Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRANSFER TECHNOLOGIÍ. HODNOCENÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRANSFER TECHNOLOGIÍ. HODNOCENÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 TRANSFER TECHNOLOGIÍ. HODNOCENÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

2 Ochrana duševního vlastnictví

3 Autorské právo Autorské právo Průmyslové vlastnictví – patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranná označení, … Průmyslové vlastnictví – patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranná označení, … Otevřené standardy (commons), obchodní tajemství, trh duševního vlastnictví Otevřené standardy (commons), obchodní tajemství, trh duševního vlastnictví Oceňování nehmotných statků Oceňování nehmotných statků Patentové databáze jako zdroj důležitých inovací Patentové databáze jako zdroj důležitých inovací 19.-20.10.2010 3FREE - VaVaI, TT

4 Inovace a duševní vlastnictví CUKIER K.: A survey of patents and technology, The Economist, October 22, 2005 CUKIER K.: A survey of patents and technology, The Economist, October 22, 2005 nové nápady jsou zdrojem inovace, které se staly nejdůležitějším zdrojem ekonomického růstu nové nápady jsou zdrojem inovace, které se staly nejdůležitějším zdrojem ekonomického růstu cca ¾ hodnoty veřejně obchodovatelných společností v USA jsou nehmotná aktiva cca ¾ hodnoty veřejně obchodovatelných společností v USA jsou nehmotná aktiva Celosvětové příjmy z duševního vlastnictví 19.-20.10.2010 4FREE - VaVaI, TT

5 Prosazování otevřených inovací nové obchodní modely v „průmyslu“ duševního vlastnictví a na nich založené firmy, které vytvářejí trh nápadů, na kterém pak působí jako zprostředkovatelé nové obchodní modely v „průmyslu“ duševního vlastnictví a na nich založené firmy, které vytvářejí trh nápadů, na kterém pak působí jako zprostředkovatelé koncept otevřených inovací se prosazuje u stále většího počtu firem koncept otevřených inovací se prosazuje u stále většího počtu firem 19.-20.10.2010 5FREE - VaVaI, TT

6 Důvody změn I velké firmy ochotnější využívat inovačních nápadů, které vznikly jinde. Vertikální integrace se stává minulostí. Otevírá se prostor pro malé firmy, které perfektně zvládají úzce zaměřené technologie, patentují výsledky své práce a prodávají licence. I velké firmy ochotnější využívat inovačních nápadů, které vznikly jinde. Vertikální integrace se stává minulostí. Otevírá se prostor pro malé firmy, které perfektně zvládají úzce zaměřené technologie, patentují výsledky své práce a prodávají licence. Řada firem vytváří více inovačních podnětů, než je schopna využít. Investice do VaV jsou stále krátkodobější. Jednou z možností, jak zvýšit jejich návratnost, je licencování technologií. Řada firem vytváří více inovačních podnětů, než je schopna využít. Investice do VaV jsou stále krátkodobější. Jednou z možností, jak zvýšit jejich návratnost, je licencování technologií. 19.-20.10.2010 6FREE - VaVaI, TT

7 Důvody změn Zákazníci vyžadují interoperabilitu, ta často vyžaduje sdílení patentů nebo křížové licence. Zákazníci vyžadují interoperabilitu, ta často vyžaduje sdílení patentů nebo křížové licence. Generování intelektuálního kapitálu je méně kapitálově náročné a proto je atraktivní pro vznikající firmy. Rizikový kapitál, který do takových firem investuje, často vyžaduje patentování –aby byla blokována konkurence a aby vznikla aktiva, která je možné v případě prodeje firmy zahrnout do její hodnoty. Generování intelektuálního kapitálu je méně kapitálově náročné a proto je atraktivní pro vznikající firmy. Rizikový kapitál, který do takových firem investuje, často vyžaduje patentování –aby byla blokována konkurence a aby vznikla aktiva, která je možné v případě prodeje firmy zahrnout do její hodnoty. 19.-20.10.2010 7FREE - VaVaI, TT

8 Některé důsledky Součástí vývojových týmů nových technologických výrobků se kromě inženýrů stávají právníci Součástí vývojových týmů nových technologických výrobků se kromě inženýrů stávají právníci Hromadění patentů se často stává nejen ochranou vlastních vynálezů, ale i obranou proti konkurentům. Při velkém množství patentů je skoro nemožné vyhnout se porušení něčích práv, je tedy nutná sebeobrana a ta je často založena na vyvažování Hromadění patentů se často stává nejen ochranou vlastních vynálezů, ale i obranou proti konkurentům. Při velkém množství patentů je skoro nemožné vyhnout se porušení něčích práv, je tedy nutná sebeobrana a ta je často založena na vyvažování 19.-20.10.2010 8FREE - VaVaI, TT

9 Některé důsledky Počet patentů roste s růstem nákladů na VaV; technologické firmy v oblasti IT registrují skoro dva patenty na každý milión dolarů investovaných do VaV. Počet patentů roste s růstem nákladů na VaV; technologické firmy v oblasti IT registrují skoro dva patenty na každý milión dolarů investovaných do VaV. Počet patentů roste dokonce rychleji než výdaje na VaV, to znamená, že roste počet „levných“ patentů. Počet patentů roste dokonce rychleji než výdaje na VaV, to znamená, že roste počet „levných“ patentů. Asi jen 5% patentů přináší skutečnou hodnotu a jen malá část z nich se podílí na převážné většině příjmů z patentů. Asi jen 5% patentů přináší skutečnou hodnotu a jen malá část z nich se podílí na převážné většině příjmů z patentů. 19.-20.10.2010 9FREE - VaVaI, TT

