Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

“Soft Skills” ve VaVaI Kreativita, motivace Kreativita, motivace Týmová práce, řešení konfliktů Týmová práce, řešení konfliktů Softwarová podpora – myšlenkové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "“Soft Skills” ve VaVaI Kreativita, motivace Kreativita, motivace Týmová práce, řešení konfliktů Týmová práce, řešení konfliktů Softwarová podpora – myšlenkové."— Transkript prezentace:

1 “Soft Skills” ve VaVaI Kreativita, motivace Kreativita, motivace Týmová práce, řešení konfliktů Týmová práce, řešení konfliktů Softwarová podpora – myšlenkové mapy, kolaborativní nástroje,... Softwarová podpora – myšlenkové mapy, kolaborativní nástroje,... Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti

2 FREE - VaVaI, TT2 Tvorba nápadů Kreativita 19.-20.10.2010

3 FREE - VaVaI, TT3 Kreativita Kreativita: vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti; schopnost nalézat nová, originální řešení problémů. Kreativita: vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti; schopnost nalézat nová, originální řešení problémů. vytvoření: nestačí mít nápad, je nutné dospět k jeho realizaci; vytvoření: nestačí mít nápad, je nutné dospět k jeho realizaci; nové: musí vzniknout něco, co zde dříve nebylo; nové: musí vzniknout něco, co zde dříve nebylo; užitečné: musí se hodit jiným lidem. užitečné: musí se hodit jiným lidem. duševní proces, který využívá schopností levé i pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory duševní proces, který využívá schopností levé i pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory 19.-20.10.2010

4 FREE - VaVaI, TT4 Fáze kreativního procesu 1OrientacePoznání potřeby, úmysl něco vytvořit 2PřípravaZískávání informací, formulace problému 3InkubaceHledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení 4OsvíceníSyntéza, tvorba nápadů 5RealizacePřevedení nápadu do reality 6VerifikaceVyhodnocení, zdokonalení 19.-20.10.2010

5 FREE - VaVaI, TT5 Pět složek kreativity (Guilford) Nápaditost: schopnost vytvořit široký proud nápadů Nápaditost: schopnost vytvořit široký proud nápadů Pohotovost, bystrost: schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému. V proudu nápadů lidé obvykle vyčerpají jednu kategorii a teprve potom přejdou k jiné. Pohotovost, bystrost: schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému. V proudu nápadů lidé obvykle vyčerpají jednu kategorii a teprve potom přejdou k jiné. Originalita: neobvyklost vznikajících nápadů (červený  červená Karkulka). Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy Originalita: neobvyklost vznikajících nápadů (červený  červená Karkulka). Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy Představivost: vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé Představivost: vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé Snaha (zaťatost) - kreativita není pouze inspirace, ale i dřina. „Pokud se ti to nepovede napoprvé, zkus to znovu.“ Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty). Snaha (zaťatost) - kreativita není pouze inspirace, ale i dřina. „Pokud se ti to nepovede napoprvé, zkus to znovu.“ Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty). 19.-20.10.2010

6 FREE - VaVaI, TT6 Ever tried Ever failed No matter Try again Fail again Fail better Samuel Beckett 19.-20.10.2010

7 FREE - VaVaI, TT7 Mentální bariéry Šablonování Šablonování Bariéry vnímání Bariéry vnímání Citové bariéry Citové bariéry Kulturní bariéry, bariéry prostředí Kulturní bariéry, bariéry prostředí Intelektuálové bariéry Intelektuálové bariéry 19.-20.10.2010

8 FREE - VaVaI, TT8 Šablonování - výhody Uspořádání informací do určitých ustálených struktur. Uspořádání informací do určitých ustálených struktur. Výhody: Výhody: Selektivita: podporuje výběr důležitých dat; př.- řízení auta Selektivita: podporuje výběr důležitých dat; př.- řízení auta Spouštěče: šablona je v podstatě řetězcem událostí následovaných odezvou Spouštěče: šablona je v podstatě řetězcem událostí následovaných odezvou Kódy: kódy zastupují šablony - př: Pentium, ASCII, GPS,... Kódy: kódy zastupují šablony - př: Pentium, ASCII, GPS,... Předvídání: šablony umožňují reagovat na událost dříve, než k ní dojde - př.: brzdová světla Předvídání: šablony umožňují reagovat na událost dříve, než k ní dojde - př.: brzdová světla Mapy: šablony umožňují vytvářet si vnitřní mapy prostředí - př:: vstávání v noci k dětem Mapy: šablony umožňují vytvářet si vnitřní mapy prostředí - př:: vstávání v noci k dětem Jmenovky: se šablonou je spojeno slovo nebo věta a nemusíme pokaždé procházet celou posloupností myšlenek - př.: Mona Lisa,... Jmenovky: se šablonou je spojeno slovo nebo věta a nemusíme pokaždé procházet celou posloupností myšlenek - př.: Mona Lisa,... 19.-20.10.2010

9 FREE - VaVaI, TT9 Šablonování - nevýhody Nevýhody: Nevýhody: Nedostatek alternativ: při rozeznání šablony často nevyhledáváme alternativy. Proces tvorby alternativ je pro kreativitu zásadní Nedostatek alternativ: při rozeznání šablony často nevyhledáváme alternativy. Proces tvorby alternativ je pro kreativitu zásadní Ignorování alternativ: alternativy sice existují, ale při rozhodování nejsou brány v úvahu, protože nejsou součástí šablony Ignorování alternativ: alternativy sice existují, ale při rozhodování nejsou brány v úvahu, protože nejsou součástí šablony Zvyk jako železná košile: je mimořádně obtížné porušit ustálené šablony - př.: zvyk používat známé cesty Zvyk jako železná košile: je mimořádně obtížné porušit ustálené šablony - př.: zvyk používat známé cesty Nepružnost šablon: někdy je jednodušší vymyslet novou šablonu, než slepovat části existujících Nepružnost šablon: někdy je jednodušší vymyslet novou šablonu, než slepovat části existujících 19.-20.10.2010

10 FREE - VaVaI, TT10 Bariéry vnímání zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení Stereotypy výrazně ovlivňují kreativitu Stereotypy výrazně ovlivňují kreativitu Př.: přijetí článku napsaného pod fiktivním jménem, oblečení při návštěvě restaurace nebo koncertu, optické klamy (Escher); Př.: přijetí článku napsaného pod fiktivním jménem, oblečení při návštěvě restaurace nebo koncertu, optické klamy (Escher); Neschopnost izolování problému: nebyl-li problém správně pochopen nebo byl-li vymezen příliš úzce, nemůže být ani správně vyřešen Neschopnost izolování problému: nebyl-li problém správně pochopen nebo byl-li vymezen příliš úzce, nemůže být ani správně vyřešen Př.: poradci jsou často nejužitečnější tím, že přeformulují problém Př.: poradci jsou často nejužitečnější tím, že přeformulují problém Tendence k přílišnému omezení problému: pokud existuje příliš mnoho omezení, nemusí existovat přípustné řešení Tendence k přílišnému omezení problému: pokud existuje příliš mnoho omezení, nemusí existovat přípustné řešení Př.: spojit devět puntíků nejvýše čtyřmi čarami Př.: spojit devět puntíků nejvýše čtyřmi čarami 19.-20.10.2010

