Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 1 odborný seminář Protherm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 1 odborný seminář Protherm."— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 1 odborný seminář Protherm 2011 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2010 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

2 2 Přehled prezentace Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) ČSN EN 15459 Energetick á n á ročnost budov – Postupy pro ekonomick é hodnocen í energetických soustav v budov á ch Vyhl áš ka č. 349/2010 Sb. o stanoven í minim á ln í ú činnosti užit í energie při výrobě elektřiny a tepeln é energie Měření účinnosti kotlů Nařízení vlády č. 91/2010 SB. (tzv. „Komínová vyhláška“) ČSN 73 4201 Kom í ny – Navrhov á n í, prov á děn í a připojov á n í spotřebičů paliv Vyhl áš ka 268/2009 Sb. o technických požadavc í ch na stavby TPG 908 02 Větr á n í prostorů se spotřebiči na plynn á paliva s celkovým výkonem vět ší m než 100 kW ČSN EN 15544 Kachlov á nebo zděn á kamna ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov (Národní příloha) ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov (Národní příloha) ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení ČSN EN 1264 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy ČSN EN 1264 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

3 3 Kde jsme… Směrnice 91/2002/ES (EPBD) promítnutá do národní legislativy vešla v plném rozsahu v ČR v platnost dne 1.1.2009, kdy se naplno rozeběhlo vydávání průkazů energetické náročnosti budov na nové budovy na základě Zákona 406/2006 o hospodaření energií a Vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov. V souladu s EPBD se v ČR zákonem předepisuje certifikace budov metodou hodnocení energetické náročnosti budov… PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

4 4 Legislativa ČR Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov (EPBD) Zákon 406/2006 Sb., o hospodaření energií Základní požadavky směrnice vedou k novelizaci zákonů a vyhlášek Novela zákona 406/2000 Sb., nutné k 1. lednu 2009 zavést požadavky směrnice novela vyhlášky 291/2001 Sb. Novela vyhlášky stanoví způsob certifikace budov a způsob výpočtu energetické náročnosti budovy vyhláška č. 148/2007 Sb. Nutná novelizace existujících prováděcích vyhlášek BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky

5 5 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

6 6 Co je to ENB? energetická náročnost budov je: u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. - §2 Zákon č. 406/ 2006 Sb., o hospodaření energií PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

7 7 Hodnocení energetické náročnosti budov dle 148/2007 POTŘEBA ENERGIE Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m 2 CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY zahrnující energii dodanou pro Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

8 8 Výsledky výpočtu - hodnocení CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB PROTOKOL PRŮKAZU ENB Výpočet energetické náročnosti budov v ČR BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky

9 9 HODNOCENÍ LEED, SBTOOL, GREENWAY… PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

10 10 LEED, SBTOOL, GREENWAY Komerční hodnocení kvality budov dle různých kritérií, udělení „certifikátu“ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), USA, celkový dopad budovy na životní prostředí formou bodovacího systému. Pro naše podmínky ne zcela vhodný, nicméně mnoha zahraniční investory vyžadován. SBTOOL CZ – evropský systém komplexní hodnocení kvality zatím pouze obytných budov, adaptován na CZ, vyvíjen prof. Hájkem z FSV ČVUT v Praze www.sbtool.czwww.sbtool.cz GREEN WAY – Hodnocení systémů TZB z hlediska řešení a provozu. Projekt OS Integrované navrhování a hodnocení budov STP www.stpcr.czwww.stpcr.cz PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

11 11 REVIZE EVROPSKÉ SMĚRNICE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

12 12 Směrnice 2002/91/EC -> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov EPBD V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu revizi směrnice 91/ 2002/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti budov (přepracování) z 19.5.2010 pod číslem 31/2010/EU. Revidovaná směrnice vytyčuje cíle evropského společenství v oblasti energetiky do roku 2020 rozpracováním a úpravou kroků vedoucích ke snížení spotřeby energie v Evropě. Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 91/2002/ES v plném rozsahu a upřesňuje a některých bodech zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost budov. V současnosti se zapracovává do naší legislativy – termín 6/2012 PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

13 13 Cíle EU : 20-20-20 v roce 2020 Snížení emise skleníkových plynů Snížení celkové spotřeby energie EU Podíl obnovitelných Zdrojů energie -20% 100% +20% 8,5%

14 14 Směrnice 2002/91/EC -> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov EPBD a)Společný obecný rámec metody výpočtu celkové ENB ; b)uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov a nových ucelených částí budov; c)uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov které jsou předmětem větší renovace; prvků budov a technických systémů budov d)vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie; 2020 všechny nové budovy, 2018 nové budovy veřejné moci e)energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov; f)pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách a g)nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

15 15 Směrnice 2002/91/EC-> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov …budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí….; Budovy s téměř nulovou spotřebou energie? PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