10 Obchodní model patenty jsou při ochraně inovací často méně účinné než utajení a rychlé uvedení na trh patenty jsou při ochraně inovací často méně účinné než utajení a rychlé uvedení na trh aby byl obchodní model založený na prodeji licencí dlouhodobě úspěšný, musí být doprovázen doplňujícími produkty nebo službami (know-how apod.), které kupci licence pomohou k rychlému vstupu na trh. Místo seznamu přísad je třeba prodávat kompletní recepty aby byl obchodní model založený na prodeji licencí dlouhodobě úspěšný, musí být doprovázen doplňujícími produkty nebo službami (know-how apod.), které kupci licence pomohou k rychlému vstupu na trh. Místo seznamu přísad je třeba prodávat kompletní recepty tři možnosti užití duševního vlastnictví firmy: tři možnosti užití duševního vlastnictví firmy: využití ve vlastních produktech bez dalších příjmů z užití IP využití ve vlastních produktech bez dalších příjmů z užití IP prosazování patentových nároků vůči ostatním prosazování patentových nároků vůči ostatním prodej licencí prodej licencí 19.-20.10.2010 10FREE - VaVaI, TT

11 „Obecné vlastnictví“ (commons) leden 2005: firma IBM uvolnila 500 patentů pro komunitu „open source“ softwaru - nadměrná patentová ochrana se stává překážkou inovací; krátce poté udělaly podobný krok I další firmy – Nokia, RedHat, Computer Associates a Sun Microsystems leden 2005: firma IBM uvolnila 500 patentů pro komunitu „open source“ softwaru - nadměrná patentová ochrana se stává překážkou inovací; krátce poté udělaly podobný krok I další firmy – Nokia, RedHat, Computer Associates a Sun Microsystems Creative Commons – CC místo © Creative Commons – CC místo © každé vylepšení je k dispozici všem členům komunity; jediným způsobem prosazování je správná kultura komunity každé vylepšení je k dispozici všem členům komunity; jediným způsobem prosazování je správná kultura komunity 19.-20.10.2010 11FREE - VaVaI, TT

12 Důvody pro otevřené standardy ve prospěch otevřených standardů lze uvést několik argumentů: ve prospěch otevřených standardů lze uvést několik argumentů: růst komplexity: ve snaze po udržení konkurenceschopnosti firmy přidávají do svých výrobků nové prvky, ale k tomu často potřebují využít inovací vzniklých jinde; růst komplexity: ve snaze po udržení konkurenceschopnosti firmy přidávají do svých výrobků nové prvky, ale k tomu často potřebují využít inovací vzniklých jinde; konvergence: multimediální aplikace, např. nabídka televizních programů po telefonu konvergence: multimediální aplikace, např. nabídka televizních programů po telefonu disagregace a specializace, rostoucí modularita a zaměnitelnost. disagregace a specializace, rostoucí modularita a zaměnitelnost. 19.-20.10.2010 12FREE - VaVaI, TT

13 Změna role a trh IP změna role duševního vlastnictví: místo statku využívaného vlastníkem pro vlastní činnost (= uzavřená inovace) se stává vstupem do sítě inovačních firem sdružených v klastrech změna role duševního vlastnictví: místo statku využívaného vlastníkem pro vlastní činnost (= uzavřená inovace) se stává vstupem do sítě inovačních firem sdružených v klastrech vzniká trh duševního vlastnictví; efektivní sdílení, které vytváří přidanou hodnotu v inovacích, vyžaduje, aby existoval trh vlastnických práv, efektivní trhy jsou však podmíněny existencí institucí, které se vyvíjejí jen pomalu. vzniká trh duševního vlastnictví; efektivní sdílení, které vytváří přidanou hodnotu v inovacích, vyžaduje, aby existoval trh vlastnických práv, efektivní trhy jsou však podmíněny existencí institucí, které se vyvíjejí jen pomalu. 19.-20.10.2010 13FREE - VaVaI, TT

14 Co dál? pro informační věk jsou myšlenky tím, čím byly fyzické zdroje pro průmyslový věk: zdrojem ekonomického rozvoje pro informační věk jsou myšlenky tím, čím byly fyzické zdroje pro průmyslový věk: zdrojem ekonomického rozvoje nadměrně přísný systém ochrany duševního vlastnictví může brzdit technologický pokrok nadměrně přísný systém ochrany duševního vlastnictví může brzdit technologický pokrok musíme podporovat disruptivní inovace, které ohrožující existující řád, ale potřeba ochrany myšlenek se nesmí stát omluvou pro nenasytnost musíme podporovat disruptivní inovace, které ohrožující existující řád, ale potřeba ochrany myšlenek se nesmí stát omluvou pro nenasytnost nalezení správné rovnováhy je úkolem pro průmysl, politiky i veřejnost nalezení správné rovnováhy je úkolem pro průmysl, politiky i veřejnost 19.-20.10.2010 14FEE - VaVaI, TT

15 19.-20.10.2010 15FREE - VaVaI, TT DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví

