Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valenční slovník: od sloves k substantivům

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valenční slovník: od sloves k substantivům"— Transkript prezentace:

1 Valenční slovník: od sloves k substantivům
Veronika Řezníčková Jana Klímová Markéta Straňáková-Lopatková Zdeněk Žabokrtský

2 Osnova přednášky Motivace, cíle Výchozí situace „Teorie“ Experimenty
Závěr

3 Motivace příklady valence substantiv:
čtenář čeho, čekání na koho, pohrdání někým proč je potřeba zkoumat valenci substantiv Valence: pro syntaktickou analýzu vět klíčová Anotování PDT: anotátoři potřebují jasné instrukce jaké máme cíle prohloubit teoretické poznatky získat valenční slovník substantiv

4 Výchozí situace pro češtinu neexistuje žádný valenční slovník substantiv (ani v „surové“ formě) existují ale dílčí (ne abecední, ne elektronické) seznamy zástupců určitých typických tříd substantiv s valencí valenční chování substantiv je zdánlivě méně bohaté než sloves První možnost náhledu: nepřitahuje proto tolik pozornosti Druhá možnost náhledu: je mnohem složitější než valenční chování sloves Výsledek obou náhledů: teoreticky je daleko méně propracované kdo co publikoval pouze dílčí studie, jediná monografie (J. Novotný, P. Piťha, J. Panevová, P. Karlík, Mluvnice češtiny) potenciálně využitelný elektronicky zpracovaný materiál: ČNK, PDT valenční slovník sloves

5 „Teorie valence substantiv“ - osnova
I. Valenční rámce substantiv z hlediska zastoupení aktantů a volných doplnění Valence deverbativních substantiv při dějovém užití Syntaktická derivace Na postupu k substantivnímu užití Lexikální derivace Zabudování aktantu (role) Substantivizace Kondenzace Dějová substantiva II. Povrchové vyjádření valenčních doplnění

6 Při syntaktické derivaci (SD) (J. Kuryłowicz (1936))
se mění pouze syntaktická funkce slova fundovaného oproti slovu fundujícímu, např. zpředmětnění děje a vlastnosti (uplynout - uplynutí, ostrý - ostrost) „zokolnostňování“ vlastnosti, tj. odvozování příslovcí od adjektiv (dobrý - dobře) sloveso a jeho derivát sdílejí valenční rámec: typické pro tzv. verbální substantiva (VS, zakončená na –ní/-tí), např. majitel.ACT postupně odprodává majetek.PAT zájemcům.ADDR  majitelovo.ACT postupné odprodávání majetku.PAT zájemcům.ADDR může dojít ke změně slovního druhu jak u řídícího slova, tak u slova závislého: chovat se slušně – slušné chování značně nepřesný – značná nepřesnost

7 Při lexikální derivaci (LD) (J. Kuryłowicz (1936))
se mění jak syntaktická funkce fundovaného slova, tak především jeho lexikální obsah, např.: jména činitelská (učit - učitel - kdo učí, ACT) jména míst (učit - učebna - místo, kde se učí, LOC) jména označující nástroje (ořezávat - ořezávátko - nástroj, kterým se ořezává, MEANS) tvoření pomocí charakteristických sufixů Zabudování aktantu (role) (částečně už M. Dokulil (1962), zejména pak J. Panevová (2000)) navíc: zabudování PAT (např. dárek, doručenka) zabudování EFF (názvy artefaktů, např. dopis, povídka, rukopis) pozn.: zatím čistě pracovně: u substantiv odvozených syntaktickou derivací zapisujeme zabudovanou roli jako PRED

8 Status dějových substantiv (DS)
Chomsky: do syntaxe patří pouze VS (jsou výsledkem syntaktické transformace), zatímco DS patří do slovníku, a to zejm. vzhledem k jejich různým strukturním vlastnostem Karlík: popisuje formální rozdíly mezi VS a DS v češtině, zejména: citlivost k vidu (pouze VS dědí vid fundujícího slovesa, např.: čtení knihy – přečtení knihy X četba knihy - *přečetba knihy) reflexivizace (pouze VS mohou dědit slovotvorný formant „se“ fundujícího slovesa, např.: učení X učení se) Novotný: monografie popis valence DS při dějovém užití někdy nepřirozené až násilné příklady předávka kolíku dalšímu běžci členem štafety popis formálních změn ve valenci, také změna bezpředložkových pádů v předložkové shánět něco  sháňka po něčem Panevová: DS jsou na přechodu mezi SD a LD

