Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faltysová Veronika Aj pro ZŠ, navazující Mgr. 2010/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faltysová Veronika Aj pro ZŠ, navazující Mgr. 2010/2011."— Transkript prezentace:

1 Faltysová Veronika Aj pro ZŠ, navazující Mgr. 2010/2011

2  Meditace  Dechová relaxace  Autogenní trénink  Muzikoterapie

3  Meditace je stále více používána na klinikách, převážně v případech, kdy pacienti trpí chronologickými bolestmi  Meditace zmírňuje tyto chronologické bolesti, odstraňuje a zmírňuje deprese a stavy úzkosti  Při dlouhodobém působení meditace na pacienta byl prokázán charakteristický myšlenkový proces

4  Pacienti provádějící meditaci mají tendenci pozorovat stresové situace, aniž by na ně jakkoliv reagovali  Meditace dále neustále osvěžuje naši mysl a prohlubuje naše prožitky a reakce  V neposlední řadě napomáhá naší sebeúctě a následnému sebepoznání

5 Pozice snadná  při této pozici sedíme na podlaze s nohama zkříženýma před sebou  levé koleno spočívá na pravém chodidle a pravé na levém, dlaně na kolenou, hýždě podložené polštářem

6 Přátelská pozice  sedíme na židli, chodidla na podlaze, paty na kolenou, stehna paralelně s podlahou  dlaně položíme na kolena nebo stehna

7 Slibná pozice  sedíme na podlaze s nohami blíže u těla  kolena od sebe, ohněte pravou nohu v koleni a přitáhněte pravé chodidlo k levému stehnu  umístěte levý kotník pod pravý a přitáhněte levé chodidlo k pravému stehnu  vidět jsou pouze palce, polštář vložit pod hýždě

8  Zavřete oči – 5x se nadechněte – vydechujte stažením břišních svalů – uvolněte břišní svaly a zhluboka nadechujte – zvednutím ramen dostanete do plic více vzduchu – nadechujte a vydechujte – tělesné napětí se snižuje – soustřeďte se na ruce a prsty a uvolněte je- dále relaxujte paže a uvolněte napětí v ramenou - postupně uvolňujeme ostatní části těla …

9  Soustřeďte se na svůj dech, který je pravidelný - počítejte do jedné jak při nádechu tak při výdechu – a takto pokračujte až do deseti – meditace obvykle probíhá 10 – 20 minut – návrat do aktivního stavu by měl být pozvolný- pomalu otvíráme oči – sedíme i několik minut v naprostém klidu – na závěr se protáhneme a vrátíme se zpět k činnosti

10  Jedná se o koncentrační uvolnění pomocí dechových cvičení  Inspirováno jógou  Hl. dýchacím svale je bránice a mnoho lidí tento sval nevyužívá správně  Při nesprávném dýchání dochází k vynaložení velkého úsilí na svaly působících na hrudník, toto napětí je přeneseno na krční páteř a dále způsobuje bolest šíje a hlavy

11  Dýchání nosem ovlivňuje celý organismus, je proto velice důležité  Vyřazení tohoto typu dýchání může vést až k respiračním onemocněním  Nejdůležitějším předpokladem pro dechová cvičení je průchodnost nosních dírek  Účinky relaxačních dechových technik se ale nedostaví ihned, je nutno je provádět po určitou dobu ( přibližně 10 dechových cyklů)

12 Nácvik bráničního dýchání v leže  Pozornost soustředíme na oblast břicha, kdy oběma přiloženýma rukama sledujeme břišní stěny  Sledujeme nádech a výdech  Přiložením ruky na hrudník sledujeme, zda se pohyb omezuje jen na břicho

13 Nácvik hrudního dýchání  Ruce umístíme vpředu a po stranách hrudníku  Provádíme nádech a výdech Sebeuvolnění za pomoci dechových cvičení  Poloho v sedě nebo v leže  Ruce na stehnech, dlaně obrácené vzhůru

14 Pozorování dechu  Jde o normální klidné dýchání, kdy sledujeme přicházení a odcházení dechu  Důležité je, že nezasahujeme do dýchání vůlí Sledování zvedání a klesání horní části břicha  Toho harmonické dýchání spočívá v zachycení jednoduchých pohybů v krajině břišní