16 Autorské právo Autorská práva včetně počítačových programů Autorská práva včetně počítačových programů Práva související s právem autorským Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze Právo pořizovatele databáze 19.-20.10.2010 16FREE - VaVaI, TT

17 Průmyslové vlastnictví Výsledky tvůrčí činnosti Vynálezy Vynálezy Užitné vzory Užitné vzory Průmyslové vzory Průmyslové vzory Topografie polovodičů Topografie polovodičů Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat 19.-20.10.2010 17FREE - VaVaI, TT

18 Ochranná označení Ochranné známky Ochranné známky Označení původu zboží Označení původu zboží Obchodní jména Obchodní jména 19.-20.10.2010 18FREE - VaVaI, TT

19 Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži Obchodní tajemství Obchodní tajemství Know-how Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu Práva na ochranu osobitosti subjektu Ochrana osobnosti fyzické osoby Ochrana osobnosti fyzické osoby Ochrana dobré pověsti právnické osoby Ochrana dobré pověsti právnické osoby Právo na ochranu osobních údajů Právo na ochranu osobních údajů 19.-20.10.2010 19FREE - VaVaI, TT

20 Oceňování nehmotných statků Tvorba ceny licence – viz brožura CeTT, str. 15-52 Tvorba ceny licence – viz brožura CeTT, str. 15-52 19.-20.10.2010 20FREE - VaVaI, TT

21 Vyjednávací prostor 19.-20.10.2010 21FREE - VaVaI, TT cenová pozice majitele cenová pozice zájemce maximální hranice zájemce minimální hranice majitele PROSTOR PRO CENOVÁ JEDNÁNÍ

22 Cenová pozice vlastníka modely k ocenění licence modely k ocenění licence nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? výnosový: kolik příjmů licence přinese? výnosový: kolik příjmů licence přinese? 19.-20.10.2010 22FREE - VaVaI, TT

23 Nákladový model Očekáváme minimálně pokrytí vynaložených nákladů Očekáváme minimálně pokrytí vynaložených nákladů Mzdové, stroje a další prostředky, míra jejich využití, externí služby, náklady průmyslově-právní ochrany Mzdové, stroje a další prostředky, míra jejich využití, externí služby, náklady průmyslově-právní ochrany 19.-20.10.2010 23FREE - VaVaI, TT

24 Očekávané náklady Kolik bude stát udržování patentu v budoucnosti? Kolik bude stát udržování patentu v budoucnosti? 19.-20.10.2010 24FREE - VaVaI, TT

25 Srovnávací model Kolik lze získat na trhu licencí? Kolik lze získat na trhu licencí? Podobné licenční smlouvy vlastníka Podobné licenční smlouvy vlastníka Obdobné cizí transakce – komerční databáze Obdobné cizí transakce – komerční databáze Průměrná oborová data Průměrná oborová data 19.-20.10.2010 25FREE - VaVaI, TT

26 Cenová pozice zájemce modely ocenění: modely ocenění: Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu? Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu? 19.-20.10.2010 26FREE - VaVaI, TT

27 Srovnatelné ceny Oborová data – rozpětí licenčních sazeb (v % čistých tržeb) Oborová data – rozpětí licenčních sazeb (v % čistých tržeb) Vlastní zkušenosti Vlastní zkušenosti Průzkum trhu Průzkum trhu 19.-20.10.2010 27FREE - VaVaI, TT

28 Ekonomická únosnost Je cena licence přijatelná vzhledem k očekávaným ziskovým maržím? Je cena licence přijatelná vzhledem k očekávaným ziskovým maržím? Máme dodatečné zdroje pro přizpůsobení výrobních kapacit apod.? Máme dodatečné zdroje pro přizpůsobení výrobních kapacit apod.? Jaký by byl zisk z alternativní jiné výroby (ztráta příležitosti) Jaký by byl zisk z alternativní jiné výroby (ztráta příležitosti) 19.-20.10.2010 28FREE - VaVaI, TT

29 Náklady vlastního vytvoření Jaké by byly náklady na vytvoření podobného řešení? Jaké by byly náklady na vytvoření podobného řešení? Je tato alternativa schůdná vzhledem k času a situaci na trhu? Je tato alternativa schůdná vzhledem k času a situaci na trhu? Neriskujeme porušení práv? Neriskujeme porušení práv? 19.-20.10.2010 29FREE - VaVaI, TT

30 Cenová pozice vlastníka 19.-20.10.2010 30FREE - VaVaI, TT

31 Cenová pozice zájemce 19.-20.10.2010 31FREE - VaVaI, TT

32 Vyjednávací prostor 19.-20.10.2010 32FREE - VaVaI, TT

33 Zdroje dalších informací Přehled základních právních předpisů upravujících právo duševního vlastnictví Přehled základních právních předpisů upravujících právo duševního vlastnictví http://rko.zcu.cz/file/dv.doc http://rko.zcu.cz/file/dv.doc http://rko.zcu.cz/file/dv.doc http://rko.zcu.cz/file/autor.doc http://rko.zcu.cz/file/autor.doc http://rko.zcu.cz/file/autor.doc Komercializace duševního vlastnictví ve veřejných výzkumných institucích, Inženýrská akademie ČR, 2005, ISBN 80-85918-96-X Komercializace duševního vlastnictví ve veřejných výzkumných institucích, Inženýrská akademie ČR, 2005, ISBN 80-85918-96-X Materiály ÚPV, http://www.upv.cz Materiály ÚPV, http://www.upv.czhttp://www.upv.cz J. Kubíček, P. Svačina: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, 2006, http://www.cett.cz J. Kubíček, P. Svačina: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, 2006, http://www.cett.czhttp://www.cett.cz 19.-20.10.2010 33FREE - VaVaI, TT