16 16 Shrnutí Probíhá certifikace budov a dle vyhlášky 148/2007 Byla vydána aktualizace Evropské směrnice, která se v současnosti zapracovává do národní legislativy – revize 148/2007, změna nejpozději 6/2012 Vývoj spěje k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Existuje řada komerčních iniciativ v oblasti hodnocení budov PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

17 17 ČSN EN 15459 ČSN EN 15459 Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách ČSN EN 15459 Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách Účinnost od 1. 3. 2010 Účinnost od 1. 3. 2010 Nahrazuje normu ČSN EN 15459 (06 0405) z června 2008 Nahrazuje normu ČSN EN 15459 (06 0405) z června 2008 Popisuje metodu výpočtu pro ekonomické hodnocení veškerých energetických soustav Popisuje metodu výpočtu pro ekonomické hodnocení veškerých energetických soustav Norma přehledně definuje postup ekonomického hodnocení zařízení pro definovaný časový úsek (20, 30 let, …) Norma přehledně definuje postup ekonomického hodnocení zařízení pro definovaný časový úsek (20, 30 let, …) Využití pro energetické audity, komplexní energeticko- ekonomické hodnocení navrhovaného řešení pro budovu Využití pro energetické audity, komplexní energeticko- ekonomické hodnocení navrhovaného řešení pro budovu PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

18 18 ČSN EN 15459 Normativní část Normativní část podrobný postup ekonomického výpočtu se zahrnutím všem úrokových sazeb, nutné údržby, apod. podrobný postup ekonomického výpočtu se zahrnutím všem úrokových sazeb, nutné údržby, apod. Výpočet doby návratnosti daného zařízení ve vztahu k Výpočet doby návratnosti daného zařízení ve vztahu k vstupním investičním nákladům C i vstupním investičním nákladům C i ročním nákladům pro daný rok C a,j ročním nákladům pro daný rok C a,j diskontní sazbě R d diskontní sazbě R d konečné hodnotě zařízení k danému období V f,T konečné hodnotě zařízení k danému období V f,T PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

19 19 ČSN EN 15459 Využitelné pro: Využitelné pro: zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách; zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách; porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách (např. typy zařízení, paliva); porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách (např. typy zařízení, paliva); hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy (např. kompromisní řešení mezi potřebou energie a energetickou účinností tepelných soustav); hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy (např. kompromisní řešení mezi potřebou energie a energetickou účinností tepelných soustav); PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

20 20 ČSN EN 15459 Příloha normy uvádí ekonomické ukazatele soustavy Příloha normy uvádí ekonomické ukazatele soustavy Údaje o době životnosti prvků a nákladech na údržbu Údaje o době životnosti prvků a nákladech na údržbu PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

21 21 Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie při výrobě tepelné energie při výrobě tepelné energie kotle kotle solární kolektory solární kolektory při dodávce tepelné energie při dodávce tepelné energie při výrobě elektřiny při výrobě elektřiny při KVET při KVET PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

22 22 Vyhláška č. 349/2010 Sb. Účinnost výroby tepelné energie η v Účinnost výroby tepelné energie η v Q v........tepelná energie vyrobená v kotli (GJ) Q pal.....energie paliva (GJ) M pal.....množství spáleného paliva (t) Q i.r.......výhřevnost paliva (MJ.kg -1, MJ.m -3 ) PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

23 23 Vyhláška č. 349/2010 Sb. Minimální účinnost výroby energie pro palivové kotle η k Minimální účinnost výroby energie pro palivové kotle η k nové zdroje nové zdroje rekonstruované zdroje rekonstruované zdroje Referenční účinnost η ref =93% (stanoveno ERÚ) η k*......hrubá účinnost stanovená projektem nebo měřením (%) k0.....koeficient druhu paliva k1.....koeficient výhřevnosti paliva k2.....koeficient tepelného výkonu k3.....koeficient zohledňující stáří kotle PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

24 24 ČSN EN 15 378 nepřímá metoda měření účinnosti kotlů nepřímá metoda měření účinnosti kotlů Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát ( Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát ( ČSN 070305) 24 ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách (O2) ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 % ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá Měří se koncentrace 0 2 a CO, nebo CO 2, hmotnostní průtok a teplota spalin Účinnost se stanoví podle přílohy B normy ČSN EN 15 378 PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

25 25 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin Požadavky na měřicí přístroje Požadavky na měřicí přístroje vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 15. vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 15. vyhláškou stanovena jednotka výsledku a správnost výsledku (+/-) vyhláškou stanovena jednotka výsledku a správnost výsledku (+/-) Vypočtené hodnoty potřebné pro měření: Vypočtené hodnoty potřebné pro měření: obsah CO2 (%), obsah CO2 (%), komínová ztráta (%). komínová ztráta (%). Výsledky měření se porovnávají s hodnotami v Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., o emisních limitech … Výsledky měření se porovnávají s hodnotami v Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., o emisních limitech … PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

