Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologické Inovační Centrum Inovační platforma Zlínského kraje Otevřené inovace – průlom ve strategickém řízení rozvoje podniků Gumference 2012 Zlín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologické Inovační Centrum Inovační platforma Zlínského kraje Otevřené inovace – průlom ve strategickém řízení rozvoje podniků Gumference 2012 Zlín,"— Transkript prezentace:

1 Technologické Inovační Centrum Inovační platforma Zlínského kraje Otevřené inovace – průlom ve strategickém řízení rozvoje podniků Gumference 2012 Zlín, 14. listopadu 2012

2 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Otevřené inovace - nový přístup k inovativnímu myšlení… Inovace: Pojem inovace je běžně chápán jako zavádění něčeho nového (novinka ve výrobě, technologii, inovace výrobku či služby). Otevřená inovace: Otevřená inovace je zcela nový přístup, který předpokládá, že společnosti mohou a dokonce by měly používat jak externí, tak interní myšlenky a řešení problémů, a interní a externí cesty na trhy. Novost otevřené inovace je právě v tom, že řešení problémů nejsou již hledána pouze uvnitř firmy, která je oním majitelem problému. V případě, že problém nelze vyřešit z jakéhokoli důvodu vlastními prostředky, není takový problém neřešitelný, jen je zapotřebí nalézt vhodného řešitele problému. Rozdíl mezi outsourcingem řešení a přístupem otevřených inovací:  Outsourcing – zadavatel se omezuje na svou znalostní síť, řešení se hledá nově  Otevřené inovace – potenciální řešitel zpravidla řešení zná již před vypsáním výzvy (např. bylo použito v jiném případě, v jiné oboru, než působí zadavatel)

3 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Otevřené inovace - nový přístup k inovativnímu myšlení… Hlavní přínos otevřených inovací– možnost interdisciplinarity Další výhody:  Úspora nákladů, jasné zacílení výdajů – platí se pouze za řešení, které odpovídá požadavkům zadavatele  Přístup k řešení, které by nebylo možné vygenerovat z vlastních zdrojů (řešení ze zcela jiného oboru, oproštění se od zaběhnutých procesů a znalostí)  Externí nápady, invence, myšlenky se stávají dostupné Jaká je motivace pro řešitele? Využití vlastních znalostí, schopností, invence, nadání, kapitálu a zkušeností v projektech zadavatelů s cílem získání finančního prospěchu, uznání a seberealizace. Popularizátoři otevřených inovací: Philips, Procter&Gamble, XEROX, 3M, Cisco Systems

4 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační platforma Zlínského kraje – Open & Collaborative Innovation Iniciative Inovační platforma Zlínského kraje jako pilotní projekt sdíleného inovačního prostoru. CÍL : Vytvořit společenství dynamických, progresivně konajících podniků ve zlínském regionu (i mimo něj), které si účinně osvojí formy a metody otevřených, resp. kolaborativních inovací  zvýšit inovační výkonnost (množství a úroveň zavedených inovací)  zrychlit inovační cyklus  zvýšit úroveň tvůrčích způsobilostí  zapojit více kreativních lidí do inovačních procesů a projektů  Iniciativa Zlínského kraje a Technologického inovačního centra s.r.o. – financováno v rámci projektu s dotační podporou ROP Střední Morava  Inovační platforma byla založena v dubnu 2012 v počtu 13 zakladatelských firem  Pilotní ověření „funkčnosti systému“ do konce roku 2012

5 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační platforma Zlínského kraje – Zakladatelské firmy

6 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Otevřené inovace – kde jsme se inspirovali www.innocentive.com

7 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační projekty - formy Kolaborativní inovační projekty : nositelem je společný řešitelský tým 2 nebo více partnerských firem-beneficientů Otevřené inovační projekty : na inovační /řešitelskou výzvu zadávajícího podniku se hlásí řešitelé ze sítě IPZK; firma-beneficient si vybere řešitele (řešitelský tým) s nejzajímavějším návrhem řešení a vyplácí mu cílovou prémii Dodavatelské inovační projekty : řešitelem vyhlášené inovační výzvy je specializované pracoviště (firma, ústav, katedra) ve standardním komerčním režimu

8 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační výzvy- detail

9 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Odpovědi, které musí přinést pilotní etapa  Umíme zapojit externí kreativní zdroje z „otevřeného“ inovačního prostoru ?  Mají naši lidé motivaci a kapacitu zapojit se do inovačních procesů v partnerských organizacích ?  Umíme / chceme vytvořit prostor pro naše inženýry a inovátory ?  Chceme Inovační platformu ZK dále rozvíjet jako SYSTÉM ?  Jak budeme chránit obchodní a duševní vlastnictví a průmyslová práva ?  Jak se budou financovat inovační projekty ? volnou dohodou mezi zadavatelem (beneficientem) a řešitelem ? inovačními vouchery z veřejných fondů ? [nebo jiným dotačním titulem?] vypsanou cenou /cílovou odměnou (award/prize) ?  Komu, kdy a jak IPZK zpřístupnit ?

10 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Podpora TIC  Databáze inovačních výzev a problémů k řešení  Databáze řešitelů  Rešerše možných řešení, vyhledávání řešitelů  Databáze sdílených technologií a (unikátního) know-how  Vytvoření a správa interaktivního portálu Inovační platforma ZK – www.otevreneinovace.cz www.otevreneinovace.cz  Správa podpůrných fondů (inovační vouchery)  …. a podle potřeby využití dalších forem podpory

11 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Progress report  2 workshopy Zakladatelů – úroveň GŘ / vlastníci (plná účast)  Srozumění Zakladatelů – Memorandum o principech fungování  Poslání, vize, hodnoty  Vytvořená databáze platformy – vstup pouze pro členské firmy  27 inovačních výzev  48 inovátorů bylo dedikováno Zakladateli do databáze Řešitelů v rámci inovační platformy  2 workshopy Koordinátorů, Řešitelů (1 tematický zaměřen na energetické hospodářství)  Ke 4 výzvám se přihlásili řešitelé (2 spolupráce byly navázany, 1 spolupráce formou konzultace řešení, 1 výzva je již řešena interně v rámci zadavatelské firmy)  Ke 4 výzvám se připojili beneficienti  V současnosti se připravuje otevření Inovační platformy široké odborné veřejnosti prostřednictvím portálu www.otevreneinovace.czwww.otevreneinovace.cz

12 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Portál Inovační platformy  Otevřená část – veřejná  Základní informace o platformě, pro zadavatele výzev, pro řešitele  Prezentace „best practices“  Abstrakty inovačních výzev  Uzavřená část – jen pro členy IP (vstup přes ochranné prvky)  Formulář pro odeslání výzvy  Databáze inovačních výzev – plné texty výzev  Možnost přihlásit se jako řešitel / beneficient  Formulář pro řešitele s nabídkou řešení  Inovační konzultanti a řešitelé  Nabídka technologií a know-how www.otevreneinovace.cz www.otevreneinovace.cz – web bude spuštěn v únoru 2013 včetně komunikační kampaně

13 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Děkuji za pozornost Kontakt: Lenka Kostelníková Vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín Tel: +420 573 776 251 E-mail: kostelnikova@ticzlin.cz


Stáhnout ppt "Technologické Inovační Centrum Inovační platforma Zlínského kraje Otevřené inovace – průlom ve strategickém řízení rozvoje podniků Gumference 2012 Zlín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google