34 Spolupráce podniků s výzkumem

35 Modely spolupráce V&V - podnik Klasický model Klasický model Tržní model Tržní model Partnerský model Partnerský model 19.-20.10.2010 35FREE - VaVaI, TT

36 Klasický model V&V vyvine nový produkt. Výzkumník se nestará o to, co podniky potřebují, snaží se vyvinout něco, co budou moci později podniky využít. Tato strategie se charakterizuje jako tlak výzkumu. V&V vyvine nový produkt. Výzkumník se nestará o to, co podniky potřebují, snaží se vyvinout něco, co budou moci později podniky využít. Tato strategie se charakterizuje jako tlak výzkumu. Řízení procesu interakce je v rukou výzkumníka, protože jen on má veškeré znalosti potřebné k provedení výzkumu, jehož výsledek může využít podnik. Ohnisko výzkumu je monodisciplinární. Výzkumník provádí výzkum v oblasti své odbornosti nebo již vyvinul produkt nebo dokončil výzkumnou zprávu a nyní hledá pro svůj výsledek využití. Řízení procesu interakce je v rukou výzkumníka, protože jen on má veškeré znalosti potřebné k provedení výzkumu, jehož výsledek může využít podnik. Ohnisko výzkumu je monodisciplinární. Výzkumník provádí výzkum v oblasti své odbornosti nebo již vyvinul produkt nebo dokončil výzkumnou zprávu a nyní hledá pro svůj výsledek využití. 19.-20.10.2010 36FREE - VaVaI, TT

37 Klasický model Produkt může být nabídnut prostřednictvím vzdělávacích programů, seminářů, veletrhů, workshopů apod. Produkt může být nabídnut prostřednictvím vzdělávacích programů, seminářů, veletrhů, workshopů apod. Výzkumník si zachovává autonomii ve volbě tématu svého výzkumu. Podnik si pak osvojuje vzniklé znalosti. Výzkumník si zachovává autonomii ve volbě tématu svého výzkumu. Podnik si pak osvojuje vzniklé znalosti. Mohou vzniknout nové výzkumné projekty, což zvýší vědecký výkon výzkumníka a vytvoří dodatečné finanční zdroje pro výzkum. Mohou vzniknout nové výzkumné projekty, což zvýší vědecký výkon výzkumníka a vytvoří dodatečné finanční zdroje pro výzkum. 19.-20.10.2010 37FREE - VaVaI, TT

38 Tržní model Výzkumník má zájem o uplatnění výsledků svého výzkumu. Bere v úvahu potřeby trhu a vytváří specifické produkty. Výzkumník má zájem o uplatnění výsledků svého výzkumu. Bere v úvahu potřeby trhu a vytváří specifické produkty. Podnik pod tlakem trhu hledá řešení svých problémů ve V&V. Kontaktuje výzkumníky, kteří pracují v oblastech blízkých jejich problému. Tato strategie se charakterizuje jako tah trhu. Podnik pod tlakem trhu hledá řešení svých problémů ve V&V. Kontaktuje výzkumníky, kteří pracují v oblastech blízkých jejich problému. Tato strategie se charakterizuje jako tah trhu. 19.-20.10.2010 38FREE - VaVaI, TT

39 Tržní model V zájmu výzkumníka je, aby získal pro svou organizaci (a pro sebe) potřebné zdroje. Ty lze získat poskytováním specializovaných služeb podnikům. Protože podnik má zájem o výsledky výzkumu, je výzkumník sice zodpovědný za řízení projektu, ale management podniku se ho zúčastní. Tím se vytváří zpětná vazba. V zájmu výzkumníka je, aby získal pro svou organizaci (a pro sebe) potřebné zdroje. Ty lze získat poskytováním specializovaných služeb podnikům. Protože podnik má zájem o výsledky výzkumu, je výzkumník sice zodpovědný za řízení projektu, ale management podniku se ho zúčastní. Tím se vytváří zpětná vazba. 19.-20.10.2010 39FREE - VaVaI, TT

40 Tržní model Ohnisko výzkumu může být multi- nebo interdisciplinární, spoluúčast různých disciplin může přispět k vytvoření produktu, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům zákazníka. Ohnisko výzkumu může být multi- nebo interdisciplinární, spoluúčast různých disciplin může přispět k vytvoření produktu, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům zákazníka. V tomto modelu je vzájemný vztah plánovitý. Jsou-li známé požadavky trhu, je možné vytvořit program a definovat průběh výzkumných činností. Indikátorem úspěchu je uspokojení klienta. V tomto modelu je vzájemný vztah plánovitý. Jsou-li známé požadavky trhu, je možné vytvořit program a definovat průběh výzkumných činností. Indikátorem úspěchu je uspokojení klienta. 19.-20.10.2010 40FREE - VaVaI, TT