9 Redukce valenčních doplnění
Redukce na povrchové rovině původce bývá upozaděn, argumenty se často zevšeobecňují, častá je aktuální elipsa žádné z valenčních doplnění VS nebo DS není povrchově obligatorní Redukce v hloubkové struktuře Při procesu lexikální derivace je jeden z aktantů (volných doplnění) zabudován – ve valenčním rámci substantiva se už nevyskytuje (srov. stavitel chrámu.PAT) Při procesu substantivizace (ztráty dějovosti) dochází pod vlivem přetížení kondenzované nominalizované struktury k redukci i některých jiných aktantů, např. ADDR (nejvíce se uchovává u VS) Potřeba odlišit, o jaký typ elipsy se jedná, neboli (v PZK): Doplňovat uzel, nebo ne? Pokud ano, jaké má mít lemma? (Gen, on, Cor, Unsp…) Celé odpoledne ve vládě probíhala jednání za zavřenými dveřmi.

10 EFF PRED PAT PRED EFF ACT MEANS LOC Syntaktická derivace
Lexikální derivace Proces substantivizace (ztráta dějovosti) EFF PRED VS (-ní/-tí) potvrzení o příjmech • • psaní v bíle obálce myslivcovo ulovení jelena • PAT stavení/stavění chrámu odborníky • • vesnické stavení věnování novomanželům • dárek sestře • • plný koš dárků PRED DS (ne –ní/-tí) Tak to je ten můj úlovek! • • barokní stavba Gočárova stavba • Petrovy úlovky ryb • • stavba těla EFF stavba chrámu odborníky • • Rád čte divadelní hry a hra o životě • román o životě • Substantiva s valenčním rámcem (s aktanty nebo s obligatorním volným doplněním) • romány stavitel chrámu • ACT • povolání stavitel MEANS nosič lyží • čerpadlo paliva • čítárna novin • LOC • šroubovák • hřiště

11 Substantiva s obligatorním volným doplněním
Substantiva s obligatorním volným doplněním způsobu příslovce se mění na adjektivum vypadá hezky.MANN → hezký.MANN/RSTR vzhled chová se slušně.MANN → slušné.MANN chování Substantiva s obligatorním volným doplněním místa příslovce s významem místa zůstává příslovcem, ale někdy se může změnit i na adjektivum Jeho.ACT příchod sem.DIR3 však vůbec nebyl jednoduchý. S výchovou štěněte je třeba začít hned při příchodu domů.DIR3. Za svého.ACT pobytu zde.LOC byl jmenován zástupcem… Není to poslední důvod mého.ACT zdejšího.LOC pobytu. příslovce s významem času se mění na adjektivum, ale někdy může zůstat i příslovcem Záznamy osobních dojmů z tehdejšího.TWHEN pobytu ve východní Evropě Výjimkou nebyl ani letošní.TWHEN příchod zimy.ACT. Od jeho.ACT příchodu letos.TWHEN v létě se počet zaměstnanců Liazu snížil… Při jejím.ACT příchodu večer.TWHEN do vily.DIR3 Flóra se slečna Würmová chovala uvolněně .

12 Valence substantiv se zabudovanou rolí
Činitelská jména Panevová: zmiňuje PAT (2) Je třeba počítat i s dalšími formami PAT: bojovník za svobodu, čekatel na byt, žadatel o byt, podnikatel s nemovitostmi aktanty: dodavatel zbraní.PAT vzbouřencům.ADDR, poskytovatel licence.PAT nabyvateli.ADDR Jména míst Mají mít běžný valenční rámec s ACT, příp. Gen.ACT a PAT? parkoviště automobilů/motocyklů, letiště hydroplánů skladiště munice, překladiště drog, čistírna vod, pražírna kávy, čítárna novin Jména nástrojů Mají mít běžný valenční rámec s Gen.ACT a PAT? počítadlo snímků, uspávadlo svědomí, držák nápojů, měřák ovzduší

