Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Daniel Adamovský, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
odborný seminář Protherm 2011 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2010 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

2 Přehled prezentace Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)
ČSN EN Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Měření účinnosti kotlů Nařízení vlády č. 91/2010 SB. (tzv. „Komínová vyhláška“) ČSN Komíny – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby TPG Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW ČSN EN Kachlová nebo zděná kamna ČSN EN Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov (Národní příloha) ČSN EN Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ČSN EN Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení ČSN EN 1264 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

3 Kde jsme… Směrnice 91/2002/ES (EPBD) promítnutá do národní legislativy vešla v plném rozsahu v ČR v platnost dne , kdy se naplno rozeběhlo vydávání průkazů energetické náročnosti budov na nové budovy na základě Zákona 406/2006 o hospodaření energií a Vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov. V souladu s EPBD se v ČR zákonem předepisuje certifikace budov metodou hodnocení energetické náročnosti budov… PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

4 Legislativa ČR Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov (EPBD) Základní požadavky směrnice vedou k novelizaci zákonů a vyhlášek Novela zákona 406/2000 Sb., nutné k 1. lednu 2009 zavést požadavky směrnice Zákon 406/2006 Sb., o hospodaření energií Nutná novelizace existujících prováděcích vyhlášek novela vyhlášky 291/2001 Sb. Novela vyhlášky stanoví způsob certifikace budov a způsob výpočtu energetické náročnosti budovy vyhláška č. 148/2007 Sb. BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky 4

5 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

6 Co je to ENB? energetická náročnost budov je:
u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. - §2 Zákon č. 406/ 2006 Sb., o hospodaření energií normovým (standardizovaným) užíváním budovy - užívání v souladu s normovými podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovenými v platných technických normách a jiných předpisech PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 6

7 Hodnocení energetické náročnosti budov dle 148/2007
prof.Karel Kabele Hodnocení energetické náročnosti budov dle 148/2007 POTŘEBA ENERGIE Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m2 CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY zahrnující energii dodanou pro Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 7

8 Výpočet energetické náročnosti budov v ČR
Výsledky výpočtu - hodnocení CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB PROTOKOL PRŮKAZU ENB BEZE ZMĚN od 2010, probíhá revize vyhlášky 8

9 HODNOCENÍ LEED, SBTOOL, GREENWAY…
PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

10 prof.Karel Kabele LEED, SBTOOL, GREENWAY Komerční hodnocení kvality budov dle různých kritérií, udělení „certifikátu“ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), USA, celkový dopad budovy na životní prostředí formou bodovacího systému. Pro naše podmínky ne zcela vhodný, nicméně mnoha zahraniční investory vyžadován. SBTOOL CZ – evropský systém komplexní hodnocení kvality zatím pouze obytných budov, adaptován na CZ, vyvíjen prof. Hájkem z FSV ČVUT v Praze GREEN WAY – Hodnocení systémů TZB z hlediska řešení a provozu. Projekt OS Integrované navrhování a hodnocení budov STP LEED Kritéria: 1 – vhodný výběr lokality 2 – nakládání s pitnou/odpadní vodou 3 – energetická náročnost budovy 4 – použité materiály a přírodní zdroje 5 – kvalita vnitřního prostředí budovy 6 – inovace v navrhování PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 10

11 REVIZE EVROPSKÉ SMĚRNICE O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

12 Směrnice 2002/91/EC -> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov EPBD
V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu revizi směrnice 91/ 2002/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti budov (přepracování) z pod číslem 31/2010/EU. Revidovaná směrnice vytyčuje cíle evropského společenství v oblasti energetiky do roku 2020 rozpracováním a úpravou kroků vedoucích ke snížení spotřeby energie v Evropě. Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 91/2002/ES v plném rozsahu a upřesňuje a některých bodech zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost budov. V současnosti se zapracovává do naší legislativy – termín 6/2012 PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

13 Snížení emise skleníkových plynů
prof.Karel Kabele Cíle EU : v roce 2020 100% -20% -20% V porovnání s rokem 1990 +20% 8,5% Snížení emise skleníkových plynů Snížení celkové spotřeby energie EU Podíl obnovitelných Zdrojů energie 13

