Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007 Martin Kubis – TURek © Martin Kubis – TURek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007 Martin Kubis – TURek © Martin Kubis – TURek,"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007 Martin Kubis – TURek © Martin Kubis – TURek,

2 Náplň: Systém hospodaření oddílu a střediska Vedení pokladny Vyúčtování malé akce Správa inventáře © Martin Kubis – TURek,

3 Středisko Hospodářský a právní subjekt – má právní subjektivitu Vlastní majetek a finance Schopnost hradit závazky (dluhy) Ručí za své finance před zákonem © Martin Kubis – TURek,

4 Účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví Evidence příjmů a výdajů finančních prostředků, evidence majetku, pohledávek a závazků střediska Finanční prostředky na běžném účtu a v pokladně © Martin Kubis – TURek,

5 Oddíl Základní výchovné jednotky mohou hospodařit pouze tehdy, dá-li jim k tomu středisko pravomoc Oddílová pokladna – součást pokladny střediska © Martin Kubis – TURek,

6 3. středisko „Zdimíra Touška“ Majetek střediska Pokladna střediska Běžný účet střediska 1. VAT 5. OST7. JIT © Martin Kubis – TURek,

7 Pokladna střediska , , , , , , , , , , ,-0, ,- © Martin Kubis – TURek,

8 Vedení pokladny Pokladní kniha Prvotní doklad – doklad potvrzující nákup Druhotný (účetní) doklad © Martin Kubis – TURek,

9 Pokladní kniha Do pokladní knihy zapisujeme jen tehdy, když máme účetní doklad podložený prvotním dokladem!!! Náležitosti: –Označení „Pokladní kniha“ –Období, za které je pokladna vedena –Označení organizace –Jméno odpovědné osoby, která knihu vede –Počet stran a očíslování stran knihy –Dělení do sloupců… © Martin Kubis – TURek,

10 Pokladní kniha Řád.Datum Doklad číslo Obsah zápisuPříjmy 1234 převod Výdaje 5 Zůstatek 6 Poznámka přenos Strana č. ……… ,50 P-13Príspévek do str ,-4.528, V-23Vstupné 500,-4.028,50 TISÍCE STOVKY HALÉŘE NESMÍ BÝT NIKDY V MÍNUSU!!! © Martin Kubis – TURek,

11 Prvotní doklad ParagonParagon StvrzenkaStvrzenka FakturaFakturaFaktura Jiné potvrzení o nákupu, splňující zákonné náležitosti!!! Bez nich je neplatný!!!Jiné potvrzení o nákupu, splňující zákonné náležitosti!!! Bez nich je neplatný!!! © Martin Kubis – TURek,

12 Náležitosti prvotního dokladu 1.Obsah dodávky zboží (služeb) – počet ks, název zboží + cena za jednotku 2.Cena celkem (sazba daně, cena bez DPH) 3.Datum vystavení dokladu PARAGON Datum uskut. zdanit. plnění: DIČ: Prodávající: (razítko, podpis) Množ.Druh zbožíKč 1Bang D.C. 295,- 19 % © Martin Kubis – TURek,

13 Náležitosti prvotního dokladu 4.Identifikace nebo podpis osoby, která doklad vystavila – není nezbytný! 5.Označení prodávajícího obchodním jménem, sídlo (bydliště, místo podnikání), IČO (DIČ) – funkci plní razítko – Razítko není nezbytné! PARAGON Datum uskut. zdanit. plnění: DIČ: Prodávající: (razítko, podpis) Množ.Druh zbožíKč 1Bang D.C. 295,- 19 % Novák MORIA spol. s r.o. Křenová 8, BRNO Tel.: DIČ: © Martin Kubis – TURek,

14 Účetní doklady Doplňují údaje prvotních dokladů Dokazují oprávněnost manipulace s penězi Náležitosti pro vnitřní organizaci uce. Originální písemnost, stejnopis, průpis Vyhotovovány dle přiložených prvotních dokladů © Martin Kubis – TURek,

15 Náležitosti účetních dokladů 1.Označení účetního dokladu 2.Datum vyhotovení účetního dokladu 3.Označení účastníků obchodu (jména, adresy, IČO) – razítko 4.Peněžní částka (číslem, slovy) 5.Slovní vyjádření účelu platby © Martin Kubis – TURek,

16 Náležitosti účetních dokladů 6.Podpis pokladníka 7.Podpis příjemce (na výdajovém dokladu) 8.Podpis osoby pověřené schvalováním (statutární orgán) 9.Datum a podpis účtovatele © Martin Kubis – TURek,

17 Organizace:Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel …………….Dne ……………. zaúčtoval …………… TextÚčtovací předpis (Dal – účet)Kčhal. © Martin Kubis – TURek, Identifikace účetní jednotky P Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278,50 ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ ~ Úcastnický poplatek Novák

18 Razítko Junák – svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO „ZDIMÍRA TOUŠKA“ OLOMOUC Holická 31/19-SD, Olomouc IČO: ev.č PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ………………..ze dne ……………… Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Přijato od …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal: © Martin Kubis – TURek,

19 Druhy účetních dokladů Příjmový pokladní doklad / zjednodušenýPříjmový pokladní doklad / zjednodušenýPříjmový pokladní doklad zjednodušenýPříjmový pokladní doklad zjednodušený Výdajový pokladní doklad / zjednodušenýVýdajový pokladní doklad / zjednodušenýVýdajový pokladní dokladzjednodušenýVýdajový pokladní dokladzjednodušený Výpis z běžného účtuVýpis z běžného účtu FakturaFaktura © Martin Kubis – TURek,