11 FREE - VaVaI, TT11 Bariéry vnímání - 2 Stoupá-li cena tepla a chci ušetřit, je užitečné si uvědomit, že nepotřebuji ohřát byt, ale sebe. Mohu se tedy víc obléknout, zůstat v posteli apod. Stoupá-li cena tepla a chci ušetřit, je užitečné si uvědomit, že nepotřebuji ohřát byt, ale sebe. Mohu se tedy víc obléknout, zůstat v posteli apod. Neschopnost vidět problém z jiné strany Neschopnost vidět problém z jiné strany Př.: sklad - zájmy různých manažerů jsou různé. Z hlediska výroby je výhodné mít vždy všechno po ruce, z hlediska řízení financí je výhodné mít sklad co nejmenší Př.: sklad - zájmy různých manažerů jsou různé. Z hlediska výroby je výhodné mít vždy všechno po ruce, z hlediska řízení financí je výhodné mít sklad co nejmenší Saturace, zahlcení impulsy: způsobuje ignorování vstupů Saturace, zahlcení impulsy: způsobuje ignorování vstupů Př.: falešné poplachy, klávesnice Př.: falešné poplachy, klávesnice Důležité z hlediska ergonomie: rozhraní člověk-stroj, systémy řízení složitých zařízení (letadla, elektrárny apod.) Důležité z hlediska ergonomie: rozhraní člověk-stroj, systémy řízení složitých zařízení (letadla, elektrárny apod.) 19.-20.10.2010

12 FREE - VaVaI, TT12 Citové bariéry mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými Strach riskovat: zvykli jsme si na to, že existuje jediná správná odpověď a bojíme se riskovat neobvyklá řešení. Strach riskovat: zvykli jsme si na to, že existuje jediná správná odpověď a bojíme se riskovat neobvyklá řešení. Obava z neuspořádanosti, nechuť k chaosu: je dobré snažit se o pořádek, ale musíme být schopni tolerovat neuspořádanost, brát ji jako nezbytnou a podněcující. Obava z neuspořádanosti, nechuť k chaosu: je dobré snažit se o pořádek, ale musíme být schopni tolerovat neuspořádanost, brát ji jako nezbytnou a podněcující. Př.: klienti často myslí, že znají data, ale velmi zřídka je mají v potřebné formě - místo originálních dat mají průměry, způsob jejich sběru je někdy pochybný Př.: klienti často myslí, že znají data, ale velmi zřídka je mají v potřebné formě - místo originálních dat mají průměry, způsob jejich sběru je někdy pochybný 19.-20.10.2010

13 FREE - VaVaI, TT13 Citové bariéry - 2 Hodnocení místo vytváření alternativ: je mnohem jednodušší kritizovat než tvořit nové nápady. Je doba tvorby nápadů a je doba hodnocení. Hodnocení ve špatnou dobu může bránit kreativitě. Vznikající nápady jsou nezralé a jsou-li předloženy jiným, je dobré je rozvíjet, positivně modifikovat. Hodnocení místo vytváření alternativ: je mnohem jednodušší kritizovat než tvořit nové nápady. Je doba tvorby nápadů a je doba hodnocení. Hodnocení ve špatnou dobu může bránit kreativitě. Vznikající nápady jsou nezralé a jsou-li předloženy jiným, je dobré je rozvíjet, positivně modifikovat. Neschopnost inkubace: mnoho lidí odkládá úkoly na poslední chvíli. Může být užitečné dát věcem čas, nesnažit se udělat vše na první zátah. Znenadání se může objevit lepší řešení, myšlení probíhá i v pozadí Neschopnost inkubace: mnoho lidí odkládá úkoly na poslední chvíli. Může být užitečné dát věcem čas, nesnažit se udělat vše na první zátah. Znenadání se může objevit lepší řešení, myšlení probíhá i v pozadí Př.: počítač - multitasking Př.: počítač - multitasking Nedostatečná motivace Nedostatečná motivace Nadměrná horlivost Nadměrná horlivost Potlačování představivosti a fantazie Potlačování představivosti a fantazie 19.-20.10.2010

14 FREE - VaVaI, TT14 Kulturní bariéry, bariéry prostředí Tabu - v Indii mnoho lidí hladoví, posvátné krávy bloumají bez užitku po ulicích Tabu - v Indii mnoho lidí hladoví, posvátné krávy bloumají bez užitku po ulicích Fantazírují jenom blázni - fantazírování, pokud není zadáno jako úkol, je často považováno za ztrátu času Fantazírují jenom blázni - fantazírování, pokud není zadáno jako úkol, je často považováno za ztrátu času Řešení problémů je považováno za vážnou věc - humor mu dává lidskou dimenzi a nezbytný nadhled. Řešení problémů je považováno za vážnou věc - humor mu dává lidskou dimenzi a nezbytný nadhled. Hraní je pro děti Hraní je pro děti Pocity a intuice jsou nevhodné - kreativní člověk musí umět využívat i logiku i pocity a intuici Pocity a intuice jsou nevhodné - kreativní člověk musí umět využívat i logiku i pocity a intuici Všechny problémy lze vyřešit racionálním myšlením a dostatkem peněz - jen otevřený, komplexní a systémový přístup otevírá dveře k tvořivému řešení problémů Všechny problémy lze vyřešit racionálním myšlením a dostatkem peněz - jen otevřený, komplexní a systémový přístup otevírá dveře k tvořivému řešení problémů 19.-20.10.2010

15 FREE - VaVaI, TT15 Kulturní bariéry, bariéry prostředí - 2 Je třeba držet se tradice - „Pokud to funguje, proč s tím něco dělat?“ Kreativní lidé často zkoušejí opak - změnit něco jen proto, aby byla nějaká změna Je třeba držet se tradice - „Pokud to funguje, proč s tím něco dělat?“ Kreativní lidé často zkoušejí opak - změnit něco jen proto, aby byla nějaká změna Nevhodné fyzické prostředí - každému se nejlépe pracuje v jiných podmínkách, někdy se lépe pracuje ve skupinách Nevhodné fyzické prostředí - každému se nejlépe pracuje v jiných podmínkách, někdy se lépe pracuje ve skupinách Reakce kolegů - negativní kritika může tlumit kreativitu. Vhodná je nekompetitivní podpora. Reakce kolegů - negativní kritika může tlumit kreativitu. Vhodná je nekompetitivní podpora. Nepružné vedení - nadřízený může být natolik ctižádostivý, že potlačuje vše, co nevyšlo od něj Nepružné vedení - nadřízený může být natolik ctižádostivý, že potlačuje vše, co nevyšlo od něj Nedostatek podpory při realizaci Nedostatek podpory při realizaci 19.-20.10.2010

