Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2011 PatentCentrum Evropská unie a Čína Porovnání ochrany duševního vlastnictví Nové Hrady, 28-29.11.2011 Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2011 PatentCentrum Evropská unie a Čína Porovnání ochrany duševního vlastnictví Nové Hrady, 28-29.11.2011 Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský."— Transkript prezentace:

1 © 2011 PatentCentrum Evropská unie a Čína Porovnání ochrany duševního vlastnictví Nové Hrady, 28-29.11.2011 Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec Zdroj:http://onyxia1.blog.cz

2 Nařízení o opatření celních orgánů proti dovozu a vývozu zboží porušující práva duševního vlastnictví (Nařízení Rady č. 1383/2003 a prováděcí pravidla v Nařízení Komise 1891/2004) Nařízení o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (č. 1348/2000) Nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech tzv. „Brusel I“ (č. 44/2001) Nařízení o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (č. 1206/2001) Alternativní řešení sporů o domény.eu zajišťováno Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR EU © 2011 PatentCentrum

3 Harmonizace Směrnice o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví (č. 2004/48/ES) Směrnice o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (2003/8/ES) Další vývoj Návrh směrnice o trestních opatřeních Centralizovaný patentový soud, Komunitární patent Pojištění patentových sporů Národní právní řády Prováděcí předpisy ke komunitárním nástrojům Implementace harmonizovaných nástrojů Nezávislá úprava EU © 2011 PatentCentrum

4 PATENTY Pořadí patentových úřadů podle počtu obdržených nových patentových přihlášek 1. USA 456 000 2. Japonsko 348 000 3. Čína 314 000 4. Jižní Korea 163 000 5. Evropský patentový úřad 134 000 Pozn.: údaje za rok 2009 ČÍNA Zdroj:http://onyxia1.blog.cz © 2011 PatentCentrum

5 Pořadí států v letech 2005-2009 © 2011 PatentCentrum

6 Vývoj v jednotlivých státech v letech 2005-2009 © 2011 PatentCentrum

7 PATENTY State Intellectual Property Office (SIPO) www. sipo.gov.cn Moderní patentový úřad, doba průzkumu kratší než v Evropě Přistoupení k WIPO dne 4.3. 1980 Člen PCT (průzkumová autorita) Patentový zákon ze dne 12.3. 1984 Vstup do WTO, TRIPS 11.12.2001 © 2011 PatentCentrum

8 OCHRANNÉ ZNÁMKY Pořadí patentových úřadů podle počtu obdržených přihlášek ochranných známek 1. Čína 808 000 2. USA 266 000 3. Jižní Korea 134 000 4. Japonsko 110 000 5. OHIM (EU) 88 000 © 2011 PatentCentrum

9 Pořadí států v letech 2005-2009 © 2011 PatentCentrum

10 OCHRANNÉ ZNÁMKY State Administration for Industry and Commerce (SAIC) www. saic.gov.cn DLOUHÁ TRADICE Ochranná známka „bílý králík“ Užívána výrobci jehel za vlády severní dynastie SONG v letech 965-1125 Zákon o ochranných známkách ze dne 23.8.1982 Mezinárodní registrace podle Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě Doporučeno registrovat také v čínské transkripci Transkripce fonetická a/nebo významová © 2011 PatentCentrum

11 OCHRANNÉ ZNÁMKY APPLE Computers: „Ping Guo“ (překlad „jablko“) MICROSOFT: „Wei Ruan“ (překlad „micro“ a „soft“) PALMOLIVE: „Zong Lan“ (překlad „palma“a „oliva“) PINYIN Čínská fonetická abeceda v latince, může existovat stejný přepis pro více pojmů MEI YAN © 2011 PatentCentrum

12 Budějovické pivo Fonetická výslovnost výrazů (BOODYEYOVITZKA PEVO a BOODYEYOVITZKEE MYESZTANSKEE VUR) přepsaná do čínské transkripce: Budějovické pivo: 布杰约维采啤沃 Budějovický měšťanský var: 布杰约维采美斯坦斯基沃尔 Transkripce, která bude na čínského spotřebitele působit významově zcela jinak než je zeměpisné označení, nebude pro účely obchodního styku vůbec použitelná. Srozumitelný bude co nejlepší překlad: Budějovické pivo: 捷克百威 啤酒 (výrazy pro český, Budějovice a pivo) Budějovický měšťanský var: 捷克百威 美驰 © 2011 PatentCentrum

