Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití návrhových vzorů v prostředí jazyka C#.NET Bc. Michal Jakubec MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití návrhových vzorů v prostředí jazyka C#.NET Bc. Michal Jakubec MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS 1."— Transkript prezentace:

1 Použití návrhových vzorů v prostředí jazyka C#.NET Bc. Michal Jakubec MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS http://www.jakubec.cz/ 1

2 Agenda 17:00 až 17:10 – Představení WUGu 17:10 až 18:30 – Návrhové vzory GoF 18:30 až 18:45 – Přestávka a občerstvení 18:45 až 20:00 – Návrhové vzory v praxi 20:00 – Diskuse: postřehy z praxe 2

3 Návrhové vzory GoF 1. část 3

4 Co je návrhový vzor? Definice „Obecně použitelné řešení určitého problému v určitém kontextu“ Specifikace – Název vzoru – Popis problému – Popis řešení – Důsledky použití vzoru, příp. alternativy 4

5 K čemu je to dobré? Společný slovník vývojářů a architektů Nemusíte "objevovat kolo" Velice inspirativní pro další profesní rozvoj Rozvíjí návrhové schopnosti Usnadňují řešení návrhových a vývojových problémů (většinou) Vedou k získání tvárnější implementace funkčnosti (většinou) 5

6 Jak začít s návrhovými vzory? Pořiďte si knihu GoF a mějte ji po ruce Seznamte se s UML Připravte si tužku a papír – později postačí propiska Diskutujte o vzorech a svých návrzích s kolegy Mějte odhodlání a pevnou vůli – abstrakci se člověk učí celý život 6

7 Klasifikace vzorů GoF 7 Účel  Přístup  Tvorba instancí (Creational) Struktura (Structural) Chování (Behavioral) TřídaFactory MethodAdapter (C)Interpreter Template Method InstanceAbstract Factory Builder Prototype Singleton Adapter (I) Bridge Composite Decorator Façade Flyweight Proxy Chain of Responsibility Command Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Visitor

8 Vzájemné vztahy vzorů GoF 8

9 Zadání ukázkové aplikace Vytvořte aplikaci, která umožní – zadání jednoduchého algebraického výrazu s konstantami a proměnnými v textové formě – zadání hodnot jednotlivých proměnných ve výrazu – vyhodnocení výrazu a zobrazení výsledku 9

10 Vzory GoF v praktické ukázce Composite (Skladba) Builder (Stavitel) Interpreter (Interpret) Command (Příkaz) …možná naleznete nějaké další 10

11 Podoba uživatelského rozhraní 11 Kalkulátor algebraických výrazů a - (b + c) Výraz: a = 12, b = 3, c = 5 Proměnné: 4 Výsledek: ZavřítVypočítat X Smazat http://www.infoq.com/presentations/Modeling-the-User-Interface

12 Gramatika platných výrazů Zápis v Backusově-Naurově formě (BNF): ::= | | | "(" ")" ::= '+' | '-' | '*' | '/' ::= | ::= "0" | "1" | "2" | … | "9" ::= | ::= "a" | "b" | "c" |... | "z" Možný výskyt bílých znaků (mezery, tabulátory, apod.) v definici pro přehlednost neuvádím. 12

13 Příklady vyhovující gramatice 36 a + b 12 + c 5 + a * 9 + b – c 5 + (a * 9) + b – c (abc + xyz) / opq (24 + (b * 3)) / (a – 2) 13

14 Zachycení hodnot proměnných Kolekce typu klíč-hodnota 14 Název proměnné (klíč kolekce)Hodnota proměnné a26 b38 ……

15 Zachycení výrazu v paměti (24 + (b * 3)) / (a – 2) 15 / + - 24* b3 2a Kořen Binární strom Konstanta Binární výraz Proměnná

16 Vzor Composite (Skladba) skládáním jednoduchých objektů získáme funkční celek 16

17 Zachycení výrazu – Composite 17

18 Praktická ukázka (1/5) Implementace zachycení výrazu – rozhraní IExpression – třída ConstantExpression – třída VariableExpression – třída BinaryExpression Doplnění překrytí metody ToString() – umožní zobrazení textové podoby výrazu – užitečné pro ladění 18

