Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni KAE 10.4.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni KAE 10.4.2014."— Transkript prezentace:

1 Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz KAE 10.4.2014

2 Co se dozvíte Proč citovat Citace – parafráze – plagiát Odkazy a citace Bibliografické citace Pomůcky na webu

3 Proč citovat? Převezmeme-li něčí myšlenku a neocitujeme zdroj, dopouštíme se plagiátorství Vždy navazujeme na něčí práci RAIN, Mikki. Isaac Newton, celebrating Principia. Science photo library. Dostupné z: http://www.sciencephoto.com/media/227298/enlarge#

4 Citační etika Citujeme vše, co jsme ke své práci použili –Co podporuje naši hypotézu –S čím polemizujeme –Příklady různých pohledů na téma –Přehled zásadních prací / co bylo v oboru vykonáno Necitujeme –Práce, které jsme nepoužili –Obecně známé informace

5 Citace – parafráze - plagiát CITACE text je z původního díla převzat doslovně včetně typografického zdůraznění je v uvozovkách autor a zdroj je ocitovánPARAFRÁZE text je interpretován vlastními slovy nemění se jeho význam nedává se do uvozovek autor a zdroj je ocitovánPLAGIÁT převezmeme-li cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku... a neocitujeme autora, dopouštíme se krádeže - plagiátu

6 Parafráze vlastní interpretace cizích myšlenek, prezentovaná novou formou zaměřená na jedinou hlavní myšlenku legitimní cesta výpůjčky ze zdroje, pokud je doprovázena odkazem je lepší než citace pasáže, která není výjimečná pomáhá překonat pokušení citovat příliš často Navíc úspěšné parafrázování pomáhá dokonale pochopit originál

7 1.Několikrát si přečti originál, abys pochopil jeho přesný význam. 2.Odlož originál stranou, napiš svoji parafrázi. 3.Nahoru napiš klíčová slova nebo frázi s tématem parafráze. 4.Zkontroluj svoji interpretaci s originálem, ujisti se, že tvá verze skutečně vyjadřuje základní informace v nové formě. 5.Použij uvozovky k označení jedinečných termínů nebo frazeologie, které sis vypůjčil přesně ze zdroje. 6.Zaznamenej zdroj (bibliografickou citaci, včetně strany), budeš to potřebovat, pokud se rozhodneš použít materiál do své práce. 6 kroků k efektivnímu parafrázování https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/

8 Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47. Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46- 47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek. Příklady k porovnání https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/

9 Originál: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10% vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47. Legitimní parafráze: V odborných textech studenti nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46- 47). Plagiát: Studenti příliš často užívají přímých citací při psaní poznámek, a díky tomu jich používají příliš mnoho i ve finální práci. Správně by rukopis měl obsahovat pouze asi 10% přímých citací. Proto je důležité omezit opisování zdrojových materiálů při psaní poznámek. Příklady k porovnání https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/1/

10 Jak citovat aby čtenář citované dílo nalezlaby čtenář citované dílo nalezl aby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práciaby bylo zřetelné, co z citovaného díla jste použili pro svoji práci

11 Odkazy a citace Odkazy (citation) v textu mají zajistit, aby čtenář našel dílo, odkud jsme čerpali, a konkrétní část v citovaném díle. Použijeme-li přímou citaci nebo parafrázi, odkazujeme přímo na konkrétní stranu citovaného díla. Odkaz uvádíme v textu bezprostředně za citátem či parafrází. Citace / bibliografické citace (references) obsahují všechny potřebné údaje potřebné k nalezení citovaného dokumentu.

12 Odkazy a citace Odkazy v textu Soupis citací na konci práce

13 Metody citování Forma jméno-datum (Harvardský systém)Forma jméno-datum (Harvardský systém) Forma číselného odkazuForma číselného odkazu Forma průběžných poznámekForma průběžných poznámek Pro názornost jak citovat, jsou použity úryvky a bibliografické citace z článku: COUFAL, Libor. Web po 20 letech: co z něj zbude pro budoucí generace? Knihovna [online]. 2009, 20(2), 17-32 [cit. 16.6.2011]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/ 0902097.htm

14 Forma jméno-datum (Harvardský systém) Odkaz v textu: (Příjmení autora, rok, strana) Je-li jméno autora přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu. Více děl od jednoho autora, vydaných ve stejném roce odlišujeme malými písmeny. Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém (Roche, 2006, s. 97–98). Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu (Masanès, 2006c, s. 34)..