13 OCHRANNÉ ZNÁMKY Čínská fonetická transkripce (transliterace) světově známých značek z oboru nápojů, potravin, elektroniky, nábytku, automobilů, oděvů aj.: 1. Da Neng…………………………….. 2. Mai Dang Lao …………………………….. 3. Ai Si Ka Da…………………………….. 4. Nuo Ji Ya…………………………….. 5. Lu Yi Wei Deng…………………………….. 6. Suo Ni…………………………….. 7. Fa La Li…………………………….. 8. Ke Ku Ke Le…………………………….. 9. No Fu Te…………………………….. 10. Yi Jia ………………………… © 2011 PatentCentrum

14 PROSAZOVÁNÍ PRÁV Právní úprava dostatečná Skutečná vymahatelnost problematická Místní protekcionismus, odlišné vnímání, socioekonomické důvody PŘÍMÉ JEDNÁNÍ TRESTNÍ SOUDNÍ ŘÍZENÍ – 5 305 případů v r. 2004 CIVILNÍ SOUDNÍ ŘÍZENÍ – 9 323 případů v r. 2004 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – 61 920 případů v r. 2004 Zdroj:http://phoenixx.blog.cz © 2011 PatentCentrum

15 Předpisy trestní zákoník trestní řád interpretace Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury o některých otázkách konkrétní aplikace práva při projednávání trestních případů porušování duševního vlastnictví (I. a II.) Trestné činy neoprávněné užití registrované OZ (shodné) prodej zboží neoprávněně označených OZ porušení patentu porušení autorských práv prodej pirátských výrobků a porušení obchodního tajemství TRESTNÍ OPATŘENÍ © 2011 PatentCentrum

16 Hranice vážného nebo obzvláště vážného porušení OZ vážné porušení od obratu 50 000 CNY a zisku 20 000 CNY PATENT vážné porušení od obratu 200 000 CNY a zisku 100,000 CNY Sankce odnětí svobody do 3 resp. 7 let pokuta majitel dotčených práv může požadovat náhradu škody Kritika nepřiměřeně vysoká hranice, od které je porušení práv z průmyslového vlastnictví trestným činem nedostatečná spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a správními úřady místní šetření – lokální protekcionismus TRESTNÍ OPATŘENÍ © 2011 PatentCentrum

17 Zákon o civilním soudním řízení ze dne 9.4. 1991 Aktivně legitimovaní majitelé práv i nabyvatelé licence Obligatorní zastoupení čínským zástupcem Místně příslušný je soud střední úrovně v místě žalovaného V místě, kde je prodáváno porušující zboží, je možné podat žalobu v případě, kdy jsou žalováni současně prodejce a výrobce Existující předběžná opatření i možnost předběžného zajištění důkazů CIVILNÍ PROSTŘEDKY Nejvyšší soud Vrchní soudy Soudy střední úrovně Soudy první instance © 2011 PatentCentrum

18 Soud může nařídit tato opatření: ukončení protiprávního jednání zabavení porušujícího zboží zabavení materiálu a nástrojů zaplacení náhrady škody Stanovení výše náhrady škody Ztráta majitele práv Zisk porušovatele z protiprávního jednání Ekvivalent licenčních poplatků Pokud je výpočet komplikovaný, pak maximálně ve výši 500 000 CNY (příbližně 50 000 EUR) Alternativní řešení sporů China International Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC CIVILNÍ PROSTŘEDKY © 2011 PatentCentrum

19 + může být požadována náhrada škody + přísnější sankce než u správně právních prostředků ochrany - nákladnost - zdlouhavost (3-7 let) - lokální protekcionismus - nedostatečná vzdělanost soudců - krátká dvouletá promlčecí lhůta - složité dokazování (ověřené a legalizované listinné důkazy, poskytnutí kompletních důkazů ve stanovené lhůtě) Vhodné pro: opakované porušování velkého rozsahu požaduje se náhrada škody správní úřady činí obstrukce a odmítají provést kontrolu CIVILNÍ PROSTŘEDKY © 2011 PatentCentrum

20 SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY PrávoPříslušný úřadPokuta (maximum) Ochranné známky State Administration for Industry and Commerse SAIC 3x nelegální obrat/100 000 CNY (cca 10 000 EUR) Patenty State Intellectual Property Office SIPO 3x nelegální příjem/50 000 CNY (cca 5 000 EUR) ObecněCelní správa30% z ceny předmětné dodávky + nízké náklady řízení, rychlost (1-3 měsíce) - nízké pokuty,nemožnost ovlivňovat průběh řízení, lokální protekcionismus (místní pobočky) Poměrně efektivní pokud není třeba požadovat náhradu škody © 2011 PatentCentrum

