Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Totalitní režimy projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Totalitní režimy projekt."— Transkript prezentace:

1 Totalitní režimy projekt

2 Totalita vyžaduje aktivní souhlas
Nedemokratická, autoritativní forma vlády - projevuje se masivní ideologickou propagandou, terorem a brutalitou Usiluje o „totální“, naprostou moc - zasahuje do všech stránek veřejného života a vylučuje z něho ty, kteří nejsou schopni či ochotni akceptovat jeho ideologizovanou podobu Totalita vyžaduje aktivní souhlas

3 Politická ideologie Soustava názorů, idejí a postojů, které zastávají určité sociální skupiny usilující o politickou moc.

4 Demokracie Systém, v němž existuje a svobodně působí více politických stran nebo skupin, které vzájemným střetáváním a relativní rovnováhou tvoří mechanismus politické moci typický pro moderní demokratické zřízení Politický pluralismus: Existence více politických stran a každá strana má šanci převzít nenásilně moc ve státě formou volebního vítězství a to v rámci podmínek daných demokratickou ústavou.

5 Totalita Totalitní stát plně ovládá ekonomiku potlačuje svobodu slova
Totalitární režimy nebo hnutí drží politickou moc skrze ideologii a propagandu šířenou přes státem ovládaná média a kult osobnosti Totalitní stát plně ovládá ekonomiku potlačuje svobodu slova potlačuje kritiku režimu

6 Totalitní režimy fascis - svazek
Fašismus (italsky fascismo) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření fascis - svazek První fašistická organizace – Svazky italských spolubojovníků 1919

7 Charakteristika fašizmu
Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce Proklamuje snahu o udržení disciplíny a plynulého chodu státu Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini) V čele státu požaduje silného vůdce (vůdcovský princip) K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury

8 Nacizmus Nacionální socializmus zkráceným výrazem nacizmus (Nacionální socializmus) Je totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem

9 Klíčové vlastnosti nacistické ideologie
Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu , fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu) Uplatňuje tzv. rasovou hygienu, což znamená separaci a genocidu / např. konečné řešení židovské otázky / - šoa, holokaust

10 Klíčové vlastnosti nacistické ideologie
Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (zneužití filosofie F. Nietzscheho). Odstranění politické plurality, demokracie Vůdcovský princip Pro odpůrce režimu – koncentrační tábory březen vznik prvního koncentračního tábora v Dachau

11 ŠOA Biblický výraz šoa (hebrejsky zničení, záhuba, zmar),, je omezen na druhou světovou válku zaměřený na židovské obyvatelstvo.

12 Holocaust Pronásledování a genocida Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné. Milióny mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jež hlásala nadřazenost tzv. "germánské rasy".

13 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST
Heinrich Himmler- říšský vůdce SS, velitel německé policie, tvůrce systému koncentračních táborů

14 MUŽI ODPOVĚDNÍ ZA HOLOCAUST
Adolf Eichmann- vůdce gestapa v Berlíně, řídil transporty do vyhlazovacích táborů Reinhard Heydrich- řídil Einsatzgruppen, konečné řešení židovské otázky zastupující říšský protektor

15 Řešení židovské otázky
R.Heydrich plán k vytvoření ghett- první krok ke konečnému cíli Varšava osob Lodž, Lvov, Minsk, Terezín K.H. Frank- trest smrti pro ty, jež opustí ghetto i pro jejich pomocníky persekuce, zákazy, povinnost nosit hvězdu od šesti let -industrializace (vše se dál zpracovává) -byrokracie (nikdo není odpovědný) -dehumanizace oběti (pouze čísla) 4 fáze-nazvání oběti, vyvlastnění, koncentrace, vyhlazení obětí

16 Terezín 1780- jako pevnost- 2 části
nacházel se na hranicích protektorátu žilo zde 7300 obyvatel- prošlo lidí, zemřelo První transport Zavazadlo 50 kg Členové rodin žili odděleně Nedostatek hygieny, jídla Mnoho nemocí, hmyzu, epidemie tyfu, Židé z Evropy Židovská samospráva Evakuační transporty

17 Terezín Významné osobnosti : Arnošt Lustig Helga Weissová- Hošková
Petr Ginz Fr. Zelenka K.Poláček Lustig

18 Komunizmus jako ideologie
z latinského communis = „společný“ Je to politická ideologie hlásající společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Označuje: stav společnosti, jehož dosažení komunisté prosazují komunistický režim, tedy politický režim států ovládaných komunistickými stranami. Soukromé vlastnictví mohou vykořisťovaní zrušit jen násilím.

19 Charakteristika Společné vlastnictví výrobních prostředků
Důraz na rodinu Školství podřízené jedné ideologii Propaganda a media je zaměřena na propagaci ideologie Persekuce lidí nesouhlasící s oficiální ideologií - nepotřební a nebezpeční lidé „staré epochy“ jsou vymazáni Existence jediné politické strany – „státostrany“, která má monopol na „pravdu“ a politická rozhodování Rudolf Franz Ferdinand Höss

20 Cenzura fotografií

21 Procesy padesátých let
Procesy s vysokými funkcionáři KSČ - kdysi vnímány jako vrchol represí komunistického režimu v Československu, ale funkcionáři tvořili velmi malé procento obětí Většinu obětí představovali lidé, kteří neměli s KSČ nic společného, proti režimu se pokoušeli bojovat nebo byli režimem z různých důvodů vnímáni jako potenciální odpůrci či nespolehlivé živly.

22 Politické procesy Soudy za politickou činnost– často vykonstruované nebo vyprovokované Soudy za hospodářskou činnost – "odhalování viníků" z řad odpůrců režimu a odhalování příčin hospodářských potíží a neúspěchů Soudy za verbální politické činy - "protistátní výroky", "urážky" hlavy státu a spojenců, rozšiřování "nepravdivých" a "poplašných" zpráv či "pobuřování".

23 Nejznámější politické procesy
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským proces s Miladou Horákovou a spol. proces s generálem Heliodorem Píkou

24 Důležitá data 1948 – komunistický převrat, Vítězný únor
 50 léta - Éra stalinismu 1968 – Pražské jaro 1968 – okupace vojsky varšavské smlouvy 70 – 80. léta – období normalizace 1980– krize, přestavba společnosti / Prerestrojka v SSSR/ Sametová revoluce


Stáhnout ppt "Totalitní režimy projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google