16 FREE - VaVaI, TT16 Intelektuálové bariéry Užití nepřiměřené intelektuální strategie, neschopnost zvolit k řešení problému úměrné prostředky Užití nepřiměřené intelektuální strategie, neschopnost zvolit k řešení problému úměrné prostředky Př.- rutinní používání matematických modelů k řešení jakéhokoliv problému, střelba od boku Př.- rutinní používání matematických modelů k řešení jakéhokoliv problému, střelba od boku Intelektuální imunita - mnozí lidé, kteří byli úspěšní, věří jen metodám, které sami používají, mají pocit, že jejich myšlenky jsou lepší než myšlenky druhých. Intelektuální imunita - mnozí lidé, kteří byli úspěšní, věří jen metodám, které sami používají, mají pocit, že jejich myšlenky jsou lepší než myšlenky druhých. Nesprávné informace nebo nedostatek informací Nesprávné informace nebo nedostatek informací Nedostatečná schopnost zaznamenat nebo vyjádřit myšlenky Nedostatečná schopnost zaznamenat nebo vyjádřit myšlenky 19.-20.10.2010

17 FREE - VaVaI, TT17 Odbourávání bariér Neposuzujte nápady okamžitě kriticky. Myšlenka, která se zdá nesmyslná, může nabýt smysl v nových souvislostech. Neposuzujte nápady okamžitě kriticky. Myšlenka, která se zdá nesmyslná, může nabýt smysl v nových souvislostech. Vybírejte řešení z maximálního počtu námětů. Nejlepší nápady zřídka přicházejí jako první. Jeden nápad plodí druhý, z dalších se vytvářejí kombinace a roste pravděpodobnost objevení originálního, tvůrčího řešení Vybírejte řešení z maximálního počtu námětů. Nejlepší nápady zřídka přicházejí jako první. Jeden nápad plodí druhý, z dalších se vytvářejí kombinace a roste pravděpodobnost objevení originálního, tvůrčího řešení 19.-20.10.2010

18 FREE - VaVaI, TT18 Odbourávání bariér - 2 Nebojte se fantazie. Zdánlivě nesmyslné, neobvyklé, extrémní nápady mohou často vést k nejlepším řešením (Einstein: “Tehdy, když jsme vyčerpali všechny možnosti, když nestačí naše znalosti a zkušenosti, nastupuje naše fantazie“) Nebojte se fantazie. Zdánlivě nesmyslné, neobvyklé, extrémní nápady mohou často vést k nejlepším řešením (Einstein: “Tehdy, když jsme vyčerpali všechny možnosti, když nestačí naše znalosti a zkušenosti, nastupuje naše fantazie“) Řešte problémy na základě podobností: Vhodně zvolené analogie a modely mohou zprostředkovávat nové způsoby vidění jevů a jejich souvislostí. Analogie osvobozuje řešitele od myšlenkových stereotypů, pomáhá opustit vyjeté koleje. Řešte problémy na základě podobností: Vhodně zvolené analogie a modely mohou zprostředkovávat nové způsoby vidění jevů a jejich souvislostí. Analogie osvobozuje řešitele od myšlenkových stereotypů, pomáhá opustit vyjeté koleje. 19.-20.10.2010

19 Metody podpory individuální kreativity

20 FREE - VaVaI, TT20 Laterální myšlení Laterální myšlení Odklad hodnocení Odklad hodnocení Frakcionalizace Frakcionalizace Inverze, převrácení Inverze, převrácení Výstřižky Výstřižky Metafory a analogie Metafory a analogie Myšlenkové mapy Myšlenkové mapy Kontrolní otázky Kontrolní otázky Analýza atributů Analýza atributů Morfologická analýza Morfologická analýza Konfigurační analýza Konfigurační analýza Náhodná slova Náhodná slova 19.-20.10.2010

21 FREE - VaVaI, TT21 Laterální vs. vertikální myšlení Laterální: snaží se o vytvoření co největšího počtu alternativ, nesnaží se sledovat jeden určitý směr, ale vytvářet nové směry. Vertikální: selektivní, vyhledává směr vedoucí k cíli. Laterální: snaží se o vytvoření co největšího počtu alternativ, nesnaží se sledovat jeden určitý směr, ale vytvářet nové směry. Vertikální: selektivní, vyhledává směr vedoucí k cíli. Vertikální myšlení je sekvenční, laterální dělá skoky. Vertikální myšlení je sekvenční, laterální dělá skoky. Laterální myšlení nehodnotí. Důležité je pouze to, aby bylo konečné řešení přijatelné; odstraňuje zábrany spojené se „správností“ či „nesprávností“. Laterální myšlení nehodnotí. Důležité je pouze to, aby bylo konečné řešení přijatelné; odstraňuje zábrany spojené se „správností“ či „nesprávností“. Při vertikálním myšlení negativismus blokuje některé cesty. Řešení jsou často označována jako „chybná“ díky referenčnímu rámci. V laterálním myšlení se předpokládá, že rámec se může změnit natolik, že dříve nevhodné řešení se může stát optimálním, nechává proto všechny cesty otevřené. Při vertikálním myšlení negativismus blokuje některé cesty. Řešení jsou často označována jako „chybná“ díky referenčnímu rámci. V laterálním myšlení se předpokládá, že rámec se může změnit natolik, že dříve nevhodné řešení se může stát optimálním, nechává proto všechny cesty otevřené. 19.-20.10.2010

22 FREE - VaVaI, TT22 Laterální vs. vertikální myšlení - 2 Laterální myšlení nevylučuje nepodstatné informace. Laterální myšlení nevylučuje nepodstatné informace. Klasifikace kategorií při laterálním myšlení není nikdy statická. Klasifikace kategorií při laterálním myšlení není nikdy statická. Místo sledování nejpravděpodobnějších cest laterální myšlení sleduje i cesty nepravděpodobné - mohou vést k něčemu užitečnému. Místo sledování nejpravděpodobnějších cest laterální myšlení sleduje i cesty nepravděpodobné - mohou vést k něčemu užitečnému. Zatímco vertikální myšlení zaručuje nalezení minimálního řešení, laterální myšlení zvyšuje šanci nalezení maximálního (optimálního) řešení, ale nezaručuje nic. Zatímco vertikální myšlení zaručuje nalezení minimálního řešení, laterální myšlení zvyšuje šanci nalezení maximálního (optimálního) řešení, ale nezaručuje nic. 19.-20.10.2010

23 FREE - VaVaI, TT23 Levá a pravá mozková hemisféra Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí 19.-20.10.2010

24 FREE - VaVaI, TT24 Odklad hodnocení Nápady přežívají déle a podněcují další nápady. Nápady přežívají déle a podněcují další nápady. Jiní mohou přijít s nápady, které by jinak zavrhli. Jiní mohou přijít s nápady, které by jinak zavrhli. Nápady mohou být cenné pro jejich podnětnost, originálnost apod. Nápady mohou být cenné pro jejich podnětnost, originálnost apod. Nápady, které se nehodí v dané situaci, mohou přežít tak dlouho, než se ukáže, že se musí změnit rámec. V nových souvislostech pak mohou být užitečné. Nápady, které se nehodí v dané situaci, mohou přežít tak dlouho, než se ukáže, že se musí změnit rámec. V nových souvislostech pak mohou být užitečné. 19.-20.10.2010