14 Směrnice 2002/91/EC -> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov EPBD
Společný obecný rámec metody výpočtu celkové ENB ; uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov a nových ucelených částí budov; uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost stávajících budov které jsou předmětem větší renovace; prvků budov a technických systémů budov vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie; všechny nové budovy, 2018 nové budovy veřejné moci energetickou certifikaci budov nebo ucelených částí budov; pravidelnou inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů v budovách a nezávislé systémy kontroly certifikátů energetické náročnosti a inspekčních zpráv. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 14

15 Směrnice 2002/91/EC-> 2010/31/EC o energetické náročnosti budov
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie? …budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí….; PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB Seminář AEA Horní Bečva 15

16 Shrnutí Probíhá certifikace budov a dle vyhlášky 148/2007
Byla vydána aktualizace Evropské směrnice, která se v současnosti zapracovává do národní legislativy – revize 148/2007, změna nejpozději 6/2012 Vývoj spěje k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Existuje řada komerčních iniciativ v oblasti hodnocení budov PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

17 ČSN EN 15459 ČSN EN Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách Účinnost od Nahrazuje normu ČSN EN ( ) z června 2008 Popisuje metodu výpočtu pro ekonomické hodnocení veškerých energetických soustav Norma přehledně definuje postup ekonomického hodnocení zařízení pro definovaný časový úsek (20, 30 let, …) Využití pro energetické audity, komplexní energeticko-ekonomické hodnocení navrhovaného řešení pro budovu PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 17

18 ČSN EN 15459 Normativní část podrobný postup ekonomického výpočtu se zahrnutím všem úrokových sazeb, nutné údržby, apod. Výpočet doby návratnosti daného zařízení ve vztahu k vstupním investičním nákladům Ci ročním nákladům pro daný rok Ca,j diskontní sazbě Rd konečné hodnotě zařízení k danému období Vf,T PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 18

19 ČSN EN 15459 Využitelné pro: zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách; porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách (např. typy zařízení, paliva); hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy (např. kompromisní řešení mezi potřebou energie a energetickou účinností tepelných soustav); PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 19

20 ČSN EN 15459 Příloha normy uvádí ekonomické ukazatele soustavy
Údaje o době životnosti prvků a nákladech na údržbu PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 20

21 Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie při výrobě tepelné energie kotle solární kolektory při dodávce tepelné energie při výrobě elektřiny při KVET PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 21

22 Vyhláška č. 349/2010 Sb. Účinnost výroby tepelné energie ηv
Qv tepelná energie vyrobená v kotli (GJ) Qpal.....energie paliva (GJ) Mpal.....množství spáleného paliva (t) Qi.r výhřevnost paliva (MJ.kg-1, MJ.m-3) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 22

23 Vyhláška č. 349/2010 Sb. Minimální účinnost výroby energie pro palivové kotle ηk nové zdroje rekonstruované zdroje Referenční účinnost ηref=93% (stanoveno ERÚ) ηk*......hrubá účinnost stanovená projektem nebo měřením (%) k0.....koeficient druhu paliva k1.....koeficient výhřevnosti paliva k2.....koeficient tepelného výkonu k3.....koeficient zohledňující stáří kotle PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 23

24 ČSN EN 15 378 nepřímá metoda měření účinnosti kotlů
Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát (ČSN ) ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách (O2) ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 % ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá Měří se koncentrace 02 a CO, nebo CO2, hmotnostní průtok a teplota spalin Účinnost se stanoví podle přílohy B normy ČSN EN 24 PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 24

25 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin
Požadavky na měřicí přístroje vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 15.  vyhláškou stanovena jednotka výsledku a správnost výsledku (+/-) Vypočtené hodnoty potřebné pro měření: obsah CO2 (%), komínová ztráta (%). Výsledky měření se porovnávají s hodnotami v Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., o emisních limitech … PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 25

26 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin
Postup: Kouřovod - měřící otvory, nejsou – technik vyvrtá Měřicí přístroj na místě nechat aklimatizovat Spotřebič uvést do režimu ustáleného stavu provozu – zamezení kolísání výkonu zařízení Měření tři dílčí krátkodobá měření (odstup min. 10 minut) Ukončení měření, zaslepení otvorů Vyhodnocení měření: porovnání s limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. (účinnosti spalování, emise CO). PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 26

27 Měření účinnosti kotlů pomocí spalin
Limity Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. pro plynové kotle Odchylka měření 2% PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 27

28 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

29 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. platné od , zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů Základní charakteristika : zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest Důležité pojmy: KOMÍN - jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy (nemusí zahrnovat celou spalinovou cestu !!!) SPALINOVÁ CESTA – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA – držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 29

