Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Školy české a zahraniční připravil Vojtěch Žák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Školy české a zahraniční připravil Vojtěch Žák."— Transkript prezentace:

1 1 Školy české a zahraniční připravil Vojtěch Žák

2 2 Úvod  po r – v ČR zvýšení zájmu o zahraniční školy Jsou lepší než naše? Zaostáváme za nimi? ! poznatky subjektivní, nesoustavné X spolehlivé, objektivní (evaluace čes. škol v mezinárodním porovnání) Potíž: Česká pedagogická věda po r dostatečně podrobně neporovnala české a zahraniční školství (existuje pouze kniha Vzdělávání a školství ve světě (Průcha 1999))

3 3 Co porovnávat? 1)struktura (architektura) školství 2)fungování školství 3)výsledky vzdělávání (produkty školství)

4 4 1.1 Struktura čes. školství ve srovnání se zahraničním  Klasifikace ISCED = International Standard Classification of Education (vypracovalo UNESCO v 70. letech)  ISCED 0 předškolní = preprimární stupeň … preprimary education  ISCED 1 primární školství (1. – 5. r. ZŠ) … primary education  ISCED 2 nižší střední školství … lower secondary education (6. – 9. r. ZŠ, NG)  ISCED 3 vyšší střední školství... upper secondary education (veškeré SŠ: G, SOŠ, OU)  ISCED 4 postsekundární vzdělávání … postsecondary education (pomaturitní studium na JŠ atd.)  ISCED 5 první stupeň terciárního vzd. … first stage of tertiary ed. (Mgr., Bc., VOŠ)  ISCED 6 druhý stupeň terciárního vzd. … second stage of tertiary ed. (Ph.D.) Obrázek s ISCED.

5 5 1.2 Porovnání struktury u nás se zahraničím  obecně – struktura čes. školství podobná zahraničí  odlišnosti  na úrovni ISCED 2 – v ČR nemáme jednotné vzdělávání (po ukončení 5. nebo 7. r. ZŠ -> 8letá nebo 6letá G) - je to i v Německu a Rakousku X ve většině zemí záp. Evropy (i např. v Japonsku) se zavedlo a udržuje jednotné nižší střední školství - u nás bylo jednotné, ale už není - podle expertů OECD není opuštění jednotnosti veskrze pozitivní Diskuze možných pozitiv a negativ nejednotnosti. (viz Průchu 2002, s. 400 – 401 – Zpráva o národní politice ve vzdělávání – ČR, 1996)

6 6 1.3 Porovnání struktury u nás se zahraničím  existence vyšších odborných škol - po r. 1992, náhražka za nástavbové (pomaturitní) studium - je jich asi 170 (r. 2002), zhruba studentů (r. 2002) - většinou 3leté: marketing, IT, cestovní ruch, bankovnictví, soc. práce, umělecké, … - patří do ISCED 5 – terciární nevysokoškolské vzdělávání - mnohdy ti, kteří se neuměli nebo nechtěli dostat na VŠ, ale chtějí studovat - platí se školné - nejsou příliš zkoumány pedagogickou vědou X v zahraničí buď neexistují v rámci terc. vzd., jinde zahrnuty pod Bc. (podrobněji viz Průchu 2002, s. 401)

7 7 1.4 Porovnání struktury u nás se zahraničím  celkově rozvolňování - dříve SŠ, pak VŠ a mezi nimi nic nebylo Míra vstupu do terciálního vzdělávání (1999) Země % mladých lidí v daném roce terc. vzd. neuniverzitní terc. vzd. univerzitní ČR Německo Švýcarsko Itálie 1 40 Norsko 1 59 Slovensko 3 35 Švédsko 5 65 Japonsko USA v terc. vzd. neuniverzitním ČR jako v Německu, Švýcarsku -v terc. vzd. univerzitním – skuhrání „máme málo vysokoškoláků“ – je to složitější otázka

8 8 1.5 Porovnání struktury u nás se zahraničím  Otázky pro pedagogický výzkum: -Zaručují VOŠ dostatečnou kvalifikaci pro své absolventy? (Uplatní se absolventi na trhu práce?) -Nepřináší existence VOŠ inflaci osvědčení nebo celkové snížení úrovně dosažených kvalifikací?

9 9 2 Fungování škol  Co se zkoumá ve vyučování?  komunikace  činnosti - viz Lze učit fyziku zajímavěji a lépe: Příručka pro učitele 2008, mimo jiné D. Mandíková, s  klima

10 Mezinárodní srovnávání  od r – ČR členem IEA = International Association for the Evaluation of Educational Achievement  TIMSS … třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání (ČR – 1995, 9letí a 13letí)  PISA … mezinárodní výzkum čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti 15letých žáků (ČR – 2000, 2003 a 2006) - u nás zatím evaluovány vzdělávací výsledky v oblasti čtenářské gramotnosti matematiky přírodovědného vzd. ICT - podrobně J. Straková, ÚIV

11 Čtenářské dovednosti žáků ZŠ - čtenářské dovednosti = porozumění textu + operování s ním -r. 1995, 32 zemí -asi 2700 žáků 3. r. ZŠ (populace A) -asi 2800 žáků 8. r. ZŠ (populace B) žáci z ČR zhruba na průměrné úrovni 3. r. ZŠ (populace A) – 14. místo z 32 8. r. ZŠ (populace B) – 17. místo z 32

12 Čtenářské dovednosti žáků ZŠ Průměrné skóry v testu čtenářské gramotnosti (populace B) Země celkové skóry v testu 1. Finsko Francie Švédsko Nový Zéland Maďarsko ČR Norsko Finsko Nizozemí Botswana 330

13 Výsledky v matematice a přírodovědných předmětech u žáků ZŠ -viz Průchu 2002, s viz Lze učit fyziku zajímavěji a lépe: Příručka pro učitele 2008, mimo jiné D. Mandíková, s

14 Evaluace výstupů SŠ: program SET  ÚIV – tzv. žebříček škol – 50 nebo 100 nejlepších  podle vybraných ukazatelů – i vzd. výsledky -úspěšnost absolventů SŠ v přijímačkách na VŠ -náročnost maturity -školou přidaná hodnota -rozsah výuky cizích jazyků -rozsah výuky IT -úspěšnost studentů v olympiádách -prestiž školy podle odborníků a studentů... -procento uspokojeného zájmu o studium  nedozvíme se, co se žáci naučili

15 Úroveň vzdělávacích výsledků českých škol ! výstupy škol nejsou vyhodnocovány porovnáním s tzv. evaluačními standardy, neexistují totiž standardy stanovující měřitelné výstupy vzdělávání -je možné zjistit, jaké vědomosti a dovednosti mají žáci v jednotlivých předmětech ! naučili se žáci to, co se naučit měli? Nepochybný závěr: Mezi českými školami jsou – co do vzd. výsledků – významné rozdíly. Český školský systém není homogenní. -dáno typem prostředí (vesnice X město) – rodina, vzdělání rodičů, … -vybavení škol -kvalita a stabilita učitelského sboru -počet žáků na jednoho učitele značně kolísá (1,1 až 20,4 na SOŠ, 2,4 až 16,9 na G)

16 16 Literatura DVOŘÁK, L. a kol. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Praha: Matfyzpress, (vyjde v prosinci 2008) PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, ISBN


Stáhnout ppt "1 Školy české a zahraniční připravil Vojtěch Žák."

Podobné prezentace


Reklamy Google