Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematické inženýrství www.math.fme.vutbr.cz Ústav matematiky Studijní obor je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného inženýra s bohatými znalostmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematické inženýrství www.math.fme.vutbr.cz Ústav matematiky Studijní obor je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného inženýra s bohatými znalostmi."— Transkript prezentace:

1 Matematické inženýrství Ústav matematiky Studijní obor je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného inženýra s bohatými znalostmi aplikované matematiky a informatiky. Absolvent najde uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových týmech v rozmanitých technických profesích, ale i v ekonomice, bankovnictví, softwarových firmách a podobně. Matematické inženýrství

2 Matematické inženýrství Ústav matematiky Studium oboru Matematické inženýrství je třístupňové: 1.stupeň: tříleté bakalářské studium (titul Bc.) 2.stupeň: dvouleté navazující magisterské studium (titul Ing.) 3.stupeň: doktorské studium (titul Ph.D.)

3 Matematické inženýrství Ústav matematiky Výuka probíhá v příjemném a přátelském prostředí moderního areálu. Výhodou jsou malé skupiny a tudíž možnost individuálního přístupu ke studentům. Výuku doplňují propracované elektronické učební texty na webových stránkách ústavu - Matematika Online Matematika Online

4 Matematické inženýrství Ústav matematiky Studium oboru Matematické inženýrství je zpestřeno různými společenskými a sportovními akcemi. Mezi ně například patří volejbalový turnaj Zlaté křivítko. Tato neformální akce umožňuje navázat kontakty a vyměnit si cenné informace mezi studenty ročníku oboru

5 Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Ústav matematiky V bakalářském stupni absolvují studenti především tyto předměty z oblasti základů matematiky formou přednášek a cvičení: matematická analýza lineární i obecná algebra diskrétní matematika konstruktivní a počítačová geometrie diferenciální rovnice funkcionální analýza numerické metody pravděpodobnost a statistika optimalizace moderní metody programování počítačová grafika, …

6 Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Ústav matematiky základy konstruování fyzika statika termomechanika hydromechanika teoretická mechanika elektrotechnika a elektronika nauka o materiálu pružnost a pevnost technologie části a mechanismy strojů automatizace, … Technické vzdělání je zajišťováno těmito předměty:

7 Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Ústav matematiky matematický software (Maple, Matlab, Mathematica) statistický software (Statgraphics, Statistica) křivkový a plošný integrál úvod do TeXu geometrické algoritmy statistické metody ve strojírenství počítačová fyzika, … Výuku jazyků zajišťuje Ústav jazykůÚstav jazyků Kromě povinných předmětů nabízíme následující volitelné předměty:

8 Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Ústav matematiky Bakalářský stupeň je zakončen státní bakalářskou zkouškou. Její součástí je obhajoba bakalářské práce, jejíž téma si studenti volí v 5. semestru. Jejím cílem je hlubší pochopení vybrané tématiky a orientace v problematice. Po úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky získají titul Bc. Zde jsou pro názornost uvedena témata tří bakalářských prací: Numerická simulace proudění nestlačitelných kapalin metodou spektrálních prvků Adaptivní ekvalizace histogramu digitálních obrazů Generování nestrukturovaných sítí

9 Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Matematické inženýrství Bakalářský stupeň Předpokládá se, že většina absolventů bakalářského stupně studia bude pokračovat v magisterském stupni oboru Matematické inženýrství, ale je tu samozřejmě možnost vybrat si specializaci i na jiném ústavu. Ústav matematiky

10 Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň Ústav matematiky Studenti získají hlubší znalosti matematiky se zaměřením na jejich aplikace v technických oborech a informatice. Absolvují předměty: funkce komplexní proměnné diferenciální geometrie teorie grafů stochastické procesy základy optimálního řízení variační počet fuzzy množiny a aplikace vizualizace dat numerické metody v teorii proudění numerické metody analýzy obrazů finanční matematika, …