26 26 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin Postup: Postup: Kouřovod - měřící otvory, nejsou – technik vyvrtá Kouřovod - měřící otvory, nejsou – technik vyvrtá Měřicí přístroj na místě nechat aklimatizovat Měřicí přístroj na místě nechat aklimatizovat Spotřebič uvést do režimu ustáleného stavu provozu – zamezení kolísání výkonu zařízení Spotřebič uvést do režimu ustáleného stavu provozu – zamezení kolísání výkonu zařízení Měření Měření tři dílčí krátkodobá měření (odstup min. 10 minut) tři dílčí krátkodobá měření (odstup min. 10 minut) Ukončení měření, zaslepení otvorů Ukončení měření, zaslepení otvorů Vyhodnocení měření: Vyhodnocení měření: porovnání s limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. (účinnosti spalování, emise CO). porovnání s limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. (účinnosti spalování, emise CO). PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

27 27 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin Limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. pro plynové kotle Limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. pro plynové kotle Odchylka měření 2% Odchylka měření 2% PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

28 28 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

29 29 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. platné od 1.1.2011, zrušena vyhláška č. 11 1/ 1981 Sb., o čištění komínů platné od 1.1.2011, zrušena vyhláška č. 11 1/ 1981 Sb., o čištění komínů Základní charakteristika : zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest Důležité pojmy: KOMÍN - jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy (nemusí zahrnovat celou spalinovou cestu !!!) KOMÍN - jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy (nemusí zahrnovat celou spalinovou cestu !!!) SPALINOVÁ CESTA – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší SPALINOVÁ CESTA – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA – držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA – držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

30 30 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. platí pro : platí pro : spotřebiče B a C, které jsou napojeny na komínový průduch spotřebiče B a C, které jsou napojeny na komínový průduch neplatí pro : neplatí pro : odvod spalin fasádou a kde kouřovod tvoří funkci komína odvod spalin fasádou a kde kouřovod tvoří funkci komína volně stojící komíny d>800mm volně stojící komíny d>800mm stavební výšku komína h>60m stavební výšku komína h>60m spotřebič o výkonu Q>1MW spotřebič o výkonu Q>1MW PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

31 31 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. nařízení slouží k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a tudíž stanovuje v §1 : nařízení slouží k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a tudíž stanovuje v §1 : Podmínky požární bezpečnosti: každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se provádí dle nařízení : provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se provádí dle nařízení : kontrola kontrola čištění čištění revize revize čištění spotřebiče paliv čištění spotřebiče paliv vypalování komína vypalování komína spalinové cesty PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

32 32 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. kontrola spalinové cesty kontrola spalinové cesty → odborně způsobilá osoba → lhůty (příloha 1) → písemná zpráva (příloha 2) čištění spalinové cesty čištění spalinové cesty → odborně způsobilá osoba → lhůty (příloha 1) → písemná zpráva (příloha 2) PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

33 33 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. revize spalinové cesty revize spalinové cesty → odborně způsobilá osoba, která je zároveň revizním technikem komínů revizním technikem komínů specialistou bezpečnosti práce specialistou bezpečnosti práce revizním technikem spalinových cest revizním technikem spalinových cest → lhůty nejsou stanoveny, revize se provádí : před uvedením spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína před uvedením spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína při změně druhu paliva spotřebiče při změně druhu paliva spotřebiče před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv po komínovém požáru při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin → písemná revize (příloha 3) + technická zpráva (dle vzoru) PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

34 34 Nařízení vlády č. 91/2010 S b. čištění spotřebiče paliv čištění spotřebiče paliv → dle pokynů výrobce → lhůty (příloha 1) → písemná zpráva (příloha 2) vypalování komína vypalování komína → odstranění pevných částic (jako poslední možnost) → odborně způsobilá osoba nebo revizní technik komínů → oznámení hasičům 5 dní předem PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

35 35 platné normy : ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky (září 2004) ČSN EN 15287 (duben 2009) - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv ČSN 73 4201 Komíny – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ( říjen 20 10 ) nahrazené normy : ČSN 73 4201 Komíny – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (leden 2008 – říjen 2010) ČSN 73 4201 Komíny Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

36 36 zrušené normy : ČSN EN 12391-1 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (zrušena v roce 2008) platná TPG : nejsou !!!, dle GAS s.r.o. se stále připravuje TPG 941 02 - Řešení odtahů spalin od všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů a měření emisí. platná TPK (technická pravidla praxe Společenstva kominíků ČR ) : technická pravidla praxe „TPK 01-01 Kontrola spalinových cest“ a „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“ - podrobný výpis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest – k dispozici na SKČR 2/2011 (k dispozici 2/2011) ČSN 73 4201 Komíny Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

