Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plíseň bramborová Ing. J. Mazáková. Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (1876) Taxonomické zařazení: Říše:Chromista Kmen:Oomycota Třída:Oomycetes Řád:Pythiales.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plíseň bramborová Ing. J. Mazáková. Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (1876) Taxonomické zařazení: Říše:Chromista Kmen:Oomycota Třída:Oomycetes Řád:Pythiales."— Transkript prezentace:

1 Plíseň bramborová Ing. J. Mazáková

2 Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (1876) Taxonomické zařazení: Říše:Chromista Kmen:Oomycota Třída:Oomycetes Řád:Pythiales Čeleď:Pythiaceae Rod:Phytophthora Druh:infestans

3 1845 – Dr. Montagne - Botrytis infestans (Mont.) 1861 – Anton de Bary - Phytophthora infestans (Mont.) de Bary  prokázal odpovědnost P. infestans za vznik plísně bramborové na bramboru  popsal i další druhy rodu Phytophthora Centrum původu: 1. Teorie mexická: centrum koevoluce patosystému Solanum – P. infestans střední Mexiko oblat Tolluca Valley. 2. Teorie andská: původce choroby pochází z té samé oblasti jako jeho hostitel

4 1. Etapa migrace

5 2. Etapa migrace

6 Hostitelské spektrum: čeleď Solanaceae - Solanum tuberosum L. (brambor hlíznatý) Lycopersicon esculentum Mill. (rajče jedlé) planě rostoucí rostliny čeledi Solanaceae : rody Datura, Lycium, Lycopersicum, Nicandra, Nicotiana, Petunia, Physalis, Salpiglossis, Schizanthus, Solanum čeleď Nolanaceae – jižní Amerika

7 Příznaky napadení:

8

9

10

11

12

13

14

15 Biologie a životní cyklus P. infestans: -diploidní organismus -mycelium s nepřehrádkovanými hyfami -sporangiofory (konidiofory) sympodiálně větvená, charakteristická zduřenina pod sporangiem -sporangia (konidie) nepohlavně vzniklé spory vejčitého, elipsoidního, citrónkovitého tvaru, na bázi zúžená, se stopkou 36 x 22 µm do 29 x 19 µm -zoospory vznik ve sporangiu jednojaderné, opatřeny dvěma bičíky -oospory pohlavně vzniklé spory 24 až 35 µm v průměru

16

17

18

19

20

21 Nepohlavní rozmnožování a šíření:

22 primární zdroj infekce - infikovaná hlíza mycelium prorůstá klíčky do stonků z intercelulárního mycelia skrz průduchy sporangiofory vytvářejí se sporangia - vysoká vlhkost a 10-24 °C rozšiřována na ostatní rostliny vzdušným prouděním nebo vyplavována dešťovými kapkami 18 - 24 °C - sporangium klíčí přímo v infekční hyfu 8 - 18 °C - klíčí sporangium nepřímo tvorbou zoospor sporangium a zoospory klíří infekční hyfou a infikují hostitela primární infekce sekundární infekce

23 Nejdůležitějšími činiteli, na nichž závisí rozvoj choroby, je teplota a vlhkost v různých stádiích životního cyklu patogena!!! Ke sporulaci patogena dochází nejvíce při relativní vzdušné vlhkosti blížící se 100 % a teplotách mezi 16 a 22 °C. Minimální teplota při níž může být rostlina napadena je 6-7 °C, optimum 19-22 °C, maximální teplota je 25 °C. Při 80 % relativní vzdušné vlhkosti ztrácejí sporangia životnost po 3 až 6 hodinách. Sporangia klíčí pouze v přítomnosti vody či rosy na listu, při teplotě 10-15 °C mohou vyklíčit během 0,5 až 2 hodin. Po penetraci se mycelium rozrůstá mezi jednotlivými buňkami při teplotě 17- 21 °C, která rovněž odpovídá optimální teplotě pro sporulaci. Sporangia se rychle formují na infikovaných listech při teplotě blížící se 21 °C a relativní vzdušné vlhkosti 100 %. Rozvoj choroby je podporován při teplotě 16-21 °C, za oblačného vlhkého počasí, při kterém jsou průběžně vytvářena nová sporangia. Minimální teplota při níž může být rostlina napadena je 6-7 °C, optimum 19-22 °C, maximální teplota je 25 °C.

24 Pohlavní rozmnožování: P. infestans je heterothalický organismus – A1 a A2 pohlavní typy setkáním hyf opačných pohlavních typů vznikají pohlavní orgány  samičí – oogonia  samčí – antheridia oospory Mexiko (1958) - 1. zpráva o společném výskytu obou pohlavních typů a přítomnosti oospor Švýcarsko (1981) Wales, Anglie, Skotsko (1986) Holandsko Německo USA, Kanada Korea, Japonsko Izrael aj.

25 Cyklus pohlavní rozmnožování: diplofáze haplofáze

26 Význam oospor: 1) Oospory mohou odstartovat infekci v přítomnosti hostitele kdykoli během vhodných podmínek pro rozvoj patogena, a tak vytvářet časnější a rozsáhlejší ohniska plísně bramborové. 2) Oospory pravděpodobně infikují listy ve spodních patrech listového pokryvu a jsou tak chráněny před aplikací fungicidů. 3)V nepříznivých podmínkách během vegetačního období plodiny mohou oospory přežívat v listech a stoncích. Jakmile jsou opět vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj patogena mohou iniciovat další infekce. 4)Následkem pohlavního rozmnožování vznikají geneticky variabilnější populace P. infestans.

