Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Televizní vysílání v České republice po roce 1989 Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Televizní vysílání v České republice po roce 1989 Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031."— Transkript prezentace:

1 Televizní vysílání v České republice po roce 1989 Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031

2 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Chronologie událostí v ČST 1989-1990 17.11.1989 - demonstrace studentů a její brutální potlačení 20.11. - přenosová technika TS Praha žádá, aby se o událostech informovalo, od 21.11. se koná každodenní shromáždění pracovníků ČST v Praze, vzniká stávkový výbor, jednání přenášeno vnitřním rozvodem 22.11. - živé vstupy z Václavského náměstí v odpoledním studiu Kontakt 23.11. - stávkový výbor se podílí na koncipování zpráv TN 24.11. - večer vysíláno video z demonstrací 17. listopadu 25.11. - první přenos z Letné (ráno přenos z blahoslavení Anežky) 26.11. - druhý přenos z Letné - ředitel ČST Libor Batrla podává demisi, novým ředitelem jmenován tiskový mluvčí vlády Miroslav Pavel 27.11. - úspěšná generální stávka zahajuje proces společenských změn, pracovníci ČST v Praze zakládají NOO (nové odbory), NOO se přihlašuje k politice Občanského fóra 11.1.1990 - z funkce ředitele ČST odvolán Miroslav Pavel, 15.1.1990 jmenován Jaroslav Fairaizl (odstoupil 1.3.) 12.4. 1990 - ředitelem ČST jmenován Jiří Kantůrek

3 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 hlavní změny roku 1990 květen 1990 -Televizní noviny přejmenovány na Deník ČST, druhé vydání TN nahrazeno komentovaným zpravodajstvím Události, komentáře 14. května 1990 - na frekvencích retranslace programu sovětské televize začíná vysílat program OK3 (třetí otevřený kanál), vysílá částečně PAL září 1990 - ČST1 se stává federálním programem F1, ČST2 se federalizuje a dělí na český program ČTV a na slovenský program ST

4 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Formování duálního systému vysílání 11.6.1990 - usnesení vlády o vytvoření Mezirezortní konkursní komise pro výběr uchazečů o nestátní R a TV vysílání 24.7.1990 - první schůzka Komise - 35 zájemců o R a 31 o TV vysílání 29.8.1990 - druhá schůzka (45 R, 35 TV žádostí) - rozhodnuto vyčkat na nový zákon a R a TV vysílání březen-květen 1991 - udělování experimentálních rozhlasových licencí s platností do konce roku 1992 20.3.1991 - schválen kompetenční zákon 136/91 o médiích -> 24.5.1991 - SNR přijímá zákony o Slovenskej televízii a rozhlase 30.10.1991 - FS schvaluje zákon o provozování R a T vysílání (468/91), regulačním orgánem se stává Federální rada RTV (9 členů) 7.11.1991 - ČNR schvaluje zákony o ČT (483/91) a o ČRo (484/91)

5 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Poslední rok federace - 1992 1.1.1992 - datum vzniku České televize (Ivo Mathé 18.12.1991 zvolen ČNR jako dočasný ředitel, 31.1. ČNR volí Radu ČT, která 23.3. jmenuje ředitelem na 6 let Ivo Mathé od ledna 1992 se na TV vysílání podílejí tři subjekty: - federální ČST (státní - ze zákona 18/64) - národní česká ČT („veřejnoprávní“ - ze zákona 483/91) - národní slovenská STV („veřejnoprávní“- ze zákona 254/91) kompetence ČST: federální zpravodajství, správa a koordinace programu F1, zahraniční styky, VÚRT kompetence ČT: vysílání programu ČTV, regionální zprávy (místo Aktualit 21.30 Zpravodajství ČTV), programová tvorba, dodávky programu pro F1 kompetence STV: vysílání programu STV, regionální zprávy (zůstávají Aktuality), programová tvorba, dodávky programu pro F1 31.12.1992 - zaniká federální ČST, její majetek v českých zemích přechází na ČT, která se stává jediným vysílatelem