25 FREE - VaVaI, TT25 Frakcionalizace, inverze, výstřižky Frakcionalizace: restrukturalizace původní situace, únik z pevné šablony. Rozdělíme problém na části a řešíme problém po částech (analýza – syntéza, dedukce – indukce) Frakcionalizace: restrukturalizace původní situace, únik z pevné šablony. Rozdělíme problém na části a řešíme problém po částech (analýza – syntéza, dedukce – indukce) Inverze, převrácení: podívat se na vše z jiné, obrácené strany Inverze, převrácení: podívat se na vše z jiné, obrácené strany Př.: Dostanete-li šek na 10.000 ale pouze 9.000 je krytých, pak může být výhodné uložit na účet 1.000 a pak šek vybrat Př.: Dostanete-li šek na 10.000 ale pouze 9.000 je krytých, pak může být výhodné uložit na účet 1.000 a pak šek vybrat Bankrot a likvidace firmy - když už to nemůže být horší, může to být jenom lepší. Bankrot a likvidace firmy - když už to nemůže být horší, může to být jenom lepší. Výstřižky: střádejte zprávy o kreativních a neobvyklých způsobech řešení problémů. Získáte tak zdroj informací o tom, jak jiní řeší problémy nebo modifikují existující produkty a vyvíjejí nové. Výstřižky: střádejte zprávy o kreativních a neobvyklých způsobech řešení problémů. Získáte tak zdroj informací o tom, jak jiní řeší problémy nebo modifikují existující produkty a vyvíjejí nové. 19.-20.10.2010

26 FREE - VaVaI, TT26 Metafory a analogie V mnoha případech lze najít analogie v různých oborech lidské činnosti. V mnoha případech lze najít analogie v různých oborech lidské činnosti. příklad: výrobce počítačů a restaurace: u obou může být rozsah výroby (menu) velký, ale přitom existuje mnoho omezení: různí prodejci obchodují s různými výrobky (u číšníka, který roznáší nápoje, nejde objednat jídlo), objednávky jsou omezeny nebo vázány (nelze objednat rýži se salátem). příklad: výrobce počítačů a restaurace: u obou může být rozsah výroby (menu) velký, ale přitom existuje mnoho omezení: různí prodejci obchodují s různými výrobky (u číšníka, který roznáší nápoje, nejde objednat jídlo), objednávky jsou omezeny nebo vázány (nelze objednat rýži se salátem). 19.-20.10.2010

27 FREE - VaVaI, TT27 Metafory a analogie - 2 Nejlepší jsou vizuální metafory a analogie s činnostmi, které provádíme tak často, že na ně nemusíme myslet Nejlepší jsou vizuální metafory a analogie s činnostmi, které provádíme tak často, že na ně nemusíme myslet řešení problému je podobné přípravě jídla: nejdřív si umyjete ruce (uděláte si místo pro práci), pak vezmete kuchařku (učebnici z police), připravíte hrnce a kastroly (zapnete počítač) atd. řešení problému je podobné přípravě jídla: nejdřív si umyjete ruce (uděláte si místo pro práci), pak vezmete kuchařku (učebnici z police), připravíte hrnce a kastroly (zapnete počítač) atd. Jinou analogií je analogie náboru zaměstnanců s rybařením: revírem je univerzita, návnadou plat a náčiním reklama a kontakty. Pokud ryba nezabere, je možná moc rybářů a možná byla použita nesprávná návnada. Jinou analogií je analogie náboru zaměstnanců s rybařením: revírem je univerzita, návnadou plat a náčiním reklama a kontakty. Pokud ryba nezabere, je možná moc rybářů a možná byla použita nesprávná návnada. 19.-20.10.2010

28 FREE - VaVaI, TT28 Myšlenkové mapy Mozek nepracuje lineárně, ale v asociacích, přeskakuje mezi myšlenkovými proudy. Myšlenkové mapy jsou asociativním způsobem záznamu myšlenek Mozek nepracuje lineárně, ale v asociacích, přeskakuje mezi myšlenkovými proudy. Myšlenkové mapy jsou asociativním způsobem záznamu myšlenek Počítačová podpora: Mindmanager Počítačová podpora: Mindmanager 19.-20.10.2010

29 FREE - VaVaI, TT29 19.-20.10.2010

30 FREE - VaVaI, TT30 Kontrolní otázky (A.Osborne) Dostanete-li nápad, zkuste odpovědět na následující otázky: K čemu jinému by to mohlo být - beze změny, po úpravách? K čemu jinému by to mohlo být - beze změny, po úpravách? Co je tomu podobné? Co je tomu podobné? K jakému jinému nápadu to vede? Dá se najít nějaká podobnost v minulosti? K jakému jinému nápadu to vede? Dá se najít nějaká podobnost v minulosti? Co se dá okopírovat? Modifikovat? Změnit smysl, barvu, tvar, zvuk, vůni? Co se dá okopírovat? Modifikovat? Změnit smysl, barvu, tvar, zvuk, vůni? Zvětšit? Zesílit, zvýšit, prodloužit, udělat těžší, větší, zvýraznit? Něco přidat? Zvětšit? Zesílit, zvýšit, prodloužit, udělat těžší, větší, zvýraznit? Něco přidat? Zmenšit? Zkrátit, odlehčit, snížit, miniaturizovat? Něco ubrat? Zmenšit? Zkrátit, odlehčit, snížit, miniaturizovat? Něco ubrat? Nahradit? Použít jinou přísadu, materiál, postup, zdroj energie? Nahradit? Použít jinou přísadu, materiál, postup, zdroj energie? Jinak upravit? Vyměnit komponenty? Jiný vzor, návrh? Jinak upravit? Vyměnit komponenty? Jiný vzor, návrh? Obrátit? Otočit, převrátit, převrátit naruby? Otevřít? Zaměnit positivní a negativní? Obrátit? Otočit, převrátit, převrátit naruby? Otevřít? Zaměnit positivní a negativní? Kombinovat? Smíchat, slévat, spojit? Kombinovat jednotky, účely, nápady? Kombinovat? Smíchat, slévat, spojit? Kombinovat jednotky, účely, nápady? Odpovědi vás mohou přivést k novým nápadům. 19.-20.10.2010

31 FREE - VaVaI, TT31 Analýza atributů napomáhá zbavit se navyklých způsobů myšlení o věcech, lidech a situacích a dát vzniknout novým nestereotypním závěrům. napomáhá zbavit se navyklých způsobů myšlení o věcech, lidech a situacích a dát vzniknout novým nestereotypním závěrům. Kolika způsoby se dá využit tužka? Některé atributy: šestihranná, dřevěná, žlutá, s gumičkou, tuha č.2,... Kolika způsoby se dá využit tužka? Některé atributy: šestihranná, dřevěná, žlutá, s gumičkou, tuha č.2,... K čemu se dá využít kancelářská sponka? K čemu se dá využít kancelářská sponka? 19.-20.10.2010