11 Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň Studenti stále udržují úzký kontakt s technickými disciplínami a informatikou prostřednictvím následujících předmětů, v nichž uplatntňují a rozvíjejí své matematické vědomosti: jakost a metrologie teorie dynamických systémů a mechatroniky databázové systémy prostředky umělé inteligence počítačové sítě objektově orientované programování v C ++ operační systémy programování pro Windows, … Ústav matematiky

12 Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň Ústav matematiky Během studia magisterského programu mají studenti možnost vycestovat na odbornou stáž do zahraničí a spolupracovat se zahraničními vysokými školami. Ústav matematiky úzce spolupracuje s těmito zahraničními institucemi: Molde University College (Norsko) Technische Universität Wien (Rakousko) Universiteit of Gent (Belgie) Université Pierre et Marie Curie, Paris (Francie) Chalmers University of Technology, Göteborg (Švédsko) Universita degli Study dell'Aquila (Itálie) Dalhousie University in Halifax (Kanada) Science University of Tokyo (Japonsko), …

13 Ústav matematiky 1 Studentům magisterského studia je určen mezinárodní program Double diploma (Dvojitý diplom). Tento program má Ústav matematiky uzavřen s italskou universitou Universita degli Study dell'Aquila. Studentům, kteří absolvují 1., nebo 2. ročník magisterského studia v Itálii, bude po úspěšném zakončení studia přiznán magisterský titul jak v oboru Matematicko-fyzikální modelování v inženýrství z italské univerzity, tak v oboru Matematické inženýrství z naší univerzity Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň

14 Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň Ústav matematiky Magisterský stupeň je zakončen státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce, jejíž téma si studenti volí v zimním semestru 1. ročníku navazujícího studia. Po úspěšném absolvování státní zkoušky získají titul Ing. Zde jsou na ukázku vybraná témata diplomových prací: Modelování ohybu trhliny v kompozitech s křehkou matricí a tvárnými inkluzemi Rankové statistické filtry pro filtraci šumu v obrazové analýze Numerical Methods of Multispectral Confocal Microscopy

15 Matematické inženýrství Magisterský stupeň Matematické inženýrství Magisterský stupeň Absolventi oboru se stanou teoreticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění především v řídících a výzkumných týmech různých technických i jiných specializací. Ústav matematiky Matematické inženýrství

16 Matematické inženýrství Doktorské studium Matematické inženýrství Doktorské studium Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům magisterského stupně Matematického inženýrství a studentům z jiných vysokých škol, kteří absolvovali některý z oborů zaměřených na aplikace matematiky v technických disciplínách či informatice. Je kladen důraz na samostatnou tvůrčí vědeckou práci v oblasti aplikované matematiky a na spolupráci s odborníky jiných vědních oborů. Studenti jsou zapojováni do vědeckovýzkumných projektů Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Ústav matematiky

17 Ústav matematiky Matematické inženýrství Doktorské studium Matematické inženýrství Doktorské studium Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou. Její součástí je obhajoba disertační práce. Po úspěšném absolvování státní zkoušky získají absolventi titul Ph.D. za jménem. Zde jsou ukázky témat disertačních prací: Numerické metody analýzy snímků sítnice lidského oka Homogenizace úloh s neurčitostmi v koeficientech Semiregular simplexes in the finite element method

18 Matematické inženýrství Ústav matematiky Máte-li zájem o bližší informace, navštivte webové stránky Ústavu matematiky FSI VUT v Brně S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Janu Hoderovou, Ph.D. ( tel.: ) nebo přímo na ředitele Ústavu matematiky prof. RNDr. Josefa Šlapala, ( tel.:

19 Matematické inženýrství Ústav matematiky Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Matematické inženýrství www.math.fme.vutbr.cz Ústav matematiky Studijní obor je zaměřen na výchovu teoreticky vzdělaného inženýra s bohatými znalostmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google