30 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. platí pro : neplatí pro :
spotřebiče B a C, které jsou napojeny na komínový průduch neplatí pro : odvod spalin fasádou a kde kouřovod tvoří funkci komína volně stojící komíny d>800mm stavební výšku komína h>60m spotřebič o výkonu Q>1MW PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 30

31 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Podmínky požární bezpečnosti:
nařízení slouží k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a tudíž stanovuje v §1 : Podmínky požární bezpečnosti: každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se provádí dle nařízení : kontrola čištění revize čištění spotřebiče paliv vypalování komína spalinové cesty PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 31

32 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. kontrola spalinové cesty
→ odborně způsobilá osoba → lhůty (příloha 1) → písemná zpráva (příloha 2) čištění spalinové cesty PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 32

33 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. revize spalinové cesty
→ odborně způsobilá osoba, která je zároveň revizním technikem komínů specialistou bezpečnosti práce revizním technikem spalinových cest → lhůty nejsou stanoveny, revize se provádí : před uvedením spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína při změně druhu paliva spotřebiče před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv po komínovém požáru při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin → písemná revize (příloha 3) + technická zpráva (dle vzoru) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 33

34 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. čištění spotřebiče paliv
→ dle pokynů výrobce → lhůty (příloha 1) → písemná zpráva (příloha 2) vypalování komína → odstranění pevných částic (jako poslední možnost) → odborně způsobilá osoba nebo revizní technik komínů → oznámení hasičům 5 dní předem PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 34

35 Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN Komíny Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv platné normy : ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky (září 2004) ČSN EN (duben 2009) - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv ČSN Komíny – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (říjen 2010) nahrazené normy : ČSN Komíny – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (leden 2008 – říjen 2010) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

36 Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN Komíny Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv zrušené normy : ČSN EN Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (zrušena v roce 2008) platná TPG : nejsou !!!, dle GAS s.r.o. se stále připravuje TPG Řešení odtahů spalin od všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů a měření emisí. platná TPK (technická pravidla praxe Společenstva kominíků ČR ) : technická pravidla praxe „TPK Kontrola spalinových cest“ a „TPK Čištění spalinových cest“ - podrobný výpis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest – k dispozici na SKČR 2/2011 (k dispozici 2/2011) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

37 Spalinové cesty - komíny
Předmět normy a důležité změny : norma reaguje na zrušení ČSN EN a zavedení nových evropských norem ČSN EN a ČSN EN , se kterými tato norma sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontrolu a čištění komínů rozsáhlé textové úpravy a doplnění nových informací celková úprava kap Materiály komínů celková úprava kap. 9. Připojování spotřebičů nově upravuje podmínky pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

38 Spalinové cesty - komíny
„Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší“ odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech při dodržení emisních limitů – vyhláška č.205/2009 a č.268/2009 Nové rozdělení výkonu spotřebičů : ► do výkonu 7kW (zůstává zachován) ► od 7-30kW (zvýšení výkonu na fasádu ze 14 na 30kW) ► od 7-100kW u průmyslových staveb (původně do 40kW) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 38

39 Spalinové cesty - komíny
Spotřebiče do jmenovitého výkonu 7kW ►vyústění 0,3m pod parapetem a 0,3m nad okolním terénem ► možná instalace do podzemních podlaží zaústěním do svislé šachty, která ústí do volného prostoru podmínky provedení: šachta 0,5 x 1m spodní hrana vyústění - nejméně 0,3 m nad dnem šachty - max. 4 m od horního okraje šachty min. 0,3m TERÉN min. 0,3m TERÉN 0,5 x 1m max. 4m min. 0,3m < 7kW PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

40 Spalinové cesty - komíny
Spotřebiče výkonu 7-30 kW ►dodržení geometrických zásad vyústění !!! ► pro samostatné stojící budovy (RD) vyústění 2 m nad terénem, u hromadné zástavby 4 m nad terénem ► nově opět umožňuje vyústění pod balkonem nebo pod přesahující střechou (ve vzdálenosti větší než 1 m, bližší specifikace obrázky ale chybí) Spotřebiče výkonu kW u průmyslových staveb ►vyústění spalin 3 m nad okolním terénem ► vzdálenosti sousedních nebo protilehlých uvedeny v příloze B PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