41 Partnerský model Nové ekonomické a sociální trendy ovlivňují jak podniky, tak V&V. Oba typy organizací se musí připravovat na budoucnost. Podniky se stávají otevřenějšími a V&V začínají promýšlet svou roli v nové realitě. Nové ekonomické a sociální trendy ovlivňují jak podniky, tak V&V. Oba typy organizací se musí připravovat na budoucnost. Podniky se stávají otevřenějšími a V&V začínají promýšlet svou roli v nové realitě. V partnerském modelu se hledá rovnováha mezi nabídkou vytvářenou univerzitami nebo výzkumnými ústavy a požadavky, které vznikají nebo mohou v blízké budoucnosti vzniknout na trhu. V tomto modelu se oba partneři snaží o vytvoření společné, vzájemně výhodné strategie. V partnerském modelu se hledá rovnováha mezi nabídkou vytvářenou univerzitami nebo výzkumnými ústavy a požadavky, které vznikají nebo mohou v blízké budoucnosti vzniknout na trhu. V tomto modelu se oba partneři snaží o vytvoření společné, vzájemně výhodné strategie. 19.-20.10.2010 41FREE - VaVaI, TT

42 Partnerský model Zodpovědnost za řízení procesu mají oba partneři. Rozhodnutí ovlivní obě organizace a přijímají se proto po oboustranném souhlasu. Ohnisko výzkumu je stále interdisciplinární, ale důraz je kladen na integrované činnosti, které vedou ke vzniku inovace. Zodpovědnost za řízení procesu mají oba partneři. Rozhodnutí ovlivní obě organizace a přijímají se proto po oboustranném souhlasu. Ohnisko výzkumu je stále interdisciplinární, ale důraz je kladen na integrované činnosti, které vedou ke vzniku inovace. 19.-20.10.2010 42FREE - VaVaI, TT

43 Vztah obou partnerů je symbiotický, to je takový, v němž jsou dva různí partneři na sobě navzájem závislí při snaze o dosažení určité výhody. V&V a podnik tedy vytvářejí vzájemně výhodný vztah za účelem inovace produktu nebo procesu. Vztah obou partnerů je symbiotický, to je takový, v němž jsou dva různí partneři na sobě navzájem závislí při snaze o dosažení určité výhody. V&V a podnik tedy vytvářejí vzájemně výhodný vztah za účelem inovace produktu nebo procesu. V&V má znalosti a podnik má trh, na němž se mohou uplatnit výsledky plynoucí z využití těchto znalostí. V&V a podnik spolu musí komunikovat a vyměňovat si informace. V&V má znalosti a podnik má trh, na němž se mohou uplatnit výsledky plynoucí z využití těchto znalostí. V&V a podnik spolu musí komunikovat a vyměňovat si informace. Partnerský model 19.-20.10.2010 43FREE - VaVaI, TT

44 Financování výzkumu je často podpořeno vládou, protože výsledky partnerství přispívají k místnímu nebo regionálnímu ekonomickému rozvoji. Pro usnadnění a posílení spolupráce v tomto modelu se často vytvářejí takové mechanismy jako inkubátory technologických firem, spin-off podniky, střediska transferu technologií, technologické parky. Financování výzkumu je často podpořeno vládou, protože výsledky partnerství přispívají k místnímu nebo regionálnímu ekonomickému rozvoji. Pro usnadnění a posílení spolupráce v tomto modelu se často vytvářejí takové mechanismy jako inkubátory technologických firem, spin-off podniky, střediska transferu technologií, technologické parky. Partnerský model 19.-20.10.2010 44FREE - VaVaI, TT

45 Indikátorem úspěchu procesu spolupráce je úspěch klienta při zavedení produktu, založeného na výsledcích výzkumu, na trh, a rozšíření znalostí výzkumníků, často jiných oblastech. Indikátorem úspěchu procesu spolupráce je úspěch klienta při zavedení produktu, založeného na výsledcích výzkumu, na trh, a rozšíření znalostí výzkumníků, často jiných oblastech. Partnerský model 19.-20.10.2010 45FREE - VaVaI, TT

46 Modely spolupráce V&V a podniku - shrnutí ModelKlasický modelTržní modelPartnerský model StrategieTlak výzkumuTah trhuRovnováha mezi technologií a trhem Zodpovědno st za řízení projektu VýzkumníkVýzkumník s účastí podniku Společně výzkumník a podnik Ohnisko výzkumu Monodisciplinárn í Multi- nebo interdisciplinární Interdisciplinární s uvážením integrovaných činností VztahTradičníPlánovitýSymbiotický Indikátor úspěchu Předání znalostí podniku Uspokojení klientaÚspěch klienta a rozšíření znalostí výzkumníka 19.-20.10.2010 46FREE - VaVaI, TT

47 Co může V&V nabídnout MSP Transfer technologií: podpora při přenosu výsledků V&V do praxe. K podpoře transferu technologií se často zakládají specializovaná pracoviště, technologické parky apod. Je důležité si uvědomit, že součástí transferu technologií je i mobilita pracovníků univerzit (včetně studentů a doktorandů) a podniků. Transfer technologií: podpora při přenosu výsledků V&V do praxe. K podpoře transferu technologií se často zakládají specializovaná pracoviště, technologické parky apod. Je důležité si uvědomit, že součástí transferu technologií je i mobilita pracovníků univerzit (včetně studentů a doktorandů) a podniků. 19.-20.10.2010 47FREE - VaVaI, TT