13 3 stupně procesu zabudování PAT (zejména u DS)
1. (Plně) dějové užití dar krojů.PAT městu.ADDR Letohrad, výplata úspor.PAT klientům.ADDR, dluh nájemného.PAT, splátky úvěru.PAT Pragobance.ADDR, lup pstruhů.PAT, dětský.“ACT“ výtvor člověka.PAT, nákup potravin.PAT, Petrova.ACT výhra milionu.PAT šokovala celou rodinu, přírůstek nezaměstnaných.ACT 2. Zabudovaný PAT, nejde ale ještě plně o substanci u DS odvozených od trojaktantových sloves může být vyjádřen ADDR její.ACT dárek autorovi.ADDR, věnování novomanželům.ADDR, Nemá na výplaty zaměstnancům.ADDR, Frankův.ACT dluh Německu.ADDR, splátky bance.ADDR, přínos plastů.ACT lidstvu.ADDR, můj.ACT výrobek 3. Zabudovaný PAT + totální substantivizace Gen/Adjpos je APP; ADDR nemůže být vyjádřen dativem To je náš.APP první přírůstek, Nese těžký nákup, Na svou.APP výhru si Petr musel vzít kufřík, Tohle je moje.APP první výplata., To je můj.APP dárek!, Svůj.APP výrobek (tj. ten, který dostal) si odnesl. Ne všechna substantiva se mohou vyskytnout ve všech třech skupinách, např. věno, jmění (pouze 3. skupina )

14 Důsledky postupného přechodu od dějového k substantivnímu užití
Možnost kombinace slovesných a substantivních doplnění její.ACT krásný.RSTR dárek kamarádce.ADDR zajímavý.RSTR román o životě.PAT v nelehkých podmínkách vytrvalý.RSTR bojovník za svobodu.PAT naše.APP úroda ovoce.PAT Nejasná hranice mezi substantivními a slovesnými doplněními RSTR vs. ACT: soudní rozhodnutí, izraelsko-palestinská jednání, lidský výtvor autority APP vs. PAT uvádí večer.PAT → uvaděč večera.PAT/APP APP vs. BEN svědčí Pavlovi.BEN na svatbě → Pavlův.BEN/APP svědek na svatbě APP vs. ADDR radí panu prezidentovi.ADDR → rádce pana prezidenta.ADDR/APP učí Marušku.ADDR → Maruščin.ADDR/APP učitel dodává Telecomu.ADDR → dodavatel Telecomu.ADDR/APP dluží firmě.ADDR → dlužník firmy.ADDR/APP

15 Realizace aktantů u DS odvozených od sloves s valenčním rámcem ACT (1) PAT (4) ADDR (3)
Ideální stav (v teoretických statích): zdravotní sestra odebrala nemocnému krev  odběr krve.PAT nemocnému.ADDR zdravotní sestrou.ACT Ve skutečnosti (ČNK): vyjádření všech aktantů – hodně řídké pomocí bezpředložkových pádů opravdu výjimečné Platí má.ACT nabídka sázky.PAT premiérovi.ADDR Mečiarovi o láhev koňaku, že… většinou je snaha alespoň 1 z aktantů vyjádřit pomocí předložkových konstrukcí M. Zeman navrhl možnost jeho.PAT odprodeje od státu.ACT židovským obcím.ADDR Jiráskovi se ke své.ACT nabídce městu.ADDR na odprodej.PAT domu nechtějí vyjadřovat Návrh obecního úřadu.ACT okresnímu soudu.ADDR na zrušení.PAT třiceti kupních smluv

16 Realizace PAT a ADDR u DS odvozených od sloves s valenčním rámcem ACT (1) PAT (4) ADDR (3)
Problematická realizace PAT Zabudovaný PAT daroval knihu  *dárek knihy, dluží peníze  *dluh peněz (ale: dluh nájemného, v přeneseném významu pak také: dluh lásky, vděčnosti… (ČNK)) PAT u DS odvozených od sloves s PAT propoziční povahy Petr mi slíbil knihu. *Slib knihy však nedodržel. Poradil mi pěknou hloupost. *Rada pěkné hlouposti mě ale neuspokojila. Problematická realizace ADDR zřejmě opět souvisí s procesem substantivizace (ČNK: téměř žádný doklad) poslanci předložili Parlamentu zákon  ?předloha zákona Parlamentu dokázal příteli svou nevinu  ?důkaz neviny příteli výrobce ukázal své produkty zájemcům  ?ukázka produktů zájemcům Neproblematická realizace PAT a ADDR u skupiny DS odvozených od sloves s PAT nepropoziční povahy krádež laptopu.PAT pracovníkovi.ADDR naší rozvědky dodávky zbraní.PAT válčícím zením.ADDR povinnost výdeje majetku.PAT restituentům.ADDR