41 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství vyhláška je zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) obsaženy základní požadavky na stavby vyplývá hlavní odpovědnost dodavatele za stavby PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 41

42 TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
platnost od popisuje způsob stanovení množství větracího vzduchu výpočet teploty vzduchu výpočet velikosti větracích otvorů při přirozeném větrání PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 42

43 TPG 908 02 Přívod spalovacího vzduchu Vs (m3.s-1)
přesně dle chemického složení plynu přibližně dle empirického vztahu H0...spalné teplo,ZP=9,9-11,4 kWh.mn-3) λ.....součinitel přebytku vzduchu (-) t......teplota vzduchu (°C) p.....tlak vzduchu (kPa) P.....průtok plynu (mn.s-1) Qk...výkon spotřebičů (kW) η......účinnost spotřebičů PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 43

44 TPG 908 02 Intenzita větrání I (h-1) Spotřebiče typu B a C
min. intenzita větrání za všech podmínek I=0,5 h-1 Průtok vzduchu pro větrání Vi (m3.s-1) Prostory se spotřebiči s přerušovačem tahu a automatickými pojistkami proti zpětnému tahu – výpočet pro podmínky startu jednoho spotřebiče do studené spalinové cesty (1m3.h-1 na 1kW) I=0,5 h-1 O.....objem prostoru (m3) Qmax...spotřebič s nejvyšším výkonem (kW) Vi (m3.s-1) max. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 44

45 TPG 908 02 Teplota prostoru ti (°C) Oi.....vnitřní zisky (kW)
zima ti,min=7°C, te=-12,-15,-18°C léto ti,max=40°C, te=30°C Oi.....vnitřní zisky (kW) Qez...venkovní ztráty zima (kW) Qel...venkovní zisky léto (kW) Qz...tepelná zátěž prostoru (kW) Vp....přiváděný vzduch (m3.s-1) Vp=max(Vs, Vi) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 45

46 TPG 908 02 Větrání prostorů s plynovými spotřebiči Přirozené větrání
Nucené větrání PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

47 ČSN EN 15544 ČSN EN Kachlová nebo zděná kamna – Dimenzování (2010) Účinnost od Normu očekával zejména Cech kamnářů Původní idea: Dimenzování podle této normy by teoreticky nahrazovalo typovou zkoušku ve zkušebně. Někteří výrobci kachlových a zděných kamen začali uvádět informace o kamnech za pomoci výpočtů z této normy. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 47

48 ČSN EN 15544 Stanovuje praktické metody pro výpočet základních parametrů pro stavění kachlových kamen Maximální dávku paliva na daný časový úsek Minimální dávku paliva na daný časový úsek Dávky paliva za předpokladu účinnosti spalování 78%  PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 48

49 ČSN EN 15544 Základní dimenzování zdroje tepla Účinnost spalování
Plocha spalovací komory Půdorysná plocha spalovací komory Výšku spalovací komory Minimální délku kouřovodu Zjednodušený výpočet a posouzení komínu  Účinnost spalování tF – teplota spalování v °C(výpočet v normě) Předpoklad 17% vlhkosti dřeva, výhřevnosti dřeva 18 500 kJ/kg PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB 49

50 ČSN EN Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Národní příloha PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

51 Národní příloha k ČSN EN 15665
ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Platná od listopadu 2009 v českém jazyce Od února 2011 platí Národní příloha stanovující požadavky na bytové větrání PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

52 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? V současné době není konkrétní předpis dávající jasné požadavky na větrání obytných budov. Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (par. 11, 26) je jediný zákonný předpis, který se ovšem nevztahuje na větrání samotné, ale na požadavky na akustické vlastnosti výplní otvorů. Vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – definuje průtoky odváděného vzduchu pro hygienická zařízení. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

53 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Technické normy: ČSN : udává intenzitu větrání pro tepelně technické výpočty, nikoliv pro návrh větracího systému. ČSN : 1987 Bytová jádra - definuje výpočtové hodnoty pro odvod vzduchu z hygienického zázemí , ovšem norma platí specificky pro bytová jádra panelových domů. ČSN :2004 Obytné stavby – popisuje obecné požadavky, neuvádí konkrétní čísla. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

54 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Ostatní: Směrnice STP-OS 04/č. 1/2005 – Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí – udává potřebné hodnoty, ale jako předpis je pouze pomocný. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