32 FREE - VaVaI, TT32 Morfologická analýza Vybereme důležité parametry a pro každý z nich definujeme různé hodnoty Vybereme důležité parametry a pro každý z nich definujeme různé hodnoty Vytvoříme všechny možné kombinace a každou z nich prostudujeme Vytvoříme všechny možné kombinace a každou z nich prostudujeme Některé kombinace budou nesmyslné, některé známé, jiné nepraktické nebo drahé, ale některé si zaslouží pozornost Některé kombinace budou nesmyslné, některé známé, jiné nepraktické nebo drahé, ale některé si zaslouží pozornost Je dobré si uvědomit, že počet kombinací rychle roste: pokud je n počet parametrů a m počet hodnot, je počet kombinací m n. Je dobré si uvědomit, že počet kombinací rychle roste: pokud je n počet parametrů a m počet hodnot, je počet kombinací m n. 19.-20.10.2010

33 FREE - VaVaI, TT33 PohonProstředíŘízení jadernýsilniceřidič benzinvzduchvlečení naftavodavedení drahou párapodzemíelektronická mapa elektřina ze sítěpásvyhýbání srážkám baterieželeznicežádné Morfologická analýza - příklad 19.-20.10.2010

34 FREE - VaVaI, TT34 Konfigurační analýza vytvoříme seznam parametrů a možných hodnot vytvoříme seznam parametrů a možných hodnot alternativy popisujeme výběrem množin hodnot alternativy popisujeme výběrem množin hodnot Při tomto postupu můžeme včas vylučovat zjevně nesmyslné varianty a zmenšíme tak rozměr úlohy. Při tomto postupu můžeme včas vylučovat zjevně nesmyslné varianty a zmenšíme tak rozměr úlohy. Užitečná může být kombinace analýzy atributů a morfologické analýzy, při níž použijeme následujícího postupu: Užitečná může být kombinace analýzy atributů a morfologické analýzy, při níž použijeme následujícího postupu: Vytvoření seznamu atributů Vytvoření seznamu atributů Seznam alternativ pro každý atribut Seznam alternativ pro každý atribut Náhodný výběr alternativ Náhodný výběr alternativ Studium nově vzniklých forem Studium nově vzniklých forem 19.-20.10.2010

35 FREE - VaVaI, TT35 ATRIBUTY KulatáPlastickáNasouvací uzávěr Kovová náplň ALTERNATIVY mnohohrannákovovápřipojenýžádná čtvercováskleněnážádnýtrvalá korálkovádřevěnázasouvací náplňpapírová tvarovanápapírováčistícíinkoustová Konfigurační analýza - příklad 19.-20.10.2010

36 FREE - VaVaI, TT36 Náhodná slova seznam kontextově bohatých slov, z něhož se náhodně vybere a hledá se spojení mezi tímto slovem a zkoumaným problémem. seznam kontextově bohatých slov, z něhož se náhodně vybere a hledá se spojení mezi tímto slovem a zkoumaným problémem. Př.: Máme řešit problém sprejerů (graffiti). Vybraným slovem nechť je slovo kamera. Výsledkem pak může být: Př.: Máme řešit problém sprejerů (graffiti). Vybraným slovem nechť je slovo kamera. Výsledkem pak může být: umístit televizní kamery umístit televizní kamery získat tvůrce graffiti pro fotografii získat tvůrce graffiti pro fotografii nabídnout kameru jako odměnu za chycení „umělce“ nabídnout kameru jako odměnu za chycení „umělce“ fotografovat kupce sprejů a barev; fotografovat kupce sprejů a barev; nabídnout nudnou plochu vhodnou k oživení barvami s tím, že bude vytvořena reportáž o nejlepších výtvorech nabídnout nudnou plochu vhodnou k oživení barvami s tím, že bude vytvořena reportáž o nejlepších výtvorech 19.-20.10.2010

37 Metody podpory skupinové kreativity

38 FREE - VaVaI, TT38 Brainstorming - zásady vytvořit co nejvíc nápadů bez ohledu na kvalitu vytvořit co nejvíc nápadů bez ohledu na kvalitu kombinovat, modifikovat a využívat nápady ostatních kombinovat, modifikovat a využívat nápady ostatních nekritizovat nápady nekritizovat nápady vyjadřovat své nápady okamžitě vyjadřovat své nápady okamžitě Prostředí musí být uvolněné a nesmí docházet k vyrušování Prostředí musí být uvolněné a nesmí docházet k vyrušování 19.-20.10.2010

39 FREE - VaVaI, TT39 Brainstorming - průběh Délka: doporučuje se 30 - 60 minut, nemělo by dojít k tomu, aby se účastníci nudili. Měli by se na sezení těšit, ne se ho bát. Délka: doporučuje se 30 - 60 minut, nemělo by dojít k tomu, aby se účastníci nudili. Měli by se na sezení těšit, ne se ho bát. Zahřívací kolo: pokud účastníci metodu neznají, je vhodné zařadit „zahřívací kolo“ - něco všem známého, ale netýkajícího se skutečného problému (např. Jak by se dala zlepšit klávesnice PC?) Zahřívací kolo: pokud účastníci metodu neznají, je vhodné zařadit „zahřívací kolo“ - něco všem známého, ale netýkajícího se skutečného problému (např. Jak by se dala zlepšit klávesnice PC?) Velikost skupiny: 6 - 12 Velikost skupiny: 6 - 12 Účastníci: rozliční, asi 1/3 těch, kterých se rozebíraný problém týká. Většinou není vhodné, aby se zúčastnili současně nadřízení a podřízení Účastníci: rozliční, asi 1/3 těch, kterých se rozebíraný problém týká. Většinou není vhodné, aby se zúčastnili současně nadřízení a podřízení Zapisovatel: často je nutné zestručňovat, lepší je něco zapsat víckrát než vynechat. Lze použít techniky - magnetofon, video, počítač... Výhodná je tabule, na které mohou všichni vidět dosavadní nápady (nalepovací lístky). Lze použít formy myšlenkové mapy. Zapisovatel: často je nutné zestručňovat, lepší je něco zapsat víckrát než vynechat. Lze použít techniky - magnetofon, video, počítač... Výhodná je tabule, na které mohou všichni vidět dosavadní nápady (nalepovací lístky). Lze použít formy myšlenkové mapy. Předsedající: zajišťuje hladký průběh, uděluje slovo, nehodnotí Předsedající: zajišťuje hladký průběh, uděluje slovo, nehodnotí Formulace problému: příliš úzká definice může zúžit odpovědi Formulace problému: příliš úzká definice může zúžit odpovědi Př: Je lepší se zeptat, jak lze zlepšit komunikaci s pobočkami, než jak snížit počet služebních cest Př: Je lepší se zeptat, jak lze zlepšit komunikaci s pobočkami, než jak snížit počet služebních cest 19.-20.10.2010