37 37 Předmět normy a důležité změny : norma reaguje na zrušení ČSN EN 12391-1 a zavedení nových evropských norem ČSN EN 15287-1 a ČSN EN 15287-2, se kterými tato norma sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontrolu a čištění komínů rozsáhlé textové úpravy a doplnění nových informací celková úprava kap. 6.3. Materiály komínů celková úprava kap. 9. Připojování spotřebičů nově upravuje podmínky pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší Spalinové cesty - komíny PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

38 38 „Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší“ odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech při dodržení emisních limitů – vyhláška č.205/2009 a č.268/2009 Nové rozdělení výkonu spotřebičů : ► do výkonu 7kW (zůstává zachován) ► od 7-30kW (zvýšení výkonu na fasádu ze 14 na 30kW) ► od 7-100kW u průmyslových staveb (původně do 40kW) Spalinové cesty - komíny PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

39 39 Spotřebiče do jmenovitého výkonu 7kW ► vyústění 0,3m pod parapetem a 0,3m nad okolním terénem ► možná instalace do podzemních podlaží zaústěním do svislé šachty, která ústí do volného prostoru podmínky provedení : šachta 0,5 x 1m spodní hrana vyústění - nejméně 0,3 m nad dnem šachty - max. 4 m od horního okraje šachty Spalinové cesty - komíny TERÉN max. 4m min. 0,3m < 7kW 0,5 x 1m min. 0,3m min. 0,3m TERÉN PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

40 40 Spotřebiče výkonu 7-30 kW ► dodržení geometrických zásad vyústění !!! ► pro samostatné stojící budovy (RD) vyústění 2 m nad terénem, u hromadné zástavby 4 m nad terénem ► nově opět umožňuje vyústění pod balkonem nebo pod přesahující střechou ( v e vzdálenosti větší než 1 m, bližší specifikace obrázky ale chybí) Spotřebiče výkonu 7-100 kW u průmyslových staveb ► vyústění spalin 3 m nad okolním terénem ► vzdálenosti sousedních nebo protilehlých uvedeny v příloze B Spalinové cesty - komíny PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

41 41 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství vyhláška je zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška je zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákona č. 183/2006 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. obsaženy základní požadavky na stavby obsaženy základní požadavky na stavby vyplývá hlavní odpovědnost dodavatele za stavby vyplývá hlavní odpovědnost dodavatele za stavby PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

42 42 TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW platnost od 1.6.2010 platnost od 1.6.2010 popisuje způsob stanovení množství větracího vzduchu popisuje způsob stanovení množství větracího vzduchu výpočet teploty vzduchu výpočet teploty vzduchu výpočet velikosti větracích otvorů při přirozeném větrání výpočet velikosti větracích otvorů při přirozeném větrání PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

43 43 TPG 908 02 Přívod spalovacího vzduchu V s (m 3.s -1 ) Přívod spalovacího vzduchu V s (m 3.s -1 ) přesně dle chemického složení plynu přesně dle chemického složení plynu přibližně dle empirického vztahu přibližně dle empirického vztahu H 0...spalné teplo,ZP=9,9-11,4 kWh.m n -3 ) λ.....součinitel přebytku vzduchu (-) t......teplota vzduchu (°C) p.....tlak vzduchu (kPa) P.....průtok plynu (m n.s -1 ) Q k...výkon spotřebičů (kW) η......účinnost spotřebičů PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

44 44 TPG 908 02 Intenzita větrání I (h -1 ) Intenzita větrání I (h -1 ) Spotřebiče typu B a C Spotřebiče typu B a C min. intenzita větrání za všech podmínek I=0,5 h -1 min. intenzita větrání za všech podmínek I=0,5 h -1 Průtok vzduchu pro větrání Vi (m 3.s -1 ) Průtok vzduchu pro větrání Vi (m 3.s -1 ) Prostory se spotřebiči s přerušovačem tahu a automatickými pojistkami proti zpětnému tahu – výpočet pro podmínky startu jednoho spotřebiče do studené spalinové cesty (1m 3.h -1 na 1kW) O.....objem prostoru (m 3 ) Q max...spotřebič s nejvyšším výkonem (kW) V i (m 3.s -1 ) max. I=0,5 h -1 PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

45 45 TPG 908 02 Teplota prostoru t i (°C) Teplota prostoru t i (°C) zima zima t i,min =7°C, t e =-12,-15,-18°C léto léto t i,max =40°C, t e =30°C O i.....vnitřní zisky (kW) Q ez...venkovní ztráty zima (kW) Q el...venkovní zisky léto (kW) Q z...tepelná zátěž prostoru (kW) V p....přiváděný vzduch (m 3.s -1 ) V p =max(V s, V i ) PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

46 46 TPG 908 02 Větrání prostorů s plynovými spotřebiči Větrání prostorů s plynovými spotřebiči Přirozené větráníNucené větrání PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