55 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Proč je nezbytný Národní předpis? Problémy, které vznikají díky vysokým požadavkům na tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí jsou známé: Maximální těsnost – minimální přívod čerstvého vzduchu. Snížená kvalita vnitřního prostředí - vysoký obsah vodní páry a CO2 Degradace stavebních konstrukcí - kondenzace vodní páry. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

56 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Nucené podtlakové větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory, (v obvodových konstrukcích), v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu z hygienického zázemí a kuchyně . PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

57 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Hybridní větrání - přívod venkovního vzduchu podtlakem větracími otvory se střídavým režimem přirozeného a nuceného odvodu vzduchu. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

58 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Národní předpis připouští následující větrací systémy: Nucené rovnotlaké větrání - přívod ohřívaného venkovního vzduchu a odvod vzduchu větrací jednotkou (využití ZZT). PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

59 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Národní předpis nepřipouští: Větrání infiltrací spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny. Možné pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách). PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

60 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Jak zajistit přívod venkovního vzduchu: Nezbytný pro udržení kvality vnitřního prostředí! Musí být přiveden do obytných místností Větrací štěrbiny integrované do výplní stavebních otvorů, Přívodní otvory v obvodových stěnách, Větrací jednotka PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

61 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Požadavky: Průtok venkovního vzduchu pro trvalé větrání Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Požadavek Intenzita větrání [h-1] Dávka venkovního vzduchu na osobu [m3/(hos)] Minimální hodnota 0,3 15 Doporučená hodnota 0,5 25 Lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h-1 v době kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

62 Národní příloha k ČSN EN 15665
Větrání obytných budov Požadavky: Nárazové větrání – odváděný vzduch Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Kuchyně [m3/h] Koupelny WC Minimální hodnota 100 50 25 Doporučená hodnota 150 90 V kuchyních nad varnými plochami se doporučuje instalovat pro nárazové větrání odsávací zákryty s filtry, ventilátory a odvod vzduchu řešit samostatným vzduchovodem. Cirkulační odsávací zákryty v kuchyních, kde není instalováno nucené rovnotlaké větrání, se nedoporučují.

63 ČSN EN červenec Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

64 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy Platí od 07/2010 Uveřejněna v českém jazyce Nahrazuje ČSN EN z roku 2007 Platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů s pobytem osob (nikoliv výrobní provozy). PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

65 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “
Uvádí nároky na prostředí místností udržovaných vzduchotechnickým systémem s ohledem na: Tepelné a vlhkostní podmínky Kvalitu vzduchu pro osoby Rychlost vzduchu Hladinu akustického tlaku Osvětlení Z nichž vyplývají požadavky na navrhovaná zařízení (umístění nasávacích a výfukových otvorů, filtrace, apod.) Cílem je udržet plnění kvalitativních požadavků vnitřního prostředí. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

66 Překlad ČSN EN 13779 ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov “
Parametry vnitřního prostředí mají být plněné v pobytové zóně osob a vztahují se na základní parametry: Obsazenost osobami Emise škodlivin (CO2, vodní pára, ostatní) Tepelná zátěž, tepelná ztráta Pobytová zóna 1,3 až 2 m PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

67 ČSN EN červenec Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

68 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení Platí od 07/2010 Uveřejněna v českém jazyce Nahrazuje ČSN EN z roku 2001 PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

69 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“
Stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení systémů nuceného větrání a klimatizace v etapě přejímky. koncové prvky a jednotky, vzduchotechnické jednotky, vzduchotechnické potrubní systémy (přívod, odtah, výdech), zařízení požární ochrany, automatická řídicí zařízení. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

70 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“ Základní kroky:
Kontrola úplnosti - zajistit, aby zařízení bylo instalováno kompletně a v souladu s příslušnými technickými předpisy. Kontrola funkčnosti - prokázat provozní způsobilost zařízení v souladu se specifikací. Měření funkčnosti - poskytnout řádnou záruku, že zařízení dosahuje návrhových podmínek PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

71 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“
Měření funkčnosti – co je potřeba měřit: Průtok vzduchu - koncové prvky a jednotky, potrubí) Měření rychlosti vzduchu ve vnitřním prostoru Stanovení teploty vzduchu, střední hodnoty sálání a provozní teploty - v místnosti, v koncovém odsávacím zařízení nebo ve vzduchovodu. Měření vlhkosti vzduchu - v souvislosti se zařízením na úpravu vlhkosti (vlhčení, odvlhčování) Měření hladiny akustického tlaku – v místnosti, v okolí budovy Měření motorového proudu – motory ventilátorů VZT jednotky a koncových jednotek PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