21 Statistiky Evropské komise 60 % porušujícího zboží zadrženého celníky na hranicích EU pochází z Číny z Číny je do Evropy dováženo každý týden více než 5000 kontejnerů z Asie směřuje do Evropy více než 1000 letadel týdně zkontrolovat lze pouze 2-5% CELNÍ OPATŘENÍ © 2011 PatentCentrum

22 Nařízení o ochraně práv z duševního vlastnictví celními orgány ze dne 1.10.1995 Dva druhy Z moci úřední nutná předchozí evidence práv u celních org. vyjádření do 3 dnů Kauce – Hodnota zboží do 20 000 CNY – kauce 100% ceny - hodnota mezi 20 000 a 200 000 CNY-kauce 50%, min. 20 000 CNY - hodnota vyšší než 200 000 CNY – kauce 50%, max. 100 000 CNY Na individuální žádost do 20 dnů podat k soudu návrh, aby soud potvrdil zadržení zboží, Kauce ve výši celkové ceny předmětné dodávky. Sankce propadnutí předmětného zboží a pokuta do výše maximálně 30% z ceny předmětné dodávky. CELNÍ OPATŘENÍ © 2011 PatentCentrum

23 VÝHODY: + zamezení vývozu porušujícího zboží z Číny + efektivní řízení s nízkými náklady +omezení lokálního protekcionismu, nerozhoduje se v místě výroby NEVÝHODY: - finanční jistota (kauce) - nízké pokuty CELNÍ OPATŘENÍ © 2011 PatentCentrum

24 Chevrolet Spark Chery QQ Zdroj: www.cheryglobal.com, www.kolesa.ru © 2011 PatentCentrum

25 Nissan Frontier / Navara Great Wall Sailor Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan www.gwm.com.cn/eng © 2011 PatentCentrum

26 výrobce minimotocyklů a miničtyřkolek, vývoz do celého světa, časté čínské plagiáty BLATA s.r.o., Blansko Ochrana v ČR i v EU (patenty, průmyslové vzory, ochranná známka) © 2011 PatentCentrum

27 Úspěšné zabavení padělků v ČR, Velké Británii, Itálii, Maltě BLATA s.r.o., Blansko © 2011 PatentCentrum

28

29

30

31

32

33 ČÍNA National Working Group For Intellectual Property Rights Protection www.ipr.gov.cn EU Vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/piracy/index_en.htm Opatření celních orgánů http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_pirac y/index_en.htm Evropský soudní atlas ve věcech občanských http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm ZDROJE INFORMACÍ © 2011 PatentCentrum

34 registrovat a obnovovat ochranné známky včetně čínské varianty a fonetické transkripce v Číně registrovat a obnovovat patenty a průmyslové vzory v Číně zapsat registrace u celních úřadů pravidelně nechat sledovat věstník čínských patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů a rozporovat zápisy porušující vlastní práva zakládat všechnu dokumentaci týkající se duševního vlastnictví a obchodních a výrobních jednání v Číně v ověřených kopiích v pracovních smlouvách mít konkurenční doložky a doložky o utajení DOPORUČENÍ: © 2011 PatentCentrum

35 1. Da NengDANONE 2. Mai Dang Lao Mc Donalds 3. Ai Si Ka DaESCADA 4. Nuo Ji YaNOKIA 5. Lu Yi Wei DengLouis Vuitton 6. Suo NiSONY 7. Fa La LiFERRARI 8. Ke Ku Ke LeCOCA COLA 9. No Fu TeNOVOTEL 10. Yi JiaIKEA SPRÁVNÉ FONETICKÉ TRANSKRIPCE: © 2011 PatentCentrum

36 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Husova 5 Evropský patentový a známkový zástupce 370 01 České Budějovice Soudní znalec Tel.: 387436600 Mobil: 777 743150 Fax.: 387312166 E-mail: sedlak@patentcentrum.cz E-mail: info@patentcentrum.cz www.patentcentrum.cz © 2011 PatentCentrum


Stáhnout ppt "© 2011 PatentCentrum Evropská unie a Čína Porovnání ochrany duševního vlastnictví Nové Hrady, 28-29.11.2011 Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google