Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIGRACE Migrace – složitý, široce podmíněný proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIGRACE Migrace – složitý, široce podmíněný proces"— Transkript prezentace:

1 MIGRACE Migrace – složitý, široce podmíněný proces
Je příčinou i důsledkem prostorových změn v organizaci společnosti Ovlivňuje i je podmíněna ekonomickými, politickými, sociálními, kulturními a přírodními faktory

2 MIGRACE Spojitost s přirozeným pohybem a sociální mobilitou
Propojenost s ostatními typy prostorové mobility obyvatelstva Obtížně „uchopitelná“

3 MIGRACE Studium migrace – interdisciplinární
Nicméně ideální objekt zájmu geografa - prostorovost - komplexnost - hierarchická organizace

4 Migrace jaké jeden z typů prostorové mobility obyvatelstva
Migrace (jednorázové, relativně trvalé přemístění) Pravidelné pohyby (periodické, kyvadlové) – dojížďka do zaměstnání a škol Nepravidelné pohyby (návratové) – dojížďka za nákupem potravin, nepotravinářského zboží, za službami vyšší vybavenosti, krátkodobé a dlouhodobé rekreační cesty, dlouhodobé cesty pracovní, studijní apod. Podmíněnost prostorového chování populace Faktory strukturální – demografické, sociální, ekonomické, biologické apod. charakteristiky obyvatelstva Geografické rozmístění obyvatelstva v území ve vztahu k úrovni urbanizace,hierarchii sídel, vzdálenosti bydliště a pracoviště či jiného místa uspokojování dalších potřeb Dosažená úroveň ekonomického a sociálního rozvoje dané oblasti nebo státu (životní úroveň, vybavenost dopravou, sítí služeb, stupeň motorizace apod.) Kulturní vzorce a tradice

5

6

7 Současné trendy v mobilitě, migraci
Dynamizace vývoje lidské společnosti vede ke zvýšené prostorové mobilitě obyvatelstva – posun od pre k post-industriální společnosti Vliv transnacionalizace, globalizace a regionalizace, integrace – nový ekonomický režim – nová mezinárodní dělba práce – „všeobecná flexibilita“ Růst však nelineární a selektivní (podle typů, v čase i prostoru) Vliv transformace na trendy ve střední a východní Evropě – narovnávání deformací Změna struktury mobility/migrace – růst prostorového rámce i diferenciace typů Souběh protichůdných faktorů – odklon od „jednostrannosti dominance“ (redistribuční a selektivní funkce) k „rozmanitosti tendencí“ – koncentrace běží souběžně s dekoncentrací i rovnocennou migrační výměnou mezi jednotlivými centry →Vztahově integrační funkce nových forem koncentrace →Pokles „saldové“ funkce migrace, nárůst složky „fluktuační“ →Obecnější transformace „koncentrace jevů na koncentraci kontaktů jevů“

8 Posun konceptu migrace z podoby trvalosti či značné dlouhodobosti a prostorové stability do roviny dočasnosti, návratnosti a často i cirkulace Trvalá dominance ekonomické podmíněnosti migrace; stálá důležitost rovněž dalších determinant – zejména politických, demografických ekologických, psychologických, morálních a legislativních faktorů

9

10 Zelinsky’s model of mobility transition
PHASE I – Premodern traditional society Little genuine migration and limited circulation, linked to ‘traditional’ practices such as land use, commerce, religious observation etc. PHASE II – Early transitional society massive movement from countryside to cities significant movement of rural population to colonisation frontiers within the country, if such areas exist major emigration flows to available and attractive foreign destinations small, but significant, immigration of skilled workers and professionals from more advanced countries significant growth in various kinds of circulation PHASE III – Late transitional society continuing, but diminishing, movement from countryside to cities lessening flow of migrants to colonisation frontiers emigration fades out further increases in circulation, and in structural complexity of such moves

11 Zelinsky’s model of mobility transition
PHASE IV – Advanced society movement from countryside to city continues to decline in absolute and relative terms vigorous movement of migrants between cities and within urban agglomerations settlement frontier stagnates or retreats significant net immigration of semi-skilled and unskilled workers from relatively underdeveloped countries possible significant international migration or circulation of skilled and professional persons – direction and volume dependent on specific conditions vigorous accelerating circulation, particularly motivated by economic and pleasure oriented rationales

12 Zelinsky’s model of mobility transition
PHASE V – Future super-advanced society better communication and delivery systems may lead to a decline in residential migration and in some forms of circulation most internal migration becomes inter- and intra-urban some further immigration of unskilled labour from less developed countries acceleration in some forms of circulation and inception of new forms strict political control of internal and international movements may be imposed

13 Statistika důvodů stěhování a problémy s tím spjaté (sledování do roku 2004)
Změna pracoviště Přiblížení k pracovišti Učení, studium Zdravotní důvody Sňatek Rozvod Bytové důvody Následování rodinného příslušníka Jiné důvody

14 Statistika důvodů stěhování -možná doporučení
Vytvořit jinou, samostatnou škálu, pro sledování důvodů mezinárodní migrace U statistiky vnitřních migrací: Umožnit volbu alespoň dvou různých důvodů Zařadit „rodinné důvody“ Odstrarnit dvojznačnost „zdravotních důvodů“ vyčleněním důvodu „kvalita životního prostředí“ (ve smyslu přírodních komponent) Rozšířit „bytové důvody“ o úžeji chápanou kvalitu obytného prostředí Umožnit spojení důvodů „následování rodinného příslušníka“ s důvodem hlavního nositele migrace „Jiné důvody“ specifikovat

15 E.G.Ravenstein (1885, 1889) „The Laws of Migration“- formuloval 10 základních migračních „zákonů/pravidel“ (jde o nespojitý výčet pravidelností) Většina migrantů se pohybuje pouze na krátké vzdálenosti Velikost migrace se zvětšuje s rozvojem průmyslu a obchodu Migrace směřuje hlavně ze zemědělských do průmyslových oblastí Většina migrantů na dlouhé vzdálenosti jde do velkých průmyslových a obchodních center Migrace je typická svým pohybem „krok za krokem“ Každý migrační proud má svůj protiproud Migranti jsou většinou mladí, rodiny zřídka kdy migrují na dlouhé vzdálenosti Většina migrantů jsou ženy, ale muži představují většinu mezinárodních migrantů Migranti mají větší pravděpodobnost být zemědělského než městského původu Hlavními příčinami migrace jsou ekonomické faktory

16


Stáhnout ppt "MIGRACE Migrace – složitý, široce podmíněný proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google