15 Bibliografické citace v seznamu řadíme podle prvního autora a roku 21.MASANÈS, Julien, 2006a. Archiving the hidden web. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 115-129. ISBN 978-3-540-23338-1. 22.MASANÈS, Julien, 2006b. Web archiving. In: Marlin Deegan and Simmon Tanner, eds. Digital preservation. Londýn: Facet, s. 78-97. ISBN 978-1-856-04485-1. 23.MASANÈS, Julien, 2006c. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. 24.MASANÈS, Julien, 2006d. Selection for web archives. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 71-91. ISBN 978-3-540-23338-1. 25.MOHR, Gordon, STACK, Michael, RANITOVIC, Igor, AVERY, Dan and KIMPTON, Michele, 2004. An Introduction to Heritrix: An open source archival quality web crawler [online]. IWAW 2004. [cit. 25.11.2009]. Dostupné z: http://iwaw.europarchive.org/04/Mohr.pdf 26.ROCHE, Xavier, 2006. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1.

16 Forma číselného odkazu Odkaz v textu: (pořadové číslo citace, strana) Odkazujeme pořadovým číslem. Odkaz odlišíme od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Stejné dílo má v odkazech stejné číslo. Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém [32, s. 97–98]. Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu [33, s. 34].. Správně by mělo být včetně strany, ze které citujeme, u článků se toleruje odkaz pouze na celou práci Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém [32]. Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu [33]..

17 Podle normy řadíme bibliografické citace v seznamu v pořadí v jakém se vyskytují v textu 32.ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 97-98. 33.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 34. V praxi se ale běžně řadí citace v seznamu podle abecedy. Při obsáhlé bibliografii je to pro čtenáře výhodnější.

18 Forma průběžných poznámek Odkaz v textu: (pořadové číslo poznámky) Na citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo odlišíme od vlastního textu buď použitím horního indexu nebo závorek (kulatých či hranatých). Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale uvnitř komplexních skriptů je to téměř neřešitelný problém. 32 Druhou možností je ponechat odkazy v původní podobě a změnu provádět dynamicky, "na vyžádání", při prohlížení stránek v archivu, např. pomocí java scriptu. 33.

19 V poznámce pod čarou (používají se spíš v humanitních vědách), nebo na konci dokumentu, uvádíme plnou citaci: 32.ROCHE, Xavier. Copying websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 93-114. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 97-98. 33.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 34. Podle normy řadíme bibliografické citace v seznamu v pořadí v jakém se vyskytují v textu

20 Poznámka může obsahovat odkazy na více zdrojů Pokud odkazujeme na jeden zdroj víckrát, je možné uvést plnou citaci při prvním výskytu a v ostatních poznámkách se na ni odkazovat. 10.MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. In: Julien MASANÈS, ed. Web archiving. Berlín: Springer, 2006, 1-53. ISBN 978-3-540-23338-1. S. 15. 11.MAKI. The future of content in the age of information overload [online]. Dosh Dosh. 2008 [cit. 25.11.2009]. Dostupné z: http://www.doshdosh.com/future-of-content-in-the-age-of-information- overload. 12.MASANÈS, pozn. 10, s. 15.

21 Bibliografické citace ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. V březnu 2011 vyšla nově upravená norma: Změna licenční politiky: nelze zakoupit multilicenci elektronického přístupu do jedné normy. Normu najdete ve všech knihovnách a studovnách UK k prezenčnímu studiu. Kopírování norem je zakázáno. Návod jak citovat: http://www.iso690.zcu.cz/ http://www.iso690.zcu.cz/

22 Co je předmětem normy a co norma neřeší Přímo v textu normy se uvádí: „...norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady [...] nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.“ (str. 7) Kromě citací publikovaných dokumentů se norma nově zabývá i citacemi dalších materiálů, jako např. zvukových dokumentů, fotografií, grafiky, hudby apod. (ale nevztahuje se na legislativní dokumenty, rukopisy a archivní materiály).

23 Údaje pro bibliografické citace Zjišťujeme v originálním dokumentu (zdroji) na těchto místech a v tomto pořadí: 1.titulní strana nebo její ekvivalent (úvodní obrazovka, etiketa na disku, lícová strana mapy apod.) 2.rub titulní strany, záhlaví stránky 3.obálka, etiketa 4.jiné části dokumentu Údaje, které nejsou přímo v citovaném dokumentu (zdroji) píšeme do hranatých závorek.