40 FREE - VaVaI, TT40 Brainstorming – výhody a nevýhody Nevýhody: Nevýhody: Potlačování hodnocení může vést k tomu, že někteří účastníci ztratí soustředění na problém Potlačování hodnocení může vést k tomu, že někteří účastníci ztratí soustředění na problém Protože nelze předpovědět, jaké nápady vzniknou, je obtížné se předem připravit Protože nelze předpovědět, jaké nápady vzniknou, je obtížné se předem připravit Dominantní jedinci ovlivňují ostatní a pokoušejí se ovládnout sezení Dominantní jedinci ovlivňují ostatní a pokoušejí se ovládnout sezení Někteří účastníci se v diskusi citově angažují a vnášejí do systému šum Někteří účastníci se v diskusi citově angažují a vnášejí do systému šum Skupinová konformita způsobí nedostatek kreativity. Skupinová konformita způsobí nedostatek kreativity. Výhody: Výhody: Odložení hodnocení může pomoci překonat bariéry kreativity Odložení hodnocení může pomoci překonat bariéry kreativity Vznikne větší množství nápadů Vznikne větší množství nápadů Protože nápady jsou dílem skupiny, je větší šance na jejich realizaci, než kdyby pocházely od jednotlivce Protože nápady jsou dílem skupiny, je větší šance na jejich realizaci, než kdyby pocházely od jednotlivce 19.-20.10.2010

41 FREE - VaVaI, TT41 Zvýšení účinnosti brainstormingu Zastavit a pokračovat: např. 5 min. na vznik nápadů, 5 min. přestávka na inkubaci atd. Zastavit a pokračovat: např. 5 min. na vznik nápadů, 5 min. přestávka na inkubaci atd. Kolečko účastníků: účastníci dostávají slovo ve stanoveném pořadí, mohou se v daném kole vzdát slova - dostane se i na méně průbojné Kolečko účastníků: účastníci dostávají slovo ve stanoveném pořadí, mohou se v daném kole vzdát slova - dostane se i na méně průbojné Phillips 66 - větší skupina se rozdělí na menší podskupiny (max. 6 lidí posuzuje 6 minut klady a zápory), v nichž probíhá klasický brainstorming. Na konci stanovené doby se vytvořené nápady vyhodnotí a celé skupině jsou předloženy ty nejlepší. Phillips 66 - větší skupina se rozdělí na menší podskupiny (max. 6 lidí posuzuje 6 minut klady a zápory), v nichž probíhá klasický brainstorming. Na konci stanovené doby se vytvořené nápady vyhodnotí a celé skupině jsou předloženy ty nejlepší. Banka nápadů, kartičky: nápady se anonymně zapisují na kartičky. Výhodou je snadné zpracování. Problémy je vhodné formulovat otázkou typu Jak? Banka nápadů, kartičky: nápady se anonymně zapisují na kartičky. Výhodou je snadné zpracování. Problémy je vhodné formulovat otázkou typu Jak? Brainwriting - nápady se píší na kolující papíry Brainwriting - nápady se píší na kolující papíry 19.-20.10.2010

42 FREE - VaVaI, TT42 Kreativní nástěnka Výhody: všichni si mohou přečíst nápady ostatních a vycházet z nich, může trvat libovolně dlouho, nemusí se všichni sejít na jednom místě Výhody: všichni si mohou přečíst nápady ostatních a vycházet z nich, může trvat libovolně dlouho, nemusí se všichni sejít na jednom místě 19.-20.10.2010

43 FREE - VaVaI, TT43 Podpora ICT Databáze nápadů Databáze nápadů Groupware, workflow Groupware, workflow Sdílený pracovní prostor Sdílený pracovní prostor Kolaborativní nástroje (Zoho, Google Docs) Kolaborativní nástroje (Zoho, Google Docs) www.innosupport.net – Inovační dílny www.innosupport.net – Inovační dílny www.innosupport.net 19.-20.10.2010

44 FREE - VaVaI, TT44 19.-20.10.2010

45 FREE - VaVaI, TT45 TRIZ Teorija Rešenija Izobretateĺskich Zadač Teorija Rešenija Izobretateĺskich Zadač TRIZ systematicky analyzuje problém a vytváří alternativy řešení s použitím řady postupů a nástrojů TRIZ systematicky analyzuje problém a vytváří alternativy řešení s použitím řady postupů a nástrojů Nejobtížnějším typem problémů při vývoji nových výrobků jsou rozpory (konflikty). V mnoha případech může požadované zlepšení jednoho parametru vést ke zhoršení jinde (např.snaha po zvýšení produktivity může vést ke snížení kvality). Je tedy nutné hledat rozumný kompromis. Nejobtížnějším typem problémů při vývoji nových výrobků jsou rozpory (konflikty). V mnoha případech může požadované zlepšení jednoho parametru vést ke zhoršení jinde (např.snaha po zvýšení produktivity může vést ke snížení kvality). Je tedy nutné hledat rozumný kompromis. Metodologie TRIZ poskytuje algoritmy pro řešení konfliktů mezi parametry výrobku. Metodologie TRIZ poskytuje algoritmy pro řešení konfliktů mezi parametry výrobku. podrobnější popis, příklady 19.-20.10.2010

46 FREE - VaVaI, TT46 Prvky TRIZ 40 vynálezeckých principů 40 vynálezeckých principů 39 inženýrských konfliktních parametrů 39 inženýrských konfliktních parametrů IM – Invention Machine (expertní systém) IM – Invention Machine (expertní systém) Matice rozporů Matice rozporů 19.-20.10.2010

47 FREE - VaVaI, TT47 Matice rozporů matice 39 x 39 konfliktních parametrů matice 39 x 39 konfliktních parametrů na svislé ose vybereme parametry, které chceme zlepšit na svislé ose vybereme parametry, které chceme zlepšit na vodorovné ose vybereme parametry, které se zhorší na vodorovné ose vybereme parametry, které se zhorší průsečík: odkazy na doporučené vynálezecké principy průsečík: odkazy na doporučené vynálezecké principy matice rozporů 19.-20.10.2010

48 FREE - VaVaI, TT48 Nedostatky TRIZ seznam 39 parametrů neobsahuje parametr, který by se měl zlepšit nebo který se zhorší (např. odpor elektrického obvodu) seznam 39 parametrů neobsahuje parametr, který by se měl zlepšit nebo který se zhorší (např. odpor elektrického obvodu) je-li inženýrský rozpor způsoben fyzikálním rozporem, je účinnější řešit fyzikální rozpor. je-li inženýrský rozpor způsoben fyzikálním rozporem, je účinnější řešit fyzikální rozpor. 19.-20.10.2010