6 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 První licence soukromým vysílatelům duben 1992 - zvolena Rada ČR pro RTV jako národní regulační orgán (zákon 103/92 z 21.2.1992) doplňující Federální radu RTV, od rozpadu federace a vzniku ČR v lednu 1993 je jediným regulátorem vysílání v průběhu roku 1992 RČRRTV mění experimentální rozhlasové licence s platností do konce roku 1992 na řádné, 26.11.1992 - FTV Premiéra získává licenci pro místní TV vysílání v Praze Premiéra zahajuje vysílání 20.6.1993 30.1.1993 - licenci pro celoplošné vysílání získává společnost CET 21 TV Nova zahajuje vysílání 4.2.1994 1994 - FTV Premiéra má nového vlastníka - Investiční a poštovní banku, v červenci 1994 získává regionální frekvence, začátek budování dalšího celoplošného TV programu (od ledna 1997 nový název TV Prima)

7 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Proměny vysílacích okruhů v českých zemích 1990ČST1ČST2OK3 (od 14.5.1990, PAL) 9/1990F1ČTVOK3 1993ČT2ČT1 (PAL)ČT3TV Premiéra 1994TV Nova (PAL)ČT1ČT2TV Premiéra 1997TV NovaČT1ČT2TV Prima Přechod ze SECAMu na PAL zakončen v únoru 1994 Novela zákona 36/1993 (prosince 1992) určila pro ČT jen jeden celoplošný vysílací okruh, OK3/ČT3 svěřen do správy ČT jen dočasně - do 31.12.1995. Novela zákona 301/1995 (prosince 1995) rozhodla, že ČT budou přiděleny dva celoplošné vysílací okruhy. ČT2 se stává důsledně celoplošným okruhem až koncem roku 1995.

8 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Proměny hlavních zpravodajských pořadů květen 1990 - na F1 - Deník ČST (19.30), Události, komentáře (kolem 22.00), na ČTV - Aktuality (21.30 II) leden 1992 - na ČTV - Zpravodajství ČTV (21.30), Zprávy (18.00) a Večerník ČTV (18.15) 1993 - na ČT1 Události (19.30), Události, komentáře (kolem 22.00) 4.1.1993 - první vydání tzv. breakfest TV Studio 6 (6.00-8.30), od října 1998 s názvem Dobré ráno únor 1993-leden 1994 - na ČT2 konkurenční zpravodajství dle zákona 36/93: Deník (19.00 15’) a Deník plus (21.30 30’) Premiéra TV - hlavní zpravodajství: Zpravodajský deník 19.00 TV NOVA - hlavní zpravodajství: Televizní noviny 19.30 září 1997 - vysílací čas Událostí posunut z 19.30 na 19.15

9 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Legislativa vysílání a její novelizace v průběhu desetiletí 1.4.1991 - TV poplatek zvýšen z 25 Kč na 50 Kč (rozhodnutí vlády) 30.10.1991 - zákon 468/91 o provozování R a TV vysílání 7.11.1991 - zákon 483/91 o České televizi 21.2.1992 - zákon 103/92 o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání 22.12.1992 - zákon 36/93 o některých opatřeních v oblasti R a TV vysílání (řešen zánik ČST, převod práv, novela předchozích zákonů) 8.12.1994 - zákon 252/94 o rozhlasových a televizních poplatcích 8.12.1995 - zákon 301/95 - novela vysílacích zákonů (rozhodnutí o ČT2, registrační režim pro kabel satelit, deregulace, rušení podmínek) 23.5.1997 - zákon 135/97 - novela zákona o poplatku (zvýšen na 75 Kč) 12.-13.1.2001 - novela zákona o ČT 39/01, po odmítnutí Senátem přehlasována 23.1.2001 Poslaneckou sněmovnou 4.7.2001 - zákon 231/01 o provozování R a TV vysílání nahrazuje a ruší zákony 468/91 (vysílací zákon) a 103/92 (Rada ČR pro RTV)