47 47 ČSN EN 15544 ČSN EN 15544 Kachlová nebo zděná kamna – Dimenzování (2010) ČSN EN 15544 Kachlová nebo zděná kamna – Dimenzování (2010) Účinnost od 1. 9. 2010 Účinnost od 1. 9. 2010 Normu očekával zejména Cech kamnářů Normu očekával zejména Cech kamnářů Původní idea: Původní idea: Dimenzování podle této normy by teoreticky nahrazovalo typovou zkoušku ve zkušebně. Dimenzování podle této normy by teoreticky nahrazovalo typovou zkoušku ve zkušebně. Někteří výrobci kachlových a zděných kamen začali uvádět informace o kamnech za pomoci výpočtů z této normy. Někteří výrobci kachlových a zděných kamen začali uvádět informace o kamnech za pomoci výpočtů z této normy. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

48 48 ČSN EN 15544 Stanovuje praktické metody pro výpočet základních parametrů pro stavění kachlových kamen Stanovuje praktické metody pro výpočet základních parametrů pro stavění kachlových kamen Maximální dávku paliva na daný časový úsek Maximální dávku paliva na daný časový úsek Minimální dávku paliva na daný časový úsek Minimální dávku paliva na daný časový úsek Dávky paliva za předpokladu účinnosti spalování 78% Dávky paliva za předpokladu účinnosti spalování 78% PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

49 49 ČSN EN 15544 Základní dimenzování zdroje tepla Základní dimenzování zdroje tepla Plocha spalovací komory Plocha spalovací komory Půdorysná plocha spalovací komory Půdorysná plocha spalovací komory Výšku spalovací komory Výšku spalovací komory Minimální délku kouřovodu Minimální délku kouřovodu Zjednodušený výpočet a posouzení komínu Zjednodušený výpočet a posouzení komínu Účinnost spalování Účinnost spalování t F – teplota spalování v °C(výpočet v normě) t F – teplota spalování v °C(výpočet v normě) Předpoklad 17% vlhkosti dřeva, výhřevnosti dřeva 18 500 kJ/kg Předpoklad 17% vlhkosti dřeva, výhřevnosti dřeva 18 500 kJ/kg PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

50 50 ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Národní příloha PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

51 51 Národní příloha k ČSN EN 15665 ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Platná od listopadu 2009 v českém jazyce Platná od listopadu 2009 v českém jazyce Od února 2011 platí Národní příloha stanovující požadavky na bytové větrání Od února 2011 platí Národní příloha stanovující požadavky na bytové větrání PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

52 52 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Proč je nezbytný Národní předpis? V současné době není konkrétní předpis dávající jasné požadavky na větrání obytných budov. V současné době není konkrétní předpis dávající jasné požadavky na větrání obytných budov. Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (par. 11, 26) je jediný zákonný předpis, který se ovšem nevztahuje na větrání samotné, ale na požadavky na akustické vlastnosti výplní otvorů. Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (par. 11, 26) je jediný zákonný předpis, který se ovšem nevztahuje na větrání samotné, ale na požadavky na akustické vlastnosti výplní otvorů. Vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – definuje průtoky odváděného vzduchu pro hygienická zařízení. Vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – definuje průtoky odváděného vzduchu pro hygienická zařízení. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

53 53 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Proč je nezbytný Národní předpis? Technické normy: Technické normy: ČSN 73 0540-2: 2002 - udává intenzitu větrání pro tepelně technické výpočty, nikoliv pro návrh větracího systému. ČSN 73 0540-2: 2002 - udává intenzitu větrání pro tepelně technické výpočty, nikoliv pro návrh větracího systému. ČSN 74 7110: 1987 Bytová jádra - definuje výpočtové hodnoty pro odvod vzduchu z hygienického zázemí, ovšem norma platí specificky pro bytová jádra panelových domů. ČSN 74 7110: 1987 Bytová jádra - definuje výpočtové hodnoty pro odvod vzduchu z hygienického zázemí, ovšem norma platí specificky pro bytová jádra panelových domů. ČSN 73 4301:2004 Obytné stavby – popisuje obecné požadavky, neuvádí konkrétní čísla. ČSN 73 4301:2004 Obytné stavby – popisuje obecné požadavky, neuvádí konkrétní čísla. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

54 54 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Proč je nezbytný Národní předpis? Ostatní: Ostatní: Směrnice STP-OS 04/č. 1/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí – udává potřebné hodnoty, ale jako předpis je pouze pomocný. Směrnice STP-OS 04/č. 1/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí – udává potřebné hodnoty, ale jako předpis je pouze pomocný. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

55 55 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Proč je nezbytný Národní předpis? Problémy, které vznikají díky vysokým požadavkům na tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí jsou známé: Problémy, které vznikají díky vysokým požadavkům na tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí jsou známé: Maximální těsnost – minimální přívod čerstvého vzduchu. Maximální těsnost – minimální přívod čerstvého vzduchu. Snížená kvalita vnitřního prostředí - vysoký obsah vodní páry a CO 2 Snížená kvalita vnitřního prostředí - vysoký obsah vodní páry a CO 2 Degradace stavebních konstrukcí - kondenzace vodní páry. Degradace stavebních konstrukcí - kondenzace vodní páry. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