15 Plné, celé dýchání  Vnímáme dechový pohyb především v hrudníku a na bocích  Nemělo by dojít k napětí ani k námaze dýchacího svalstva v axile  Názorný případ pro představu např. klidné dýchání

16 Uklidnění dechu  Při této technice dochází k dýchání pomocí představ  Dýcháme pomaleji a lehčeji  Cílem této techniky je přeladění do psychofyzického stavu hlubšího uvolnění a klidu, které je často doprovázeno změnou tělesných pocitů

17  Patří též mezi relaxační techniky  Zpočátku je prováděn 2x-3x denně pouhou půlminutu až minutu  Délka cvičení však závisí na úrovni cvičícího a může trvat až 1-30min  Je doporučeno cvičit v klidné místnosti se zavřenýma očima  Cvičení je vedeno sugescemi, které si cvičící představují nebo v duchu opakují

18  Jednotlivé fáze autogenního tréninku lze nacvičovat postupně  Na konci tohoto cvičení se cvičící opět vrací do původního stavu (protáhneme končetiny, hluboký nádech a výdech a otevřeme oči)

19  Poloha drožkáře  Poloha vsedě s opěrou zad a hlavy  Poloha v leže na zádech – hlava mírně podložená, ruce podél těla, nohy mírně rozkročené, doporučuje se přikrýt cvičícího dekou

20 Pocity tíže a uvolnění svalstva  Základem tohoto cvičení je soustředit se na pocity  Představa neboli sugesce,hraje hlavní roli  Myslíme na to že „Pravá ruka je těžká. Jsem naprosto klidná.“  Pocit tíže se přenáší do levé ruky, do nohou a posléze i do celého těla

21 Pocit tepla  Opět založené na sugesci – „Pravá ruka je teplá, teplo proudí od ramen dolů do předloktí, do hřbetu ruky, dlaně, jednotlivých prstů. Ruce jsou v blízkosti hřejících kamen. Ruce jsou ozařovány a zahřívány sluncem.“  Postupně aplikujeme na celé tělo, kromě hlavy

22 Sledování dechu  Jde o sledování dechu, přičemž ho nechceme nijak změnit, tedy bez ovlivnění vlastní vůlí  „Dýchání mě zvedá a klesá jako loďka na klidném moři.“

23 Regulace srdeční činnosti  Základem cvičení je uvědomování si vlastního srdce  Pocity tíhy a tepla vychází z hrudníku v oblasti srdce  „Srdce tluče zcela klidně.“ – můžeme přiložit dlaň do srdeční krajiny

24 Regulace břišních orgánů  Cílem je uvolnit vnitřní orgány  „Břicho je teplé, do sluneční pleteně proudí teplo. „ Zaměření na oblast hlavy  „Čelo je příjemně chladné. Ovívá ho jemný vánek. Hlava zůstává lehká a jasná.“

25  Ve finální fázi můžeme doplnit pozitivními sugescemi jako např. „Cítím se klidná a spokojená. Jsem plná lásky a harmonie.“  Potíže s touto metodou mohou mít ambiciózní, neurotičtí a nejistí lidé.  Po ukončení by žáci měli diskutovat jejich pocity

26  Hudba patří mezi jeden z nejlepších relaxačních prostředků  Může nás jak uklidňovat a léčit, tak nutit k činnosti či tanci  Hudba může měnit naši náladu a často je využívána k relaxaci

27 Nepřetržitý pravidelný zvuk ( Om –stará sanskrtská mantra)  Odříkáním monotónním hlasem slovo Om, masírujeme všechny orgány a systémy v těle Opakování věty a hudby  Vyvolává pocit pohody, s nímž přichází relaxace

28 ( z tohoto důvodu má mnoho populární i klasických skladeb opakující se rytmus, pokud je hudba doprovázena opakujícími se slovy, je prožitek ještě silnější ) Rytmus  Rytmus hudby je nápodobou rytmu vašeho srdce či dechu, do stavu relaxace se dostáváme, když naše tělo pulzuje v rytmu hudby

29  KELNAROVÁ, Jarmila, MATĚJKOVÁ, Věra. Relaxační techniky. In Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 4. ročník. Praha: Grada Publishing, a.s, 2009. 134s. ISBN 978- 80- 247- 2831- 5


Stáhnout ppt "Faltysová Veronika Aj pro ZŠ, navazující Mgr. 2010/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google