27 Metody ochrany: Agrotechnická opatření: 1.zdravá sadba 2.výběr odrůdy – náchylnost v nati a na hlízách pro konkrétní lokalitu 3.biologická příprava sadby – narašení, naklíčení 4.vhodný tvar hrůbků 5.přiměřený spon 6.vyrovnaná výživa 7.třídění hlíz 8.skladování

28 Rezistentní šlechtění: 1.vertikální rezistence založena monogenně (majorgeny), snadněji překonávána novými rasami 2.horizontální rezistence založena polygenně (minorgeny), odolnost vůči více specifickým rasám závislá na vnějších podmínkách zdrojem této rezistence Solanum demissum, S. andigenum, S. phureja aj.  rasy P. infestans jsou diferenciovány na základě jejich patogenity k sérii popsaných odrůd s různými R-geny a označeny číslem, které odpovídá R-genu rezistence, který tato rasa překonává  komplex ras označen čísly všech R-genů, které překonává

29 Chemická ochrana: Termín ošetření: 1.metody prognózy a signalizace 2.vlastní zkušenosti v dané lokalitě 3.sortiment odrůd 4.stav vývoje porostu 5.výskyt patogena v okolních oblastech 1. ošetření u raných odrůd v době zapojení řádků u pozdních odrůd – příznaky na raných odrůdách intervaly mezi dalšími postřiky -účinnost přípravků -průběh počasí -infekční tlak -vývojová fáze porostu

30 Řazení fugicidů: preventivní postřiky suché počasí slabý infekční tlak před a na začátku epidemie silný infekční tlak deštivé počasí 2. polovina postřikové sezóny závěr vegetace kontaktní fungicidy (mancozeb, metiram) lokálně systémové účinné kontaktní fungicidy s obsahem dimethomorphu, propamocarb-hydrochloridu, fluazinamu

31 Přípravky registrované v ČR v roce 2004 proti plísni bramboru a doporučené použití PřípravekÚčinná látka Dávka na 1 ha Způsob účinkuPoužití Ochranná lhůta (dny) Acrobat MZ dimethomor ph, mancozeb2 kg lokálně systémový a kontaktní po celou vegetaci, přednostně v druhé polovině postřikové sezóny14 Altima 500 SCfluazinam0,3 - 0,4 lkontaktní po celou vegetaci, přednostně závěrečná ošetření, dobře chrání hlízy14 Bravo 500 chlorothalon il2 - 3 lkontaktní po celou vegetaci, mimo posledních ošetření14 Casoar chlorothalon il, propamocar b- hydrochlori d1,5 - 2,5 l lokálně systémový, systémový a kontaktní po celou vegetaci, především při silnějším inf. tlaku14 Champion 50 WP hydroxid měďnatý4 - 5 kgkontaktní při slabém inf. tlaku v druhé polovině postř. sezony a v systémech biol. zemědělství7

32 Curzate M cymoxanil, mancozeb 2 - 2,5 kg lokálně systémový a kontaktní při akutním nebezpečí plísně, silném inf. tlaku, při napadení porostu, v 1. pol. postřikové sezony7 Dithane NEO- TECmancozeb2 kgkontaktní při slabším inf. tlaku, mimo posledních ošetření7 Dithane M 45mancozeb2 kgkontaktní při slabším inf. tlaku, mimo posledních ošetření7 Folpan 50 WPfolpet6 kgkontaktní při slabším inf. tlaku, mimo posledních ošetření7 Folpan 80 WGfolpet2 kgkontaktní při slabším inf. tlaku, mimo posledních ošetření7

33 Galben M benalaxyl, mancozeb2 - 2,5 kg systémový a kontaktní při akutním nebezpečí plísně, silném inf. tlaku, v děštivém počasí, před výskytem plísně v porostu, max. 2 - 3 ošetření7 Kuprikol 50 oxychlorid mědi4 - 5 kgkontaktní při slabém inf. tlaku v druhé polovině postř. sezony a v systémech biol. zemědělství7 Novozir MN 80mancozeb2 kgkontaktní při slabším inf. tlaku, mimo posledních ošetření7 Ridomil Gold MZ 68 WP mancozeb, metalaxyl- M2,5 kg systémový a kontaktní při akutním nebezpečí plísně,při silném inf. tlaku, v deštivém počasí, před výskytem plísně v porostu, max. 2 - 3 ošetření7 Ridomil MZ72 WP mancozeb, metalaxyl2,5 kg systémový a kontaktní při akutním nebezpečí plísně a při silném inf. tlaku, v deštivém počasí, před výskytem plísně v porostu, max. 2 - 3 ošetření21

34 Polyram WGmetiram2 kgkontaktní při silném inf. tlaku, mimo posledních ošetření7 Ridomil Plus 48 WP metalaxyl, oxychlorid mědi2,5 kg systémový a kontaktní při akutním nebezpečí plísně a při silném inf. tlaku, v deštivém počasí, před výskytem plísně v porostu, max. 2 - 3 ošetření21 Tanos 50 WG cymoxanil, famoxadone 0,6 - 0,7 l lokálně systémový a kontaktní po celou vegetaci, mimo posledních ošetření14 Tattoo mancozeb, propamocar b- hydrochlori de4 l systémový a kontaktní po celou vegetaci, při silnějším inf. tlaku14


Stáhnout ppt "Plíseň bramborová Ing. J. Mazáková. Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (1876) Taxonomické zařazení: Říše:Chromista Kmen:Oomycota Třída:Oomycetes Řád:Pythiales."

Podobné prezentace


Reklamy Google