24 Obvyklé pořadí údajů v citaci 1.tvůrce (autor) 2.název 3.typ nosiče (je-li potřeba) 4.vydání 5.nakladatelské informace: místo vydání, vydavatel a datum* 6.název edice 7.číslování v rámci popisované jednotky 8.standardní identifikátor (ISBN apod.) 9.dostupnost 10.dodatečné informace * V případě metody citace jméno-datum (tzv. Harvardský systém / styl citování) uvádíme rok vydání za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se pak píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

25 KNIHY A MONOGRAFICKÉ PUBLIKACE Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. –SLÍVA, Jiří a VOTAVA, Martin. Farmakologie. Praha: Triton, 2011. 394 s. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN 978-80-7387-500-8. –PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.

26 ČLÁNKY V ČASOPISECH Tvůrce. Název příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN. –KOLÁŘ, Pavel a LEWIT, Karel. Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží. Neurologie pro praxi, 2005, 6(5), 270-275. ISSN 1213-1814. –BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006, 54(12), 3-6. ISSN 0036-9942.

27 PŘÍSPĚVKY V KNIHÁCH A JINÝCH MONOGRAFICKÝCH PUBLIKACÍCH Tvůrce. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN. –NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s. 49-64. ISBN 80-8063-219-7.

28 PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH Tvůrce. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN (nebo ISSN). –HALUZÍKOVÁ, Jana. Edukace pacientů s rizikem kardiovaskulární choroby. In: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství: sborník příspěvků 1. Slezské konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Opava: Slezská univerzita, 2006. s. 115-116. ISBN 80-7248-388-9. –DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: 20.-21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, 2005. S. 162-170. ISBN 80-86898-60-1.

29 ON-LINE ZDROJE Tvůrce. Název publikace [on-line]. Další údaje dle typu dokumentu [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. –BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z MyiLibrary: http://lib.myilibrary.com?ID=86355 –KNOPOVÁ, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, 15(6) [cit. 14.06.2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946 –Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram: ©2011 [cit. 19.7.2011]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/

30 Tvůrce - autor Více autorů: pokud je to možné, uvádíme všechny (Do tří autorů vždy všechny). Není-li to možné, uvedeme jen prvního a zkratku „et al.“, „aj.“nebo ekvivalent v řeči, ve které píšete svoji práci. U dokumentů, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film...) je prvním údajem v citaci název díla.

31 Tvůrce - editor Za jménem editora uvádíme zkratku ed. –DOUBRAVOVÁ, Jarmila, ed. Společenské hry: analytický přístup. Dobrá voda: Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-35-X. –HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. [248 s]. ISBN 80-7325-006-3.

32 Více tvůrců Jméno prvního autora uvádíme ve tvaru vhodném k abecednímu řazení. –PŘÍJMENÍ, Jméno Jména druhých a dalších autorů uvádíme stejným způsobem: –PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno nebo v přímém pořadí, jak je tomu např. ve stylech MLA a Chicago. –PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ Takto jsou generovány citace i na Citace.com

33 Název Tak, jak je na titulní straně. –Dlouhý název lze zkrátit vynecháním některých slov a jejich nahrazením třemi tečkami. Nelze vynechávat počáteční slova (výjimkou jsou členy). Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře, aneb, Proč se státi knihovníkem? můžeme např. zkrátit na: Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby...

34 Podnázev, překlad, chybějící název apod. Podnázev uvádíme pouze pokud přinášejí důležitou informaci k obsahu: Daně: výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména rakouského. Je z čeho vybírat?: Přehled několika řešení z oblasti konzolových serverů. Překlad můžeme napsat do hranaté závorky za název: Die auf dem Monitoring der Oberflächengewässer in ihrer Gewässergüte im Flußgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung [Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí]. Chybějící název nebo upřesnění názvu uvedeme do hranaté závorky.

35 Název příspěvku a název zdrojového dokumentu Název příspěvku typograficky odlišíme od názvu zdrojového dokumentu. Předložku In: před názvem zdrojového dokumentu příspěvku musíme použít pro příspěvek v monografii (např. sborník). –POTUŽÁK, Tomáš. Postponed traffic flow characteristics transfer in distributed simulation of road traffic. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008. 245 ‑ 258. ISBN 978 ‑ 83 ‑ 7493 ‑ 421 ‑ 3. –RŮŽIČKA, Jiří et al. Pyramid projection: validation of a new method jof skin defect measurement. Physiological Research. 2007, 56(1), 99 ‑ 105. ISSN 0862 ‑ 8408.