48 Co může V&V nabídnout MSP Vytváření spin-off podniků: Univerzita může vytvořit podmínky vhodné pro vznik spin-off podniků. které mohou být velice efektivní při zavádění nových technologií na trh a současně poskytují výzkumu důležité zpětné vazby z podnikatelského prostředí. Vytváření spin-off podniků: Univerzita může vytvořit podmínky vhodné pro vznik spin-off podniků. které mohou být velice efektivní při zavádění nových technologií na trh a současně poskytují výzkumu důležité zpětné vazby z podnikatelského prostředí. 19.-20.10.2010 48FREE - VaVaI, TT

49 Co může V&V nabídnout MSP Informační podpora, zdroj inovačních podnětů: Pracoviště V&V mají často dobré přímé i nepřímé kontakty s domácími i zahraničními pracovišti podobného zaměření, přístup k informačním zdrojům, výzkumní pracovníci se zúčastní různých konferencí, workshopů a podobných akcí. Všechny tyto činnosti se mohou stát bohatým zdrojem informací o tom, co je v daném oboru nového, co se ve světě děje. Např. univerzita má potenciál nahradit dřívější střediska vědeckotechnických a ekonomických informací (dnes business and technological intelligence), která byla i u velkých firem zrušena a MSP si je těžko mohou dovolit. Informační podpora, zdroj inovačních podnětů: Pracoviště V&V mají často dobré přímé i nepřímé kontakty s domácími i zahraničními pracovišti podobného zaměření, přístup k informačním zdrojům, výzkumní pracovníci se zúčastní různých konferencí, workshopů a podobných akcí. Všechny tyto činnosti se mohou stát bohatým zdrojem informací o tom, co je v daném oboru nového, co se ve světě děje. Např. univerzita má potenciál nahradit dřívější střediska vědeckotechnických a ekonomických informací (dnes business and technological intelligence), která byla i u velkých firem zrušena a MSP si je těžko mohou dovolit. 19.-20.10.2010 49FREE - VaVaI, TT

50 Zpracování studií: Pracoviště V&V mohou vytvořit multidisciplinární tým, který může pro MSP zpracovat studii podle konkrétního zadání; ta může pokrýt široký rozsah od technického řešení přes podnikatelské, finanční, právní a socioekonomické aspekty. Zpracování studií: Pracoviště V&V mohou vytvořit multidisciplinární tým, který může pro MSP zpracovat studii podle konkrétního zadání; ta může pokrýt široký rozsah od technického řešení přes podnikatelské, finanční, právní a socioekonomické aspekty. Co může V&V nabídnout MSP 19.-20.10.2010 50FREE - VaVaI, TT

51 Využití experimentálních zařízení: V některých případech má univerzita nebo pracoviště V&V k dispozici unikátní experimentální zařízení, jehož volné kapacity může nabídnout k využití MSP. Využití experimentálních zařízení: V některých případech má univerzita nebo pracoviště V&V k dispozici unikátní experimentální zařízení, jehož volné kapacity může nabídnout k využití MSP. Spolupráce se studenty: MSP má možnost využít spolupráce se studenty tím, že zadá zpracování nějakého problému ve formě semestrální, bakalářské nebo diplomové práce. Přitom si firma může vytipovat vhodné budoucí zaměstnance nebo spolupracovníky. Spolupráce se studenty: MSP má možnost využít spolupráce se studenty tím, že zadá zpracování nějakého problému ve formě semestrální, bakalářské nebo diplomové práce. Přitom si firma může vytipovat vhodné budoucí zaměstnance nebo spolupracovníky. Co může V&V nabídnout MSP 19.-20.10.2010 51FREE - VaVaI, TT

52 Vzdělávání managementu a pracovníků MSP: Vzdělávání je základní činností univerzity. V řadě případů je v možnostech univerzity přizpůsobit a doplnit existující kursy tak, aby splnily požadavky MSP. V současné době není problémem využít dostupných informačních a komunikačních technologií a s jejich využitím vytvořit distanční kursy, které jsou přístupné v místě a čase vhodném pro školené pracovníky. Vzdělávání managementu a pracovníků MSP: Vzdělávání je základní činností univerzity. V řadě případů je v možnostech univerzity přizpůsobit a doplnit existující kursy tak, aby splnily požadavky MSP. V současné době není problémem využít dostupných informačních a komunikačních technologií a s jejich využitím vytvořit distanční kursy, které jsou přístupné v místě a čase vhodném pro školené pracovníky. Co může V&V nabídnout MSP 19.-20.10.2010 52FREE - VaVaI, TT

53 Aby mohly MSP těchto služeb využít, musí být schopny definovat své požadavky, např. ve formě seznamu klíčových slov z oblastí, které je zajímají, a musí mít dostatečnou absorpční kapacitu. Aby mohly MSP těchto služeb využít, musí být schopny definovat své požadavky, např. ve formě seznamu klíčových slov z oblastí, které je zajímají, a musí mít dostatečnou absorpční kapacitu. Co může V&V nabídnout MSP 19.-20.10.2010 53FREE - VaVaI, TT

54 Vývoj produktu - nutné zlo Stávající produkty mají omezený životní cyklus; Stávající produkty mají omezený životní cyklus; Aktivity konkurence; Aktivity konkurence; Vývoj nových výrobních technologií; Vývoj nových výrobních technologií; Měnící se poptávka vlivem měnících se zákazníků; Měnící se poptávka vlivem měnících se zákazníků; Měnící se makroprostředí; Měnící se makroprostředí; Pozitivní vztah managementu k inovacím. Pozitivní vztah managementu k inovacím. 19.-20.10.2010 54FREE - VaVaI, TT

55 Životní cyklus produktu - P.L.C.