56 56 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Národní předpis připouští následující větrací systémy: Nucené podtlakové větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory, (v obvodových konstrukcích), v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu z hygienického zázemí a kuchyně. Nucené podtlakové větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory, (v obvodových konstrukcích), v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu z hygienického zázemí a kuchyně. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

57 57 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Národní předpis připouští následující větrací systémy: Hybridní větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory se střídavým režimem přirozeného a nuceného odvodu vzduchu. Hybridní větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory se střídavým režimem přirozeného a nuceného odvodu vzduchu. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

58 58 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Národní předpis připouští následující větrací systémy: Nucené rovnotlaké větrání - přívod ohřívaného venkovního vzduchu a odvod vzduchu větrací jednotkou (využití ZZT). Nucené rovnotlaké větrání - přívod ohřívaného venkovního vzduchu a odvod vzduchu větrací jednotkou (využití ZZT). PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

59 59 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Národní předpis nepřipouští: Národní předpis nepřipouští: Větrání infiltrací spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny. Větrání infiltrací spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny. Možné pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách). Možné pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách). PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

60 60 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Jak zajistit přívod venkovního vzduchu: Jak zajistit přívod venkovního vzduchu: Nezbytný pro udržení kvality vnitřního prostředí! Nezbytný pro udržení kvality vnitřního prostředí! Musí být přiveden do obytných místností Musí být přiveden do obytných místností Větrací štěrbiny integrované do výplní stavebních otvorů, Větrací štěrbiny integrované do výplní stavebních otvorů, Přívodní otvory v obvodových stěnách, Přívodní otvory v obvodových stěnách, Větrací jednotka Větrací jednotka PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

61 61 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Požadavky: Požadavky: Průtok venkovního vzduchu pro trvalé větrání Průtok venkovního vzduchu pro trvalé větrání Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Požadavek Intenzita větrání [h -1 ] Dávka venkovního vzduchu na osobu [m 3 /(h  os)] Minimální hodnota0,315 Doporučená hodnota 0,525 Lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 v době kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

62 62 Národní příloha k ČSN EN 15665 Větrání obytných budov Větrání obytných budov Požadavky: Požadavky: Nárazové větrání – odváděný vzduch Nárazové větrání – odváděný vzduch Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Kuchyně [m 3 /h] Koupelny [m 3 /h] WC [m 3 /h] Minimální hodnota 1005025 Doporučená hodnota 1509050 V kuchyních nad varnými plochami se doporučuje instalovat pro nárazové větrání odsávací zákryty s filtry, ventilátory a odvod vzduchu řešit samostatným vzduchovodem. Cirkulační odsávací zákryty v kuchyních, kde není instalováno nucené rovnotlaké větrání, se nedoporučují.

63 63 ČSN EN 13779 červenec 2010 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

64 64 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy Platí od 07/2010 Platí od 07/2010 Uveřejněna v českém jazyce Uveřejněna v českém jazyce Nahrazuje ČSN EN 13779 z roku 2007 Nahrazuje ČSN EN 13779 z roku 2007 Platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů s pobytem osob (nikoliv výrobní provozy). Platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů s pobytem osob (nikoliv výrobní provozy). PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

65 65 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “ ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “ Uvádí nároky na prostředí místností udržovaných vzduchotechnickým systémem s ohledem na: Uvádí nároky na prostředí místností udržovaných vzduchotechnickým systémem s ohledem na: Tepelné a vlhkostní podmínky Tepelné a vlhkostní podmínky Kvalitu vzduchu pro osoby Kvalitu vzduchu pro osoby Rychlost vzduchu Rychlost vzduchu Hladinu akustického tlaku Hladinu akustického tlaku Osvětlení Osvětlení Z nichž vyplývají požadavky na navrhovaná zařízení (umístění nasávacích a výfukových otvorů, filtrace, apod.) Z nichž vyplývají požadavky na navrhovaná zařízení (umístění nasávacích a výfukových otvorů, filtrace, apod.) Cílem je udržet plnění kvalitativních požadavků vnitřního prostředí. Cílem je udržet plnění kvalitativních požadavků vnitřního prostředí. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

66 66 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “ ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “ Parametry vnitřního prostředí mají být plněné v pobytové zóně osob a vztahují se na základní parametry: Parametry vnitřního prostředí mají být plněné v pobytové zóně osob a vztahují se na základní parametry: Obsazenost osobami Obsazenost osobami Emise škodlivin (CO 2, vodní pára, ostatní) Emise škodlivin (CO 2, vodní pára, ostatní) Tepelná zátěž, tepelná ztráta Tepelná zátěž, tepelná ztráta Pobytová zóna 1,3 až 2 m PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