72 Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN 12599 „Zkušební postupy“
 [AD1]myslím, že nejde o vážený průměr. Podle definice - Energeticky shodná hladina akustického tlaku, která by byla konstantní po celou dobu trvání doby expozice T. Což by měl být případ ustáleného hluku z VZT zařízení. Překlad ČSN EN 12599 ČSN EN „Zkušební postupy“ Měření funkčnosti: Přípustné nejistoty technických parametrů Parametr Nejistota*) Průtok vzduchu, jednotlivé místnosti ± 20 % Průtok vzduchu, jednotlivé zařízení ± 15 % Teplota přiváděného vzduchu ± 2 C Relativní vlhkost [RH] ± 15 % RH Rychlost proudění v oblasti pobytu osob ± 0,05 m/s Teplota vzduchu v oblasti pobytu osob ± 1,5 C Ekvivalentní hladina akustického tlaku A  ± 3 dBA *) Nejistoty zahrnují povolené odchylky od návrhových hodnot a všechny chyby měření, PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

73 ČSN EN 1264 duben 2010 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy , část 3 a 4
PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

74 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy Část 1: Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Definice a značky (1998) Část 2: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami ( ) Část 3: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Dimenzování (04/2010) – nahrazuje původní Část 4: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Instalace (04/2010) – nahrazuje původní Část 5: Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu ( ) Balík norem v českém jazyce PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

75 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Rozšiřuje návrh podlahové otopné soustavy na návrh stropní a stěnové otopné soustavy, stejně jako podlahové, stropní a stěnové chladicí soustavy s využitím výsledků části 2 a 5. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

76 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Výpočetní postup zůstává stejný Změna terminologie – „Návrhová hodnota měrného tepelného výkonu“ místo „Projektová hustota tepelného toku“ (značení zůstává – qdes) Přidány kapitoly Stropní otopné soustavy , Stěnové otopné soustavy, Chladicí soustavy. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

77 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Stropní a stěnové otopné soustavy Popisuje aplikaci výpočetního postupu. Pro stěnové předpokládá plné pokrytí stěny otopnou plochou (přesnost by měla být dostatečná i pro částečné) Maximální hodnota průměrné teploty stropní otopné plochy se uvažuje 29 °C, stěnové 40 °C. Mez měrného tepelného výkonu vychází pro stropní 59 W/m2 (při a=6,5 W/m2.K,ti =20 °C), pro stěnové 160 W/m2 (při a=8 W/m2.K,ti =20 °C) Pokud se při návrhu uvažuje vyšší povrchová teplota, prokáže se dodržení fyziologických omezení (ČSN EN ISO 7730). PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

78 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 3 „Dimenzování“ Chladící soustavy Výpočet zůstává shodný včetně značení (index C místo H), znaménkové konvence (chladící výkon je +) Návrhová tepelná zátěž Qc,f podle ČSN EN Rosný bod – chladící soustava musí být provozována při teplotě vyšší než teplota rosného bodu (uvažováno 18 °C). Mezní křivka se omezuje teplotou rosného bodu, ve skutečnosti je vhodné omezit vstupní teplotu chladící vody. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

79 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ Předmět normy je rozšířen z podlahového vytápění navíc na stropní a stěnové vytápění a chladicí plochy v podlahách, stropech a stěnách. Obsah je sladěn se současným stavem techniky. PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

80 Novinky v normách pro podlahové vytápění - ČSN EN 1264
ČSN EN 1264 – část 4 „Instalace“ Popisuje základní požadavky na: Konstrukční vrstvy, stavební části (podklad, izolace, roznášecí vrstvy) Materiály potrubí (PE-X, PB, PP, PVC-C, PE-RT, vícevrstvé, měděné), doporučuje se trubky s kyslíkovou bariérou. Instalaci potrubí (ohýbání, spojování, uchycení) Vytvoření vyrovnávací vrstvy (tloušťka, vyztužení, spárování) Zkoušky – těsnosti, první zátop (21 dní u cementové, 7 dní u anhydritové mazaniny) PROTHERM Semináře Protherm ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

81 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. email: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. ČVUT – Fsv, katedra TZB


Stáhnout ppt "Ing. Daniel Adamovský, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google