17 DS odvozená od sloves s PAT propoziční povahy (od sloves mluvení a mentální činnosti)
Primární vyjádření PAT: pomocí VV Petr mi slíbil, že mi přinese knihu Vzkaz Clintonovi.ADDR, aby s tím konečně něco udělal.PAT Může dojít ke kondenzaci, resp. substituci nejdůležitějším ze jmenných výrazů dané VV Slíbil, že mu dá hodinky  Slíbil mu hodinky Lékař mi dovolil, abych kouřil // kouřit pět cigaret denně  Lékař mi dovolil pět cigaret denně Realizace PAT u DS s kondenzovanou (substituovanou) VV odpovídá zhruba realizaci PAT u sloves s kondenzovanou (substituovanou) VV přikázat něco (např. klid, revizi, zvýšení) – 10x  příkaz něčeho (např. mlčení, vazby, úhrady) – 15x slíbit něco (např. vodu, adresu, podporu) – stovky dokladů  slib něčeho (např. mlčenlivosti, ale i hlasování, dividend, vodovodu) – také stovky dokladů rozdíl v počtu výskytů u jednotlivých substantiv reflektuje zřejmě umístění na pomyslné ose: nominalizace sloves mentální činnosti (např. návrh, nabídka, příslib)  nominalizace sloves mluvení (např. vzkaz, rada, odpověď) PAT u nominalizací sloves mluvení se vyskytl pouze výjimečně, a to převážně v poezii odpověď touhy, vzkaz lásky, radosti (může jít i o ACT) v některých případech - také zabudování PAT?

18 Povrchové vyjádření valenčních doplnění
Slovesa syntaktické (strukturní) pády Nom Ak ostatní pády jsou sémantické (inherentní) bezpředložkové (Dat, Gen, Instr) předložkové (Loc, k+3, na+4, s+7….) Substantiva pouze jediný syntaktický (strukturní) pád Gen s variantou Genpos (realizovaný jako Adjpos nebo Pronpos) Slovesa → substantiva syntaktické (strukturní) pády se mění ostatní pády zůstávají

19 Změny povrchových realizací
Typické změny: Nom → Gen (pes štěká → štěkání psa) Ak → Gen (vrtat díru → vrtání díry) Gen → Gen (docílit úspěchu → docílení úspěchu) Gen ( Ak)  Nom → Instr/ Genpos (Petr hledá maminku → hledání maminky Petrem/ Petrovo hledání maminky) Gen ( Gen)  Ak → Gen  Nom → Instr/Genpos (soudce zbavil obžalovaného viny → zbavení obžalovaného viny soudcem/soudcovo zbavení obžalovaného viny) Instr ( Instr)  Nom → Genpos (Petr vrtá díru vrtákem → Petrovo vrtání díry vrtákem) Dat → Dat (darovat knihu sestře → darování knihy sestře) • Méně typické změny: Nom → Gen (u sloves s aktanty vyjádřenými pomocí Nom a Ak) Ak → Genpos

20 Algoritmus Úvaha: Když je to tak „jednoduché“, mohlo by to jít automaticky… Abstrahování od aktantů, přihlížení pouze k povrchovým vyjádřením zavedení proměnných pro aktanty Není podstatné, zda jde o PAT, nebo ADDR, ale to, že dané doplnění je v Ak (přesvědčit někoho.ADDR/PAT o něčem.PAT/EFF) Postup: závisí na typu zabudované role (zatím PRED, ACT) ošetření všech variant kombinace Nom, Gen a Ak ve valenčních rámcích sloves (u role ACT pouze Gen a Ak)  „rozpad“ na „třídy sloves“ podle zastoupení daných pádů pravidla pro změny povrchových realizací aktanty (proměnné) zůstanou, povrchová forma se mění k proměnné se přiřadí patřičný aktant výsledek: výčet všech variant (kombinací) povrchových vyjádření u jednotlivých aktantů Řada nevyjasněných otázek…

21 Strukturní homonymie Vyskytuje se u nominalizací některých sloves s aktanty vyjádřenými pomocí Nom a Ak střílení lovců.ACT/PAT ošetření lékaře.ACT/PAT bylo dostačující Podmínky Karlík: „K této syntaktické homonymii dochází však jen tehdy, jestliže přímý objekt není obligátní.“ malování Heleny.ACT/PAT namalování Heleny.PAT PAT musí být životný (rys +HUM) a „sémanticky přípustný“ střílení ptáků.PAT malování obrazu.PAT Problémy jak automaticky zjistit, že dané sloveso má „přímý obligátní objekt“? u DS tento úkol navíc znesnadňuje fakt, že DS „nedědí“ vid základového slovesa malba Heleny?ACT/PAT návrh předsedy.ACT/PAT nabídka Pavla.ACT/PAT