67 67 ČSN EN 12599 červenec 2010 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

68 68 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení Platí od 07/2010 Platí od 07/2010 Uveřejněna v českém jazyce Uveřejněna v českém jazyce Nahrazuje ČSN EN 12599 z roku 2001 Nahrazuje ČSN EN 12599 z roku 2001 PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

69 69 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ Stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení systémů nuceného větrání a klimatizace v etapě přejímky. Stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení systémů nuceného větrání a klimatizace v etapě přejímky. koncové prvky a jednotky, koncové prvky a jednotky, vzduchotechnické jednotky, vzduchotechnické jednotky, vzduchotechnické potrubní systémy (přívod, odtah, výdech), vzduchotechnické potrubní systémy (přívod, odtah, výdech), zařízení požární ochrany, zařízení požární ochrany, automatická řídicí zařízení. automatická řídicí zařízení. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

70 70 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ Základní kroky: Základní kroky: Kontrola úplnosti - zajistit, aby zařízení bylo instalováno kompletně a v souladu s příslušnými technickými předpisy. Kontrola úplnosti - zajistit, aby zařízení bylo instalováno kompletně a v souladu s příslušnými technickými předpisy. Kontrola funkčnosti - prokázat provozní způsobilost zařízení v souladu se specifikací. Kontrola funkčnosti - prokázat provozní způsobilost zařízení v souladu se specifikací. Měření funkčnosti - poskytnout řádnou záruku, že zařízení dosahuje návrhových podmínek Měření funkčnosti - poskytnout řádnou záruku, že zařízení dosahuje návrhových podmínek PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

71 71 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ Měření funkčnosti – co je potřeba měřit: Měření funkčnosti – co je potřeba měřit: Průtok vzduchu - koncové prvky a jednotky, potrubí) Průtok vzduchu - koncové prvky a jednotky, potrubí) Měření rychlosti vzduchu ve vnitřním prostoru Měření rychlosti vzduchu ve vnitřním prostoru Stanovení teploty vzduchu, střední hodnoty sálání a provozní teploty - v místnosti, v koncovém odsávacím zařízení nebo ve vzduchovodu. Stanovení teploty vzduchu, střední hodnoty sálání a provozní teploty - v místnosti, v koncovém odsávacím zařízení nebo ve vzduchovodu. Měření vlhkosti vzduchu - v souvislosti se zařízením na úpravu vlhkosti (vlhčení, odvlhčování) Měření vlhkosti vzduchu - v souvislosti se zařízením na úpravu vlhkosti (vlhčení, odvlhčování) Měření hladiny akustického tlaku – v místnosti, v okolí budovy Měření hladiny akustického tlaku – v místnosti, v okolí budovy Měření motorového proudu – motory ventilátorů VZT jednotky a koncových jednotek Měření motorového proudu – motory ventilátorů VZT jednotky a koncových jednotek PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

72 72 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ Měření funkčnosti: Měření funkčnosti: Přípustné nejistoty technických parametrů Přípustné nejistoty technických parametrů ParametrNejistota*) Průtok vzduchu, jednotlivé místnosti± 20 % Průtok vzduchu, jednotlivé zařízení± 15 % Teplota přiváděného vzduchu ± 2  C Relativní vlhkost [RH]± 15 % RH Rychlost proudění v oblasti pobytu osob± 0,05 m/s Teplota vzduchu v oblasti pobytu osob ± 1,5  C Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ± 3 dBA *) Nejistoty zahrnují povolené odchylky od návrhových hodnot a všechny chyby měření, [AD1] myslím, že nejde o vážený průměr. Podle definice - Energeticky shodná hladina akustického tlaku, která by byla konstantní po celou dobu trvání doby expozice T.[AD1] Což by měl být případ ustáleného hluku z VZT zařízení. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

73 73 ČSN EN 1264 duben 2010 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy, část 3 a 4 PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

74 74 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy ČSN EN 1264 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy Část 1: Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Definice a značky (1998) Část 1: Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Definice a značky (1998) Část 2: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami (6. 2009) Část 2: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami (6. 2009) Část 3: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Dimenzování (04/2010) – nahrazuje původní Část 3: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Dimenzování (04/2010) – nahrazuje původní Část 4: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Instalace (04/2010) – nahrazuje původní Část 4: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Instalace (04/2010) – nahrazuje původní Část 5: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu (7. 2009) Část 5: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu (7. 2009) Balík norem v českém jazyce Balík norem v českém jazyce PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

75 75 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Rozšiřuje návrh podlahové otopné soustavy na návrh stropní a stěnové otopné soustavy, Rozšiřuje návrh podlahové otopné soustavy na návrh stropní a stěnové otopné soustavy, stejně jako podlahové, stropní a stěnové chladicí soustavy s využitím výsledků části 2 a 5. stejně jako podlahové, stropní a stěnové chladicí soustavy s využitím výsledků části 2 a 5. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

