Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 STUDIE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 STUDIE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 1 STUDIE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 PROBLÉM A CÍLE PRÁCE Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Absolventi škol představují na trhu práce skupinu, která sice v současné době nepatří mezi ty nejohroženější, nicméně je řazena k těm, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči. Přechod ze vzdělávacího systému do světa práce je důležitou životní etapou, která významným způsobem ovlivňuje nejenom budoucí pracovní kariéru, ale i celkovou kvalitu života. To, jak je absolvent při hledání zaměstnání úspěšný či neúspěšný, jakým způsobem a jak rychle nalezne vhodné pracovní uplatnění, může mít značný dopad na jeho celkový přístup k práci. Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní.

3 VÝZKUMNÉ METODY Výběr firem byl proveden jednak z databáze OHK UL, jednak z Registru ekonomických subjektů, který je spravován Českým statistickým úřadem. Hlavními kritérii pro zařazení firmy do výběrového souboru byly: 1)převažující obor činnosti (podle klasifikace NACE CZ respondentů byla v rozmezí 410000 – 430000 (viz příloha č.1); 2)územní hledisko (rovnoměrné zastoupení firem na území ústeckého regionu); 3)velikost firmy dle počtu zaměstnanců (rovnoměrné zastoupení ve velikostních skupinách). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3

4 VÝZKUMNÉ METODY Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Celkem proběhlo šetření mezi 50 dotazovanými. Respondenti byli v úvodu rozhovoru výzkumníkem podrobně seznámeni s realizovaným projektem a cílem tohoto šetření. Průměrná doba šetření – rozhovoru byla 43 minut. Veškerá získaná data byla výzkumníkem podrobně zapisována do karty respondenta, které nebyly respondentem autorizovány. Šetření a sběr dat probíhalo v měsících duben 2009 – červen 2009. 4

5 POPIS DAT Základní osnovu interview tvořilo 15 otázek s variantním řešením pevně zaznamenaných v odpovědní kartě respondenta. V rámci všech těchto otázek měl respondent možnost podrobně se vyjádřit k dané problematice, respektive svou odpověď komentovat, či podpořit subjektivní argumentací. Veškeré informace byly zaznamenány a zpracovány. Výsledky sebraných dat byly zpracovány do přehledných výsečových grafů, které umožňují pochopit globální tvar výsledků. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5

6 V jakém okrese převážně působíte? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6

7 Kolik máte zaměstnanců? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7

8 S jakým vzděláním přijímáte nejčastěji nové pracovníky? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 8

9 Činíte při přijímání nových pracovníků rozdíl mezi tím, zda jde o absolventa či pracovníka s praxí? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 9

10 Jaké důvody Vás vedou k tomu, abyste nepřijal absolventa? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 10

11 Jestliže se na stejnou pozici hlásí dva absolventi, přičemž jeden při studiu určitou dobu pracoval a druhý ne, díváte se na oba stejně, či je některý „zvýhodněn“? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 11

12 Potýkáte se u některých profesí či oborů s nedostatkem pracovníků? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 12

13 Pokud Vaše firma spolupracuje se školami, uveďte, které z následujících forem spolupráce se školami realizujete: Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 13

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky nespolupracujeme se školami 35 praxe žáků a studentů v rámci výuky 5 exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti 4 vyhlašování soutěží pro žáky škol0 sponzorování škol, sponzorování žáků a studentů3 participace pracovníků na výuce, přednášky ve školách0 nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol 0 vzdělávání vyučujících, výměna znalostí a zkušeností 0 participace na projektech0 poskytování technického a materiálního vybavení 3 jiné0 14

15 Pokud Vaše firma zatím nespolupracuje se školami, uveďte, jakou formou by jste byli ochotni spolupracovat: Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 15

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky již spolupracujeme se školami 15 nemáme zájem o spolupráci se školami 8 praxe žáků a studentů v rámci výuky 5 exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti 5 vyhlašování soutěží pro žáky škol2 sponzorování škol, sponzorování žáků a studentů4 participace pracovníků na výuce, přednášky ve školách5 nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol 5 vzdělávání vyučujících, výměna znalostí a zkušeností 0 participace na projektech0 poskytování technického a materiálního vybavení 1 jiné 0 16

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 17

18 Domníváte se, že jsou absolventi na teoretické úrovni dostatečně připraveni pro praxi ve stavebnictví? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 18

19 Domníváte se, že jsou absolventi na praktické úrovni dostatečně připraveni pro praxi ve stavebnictví? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 19

20 Domníváte se, že je ve studijních programech dostatečně vyvážen podíl praxe a teorie? Tato otázka Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 20

21 Věnují se současné studijní programy dostatečně novým technologiím, které se ve stavebnictví využívají ? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 21

22 Jak vnímáte tendenci zvyšování hodinových dotací ve výuce cizích jazyků v současných studijních programech. Souhlasíte s tímto postupem? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ne50 ano0 22

23 Jak hodnotíte aktivitu tohoto projektu inovovat vzdělávací programy na základě požadavků zaměstnavatelů? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 23

24 … NA ZÁVĚR Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Nelze akceptovat vývoj, kdy počet žáků v učňovských oborech se od r. 1989 postupně snižuje. Zaměstnavatelská sféra, zřejmě jako jediná, vnímá tuto skutečnost jako vážné ohrožení podnikatelského prostředí a chce přispět k zásadnímu obratu v dané oblasti. Kvalifikovaného řemeslníka schopného vyhovět současným i budoucím požadavkům rozvoje odvětví může připravit pouze škola za účasti zaměstnavatele a dalších sociálních partnerů. Jak vidno z našeho šetření, zaměstnavatelé se takové spolupráci nebrání. 24

25 25 Děkuji za pozornost Mgr. Jiří Kalach Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "1 STUDIE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google