rastrovacím mikroskopem, chemicky a dalšími složitými metodami. Významně ovlivňují vlastnosti a chování zemin

40 Glaukonit

41 Turmalín

42 Barvahnědý až černý Barva vrypubílá Průhlednostvzácně Průsvitnostvýjimečně Leskna krystalových plochách dokonalý Vzhled nekovový Tvrdost6 Štěpnostneštěpný Tvartrojboké prismatické sloupce Horninové prostředímimo sedimenty Další vlastnostikřehký


Stáhnout ppt "To jsou ty, které se významně podílejí na stavbě hornin ovlivňují jejich vlastnosti (pevnost, dělitelnost, tvrdost, chemickou odolnost apod.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google