Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v České republice po roce 1989

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v České republice po roce 1989"— Transkript prezentace:

1 v České republice po roce 1989
Televizní vysílání v České republice po roce 1989 Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031

2 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Chronologie událostí v ČST demonstrace studentů a její brutální potlačení přenosová technika TS Praha žádá, aby se o událostech informovalo, od se koná každodenní shromáždění pracovníků ČST v Praze, vzniká stávkový výbor, jednání přenášeno vnitřním rozvodem živé vstupy z Václavského náměstí v odpoledním studiu Kontakt stávkový výbor se podílí na koncipování zpráv TN večer vysíláno video z demonstrací 17. listopadu první přenos z Letné (ráno přenos z blahoslavení Anežky) druhý přenos z Letné - ředitel ČST Libor Batrla podává demisi, novým ředitelem jmenován tiskový mluvčí vlády Miroslav Pavel úspěšná generální stávka zahajuje proces společenských změn, pracovníci ČST v Praze zakládají NOO (nové odbory), NOO se přihlašuje k politice Občanského fóra z funkce ředitele ČST odvolán Miroslav Pavel, jmenován Jaroslav Fairaizl (odstoupil 1.3.) ředitelem ČST jmenován Jiří Kantůrek

3 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 hlavní změny roku 1990
květen Televizní noviny přejmenovány na Deník ČST, druhé vydání TN nahrazeno komentovaným zpravodajstvím Události, komentáře 14. května na frekvencích retranslace programu sovětské televize začíná vysílat program OK3 (třetí otevřený kanál), vysílá částečně PAL září ČST1 se stává federálním programem F1, ČST2 se federalizuje a dělí na český program ČTV a na slovenský program ST

4 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Formování duálního systému vysílání usnesení vlády o vytvoření Mezirezortní konkursní komise pro výběr uchazečů o nestátní R a TV vysílání první schůzka Komise - 35 zájemců o R a 31 o TV vysílání druhá schůzka (45 R, 35 TV žádostí) - rozhodnuto vyčkat na nový zákon a R a TV vysílání březen-květen udělování experimentálních rozhlasových licencí s platností do konce roku 1992 schválen kompetenční zákon 136/91 o médiích -> SNR přijímá zákony o Slovenskej televízii a rozhlase FS schvaluje zákon o provozování R a T vysílání (468/91), regulačním orgánem se stává Federální rada RTV (9 členů) ČNR schvaluje zákony o ČT (483/91) a o ČRo (484/91)

5 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Poslední rok federace - 1992
datum vzniku České televize (Ivo Mathé zvolen ČNR jako dočasný ředitel, ČNR volí Radu ČT, která jmenuje ředitelem na 6 let Ivo Mathé od ledna 1992 se na TV vysílání podílejí tři subjekty: - federální ČST (státní - ze zákona 18/64) - národní česká ČT („veřejnoprávní“ - ze zákona 483/91) - národní slovenská STV („veřejnoprávní“- ze zákona 254/91) kompetence ČST: federální zpravodajství, správa a koordinace programu F1, zahraniční styky, VÚRT kompetence ČT: vysílání programu ČTV, regionální zprávy (místo Aktualit Zpravodajství ČTV), programová tvorba, dodávky programu pro F1 kompetence STV: vysílání programu STV, regionální zprávy (zůstávají Aktuality), programová tvorba, dodávky programu pro F1 zaniká federální ČST, její majetek v českých zemích přechází na ČT, která se stává jediným vysílatelem

6 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
První licence soukromým vysílatelům duben zvolena Rada ČR pro RTV jako národní regulační orgán (zákon 103/92 z ) doplňující Federální radu RTV, od rozpadu federace a vzniku ČR v lednu 1993 je jediným regulátorem vysílání v průběhu roku 1992 RČRRTV mění experimentální rozhlasové licence s platností do konce roku 1992 na řádné, FTV Premiéra získává licenci pro místní TV vysílání v Praze Premiéra zahajuje vysílání licenci pro celoplošné vysílání získává společnost CET 21 TV Nova zahajuje vysílání FTV Premiéra má nového vlastníka - Investiční a poštovní banku, v červenci 1994 získává regionální frekvence, začátek budování dalšího celoplošného TV programu (od ledna 1997 nový název TV Prima)

7 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Proměny vysílacích okruhů v českých zemích 1990 ČST1 ČST2 OK3 (od , PAL) 9/1990 F1 ČTV OK3 1993 ČT2 ČT1 (PAL) ČT3 TV Premiéra 1994 TV Nova (PAL) ČT1 ČT2 TV Premiéra 1997 TV Nova ČT1 ČT2 TV Prima Přechod ze SECAMu na PAL zakončen v únoru 1994 Novela zákona 36/1993 (prosince 1992) určila pro ČT jen jeden celoplošný vysílací okruh, OK3/ČT3 svěřen do správy ČT jen dočasně - do Novela zákona 301/1995 (prosince 1995) rozhodla, že ČT budou přiděleny dva celoplošné vysílací okruhy. ČT2 se stává důsledně celoplošným okruhem až koncem roku 1995.