49 FREE - VaVaI, TT49 Zdokonalení metodiky: ARIZ hledání ideálního řešení: zdokonalení systému s minimalizací nákladů a nežádoucích vedlejších efektů hledání ideálního řešení: zdokonalení systému s minimalizací nákladů a nežádoucích vedlejších efektů logika ARIZ: každý inženýrský rozpor je způsoben fyzikálním rozporem, kdy stejný parametr musí splňovat rozporné požadavky logika ARIZ: každý inženýrský rozpor je způsoben fyzikálním rozporem, kdy stejný parametr musí splňovat rozporné požadavky 19.-20.10.2010

50 FREE - VaVaI, TT50 Kroky řešení Analýza systému: identifikace základních funkcí systému a zásadního rozporu, který je třeba vyřešit Analýza systému: identifikace základních funkcí systému a zásadního rozporu, který je třeba vyřešit Analýza zdrojů konfliktu: místo a frekvence výskytu Analýza zdrojů konfliktu: místo a frekvence výskytu Modelování problému: analýza alternativ, výběr té, která je optimální pro základní funkce systému, vypracování postupu eliminace rozporu Modelování problému: analýza alternativ, výběr té, která je optimální pro základní funkce systému, vypracování postupu eliminace rozporu Hodnocení vytvořených konceptů Hodnocení vytvořených konceptů Vývoj nového produktu Vývoj nového produktu 19.-20.10.2010

51 FREE - VaVaI, TT51 Příklad 1 Boeing: náhrada motorů 737 výkonnějšími Boeing: náhrada motorů 737 výkonnějšími vyšší výkon motoru  potřebuje více vzduchu  větší průměr vstupního otvoru  malá vzdálenost motoru od země vyšší výkon motoru  potřebuje více vzduchu  větší průměr vstupního otvoru  malá vzdálenost motoru od země Matice rozporů doporučuje několik způsobů řešení tohoto rozporu. Asymetrie (č. 4) navrhuje: Matice rozporů doporučuje několik způsobů řešení tohoto rozporu. Asymetrie (č. 4) navrhuje: A. Změna symetrického tvaru objektu nebo jeho částí na asymetrický. B. Zvýšení stupně asymetrie. Řešení: elipsovitý tvar motoru – zachování plochy vstupního otvoru, zploštění ve vertikálním směru Řešení: elipsovitý tvar motoru – zachování plochy vstupního otvoru, zploštění ve vertikálním směru 19.-20.10.2010

52 FREE - VaVaI, TT52 Příklad 2 – specifikace problému Barevná laserová tiskárna obsahuje pohyblivý fotovodič, který nese kapky positivně nabitého kapalného toneru. Negativně nabitý válec rotuje v opačném směru a sbírá nadbytečný toner. Barevná laserová tiskárna obsahuje pohyblivý fotovodič, který nese kapky positivně nabitého kapalného toneru. Negativně nabitý válec rotuje v opačném směru a sbírá nadbytečný toner. Elektrostatická síla je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi válcem a kapkami  čím větší je průměr válce, tím lépe plní svou funkci, ale tím větší jsou rozměry celého systému. Elektrostatická síla je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi válcem a kapkami  čím větší je průměr válce, tím lépe plní svou funkci, ale tím větší jsou rozměry celého systému. Fyzikální rozpor: efektivita válce vs. rozměr Fyzikální rozpor: efektivita válce vs. rozměr Průměr válce 20-30 mm je kompromisním řešením Průměr válce 20-30 mm je kompromisním řešením 19.-20.10.2010

53 FREE - VaVaI, TT53 Příklad 2 – řešení Základní funkce válce: sběr nadbytečného toneru Základní funkce válce: sběr nadbytečného toneru Odstranění psychologického bloku: místo „válec“ říkejme „sběrač“ Odstranění psychologického bloku: místo „válec“ říkejme „sběrač“ Fyzikální rozpor: sběrač musí mít větší plochu, aby se zvětšila elektrostatická síla, a musí zaujímat menší prostor, aby se minimalizovala velikost jednotky Fyzikální rozpor: sběrač musí mít větší plochu, aby se zvětšila elektrostatická síla, a musí zaujímat menší prostor, aby se minimalizovala velikost jednotky Řešení: plochý pás Řešení: plochý pás 19.-20.10.2010

54 Týmová práce

55 Klíčové role v týmu Company worker / Implementor (IMP) Company worker / Implementor (IMP) Chairman / Coordinator (CO) Chairman / Coordinator (CO) Shaper (SH) Shaper (SH) Plant (PL) Plant (PL) Resource Investigator (RI) Resource Investigator (RI) Monitor/ Evaluator (ME) Monitor/ Evaluator (ME) Team worker (TW) Team worker (TW) Completer/ Finisher (CF) Completer/ Finisher (CF) Specialist (SP) Specialist (SP) 19.-20.10.2010 55FREE - VaVaI, TT

56 Co jsou týmové role? Dr Meredith Belbin: Dr Meredith Belbin: Dr Meredith Belbin Dr Meredith Belbin "A tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way.„ "A tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way.„ The accurate delineation of these TEAM ROLES is critical in understanding the dynamics of any management or work team. The accurate delineation of these TEAM ROLES is critical in understanding the dynamics of any management or work team. http://www.belbin.com/meredith.html http://www.belbin.com/meredith.html http://www.belbin.com/meredith.html 19.-20.10.2010 56FREE - VaVaI, TT

57 Role orientované na akci - Shaper, Implementer, Completer Finisher Role orientované na akci - Shaper, Implementer, Completer Finisher Role orientované na lidi - Co-ordinator, Teamworker, Resource Investigator Role orientované na lidi - Co-ordinator, Teamworker, Resource Investigator Role orientované na mozek - Plant, Monitor Evaluator, Specialist Role orientované na mozek - Plant, Monitor Evaluator, Specialist 19.-20.10.2010 57FREE - VaVaI, TT

58 Company worker / Implementor Typické vlastnosti Typické vlastnosti Konzervativní, opatrný, zná své povinnosti Konzervativní, opatrný, zná své povinnosti Kladné kvality Kladné kvality Organizační schopnosti, rozum,zdravý tvrdě pracuje, disciplinovaný Organizační schopnosti, rozum,zdravý tvrdě pracuje, disciplinovaný Přijatelná rizika Přijatelná rizika Nedostatek pružnosti, málo pochopení pro nevyzkoušené myšlenky Nedostatek pružnosti, málo pochopení pro nevyzkoušené myšlenky 19.-20.10.2010 58FREE - VaVaI, TT

59 Chairman / Coordinator Typické vlastnosti Typické vlastnosti Klidný, sebevědomý, ovládá se Klidný, sebevědomý, ovládá se Kladné kvality Kladné kvality Bez předsudků, dokáže využít potenciál členů a chápat specifičnost situace Bez předsudků, dokáže využít potenciál členů a chápat specifičnost situace Přijatelná rizika Přijatelná rizika Nepřevyšuje požadovanou úroveň inteligence a tvůrčích schopností Nepřevyšuje požadovanou úroveň inteligence a tvůrčích schopností 19.-20.10.2010 59FREE - VaVaI, TT