56 Proč je tak obtížné vyvíjet nový produkt? Externí důvody Opravdu nových výrobků je málo Opravdu nových výrobků je málo Zavádění produktů na (příliš) malé trhy Zavádění produktů na (příliš) malé trhy Rostoucí sociální a vládní omezení Rostoucí sociální a vládní omezení Zkracující se životní cykly výrobků Zkracující se životní cykly výrobků Interní důvody Interní důvody Špatná organizace vývoje produktu Špatná organizace vývoje produktu Špatné postupy při vývoji výrobku Špatné postupy při vývoji výrobku Nedostatek chápání a znalostí trhu Nedostatek chápání a znalostí trhu Problémy dané výrobou a vývojem Problémy dané výrobou a vývojem 19.-20.10.2010 56FREE - VaVaI, TT

57 Organizace vývoje produktu Požadavky spojené s vývojem nových produktů Obměna produktu Obměna produktu Inovace Inovace Příbuzné trhy/produkty Příbuzné trhy/produkty Personální politika Personální politika Odvaha a vize Odvaha a vize Orientace na potencionální problémy Orientace na potencionální problémy Touha po změně Touha po změně Organizační struktura vývoje produktu Manažeři výrobků Manažeři výrobků Manažeři nových výrobků Manažeři nových výrobků Tým, vytvořený pro nový výrobek Tým, vytvořený pro nový výrobek Oddělení nových produktů a projektů Oddělení nových produktů a projektů 19.-20.10.2010 57FREE - VaVaI, TT

58 Proces vývoje produktu Vytváření nápadů - Vytvořit co nejvíce nápadů Vytváření nápadů - Vytvořit co nejvíce nápadů Třídění nápadů - Vytřídit nápady, které vyhovují strategii firmy a jsou komerčně atraktivní Třídění nápadů - Vytřídit nápady, které vyhovují strategii firmy a jsou komerčně atraktivní Vývoj a testování koncepce - Převedení vybraných nápadů do konceptu (návrhu) produktu Vývoj a testování koncepce - Převedení vybraných nápadů do konceptu (návrhu) produktu Podnikatelská analýza a vývoj - Vývoj globálního plánu Podnikatelská analýza a vývoj - Vývoj globálního plánu Vývoj a testování prototypu - Přeměna vybraných konceptů na prototypy Vývoj a testování prototypu - Přeměna vybraných konceptů na prototypy Provedení tržních testů - Zjištění, zdali produkt obstojí v tržní situaci (v malém měřítku) Provedení tržních testů - Zjištění, zdali produkt obstojí v tržní situaci (v malém měřítku) Komercionalizace - Dát produkty na trh a optimalizovat politiku prodeje Komercionalizace - Dát produkty na trh a optimalizovat politiku prodeje 19.-20.10.2010 58FREE - VaVaI, TT

59 Fáze 0: Definice oblastí pro hledání strategie pokračující využívání jeho silných stránek, pokračující využívání jeho silných stránek, eliminaci jeho slabostí, eliminaci jeho slabostí, nejlepší využití jeho možností, nejlepší využití jeho možností, vyhnutí se nebo čelení hrozbám, vyhnutí se nebo čelení hrozbám, nákup subdodávek od jiných dodavatelů či prostřednictvím jiných kanálů, nákup subdodávek od jiných dodavatelů či prostřednictvím jiných kanálů, 19.-20.10.2010 59FREE - VaVaI, TT

60 Fáze 0: Definice oblastí pro hledání strategie Změna orientace Změna orientace na jiný výrobní/vývojový proces nebo adaptaci nové technologie, na jiný výrobní/vývojový proces nebo adaptaci nové technologie, na jiné složení výrobku, na jiné složení výrobku, na jiný proces fyzické distribuce výrobku, na jiný proces fyzické distribuce výrobku, na jiné metody prodeje, na jiné metody prodeje, na jiný způsob umisťování na trhu (positioning), na jiný způsob umisťování na trhu (positioning), na jiné balení, na jiné balení, na novou aplikaci, na novou aplikaci, na jiný trh. na jiný trh. 19.-20.10.2010 60FREE - VaVaI, TT

61 Fáze 1: Vytváření nápadů Zdroje nápadů, které se týkají nových produktů Zákazníci a uživatelé Zákazníci a uživatelé Oddělení výzkumu a vývoje Oddělení výzkumu a vývoje Konkurence Konkurence Obchodní zástupci, dealeři a agenti Obchodní zástupci, dealeři a agenti Vlastní zaměstnanci Vlastní zaměstnanci Vrcholový management Vrcholový management 19.-20.10.2010 61FREE - VaVaI, TT

62 Fáze 1: Vytváření nápadů Techniky při získávání nových nápadů Brainstorming je nejběžnější technikou Brainstorming je nejběžnější technikou Technika práce týmové skupiny Technika práce týmové skupiny Problémová analýza Problémová analýza Analýza systému spotřeby Analýza systému spotřeby 19.-20.10.2010 62FREE - VaVaI, TT