36 Název konference U konference, která se opakuje pod stejným názvem, je nutné uvádět datum a místo konání –Interspeech 2006: Pittsburgh, USA –TSD [Text, speech and dialogue] 2009: Pilsen, Czech Republic –SIGMAP [Conference on Signal Processing and Multimedia Applications] 2010: Athens, Greece

37 Typ nosiče / média Povinný u jiných, než tištěných dokumentů –[online] –[DVD] –[fotografie] –[disk]

38 Vydání Jiné, než 1. vydání - tak jak je uvedeno ve zdroji –3. doplněné vydání –3rd ed., revised U aktualizovaných zdrojů, je nutné uvést v citaci zpřesňující údaje –Verze 3.1 –Aktualizace 2.6.2011

39 Nakladatelské údaje Místo vydání: nakladatel, datum Více míst vydání nebo více vydavatelů – uvádíme pouze první. Jména vydavatelů (nakladatelů) zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání. Např. John Wiley & Sons, Inc zkrátíme na Wiley Weinheim: Wiley, 2008. Datum – pokud je použita metoda citování jméno-datum uvádí se rok vydání pouze za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se znovu píše, pouze je-li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

40 Číslování a stránkování Uvádíme v termínech, které jsou ve zdroji, v pořadí od největšího k nejmenšímu. Např.: svazek, číslo části, strany. vol. 10, no. 2, s. 148-155. sv. 9, č. 2, s. 29-33. roč. 22, č. 4, s. 356-390. Číslo části / časopisu můžeme vynechat, pokud je celý ročník stránkován průběžně. vol. 10, s. 148-155. roč. 22, s. 356-390. U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. Číslo svazku / ročníku píšeme tučně, číslo části do závorek. 10, 148-155. 9(2), 29-33. 22, 356-390.

41 Názvy a čísla edic Obsahuje-li dokument název edice a číslo, uvádíme údaj(e) v citaci. KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody. Praha: Oikoymenh, 2002. Oikúmené, 97. ISBN 80-7298-027-0. MAJER, Jiří, ed. Studie z dějin hornictví. 15. Praha: Národní technické muzeum, 1984. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 96. HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80-7325-006-3.

42 Identifikátory – standardní čísla (1) Je-li dokumentu přiděleno mezinárodní standardní číslo nebo identifikátor, musí být v citaci uvedeno. ISSN (International Standard Serial Number) pro seriály, časopisy –ŠIMANDL, Miroslav a PUNČOCHÁŘ, Ivo. Active fault detection and control: unified formulation and optimal design. Automatica. 2009. 45(9), 2052-2059. ISSN 0005-1098. ISBN (International Standard Book Number) pro monografie, knihy –MERTLOVÁ, Jiřina a NOHÁČOVÁ, Lucie. Elektrické stanice a vedení. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. [168 s]. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 7043 ‑ 724 ‑ 7.

43 Identifikátory – standardní čísla (2) DOI (Digital Object Identifier) pro digitální objekty umístěné na internetu –ALLEN, Robert B. Model-Oriented Scientific Research Reports. D-Lib Magazine [online]. Corporation for National Research Initiatives, May/June 2011. 17(5/6) [vid. 6.5.2011]. ISSN 1082-9873. Dostupné z: doi:10.1045/may2011-allen. Bližší popisy identifikátorů: ISBN a další identifikátoryISBN a další identifikátory Dokument, který má přidělené DOI nalezneme prostřednictvím online dotazu na www.doi.org, nebo stačí před DOI vložit řetězec http://dx.doi.org/ www.doi.org Např.: http://dx.doi.org/ Např.: http://dx.doi.org/10.1045/may2011-allen

44 Další informace Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě citace

45 Elektronické informační zdroje Typ nosiče / média je pro elektronické informační zdroje povinný –[online] –[disk] Je-li to potřebné, můžeme elektronický zdroj blíže specifikovat –[online databáze] –[počítačový program]

46 Elektronické informační zdroje Datum citování u online zdrojů uvádíme do hranaté závorky za výraz cit. datum, kdy jsme měli zdroj otevřený. –[cit. 3.6.2011]

47 Elektronické informační zdroje Dostupnost a přístup Povinné údaje u online zdrojů. Dostupné z: úplná adresa. Je-li třeba na konci řádku adresu rozdělit, dělíme ji vložením mezery za lomítko. –Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/ valka_s_mloky.pdf Pokud má zdroj přiděleno DOI, preferujeme ho před URL adresou. –DAVIES, Lorraine, FORD-GILBOE, Marilyn and HAMMERTON, Joanne. Gender Inequality and Patterns of Abuse Post Leaving. Journal of Family Violence [online]. Springer. Jan 2009, 24(1), 27-39. Dostupné z: doi:10.1007/s10896-008-9204-5 nebo Dostupné z: dx.doi.org/10.1007/s10896-008-9204-5 Je možné uvést informace o dalších formách a umístění

48 Citační styly Vydavatelé odborné literatury často používají odlišné formy citace. Liší se především v pořadí prvků, případně v grafické úpravě Nejznámější citační styly: AMA: medicína, biologieAMA APA: psychologie, vzdělávání a ostatní sociální vědyAPA MLA: literatura, umění a humanitní vědyMLA Turabian (velmi podobný Harvardskému stylu): technické oboryTurabian Chicago: nejčastěji používaný styl v knihách, časopisech, mimo vědeckou komunituChicago Harvard IEEE

49 citační styl AMA

50 citační styl MLA Invertováno je pouze jméno prvního autora!