60 Shaper Typické vlastnosti Typické vlastnosti Silná motivace, usiluje o výkon, dynamický Silná motivace, usiluje o výkon, dynamický Kladné kvality Kladné kvality Nesnáší sebeklam, sebeuspokojení a nevýkonnost Nesnáší sebeklam, sebeuspokojení a nevýkonnost Přijatelná rizika Přijatelná rizika Sklon k netrpělivosti, podrážděnosti a provokaci Sklon k netrpělivosti, podrážděnosti a provokaci 19.-20.10.2010 60FREE - VaVaI, TT

61 Plant Typické vlastnosti Typické vlastnosti Individualista, vážný, neprůměrný typ, neortodoxní Individualista, vážný, neprůměrný typ, neortodoxní Kladné kvality Kladné kvality Nadání, představivost, inteligence, znalosti Nadání, představivost, inteligence, znalosti Přijatelná rizika Přijatelná rizika Žije poněkud v jiném světě, přehlíží praktické detaily Žije poněkud v jiném světě, přehlíží praktické detaily 19.-20.10.2010 61FREE - VaVaI, TT

62 Resource Investigator Typické vlastnosti Typické vlastnosti Extrovert, snadno se nadchne, zvídavý, komunikativní Extrovert, snadno se nadchne, zvídavý, komunikativní Kladné kvality Kladné kvality Snadno kontaktuje lidi, rád zkoumá nové věci Snadno kontaktuje lidi, rád zkoumá nové věci Přijatelná rizika Přijatelná rizika Snadno ztrácí zájem pomine-li kouzlo novosti Snadno ztrácí zájem pomine-li kouzlo novosti 19.-20.10.2010 62FREE - VaVaI, TT

63 Monitor/ Evaluator Typické vlastnosti Typické vlastnosti Střízlivý, bez emocí, opatrný Střízlivý, bez emocí, opatrný Kladné kvality Kladné kvality Dovede hodnotit, opatrný, tvrdošíjný, diskrétní Dovede hodnotit, opatrný, tvrdošíjný, diskrétní Přijatelná rizika Přijatelná rizika Nedostatek inspirace, slabě motivuje jiné Nedostatek inspirace, slabě motivuje jiné 19.-20.10.2010 63FREE - VaVaI, TT

64 Team worker Typické vlastnosti Typické vlastnosti Společensky orientovaný, spíš mírný, citlivý Společensky orientovaný, spíš mírný, citlivý Kladné kvality Kladné kvality Dovede se přizpůsobit lidem i okolnostem a podporovat soudržnost týmu Dovede se přizpůsobit lidem i okolnostem a podporovat soudržnost týmu Přijatelná rizika Přijatelná rizika V kritických situacích nerozhodný V kritických situacích nerozhodný 19.-20.10.2010 64FREE - VaVaI, TT

65 Completer/ Finisher Typické vlastnosti Typické vlastnosti Pečlivý a svědomitý, metodický, s chutí do práce Pečlivý a svědomitý, metodický, s chutí do práce Kladné kvality Kladné kvality Perfekcionista, dovede dotáhnout projekty do konce Perfekcionista, dovede dotáhnout projekty do konce Přijatelná rizika Přijatelná rizika Dokáže se rozčílit i kvůli detailům Dokáže se rozčílit i kvůli detailům 19.-20.10.2010 65FREE - VaVaI, TT

66 Specialista Kladné kvality Kladné kvality Single-minded, self-starting, dedicated. Provides knowledge and skills in rare supply. Single-minded, self-starting, dedicated. Provides knowledge and skills in rare supply. Přijatelná rizika Přijatelná rizika Contributes only on a narrow front. Dwells on technicalities. Contributes only on a narrow front. Dwells on technicalities. 19.-20.10.2010 66FREE - VaVaI, TT

67 Dotazník 19.-20.10.2010 67FREE - VaVaI, TT

68 19.-20.10.2010 68FREE - VaVaI, TT

69 Doporučená literatura a další zdroje informací

70 FREE - VaVaI, TT70 Management inovací - 1 DRUCKER P.F.:, Inovace a podnikavost, Management Press, Praha, 1993, ISBN 80-85603- 29-2 DRUCKER P.F.:, Inovace a podnikavost, Management Press, Praha, 1993, ISBN 80-85603- 29-2 PITRA Z., Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha, 2006, ISBN 80- 86946-10-X PITRA Z., Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha, 2006, ISBN 80- 86946-10-X INNOMAT – Innovation Management Tools, http://www.inno-pro.com/aainn0.htm INNOMAT – Innovation Management Tools, http://www.inno-pro.com/aainn0.htm http://www.inno-pro.com/aainn0.htm IMI – Integrovaný management inovací, http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi IMI – Integrovaný management inovací, http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi TIDD J, BESANT J., PAVITT K., Managing Innovation, John Willey & Sons, 2005, ISBN 0-470- 09326-9 TIDD J, BESANT J., PAVITT K., Managing Innovation, John Willey & Sons, 2005, ISBN 0-470- 09326-9 19.-20.10.2010

71 Management inovací - 2 www.innoskills.net, www.innosupport.net www.innoskills.net, www.innosupport.net www.innoskills.netwww.innosupport.net www.innoskills.netwww.innosupport.net 19.-20.10.2010 71FREE - VaVaI, TT

72 TRIZ Altshuller Institute for TRIZ Studies: www.aitriz.org Altshuller Institute for TRIZ Studies: www.aitriz.orgwww.aitriz.org TRIZ Journal: www.triz-journal.com TRIZ Journal: www.triz-journal.comwww.triz-journal.com G.S. Altshuller Foundation: www.altshuller.ru/world/eng G.S. Altshuller Foundation: www.altshuller.ru/world/eng www.altshuller.ru/world/eng TRIZ Consulting: http://www.trizconsulting.com/ TRIZ Consulting: http://www.trizconsulting.com/http://www.trizconsulting.com/ VOTRUBA L., Rozvíjení tvořivosti techniků, Academia, Praha, 2000, ISBN 80-200-0785-7 VOTRUBA L., Rozvíjení tvořivosti techniků, Academia, Praha, 2000, ISBN 80-200-0785-7 Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) L.Shulyak: Introduction to TRIZ L.Shulyak: Introduction to TRIZ L.Shulyak: Introduction to TRIZ L.Shulyak: Introduction to TRIZ 19.-20.10.2010 72FREE - VaVaI, TT

73 Osnova Základní pojmy Základní pojmy Řízení projektů Řízení projektů Inovace a podnikání Inovace a podnikání “Soft Skills” ve VaVaI “Soft Skills” ve VaVaI Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Transfer technologií - hodnocení a ochrana duševního vlastnictví Podpora VaVaI Podpora VaVaI Zpracování návrhu vlastního projektu Zpracování návrhu vlastního projektu 19.-20.10.2010 73FREE - VaVaI, TT


Stáhnout ppt "“Soft Skills” ve VaVaI Kreativita, motivace Kreativita, motivace Týmová práce, řešení konfliktů Týmová práce, řešení konfliktů Softwarová podpora – myšlenkové."

Podobné prezentace


Reklamy Google