19 Vzor Builder (Stavitel) Odděluje konstrukci složeného objektu od jeho reprezentace 19

20 Tvorba stromu výrazu – Builder 20 + 1 21 + 21 2 +

21 Praktická ukázka (2/5) Implementace tvorby stromu výrazu – rozhraní IExpressionBuilder – třída ExpressionParser – třída InfixExpressionBuilder 21

22 Vzor Interpreter (Interpret) Definuje reprezentaci gramatiky a způsob jejího vyhodnocení (interpretace) 22

23 Výpočet výrazu – Interpreter 23

24 Praktická ukázka (3/5) Implementace výpočtu výrazu – rozhraní IContext – metoda IExpression.Evaluate(IContext) – třída DictionaryContext 24

25 Tvorba kontextu – Builder 25

26 Praktická ukázka (4/5) Implementace tvorby kontextu – rozhraní IContextBuilder – třída ContextParser – třída DictionaryContextBuilder 26

27 Vzor Command (Příkaz) Zapouzdří operaci tak, aby bylo možné ji předávat a užívat různými subjekty 27

28 Napojení na UI - Command 28

29 Praktická ukázka (5/5) Implementace napojení na UI – rozhraní ICommand – třída CalculationCommand – deklarace atributu typu ICommand – vytvoření instance CalculationCommand 29

30 Shrnutí Vzor Composite (Skladba) – zachycení struktury algebraického výrazu Vzor Builder (Stavitel) – tvorba stromu výrazu z jeho textové podoby – tvorba kontextu z jeho textové podoby Vzor Interpreter (Interpret) – výpočet hodnoty výrazu dle kontextu Vzor Command (Příkaz) – napojení na UI … nějaké další vzory? 30

31 Trochu historie… Christopher Alexander: A Pattern Language, 1977 Kent Beck, Ward Cunningham: Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs, OOPSLA, 1987 GoF: Design Patterns, OOPSLA, 1994 31

32 GoF: Gang of Four Ralph Johnson, Erich Gamma, Richard Helm, John Vlissides  32

33 Rok 2005: 10. výročí vzorů GoF 33 Zdroj: http://laputan.org/

34 Přestávka Občerstvení, názory, připomínky, otázky, odpovědi… 34

35 Návrhové vzory v praxi 3. část 35

36 Typické problémy ze života Decorator vs. Proxy Mediator vs. Observer Visitor vs. Interpreter Singleton v různých podobách 36

37 Decorator vs. Proxy Decorator – skládá funkčnost objektů – zachovává rozhraní Proxy – upravuje funkčnost objektu – zachovává rozhraní 37

38 Mediator vs. Observer Mediator – fixní vztahy (většinou) Observer – variabilní vztahy (většinou) 38 Otázka: Najdete v těchto diagramech syntaktickou chybu?

39 Visitor vs. Interpreter Visitor – visitor se při průchodu mění Interpreter – kontext se při průchodu nemění 39

40 Singleton v různých podobách veřejný statický atribut internal sealed class Singleton { public static readonly Singleton Instance = new Singleton(); private Singleton() {... } } 40

41 Singleton v různých podobách veřejná statická vlastnost internal sealed class Singleton { private static readonly Singleton instance = new Singleton(); public static Singleton Instance { get { return instance; } private Singleton() {... } } 41

42 Singleton v různých podobách veřejná statická vlastnost jako proxy internal sealed class Singleton { private static Singleton instance; public static Singleton Instance { get { if (instance == null) instance = new Singleton(); return instance; } private Singleton() {... } } 42

43 Singleton v různých podobách synchronizace vícevláknového přístupu (jde to lépe?) internal sealed class Singleton { private static volatile Singleton instance; public static Singleton Instance { get { lock(typeof(Singleton)) { if (instance == null) instance = new Singleton(); return instance; } private Singleton() {... } } 43

44 Singleton v různých podobách synchronizace vícevláknového přístupu (lepší varianta) internal sealed class Singleton { private static object syncRoot = new object(); private static volatile Singleton instance; public static Singleton Instance { get { lock(syncRoot) { if (instance == null) instance = new Singleton(); return instance; } private Singleton() {... } } 44