76 76 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Výpočetní postup zůstává stejný Výpočetní postup zůstává stejný Změna terminologie – „Návrhová hodnota měrného tepelného výkonu“ místo „Projektová hustota tepelného toku“ (značení zůstává – q des ) Změna terminologie – „Návrhová hodnota měrného tepelného výkonu“ místo „Projektová hustota tepelného toku“ (značení zůstává – q des ) Přidány kapitoly Stropní otopné soustavy, Stěnové otopné soustavy, Chladicí soustavy. Přidány kapitoly Stropní otopné soustavy, Stěnové otopné soustavy, Chladicí soustavy. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

77 77 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Stropní a stěnové otopné soustavy Stropní a stěnové otopné soustavy Popisuje aplikaci výpočetního postupu. Popisuje aplikaci výpočetního postupu. Pro stěnové předpokládá plné pokrytí stěny otopnou plochou (přesnost by měla být dostatečná i pro částečné) Pro stěnové předpokládá plné pokrytí stěny otopnou plochou (přesnost by měla být dostatečná i pro částečné) Maximální hodnota průměrné teploty stropní otopné plochy se uvažuje 29 °C, stěnové 40 °C. Maximální hodnota průměrné teploty stropní otopné plochy se uvažuje 29 °C, stěnové 40 °C. Mez měrného tepelného výkonu vychází pro stropní 59 W/m 2 (při  =6,5 W/m 2.K,t i =20 °C), pro stěnové 160 W/m 2 (při  =8 W/m 2.K,t i =20 °C) Mez měrného tepelného výkonu vychází pro stropní 59 W/m 2 (při  =6,5 W/m 2.K,t i =20 °C), pro stěnové 160 W/m 2 (při  =8 W/m 2.K,t i =20 °C) Pokud se při návrhu uvažuje vyšší povrchová teplota, prokáže se dodržení fyziologických omezení (ČSN EN ISO 7730). Pokud se při návrhu uvažuje vyšší povrchová teplota, prokáže se dodržení fyziologických omezení (ČSN EN ISO 7730). PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

78 78 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Chladící soustavy Chladící soustavy Výpočet zůstává shodný včetně značení (index C místo H), znaménkové konvence (chladící výkon je +) Výpočet zůstává shodný včetně značení (index C místo H), znaménkové konvence (chladící výkon je +) Návrhová tepelná zátěž Q c,f podle ČSN EN 15243. Návrhová tepelná zátěž Q c,f podle ČSN EN 15243. Rosný bod – chladící soustava musí být provozována při teplotě vyšší než teplota rosného bodu (uvažováno 18 °C). Rosný bod – chladící soustava musí být provozována při teplotě vyšší než teplota rosného bodu (uvažováno 18 °C). Mezní křivka se omezuje teplotou rosného bodu, ve skutečnosti je vhodné omezit vstupní teplotu chladící vody. Mezní křivka se omezuje teplotou rosného bodu, ve skutečnosti je vhodné omezit vstupní teplotu chladící vody. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

79 79 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ Předmět normy je rozšířen z podlahového vytápění navíc na stropní a stěnové vytápění a chladicí plochy v podlahách, stropech a stěnách. Předmět normy je rozšířen z podlahového vytápění navíc na stropní a stěnové vytápění a chladicí plochy v podlahách, stropech a stěnách. Obsah je sladěn se současným stavem techniky. Obsah je sladěn se současným stavem techniky. PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

80 80 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264 ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ Popisuje základní požadavky na: Popisuje základní požadavky na: Konstrukční vrstvy, stavební části (podklad, izolace, roznášecí vrstvy) Konstrukční vrstvy, stavební části (podklad, izolace, roznášecí vrstvy) Materiály potrubí (PE-X, PB, PP, PVC-C, PE-RT, vícevrstvé, měděné), doporučuje se trubky s kyslíkovou bariérou. Materiály potrubí (PE-X, PB, PP, PVC-C, PE-RT, vícevrstvé, měděné), doporučuje se trubky s kyslíkovou bariérou. Instalaci potrubí (ohýbání, spojování, uchycení) Instalaci potrubí (ohýbání, spojování, uchycení) Vytvoření vyrovnávací vrstvy (tloušťka, vyztužení, spárování) Vytvoření vyrovnávací vrstvy (tloušťka, vyztužení, spárování) Zkoušky – těsnosti, první zátop (21 dní u cementové, 7 dní u anhydritové mazaniny) Zkoušky – těsnosti, první zátop (21 dní u cementové, 7 dní u anhydritové mazaniny) PROTHERM 2011 - Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

81 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. ČVUT – Fsv, TZB ČVUT – Fsv, katedra TZBhttp://tzb.fsv.cvut.cz email: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 1 odborný seminář Protherm."

Podobné prezentace


Reklamy Google