51 citační styl Chicago Invertováno je pouze jméno prvního autora!

52 Pomůcky na webu Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace http://www.iso690.zcu.cz/ http://www.iso690.zcu.cz/ Generátor citací http://www.citace.com/http://www.citace.com/ Pozor na pořadí Jméno Příjmení u 2. a dalších autorů!!! Kratochvíl, Jiří aj. Metodika tvorby bibliografických citacíMetodika tvorby bibliografických citací Volně přístupné

53 Příklad z DP: [5] BYERS, Georey J., TAKAWIRA, Fambirai. Fourier Transform Decoding of Non-Binary LDPC Codes. University of KwaZulu-Natal, 2004, 5 s. [online]. [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: http://www.satnac.org.za/proceedings/2004/AccessCoding/No%2078%20- %20Byers.pdf. [6] COSTELLO, Daniel J. a G. David FORNEY. Channel Coding: The Road to Channel Capacity. Proceedings of the IEEE, 2007, 28 s. DOI: 10.1109/JPROC.2007.895188. [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4282117&tag=1 [7] DAVEY, Matthew C, MACKAY, David. Low-density parity check codes over GF(q). Communications Letters, IEEE, vol.2, no.6, 1998, 3 s. doi: 10.1109/4234.681360. [online]. [cit. 2012-04-28]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=681360. [6] COSTELLO, Daniel J. a FORNEY, G. David. Channel Coding: The Road to Channel Capacity. Proceedings of the IEEE [online]. June 2007, Vol. 95, No. 6, s. 1150 ‑ 1177. [cit. 2012-04-28]. ISSN: 0018-9219. Dostupné z: DOI: 10.1109/JPROC.2007.895188. dx.doi.org/10.1109/JPROC.2007.895188 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4282117 Má být:

54 Cvičení

55 Příklad 1 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jedná se o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. V této fázi jsou využity všechny dostupné zdroje informací. Text v knize Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

56 Příklad 1 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jedná se o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. V této fázi jsou využity všechny dostupné zdroje informací. 1. Doslova okopírovaná část textu 2. Použitá část není v uvozovkách 3. Práce není citována Text v knize Text v DP ŠPATNĚ PLAGIÁT

57 Příklad 2 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jedná se o „první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu“ 1, a jsou při něm využity všechny dostupné zdroje dat. 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Str. 69. Text v knize Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

58 Příklad 2 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jedná se o „první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu“ 1, a jsou při něm využity všechny dostupné zdroje dat. 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Str. 69. Text v knize Text v DP 1. Doslova okopírovaná část textu je v uvozovkách 2. Práce je citována SPRÁVNĚ

59 Příklad 3 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace Text v knize Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

60 Příklad 3 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace Text v knize Text v DP 1.Slova nahrazená synonymy 2.Práce není citována ŠPATNĚ PLAGIÁT

61 Příklad 4 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. „Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace“ 1 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Str. 69. Text v knize Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

62 Příklad 4 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. „Jde zpravidla o první fázi výzkumu, protože tuto práci může marketingový odborník doslova provádět u svého počítače. Významným zdrojem budou při tom vnitřní záznamy organizace“ 1 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Str. 69. Text v knize Text v DP Text v uvozovkách není citován přesně ŠPATNĚ

63 Příklad 5 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Hannagan (1996, s. 69) uvádí, že první fázi výzkumu neprovádíme v terénu, protože nejprve využíváme existující materiály. 1 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Text v knize Text v DP SPRÁVNĚ nebo ŠPATNĚ?

64 Příklad 5 Jde obvykle o první stadium výzkumu, protože tuto práci může marketingový pracovník doslova provádět u psacího stolu. Důležitým zdrojem budou při tom interní záznamy organizace. HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 205 s. Str. 69. Hannagan (1996, s. 69) uvádí, že první fázi výzkumu neprovádíme v terénu, protože nejprve využíváme existující materiály. 1 1.HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. Text v knize Text v DP 1. Text je parafrázován 2. Práce je citována SPRÁVNĚ

65 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "Citování literatury a pramenů Citování literatury a pramenů Mgr. Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni KAE 10.4.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google