63 Fáze 2: Třídění a nápadů podle stanovených priorit 1. Existuje pro to trh a odpovídá tento trh firmě? 2. Roste tento trh? 3. Dokáže se s tím náš výzkum a vývoj vyrovnat? 4. Máme finance na zavedení? 5. Dokážeme se s tím vyrovnat s ohledem na technologii výroby? 19.-20.10.2010 63FREE - VaVaI, TT

64 Fáze 3: Vývoj a testování koncepce Od nápadu ke konceptu 1. Jaká je cílová skupina? 2. Pro jakou uživatelskou situaci je tento koncept zamýšlen? 3. Jaká je funkce nebo úloha, kterou koncept za této situace nabízí? 4. Které konkurenční produkty jsou nyní k dispozici? 19.-20.10.2010 64FREE - VaVaI, TT

65 Fáze 3: Vývoj a testování konceptu Testování konceptu 1. Je koncept produktu jasný? 2. Které aspekty jsou podle zákazníka důležité a které méně? 3. Co říká produkt o uživateli ("image")? 4. Vidí cílová skupina zřetelné výhody vzhledem k produktu konkurence? konkurence? 19.-20.10.2010 65FREE - VaVaI, TT

66 Fáze 3: Vývoj a testování konceptu 5. Můžeme věřit tomu, že na produkt narazíme? 6. Dá zákazník přednost našemu konceptu před konkurenčním produktem? konkurenčním produktem? 7. Bude produkt skutečně řešit existující problém? 8. Jak často si dotazovaní lidé myslí, že budou produkt používat? používat? 9. Myslí si dotazovaní, že by mohl být produkt nějak vylepšen? vylepšen? 10.Jaká je přijatelná cena produktu? 19.-20.10.2010 66FREE - VaVaI, TT

67 Fáze 4: Podnikatelská analýza 1. Typ, rozsah a složení trhu, pro který je produkt určen, jeho žádoucí umístění a podíl na trhu, obrat a zisk v prvním roce. 2. Stanovení ceny, strategie distribuce a rozpočtu na reklamu a propagaci v prvním roce. 3. Plánovaný podíl na trhu, obrat, zisk a dlouhodobá strategie marketingového mixu. 19.-20.10.2010 67FREE - VaVaI, TT

68 Fáze 5: Vývoj produktu a testování Prototyp musí: 1. Fungovat v normálních provozních podmínkách. 2. Splňovat požadavky zákazníka a daný koncept. 3. Být vyráběn ve standardní produkci v rámci rozpočtovaných výrobních nákladů. 19.-20.10.2010 68FREE - VaVaI, TT

69 Jakmile je prototyp dokončen, projde řadou funkčních a výrobkových testů. Funkční testy Funkční testy Při výrobkových testech Při výrobkových testech Testy naslepo Testy naslepo Tržní testy (as marketed) Tržní testy (as marketed) 19.-20.10.2010 69FREE - VaVaI, TT

70 Fáze 6. Tržní testy a testový marketing Nastupuje výzkum produktu a marketingového mixu v reálném tržním prostředí 1. Jak velké procento cílové skupiny je seznámeno s produktem? produktem? 2. Jak velké procento cílové skupiny si kupuje produkt poprvé (nákup na zkoušku)? poprvé (nákup na zkoušku)? 3. Jak velké procento cílové skupiny si i nadále kupuje produkt (opakovaný nákup)? produkt (opakovaný nákup)? 4. Jak často a kolik produktů zákazníci užívají (koupě a frekvence užití)? frekvence užití)? 19.-20.10.2010 70FREE - VaVaI, TT

71 Fáze 6. Tržní testy a testový marketing Metody, které se zde používají: Minitestování Minitestování Experimenty prodejních vln (sales wave): Experimenty prodejních vln (sales wave): 19.-20.10.2010 71FREE - VaVaI, TT

72 Fáze 7: Komercializace Měl být nový produkt puštěn na trh nebo ne? určit moment zavedení produktu na trh, určit moment zavedení produktu na trh, určit oblast zavedení (lokální, národní, mezinárodní), určit oblast zavedení (lokální, národní, mezinárodní), určit cílovou skupinu (Kdo jsou naši první zákazníci), určit cílovou skupinu (Kdo jsou naši první zákazníci), určit strategii zavedení (Jak by měl být produkt zaveden? Jaká je politika firmy ve vztahu k veřejnosti a jaký je přístup k trhu?) určit strategii zavedení (Jak by měl být produkt zaveden? Jaká je politika firmy ve vztahu k veřejnosti a jaký je přístup k trhu?) 19.-20.10.2010 72FREE - VaVaI, TT

73 Osnova Základní pojmy Základní pojmy Řízení projektů Řízení projektů Inovace a podnikání Inovace a podnikání “Soft Skills” ve VaVaI “Soft Skills” ve VaVaI Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Podpora VaVaI Podpora VaVaI Podpora VaVaI Podpora VaVaI Zpracování návrhu vlastního projektu Zpracování návrhu vlastního projektu 19.-20.10.2010 73FREE - VaVaI, TT


Stáhnout ppt "TRANSFER TECHNOLOGIÍ. HODNOCENÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google