Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-09 Téma vzdělávacího materiálu: OMÍTKY 4. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje technologický postup provádění omítek; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:18. 10. 2013 Ověření ve výuce:13. 11. 2013

2 O M Í T K Y 4. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P P R O V Á D Ě N Í O M Í T E K

3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Z Á S A D Y omítky se nanášejí převážně v několika vrstvách, výjimku tvoří jednovrstvý druh spodní vrstva musí být nejpevnější, vrstvy následující jsou postupně měkčí při omítání se čerstvá omítka chrání před přímým sluncem (v horku a suchu je nutno omítku neustále vlhčit) v zimě je možno omítat, jen pokud teplota vzduchu neklesne pod +5°C

4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Z Á S A D Y omítkářské práce se provádějí až po zastřešení stavby, po dokončení instalačních rozvodů (vody, plynu, elektrického vedení a topení) před omítáním fasád musí osazeny všechny výrobky přidružené výroby (okna, dveře, háky, příchytky atd.) a zajištěny před agresivním vlivem malty omítat se smí po řádném sednutí a vyschnutí stavby

5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Ú P R A V Y P O D K L A D U před omítáním vždy omítkáři překontrolují povrchy stěn a stropů podklad nesmí být zašpiněný, zamaštěný olejem ani zaprášený krabice elektrických vypínačů a zásuvek je třeba vyplnit papírem pokud zdivo silně saje vodu, je nutno podklad řádně provlhčit styk dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva nebo zdiva a oceli se překrývá nejméně 200 mm nosičem omítky - obr. 1

6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Ú P R A V Y P O D K L A D U Obr. 1 Úprava styku dřevěné konstrukce se zdivem pro omítání 1 - cihelné výplňové zdivo, 2 - dřevěný sloup, 3 - nosič omítky, 4 - omítka

7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK V N I T Ř N Í O M Í T K Y připevnění a vyvážení latí do koutů, na hrany a na ostění provedení omítníků maltových, ocelových nebo dřevěných - obr. 2 nahazování, strhávání a urovnávání jádrové vrstvy (jádro se nahazuje do ploch mezi omítníky vždy zdola nahoru prudce, aby omítka pevně přilnula k podkladu) na rozích se upevňují úzká prkna, která přesahují líc zdiva o tloušťku jádra - obr. 3

8 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK V N I T Ř N Í O M Í T K Y Obr. 2 Maltové omítníky 1 - lať, 2 - maltový omítník, 3 - maltový terč, 4 - olovnice Obr. 3 Provedení ostrých hran v omítce 1 - omítka, 2 - prkno, 3 - zednická skoba, 4 - pravítko

9 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK nahozené jádro se zatře a strhne 2 m dlouhým prknem (prkno se vede po omítnících zdola nahoru) vyjmutí omítníků a vyspravení omítky štuk (lícní vrstva) se nanáší na zavadlé jádro dřevěným hladítkem v tenké, asi 2 mm tlusté vrstvě vnitřní omítka musí odpovídat jakosti předepsané normou - rovnost plochy se kontroluje latí 2 m dlouhou přípustná odchylka je ± 2 mm

10 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK S T R O J N Í O M Í T Á N Í očištění zdiva od drobných nečistot, zakrytí otvorů a rámů nástřik (prostřik) zdiva osazení latí nebo lišt na ostré hrany a na dělící části stěny nanášení omítací maltové směsi pomocí strojní omítačky v několika vrstvách přitažení PVC hladítkem a hliníkovou latí v délce 2 m

11 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK S T R O J N Í O M Í T Á N Í po zatvrdnutí upravit omítku hliníkovou zazubenou latí do roviny začistit ostění a lehce vyhladit dřevěným hladítkem ocelové lišty v omítce zůstávají, chrání rohy před mechanickým poškozením po dokonalém zatuhnutí se na jádrovou vrstvu nanáší vrchní vrstva omítky

12 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obrazový materiál Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obr. 2, 3 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X.

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 9 1.Jak řešíme úpravu podkladu při styku dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva? 2.Jaká je teplota vzduchu při omítání v zimě? 3.Jak se upraví savý podklad před omítáním? 4.Jak se kontroluje rovnost omítky? 5.Jaká je největší povolená odchylka hotové omítky?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google