8 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Proměny hlavních zpravodajských pořadů květen na F1 - Deník ČST (19.30), Události, komentáře (kolem 22.00), na ČTV - Aktuality (21.30 II) leden na ČTV - Zpravodajství ČTV (21.30), Zprávy (18.00) a Večerník ČTV (18.15) na ČT1 Události (19.30), Události, komentáře (kolem 22.00) první vydání tzv. breakfest TV Studio 6 ( ), od října 1998 s názvem Dobré ráno únor 1993-leden na ČT2 konkurenční zpravodajství dle zákona 36/93: Deník ( ’) a Deník plus ( ’) Premiéra TV - hlavní zpravodajství: Zpravodajský deník 19.00 TV NOVA - hlavní zpravodajství: Televizní noviny 19.30 září vysílací čas Událostí posunut z na 19.15

9 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Legislativa vysílání a její novelizace v průběhu desetiletí TV poplatek zvýšen z 25 Kč na 50 Kč (rozhodnutí vlády) zákon 468/91 o provozování R a TV vysílání zákon 483/91 o České televizi zákon 103/92 o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zákon 36/93 o některých opatřeních v oblasti R a TV vysílání (řešen zánik ČST, převod práv, novela předchozích zákonů) zákon 252/94 o rozhlasových a televizních poplatcích zákon 301/95 - novela vysílacích zákonů (rozhodnutí o ČT2, registrační režim pro kabel satelit, deregulace, rušení podmínek) zákon 135/97 - novela zákona o poplatku (zvýšen na 75 Kč) novela zákona o ČT 39/01, po odmítnutí Senátem přehlasována Poslaneckou sněmovnou zákon 231/01 o provozování R a TV vysílání nahrazuje a ruší zákony 468/91 (vysílací zákon) a 103/92 (Rada ČR pro RTV)

10 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Diskutované okruhy problémů
tzv. mediální rady: Rada pro R a TV vysílání - vykonává státní správu ve věci vysílání, dbá na dodržování zákona, uděluje licence - původně 9 členů, od roku členů Rada ČT - orgán kontroly práce veřejnoprávní ČT, jmenuje a odvolává ředitele ČT, do členů, dnes 15 členů vlastnické poměry komerčních televizí: FTV Premiéra převzata IPB od původních vlastníků (Poledňáková, Volani) v roce 1994, po zániku IPB v červnu 2000 přešla Prima TV do vlastnictví GES Holding CET21 jako držitel licence opustil investora CME a jím vlastněnou servisní společnost ČNTS a začala vysílat TV NOVA s novým investorem - MEF Holding. Investiční skupina PPF využila v létě 2002 vnitřní rozpory v CET 21 a slabost MEF Holdingu a stala se spolumajitelem Novy. Četné soudy a mezinárodní arbitráže ve věci TV NOVA stále nejsou ukončeny

11 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Ředitelé České televize
Ivo Mathé - prozatímní ředitel Ivo Mathé Jakub Puchalský Dušan Chmelíček (zvolen 26.1.) Jiří Hodač Jiří Balvín - prozatímní ředitel Jiří Balvín

12 Televizní vysílání v ČR po roce 1989
Kabelové a satelitní TV programy (v češtině) prosinec Kabel plus Film (od ledna 1994 satelitní distribuce) (od vystřídán programem Hallmark) Max 1 a Super Max v MMDS systémech KabelNet (později převzaly i další kabelové sítě, Max 1 přejmenován na Spektrum) placený kanál HBO v MMDS systémech KabelNet (dnes prémiový filmový kanál v satelitní i kabelové distribuci) hradecká společnost RTV Gemma začala vysílat celodenní program GALAXIE (vysílač Chlum + kabel, od roku 1998 na satelitu, v roce 1999 získává pražskou licenci, spojuje se do projektu TV3 od května 2000 do listopadu 2001, dnes opět samostatně s podporou TV Prima) od česká lokalizace sportovního kanálu Eurosport září satelitní nabídka UPC Direct s lokalizovanými programy např. Romantica, Discovery, Fox Kids apod.) a vlastními prémiovými kanály (Sport1 a Private Gold), Sport1 v říjnu 2001 zaniká, od června 2002 vysílá Galaxie Sport, která dnes v nabídce UPC listopad hudební Stanice O zařazena do nabídky UPC

13 Televizní vysílání v ČR po roce 1989 Satelitní a digitální vysílání
První satelit (ruský Gorizont 26) využívá Kabel Plus Film v lednu 1994, později se spojuje s Premiérou a od roku 1995 využívají německý Kopernicus - distribuce signálu ke kabelovým sítím leden Kabel Plus Film a Prima TV přecházejí na digitální satelitní distribuci Kopernica prostřednictvím společnosti CzechLink, v červenci se připojuje také Česká televize (signál k vysílačům) v digitálním paketu šířena také Galaxie, od května 2000 přejmenovaná na TV3 (satelitní vysílání TV3 skončilo v červnu 2002, dnes nahrazeno hudebním kanálem Stanice O) Experimentální pozemní vysílání DTT v Praze provozují od 11. května České radiokomunikace 18. srpna Czech Digital Group Česká televize slibuje připravit pro digitální multiplex programy ČT3 (zpravodajství) a ČT4 (kulturně vzdělávací program).

14 Audiovizuální žurnalistická média J 1031
Děkuji za pozornost Přednáška kurzu Audiovizuální žurnalistická média J 1031


Stáhnout ppt "v České republice po roce 1989"

Podobné prezentace


Reklamy Google