20 ODBĚRATEL Faktura U identifikace odběratele musí být celý název!!! Adresování na fyzickou osobu!!! Zápis do Obchodního rejstříku Junák – svaz skautů a skautek ČR Středisko „Zdimíra Touška“ Olomouc Holická 31/19-SD OLOMOUC Junák – svaz skautů a skautek ČR Středisko „Zdimíra Touška“ Olomouc Martin Kubis, Holická 31/19-SD, Olomouc © Martin Kubis – TURek,

21 Označení dodávky Jedn. množství Množství Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem DPH % DPH Kč Celkem Kč s DPH DPH Kč Bez daně Kč Počet příloh Fakturoval DPH 0 % XXX Telefon DPH% Telefax Peněžní ústav Číslo účtu FAKTURA – daňový doklad Dodavatel IČ DIČ Faktura číslo Konstantní symbol HS – objednávka číslo / Odběratel IČDIČ Způsob dopravyvlastnínákladnípoštou Příjemce Místo vyskladněníMísto určení Dodací list č: Datum splatnosti Forma úhrady Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdan. plnění DPH%K úhradě celkem Kč Razítko a podpis © Martin Kubis – TURek,

22 Číslování uce dokladů Účetní doklad musí mít jednoznačnou identifikaci prostřednictvím svého čísla VPD 1 V-1 V001 V01/07 © Martin Kubis – TURek,

23 Opravy účetních záznamů Osoba odpovědná za provedení opravy Okamžik provedení opravy Obsah opravovaného termínu před a po opravě musí být čitelný!!! © Martin Kubis – TURek,

24 Organizace:Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel …………….Dne ……………. zaúčtoval …………… TextÚčtovací předpis (Dal – účet)Kčhal. © Martin Kubis – TURek, Identifikace účetní jednotky P Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278,50 ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ ~ Úcastnický poplatek Novák Opravil Novák,

25 Organizace:Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel …………….Dne ……………. zaúčtoval …………… TextÚčtovací předpis (Dal – účet)Kčhal. © Martin Kubis – TURek, Identifikace účetní jednotky P Martin KUBIS, Smetanova 907/12, , OLOMOUC =1.278,50 ~Jedentisícdvestesedmdesátosmkorun 50/100. ~ ~ Úcastnický poplatek Novák STORNO

26 Vyúčtování malé akce Rozpočet akce Příjmy: –Účastnické poplatky –Příspěvek střediska –Dotace –Dar Výdaje: –Cestovné –Vstupné –Potraviny –Materiál na program © Martin Kubis – TURek,

27 Rozpočet akce pro 10 lidí Výdaje: –C–Cestovné1.000,- –V–Vstupné 250,- –P–Potraviny2.000,- –M–Materiál 500, ,- Příjmy: –Ú–Účastníci (10)?????? –S–Středisko1.000, , – == / ,- Kč/osoba Rezerva?!! © Martin Kubis – TURek,

28 Po akci Vyúčtování akce dle skutečnosti Vyúčtování předat hospodáři Dořešit přeplatek / nedoplatek Co s přebytkem? Vrátit Nechat v pokladně Je-li akce dotovaná, nesmí skončit přebytkem! © Martin Kubis – TURek,

29 Inventář Evidence majetku DDHM = – Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok © Martin Kubis – TURek,

30 Firma (razítko)Karta č.: …………….. INVENTÁRNÍ KARTA DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ČísloNázev Datum pořízení Počet kusů Ocenění Dat. a způsob vyřazení Pozn. 001Sekera malá ,- 002Stan HUDY S ,- Junák – svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO „ZDIMÍRA TOUŠKA“ OLOMOUC Holická 31/19-SD, Olomouc IČO: ev.č © Martin Kubis – TURek,

31 Organizace:Příjmový pokladní doklad č.: ……………………… ze dne…………………….. 200…… přílohy: …….. Přijato od (jméno a adresa) ……………………………………………………… Přijato…………………………Kč ………….hal., slovy ÚČETNÍ DOKLAD ze dne ………………………… č. …………………………… účel platby schválil rozpočtová skladba podpis pokladníka Dne …………… přezkoušel …………….Dne ……………. zaúčtoval …………… TextÚčtovací předpis (Dal – účet)Kčhal. © Martin Kubis – TURek,

32 PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ………………..ze dne ……………… Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Přijato od …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal: © Martin Kubis – TURek,

33 VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. ………………..ze dne ……………… Firma: DIČ: Cena bez DPH + ……..% DPH Celkem Kč Slovy Vyplaceno komu …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………DIČ: …………………………………… Účel platby …………………………………………………………………………………… Přijal:Vydal: © Martin Kubis – TURek,

34 Organizace - firma Vyplaceno (jméno a adresa) Průkaz totožnostiCelkem Kčh slovy Účel výplatyRozpočtová skladba Schválil(i)Podpis příjemcePodpis pokladníka ÚČETNÍ DOKLAD ze dnečísl. Text Účtovací předpis (Má dáti-účet) Kč h DPH %DPH KčBez daně KčPřezkoušel Dne Zaúčtoval Dne VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD číslo ze dne rok Přílohy: © Martin Kubis – TURek,


Stáhnout ppt "Hospodaření Pro čekatelský kurz PřeSpaTníK 2007 Martin Kubis – TURek © Martin Kubis – TURek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google