22 Původní akuzativ vyjádřený formou Genpos
Podmínky pro realizaci pomocí Adjpos možnost pasivizace slovesa ^ Rys VF.p1(Ak) = +HUM ^ NB VF.p1(Ak) = SG Petrovo zavraždění, Husovo upálení, Hitlerova porážka, Petrův vrah, Maruščin učitel značný problém „stylistické přípustnosti“, a to zejména u sloves, jejichž doplnění v Ak nemusí být životné ?Mikulášovo očekávání dětmi ?skladatelovo objevení znalcem hudby ?Petříkovo nucení maminkou do polívky ?Petříkovo hledání maminkou na hřišti Podmínky pro realizaci pomocí Pronpos možnost pasivizace slovesa jeho/jejich zavraždění, jeho/jejich vrah, jeho/jejich učitel, jeho/jejich výroba, jeho/jejich výrobce problém „stylistické přípustnosti“ o něco menší než u Adjpos U DS a VS opět problém syntaktické homonymie Petrovo.ACT/PAT zabití zásadně ovlivnilo posudek soudců. Jeho.ACT/PAT výroba ale byla přerušena.

23 Hypotéza: Možnost změny Dat  Genpos?
svědčí Pavlovi na svatbě  Pavlův svědek na svatbě radí panu prezidentovi  rádce pana prezidenta / prezidentův poradce dodává firmě  dodavatel firmy / její dodavatel dluží firmě  dlužník firmy / její dlužník strýčkovi se urodilo ovoce  strýčkova úroda ovoce / úroda strýčka

24 Experiment I: ručně vytvořený referenční vzorek
1. krok - ruční vytvoření seznamu substantiv odvozených od 330 nejčastějších sloves (první tři dávky vallexu); 2. krok - těm substantivům, které mají nějakou valenci, byl ručně vytvořen jejich valenční rámec(rámce) a byla jim přiřazena role

25 Pozorování I Nejčastější role: Nejčastější rámce:
pro 240 sloves (z 330) nalezen aspoň jeden derivat u 214 sloves nalezeno 232 různých substantiv -ní/tí, u 155 sloves nalezeno 219 různých substantiv jiných než -ní/tí, u 176 z nich byla vyznačena „naděje na valenci“ pro 176 substantiv byly vytvořeno 216 rámců: Nejčastější role: PRED 133 (hovor) ACT (čtenář) PAT (přínos) EFF (hra) Nejčastější rámce: PAT(2) 49 ACT(2) 19 ACT(7,pos) PAT(2) 12 ACT(pos) PAT(2) 12 ACT(2/pos)

26 Experiment II: predikce rámců činitelských substantiv
Otázky: jak nalézt základové sloveso? jak vybrat relevantní rámec/rámce toho slovesa jak slovesný rámec transformovat v substantivní

27 Jak nalézt základové sloveso? Programový nástroj slovotvorný modul
analyzuje (neznámá) odvozená slova z textu, zařazuje je do příslušného derivačního paradigmatu (gramatické a sémantické vlastnosti) a určuje jejich základové slovo a afix generuje potenciálně použitelná odvozená slova (z dané množiny kmenů a afixů)

28 Odvozování substantiv od sloves
činitelská jména -tel: ředitel, cestovatel, školitel -č: řidič, trubač, lamač, sazeč, hlídač -ák: pošťák, ovčák, lesák, zpěvák pojmenování nástrojů -dlo: mýdlo, žrádlo, chodidlo, letadlo -tko: drbátko, sluchátko, kukátko

29 Odvozování substantiv od sloves
sufix -tel 1. slovesná třída kázat – kazatel 3. slovesná třída vyšetřovat – vyšetřovatel 4. slovesná třída ctít – ctitel, šířit – šiřitel, učit – učitel, velet – velitel 5. slovesná třída obývat – obyvatel, podnikat – podnikatel sufix -č 3. slovesná třída posilovat – posilovač 4. slovesná třída hasit – hasit, brousit – brusič, brousič sázet – sázeč, sazeč, zkoušet – zkoušeč kopat – kopáč, obkládat – obkladač, obkládač počítat – počítač, prodávat – prodavač

30 Dvojice sloveso - činitelské jméno
činitelská jména na -tel, -č (SSJČ) od vzorku cca 800 sloves z vallexu ručně vytvořená činitelská substantiva od vzorku cca 330 sloves z vallexu Podle „algoritmu“ rozděleny do 5 skupin:

31 Jak vybrat rámec/rámce slovesa
hypotéza za základ brát syntaktické rámce (při derivaci substantiv často dochází k posunu významu, rozdíl mezi jednotlivými významy sloves se často stírá) pouze „klasické rámce“ (aktanty a obligatorní volná doplnění) při derivaci vycházet z „nejširších“ syntaktických rámců

32 Jak vybrat rámec/rámce slovesa (II)
„se“ existuje sloveso bez „se“  použije se pouze „nerefl.“ tvar slovesa ALE: vadit se (= hádat se) je prim. refl. tantum „si“ existuje sloveso bez „si“ idiomy substantiva se neodvozují ALE: slepice nesou (vejce)  nosnice

33 Jak vybrat rámec/rámce slovesa (III)
problémy hrát karty X hrát nemoc hrát na kytaru  hráč X hrát divadlo  herec jiný význam: věřit X věřitel, nastoupit X nástupce jiná role než ACT: spojenec, posel dvojí derivace: čekatel na byt / čekatel členství otázky stanovili ho učitelem  ustanovitel učitele předložit něco jako důkaz  předkladatel důkazu

34 Jak slovesný rámec transformovat
v substantivní hypotéza v zásadě převést všechna valenční doplnění slovesa poskytovatel licence.PAT nabyvateli.ADDR; čtenář knih.EFF; vysílatel diplomatů.PAT do ciziny.DIR3; předkladatel zákona.PAT ? parlamentu.ADDR hráč karet ? s někým.ADDR ? o něco.EFF proměnitel loutky.PAT ? z Kašpárka.ORIG ? na čerta.EFF žadatel o azyl.PAT ALE nepřevádí se ADDR: nositel, výrobce, prodavač nepřevádí se ORIG: kupec, žadatel, zakladatel nepřevádí se EFF: volič, měnitel nepřevádí se PAT(o+6): oznamovatel, hlasatel, pěvec nepřevádí se DIR3: uvaděč, volič Dědí se i nevalenčmí doplnění: hráč na basu mluvčí policie.SUBST

35 Experiment III: predikce rámců syntaktických odvozenin
materiál: 209 substantiv -ní/tí idiomatické rámce základového slovesa nebyly použity aktanty transformovány, obl. volná doplnění okopírována pravidla pro transformaci slovesného rámce na substantivní - [Panevová,2000]: ACT(1) -> ACT(2,adjpos) ACT(1) PAT(4) -> ACT(7,adjpos) PAT(2) ACT(1) PAT(4) -> ACT(7) PAT(2,adjpos) ACT(1) ADDR(3) PAT(4) -> ACT(7,adjpos,od+2) PAT(2) ADDR(3) příklad: někdo brání něco před někým -> něčí bránění něčeho před někým

36 Pozorování III transformace byly aplikovatelné u 197 substantiv (z 209) celkem bylo vytvořeno 567 rámců nejméně 170 rámců bylo úplně nepřijatelných příklad nepřijatelného rámce: dojití někým někoho ( vznikl ze slovesného rámce někde dojde někoho (rychle))

37 Experiment IV: získávání „rámců“ z PDT
materiál: 50 souborů tektogramatických stromů PDT (cca 2500 vět) problémy: které z uzlů závislých na substantivu považovat za část rámce? jak poznat, které rámce lze sloučit do jediného (alternativní povrchové realizace, neúplné obsazení rámce)? co s vedlejším větami? (výzva, aby...) řešení (?): zahazovat RSTR, PAR... na takové zobecňování je zatím málo dat zahazovat vedlejší věty vztažné (výzva, která ovlivnila...)

38 Příklad extrahovaných rámců
* rozhovor + ADDR(s+7) -example: s Havlem(ln03trh-43), s opozicí (ln24trh-25) + BEN(pro+4) -example: pro kanál(ln10trh-55), pro rádio (ln05trh-13) + PAT(o+6) -example: o řešení (ln24trh-4) * rozhodnutí + ACT(2) -example: rady(...), vlády(...), zákonodárců(...) -example: o neetičnosti(...), o vypovězení(...) + ACT() -example: NATO + ACT(2) PAT(o+6) -example: úřadu o povolení(...)

39 Závěr co se povedlo co se (zatím) nepovedlo
získat více teoretických poznatků vytvořit vzorky rámců substantiv co se (zatím) nepovedlo vytvořit spolehlivý algoritmus na generování substantivních rámců ze slovesných


Stáhnout ppt "Valenční slovník: od sloves k substantivům"

Podobné prezentace


Reklamy Google