45 Singleton v různých podobách double-checked locking optimization internal sealed class Singleton { private static object syncRoot = new object(); private static volatile Singleton instance; public static Singleton Instance { get { if (instance == null) { lock(syncRoot) { if (instance == null) instance = new Singleton(); } return instance; } private Singleton() {... } } 45

46 O vzorech EAA hlavním autorem Martin Fowler – http://www.martinfowler.com http://www.martinfowler.com zejména architektonické a návrhové vzory vzory připraveny na základě bohatých zkušeností autora z tvorby business aplikací 46

47 Přehled vzorů EAA Domain Logic Patterns – Transaction Script (110), Domain Model (116), Table Module (125), Service Layer (133). Transaction ScriptDomain Model Table ModuleService Layer Data Source Architectural Patterns – Table Data Gateway (144), Row Data Gateway (152), Active Record (160), Data Mapper (165). Table Data GatewayRow Data GatewayActive RecordData Mapper Object-Relational Behavioral Patterns: – Unit of Work (184), Identity Map (195), Lazy Load (200) Unit of WorkIdentity MapLazy Load Object-Relational Structural Patterns: – Identity Field (216), Foreign Key Mapping (236), Association Table Mapping (248), Dependent Mapping (262), Embedded Value (268), Serialized LOB (272), Single Table Inheritance (278), Class Table Inheritance (285), Concrete Table Inheritance (293), Inheritance Mappers (302). Identity FieldForeign Key MappingAssociation Table Mapping Dependent MappingEmbedded ValueSerialized LOBSingle Table InheritanceClass Table InheritanceConcrete Table Inheritance Inheritance Mappers Object-Relational Metadata Mapping Patterns: – Metadata Mapping (306), Query Object (316), Repository (322). Metadata MappingQuery Object Repository Web Presentation Patterns: – Model View Controller (330), Page Controller (333), Front Controller (344), Template View (350), Transform View (361), Two-Step View (365), Application Controller (379). Model View ControllerPage ControllerFront ControllerTemplate ViewTransform ViewTwo-Step ViewApplication Controller Distribution Patterns: – Remote Facade (388), Data Transfer Object (401) Remote FacadeData Transfer Object Offline Concurrency Patterns: – Optimistic Offline Lock (416), Pessimistic Offline Lock (426), Coarse Grained Lock (438), Implicit Lock (449). Optimistic Offline LockPessimistic Offline LockCoarse Grained Lock Implicit Lock Session State Patterns: – Client Session State (456), Server Session State (458), Database Session State (462). Client Session StateServer Session StateDatabase Session State Base Patterns: – Gateway (466), Mapper (473), Layer Supertype (475), Separated Interface (476), Registry (480), Value Object (486), Money (488), Special Case (496), Plugin (499), Service Stub (504), Record Set (508) GatewayMapperLayer SupertypeSeparated Interface RegistryValue ObjectMoneySpecial CasePluginService StubRecord Set 47 Zdroj: http://martinfowler.com/eaaCatalog/http://martinfowler.com/eaaCatalog/

48 Praktická ukázka (1/2) Domain Model – třídy reprezentující prvky výrazu a hodnoty proměnných Repository – hlavní přístupový bod k mechanismu persistence výrazů a hodnot proměnných 48

49 Princip Inversion of Control (IoC) 49

50 Dependency Injection Tři základní metody „kontejnerové“ injekce – pomocí konstruktorů – pomocí setterů – pomocí „injekčních“ rozhraní Alternativa pomocí EAA vzoru Registry – statické rozhraní – „pevné“ metody vrací produkt – dynamické rozhraní – produkt získáván z kolekce či pomocí reflexe 50

51 Praktická ukázka (2/2) Dependency Injection – výměna implementace mechanismu persistence Adapter (GoF) – doplňková funkčnost k mechanismu persistence výrazů 51

52 Zdroje http://sourcemaking.com/ http://martinfowler.com/eaaCatalog/index.html http://martinfowler.com/articles/injection.html http://martinfowler.com/articles/injection.html 52

53 Závěr: Diskuse: názory, připomínky, otázky, odpovědi 53


Stáhnout ppt "Použití návrhových vzorů v prostředí jazyka C#.NET Bc. Michal Jakubec MCSE, MCSD, MCDBA, MCTS 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google