10 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Diskutované okruhy problémů tzv. mediální rady: Rada pro R a TV vysílání - vykonává státní správu ve věci vysílání, dbá na dodržování zákona, uděluje licence - původně 9 členů, od roku 1997 13 členů Rada ČT - orgán kontroly práce veřejnoprávní ČT, jmenuje a odvolává ředitele ČT, do 2001 9 členů, dnes 15 členů vlastnické poměry komerčních televizí: FTV Premiéra převzata IPB od původních vlastníků (Poledňáková, Volani) v roce 1994, po zániku IPB v červnu 2000 přešla Prima TV do vlastnictví GES Holding CET21 jako držitel licence opustil investora CME a jím vlastněnou servisní společnost ČNTS 5.8.1999 a začala vysílat TV NOVA s novým investorem - MEF Holding. Investiční skupina PPF využila v létě 2002 vnitřní rozpory v CET 21 a slabost MEF Holdingu a stala se spolumajitelem Novy. Četné soudy a mezinárodní arbitráže ve věci TV NOVA stále nejsou ukončeny

11 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Ředitelé České televize 1.1.-22.3.1992 - Ivo Mathé - prozatímní ředitel 23.3.1992-31.3.1998 - Ivo Mathé 1.4.1998-15.12.1999 - Jakub Puchalský 1.2.-12.12.2000 - Dušan Chmelíček (zvolen 26.1.) 19.12.2000-11.1.2001 - Jiří Hodač 9.2.-30.10.2001 - Jiří Balvín - prozatímní ředitel 1.11.2001-27.11.2002 - Jiří Balvín

12 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Kabelové a satelitní TV programy (v češtině) prosinec 1992 - Kabel plus Film (od ledna 1994 satelitní distribuce) (od 29.5.1998 vystřídán programem Hallmark) 22.9.1994 - Max 1 a Super Max v MMDS systémech KabelNet (později převzaly i další kabelové sítě, Max 1 přejmenován na Spektrum) 18.11.1994 - placený kanál HBO v MMDS systémech KabelNet (dnes prémiový filmový kanál v satelitní i kabelové distribuci) 23.12.1996 - hradecká společnost RTV Gemma začala vysílat celodenní program GALAXIE (vysílač Chlum + kabel, od roku 1998 na satelitu, v roce 1999 získává pražskou licenci, spojuje se do projektu TV3 od května 2000 do listopadu 2001, dnes opět samostatně s podporou TV Prima) od 1996 - česká lokalizace sportovního kanálu Eurosport září 2000 - satelitní nabídka UPC Direct s lokalizovanými programy např. Romantica, Discovery, Fox Kids apod.) a vlastními prémiovými kanály (Sport1 a Private Gold), Sport1 v říjnu 2001 zaniká, od června 2002 vysílá Galaxie Sport, která dnes v nabídce UPC listopad 2002 - hudební Stanice O zařazena do nabídky UPC

13 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Satelitní a digitální vysílání První satelit (ruský Gorizont 26) využívá Kabel Plus Film v lednu 1994, později se spojuje s Premiérou a od roku 1995 využívají německý Kopernicus - distribuce signálu ke kabelovým sítím leden 1997 - Kabel Plus Film a Prima TV přecházejí na digitální satelitní distribuci Kopernica prostřednictvím společnosti CzechLink, v červenci se připojuje také Česká televize (signál k vysílačům) 1998 - v digitálním paketu šířena také Galaxie, od května 2000 přejmenovaná na TV3 (satelitní vysílání TV3 skončilo v červnu 2002, dnes nahrazeno hudebním kanálem Stanice O) Experimentální pozemní vysílání DTT v Praze provozují od 11. května 2000 - České radiokomunikace 18. srpna 2000 - Czech Digital Group Česká televize slibuje připravit pro digitální multiplex programy ČT3 (zpravodajství) a ČT4 (kulturně vzdělávací program).

14 Děkuji za pozornost Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031


Stáhnout ppt "Televizní vysílání v České republice po roce 1989 Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031."

Podobné prezentace


Reklamy Google